Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/3043-nemochovice-obec.html

Nemochovice (obec)

[ ID: 3043 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka značka cyklotrasa


  Vlajka obce

vlajka Nemochovice (obec)

Turistický cíl Nemochovice (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Nemochovice (obec)
Obecní úřad Nemochovice (xhlav)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny 10 km severovýchodně od Bučovic pod kopcem Hradisko, ze strany jižní obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské výšce v rozpětí 290 - 330 metrů (podle staršího měření), novější údaj je uveden 295 metrů n. m.

Katastr obce má rozlohu 1057,9646 hektarů. Z celkové plochy zaujímá orná půda 626,1938 ha, zahrady 13,9487 ha, ovocné sady 4,6865 ha, travní pozemky 9,2207 ha (zemědělské pozemky celkem 654,0497 ha), dále pak lesní pozemky 333,2110 ha, vodní plochy 7,5373 ha, zastavěná plocha 11,7451 ha a ostatní plochy 51,4215 ha.

Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 žije v Nemochovicích 291 obyvatel s trvalým bydlištěm.

Jde o obec sídelnního typu - protáhlá náves, dříve ovlivněná potokem, kostel na návsi.

V obci najdete mateřskou školu, pohostinství a kulturní zařízení, obchod, fitness-centrum a obecní knihovnu, ve které je zaveden veřejný internet. Je zde vybudována plynofikace, vodovod a kanalizace.

Do základní školy dojíždějí děti do Brankovic, kde mají i velké možnosti různých zájmových kroužků a škola je vybavena i bazénem, který děti používají při výuce plavání v rámci tělesné výchovy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy jistý Vít z Vítovic prodal dvůr ve vsi s mlýnem Vilémovi z Herštejna. Dalšími majiteli byli Zástřizlové. Od poloviny 16. století náležela ves k mořickému panství. Jako zvláštní statek byly spojeny s knížecím panstvím bučovským, u něhož již trvale zůstaly, v roce 1633. K tamním knížatům z Lichtenštejna náležely Nemochovice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Uprostřed obce stojí kostelík sv. Floriána. Nemochovice jsou obcí zemědělskou. Byly tu také továrny - tkalcovská a na výrobu perleťových knoflíků. Roku 1885 zde byla postvena nová škola, která sloužila k výuce až do roku 1977, kdy byla pro malý počet žáků zrušena.

Dne 1. 10. 1897 byl založen čtenářský spolet Svornost. Zapsáno bylo tenkrát 10 členů. Byl odebírán první deník v obci - Moravská orlice. Jednalo se o první kulturní a vzdělávací krok v obci. Knihovna se postupně rozšiřovala.

Vyhlášením všeobecné mobilizace nastala i v obci Nemochovice povinnost všem záložníkům a domobrancům 38 letým a mladším dostavit se do 24 hodin k svému okresnímu vojenskému velitelství. V měsíci srpnu roku 1914 přišlo nařízení: obecní úřad má zajistit a dodat z obce 19 párů koňských potahů pro válečné účely. První válečný měsíc zasáhl tehdy do života obce velmi výrazně.

Stále častěji, nečekaněji a přísněji byly prováděny rekvizice (zabrání nebo vymáhání něčeho z moci úřední). Rekvírováno bylo obilí, seno, sláma, dobytek všeho druhu, kuřata, vejce, sádlo. Jak uvádí kronikář obce, "za kus chleba nebo trochu mouky mnohá panička odnesla na venkov zlaté prsteny, náušnice, náramky apod.".

Na výrobu zbraní byly používány i zvony. Dne 20. května 1917 byl z nemochovské kaple odebrán zvon, který vážil 121 kg.

Ve dnech 15. - 16. června 1919 se v českých zemích uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. První volby v obci Nemochovice proběhly dne 15. června 1919.

Dne 15. února 1921 se v celé republice konalo sčítání obyvatelstva. V obci žilo 767 obyvatel, z toho 763 české národnosti a 4 národnosti jiné.

Dne 1. května 1921 se v obci konala významná událost. Byl odhalen pomník místním padlým občanům v době první světové války.

Pozemková reforma byla v obci Nemochovice provedena v roce 1922. Do parcelace byl zahrnut dvůr, který patřil knížeti Janu z Lichtenštejna.

Na jednání dne 12. listopadu a dne 20. listopadu 1927 se obecní zastupitelstvo usneslo, že do obce bude zaveden elektrický proud.

V roce 1929 byla velmi krutá zima. V Nemochovicích mráz trval od Vánoc 1928 až do 7. března 1929 a bylo naměřeno -38°C. Napadlo mnoho sněhu, na polích bylo přes 1 m a na některých místech byly až 7 metrů vysoké sněhové závěje.

v Dne 20. července začaly v obci žně. První žňový týden byla veliká vedra, na slunci až 57°C.

Dne 22. září 1938 nastoupilo 54 záložníků vojenskou službu, pro vojsko bylo odevzdáno 28 koní a 2 povozy. Do Nemochovic se přistěhovaly tři rodiny z pohraničního území, dvě ze Slovenska a jedna z Těšínska. Bylo provedeno přejmenování obcí a měst a byly zavedeny dvojjazyčné tabule. Obec Nemochovice se psala Nemochowitz.

Když se k partyzánům hlásili další zájemci, bylo rozhodnuto, že bude založen partyzánský oddíl. Dostal jméno "Olga" po své zakladatelce Olze Františákové. základnou se stal domek Pospíšilových na "Špitálkách".

Dne 1. května 1945, za svítání před pátou hodinou ranní, přišli od Dobročkovic a z Jezírek osvoboditelé. Obyvatelé očekávali ruské vojáky, ale zatím byla obec osvobozena vojáky rumunskými. Obec byla osvobozena téměř bez boje,na celém jejím katastru při přechodu fronty nepadl ani jediný voják, nebyl zabit jediný občan. Nebyly způsobeny ani větší škody na majetku.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Nemochovice (obec) Vyškov

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze