Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Rosička
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Současnost Rosička se rozléhá v malebné jihočeské krajině v okrese Jindřichův Hradec, asi 2 km od městečka Deštná. V dnešní době má 58 obyvatel. Život v obci není nijak hektický a snad právě proto je oblíbeným cílem chatařů, chalupářů, ale i malých táborníků, kteř...

velký nárůst
Otovice
 obec v okrese Karlovy Vary
Kraj kolem Karlových Varů byl odedávna obydlen. Hrad v Sedleci, sousedním sídle jihozápadně od Otovic, byl střediskem slovanského kmene, který od 10.století ovládal od historických dob celý kraj. Na přelomu 14. a 15.století probíhala druhá vlna německé kolonizace kraje. Tehdy byly založeny i ...

velký nárůst
Teplička
 obec v okrese Karlovy Vary
Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475. Původně zemědělská osada se postupně rozrostla na obec, která měla v r.1930.... 408 obyva...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Velichov
 obec v okrese Karlovy Vary
Velichov dříve Welchau, Welichow, Welechow, také Welka patří k řadě obcí, které lemují horní tok Ohře. Historici se shodují v jeho základní charakteristice: malebná poloha, mírné, na rozdíl od sousedních obcí, teplejší klima a úrodná půda.  P...

střední pokles
Konárovice
 obec v okrese Kolín
Obec naleznete opodál Labe mezi Kolínem a Týncem nad Labem. Rozkládá se na kopci v nadmořské výšce 236 m a asi 37 m nad okolní labskou krajinou. Konárovice jsou jednou z nejstarších obcí v okolí královského města Kolína a jsou starší než samo město Kolín. So...

obrovský nárůst
Ratboř
 obec v okrese Kolín
První zmínka o Ratboři v minulosti i Radboři pochází z roku 1115. Obec byla součástí majetku benediktínského kláštera Kladruby u Stříbra. Zpráva se vyskytuje na falzu pozdejšího data. Věrohodnější je zpráva z roku 1352. První zpr&aa...

obrovský nárůst
Kobylnice
 obec v okrese Kutná Hora
Krajina patřila v 10. stol. Slavníkovcům s centry v Libici a Malíně. Týnec nad Labem sloužil Vršovcům za pohraniční hradiště. Od 11. století podléhal Přemyslovcům, kdy se významným centrem stává Záboří. Kobylnice, zvláště dvůr v Kobylnici se připomíná již ve XII. století jako královský majetek. Kobylnice nebo Kobylníky znamená ves Kobylníků - strážců kobyl, pastevců koní. Kobylnice se nazývá i obe...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nové Dvory
 obec v okrese Kutná Hora
Nové Dvory (obec) Nové Dvory se mohou pochlubit zhruba sedmisty lety existence, i když na počátku byl nejspíše jen dvůr založený cisterciáckými mnichy z blíz- kého kláštera Sedlece. Skutečného rozmachu se obci a později městečku dostalo až v poslední třetině 18. století a to zejména zásluhou Bernarda Vě...

stgnace
Pertoltice
 obec v okrese Kutná Hora
První historicky ověřená informace z roku 1352 o farním kostelu. V roce 1417 postavena tvrz na místě zahrady domu čp. 30. Ještě v roce 1847 zde byly zbytky zdí a příkopu. První dřevěná škola postavena v roce 1733 na místě zbourané pastoušky. Nová, zděná, jednopatrová škola stavěna v letech 1843 - 1845. Budova byla u silnice uprostřed obce. 1880 došlo k rozšíření dvojtřídky na školu trojt...

střední nárůst
Svatý Mikuláš
 obec v okrese Kutná Hora
Předchůdcem dnešní obce Svatý Mikuláš byla obec Bor,postavená někdy v 11.století na tehdy přemyslovském území.Jeho část -les zvaný Bor - koupil r.1278 sedlecký klášter a dal jej řeholníky vymýtit.Poblíž osady pak cisterciáci založili dvůr,který nazvali Svat&...

obrovský nárůst
Jindřichovice pod Smrkem
 obec v okrese Liberec
Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. stolet...

obrovský nárůst
Kamýk
 obec v okrese Litoměřice
V německých textech Kamnich, Kamnick. Název obce osciloval mezi formou českou a německou – Kameik, Kamaik, Kamýk. Existence osady se předpokládá již v pol. 13. stol. Etymologický výklad názvu obce vychází ze staročeského výrazu pro skalku, malý Kámen („Kámýček“-Kamýnek).Obec Kamýk leží na okraji staré sídlení oblastí reprezentované v nejbližším okolí prehistorickými sídlišti ve Velkých Žernosekách...

velký nárůst
Keblice
 obec v okrese Litoměřice
Keblice jsou obcí ležící cca 6 km jihovýchodně od Lovosic v západní části Terezínské kotliny. Nad obcí se zvedá Humenský vrch (246 m), dříve zvaný také Humberk, což je původní německý název kopce. Jméno obce znělo původně asi Kobylice (ještě ve 30. letech s...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kyškovice
 obec v okrese Litoměřice
Obec leží 3 km severně od Roudnice n.L. V části Hamráček, využívané rekreačně, s nádherným pohledem na Podřipsko, často pobýval nár.umělec Miloš Václav Kratochvíl (1904), spisovatel historických románů. Název obce Kyškovice se odvozuje od tvrze „Kyškov“, která stála na místě dněšní Obory. Druhá verze uvádí, že název vznikl od rybáře, který pojídal tzv. kyšku (kysané mléko). Tato polabská obec je ...

obrovský nárůst
Lhotka nad Labem
 obec v okrese Litoměřice
Ves vznikla pravděpodobně záhy po založení města Lovosice, a to koncem XII. století, ale dle předhistorických vykopávek, které se zhusta na katastru Lhotky objevovaly, lze soudit, že místo bylo osídleno již v dobách pradávných. V listinách objevuje se poprvé v r. 1251, kdy Smil, syn Jindřicha z Lipé...

střední nárůst
Račice
 obec v okrese Litoměřice
Obec Račice má katastrální rozlohu 527 ha a leží 8 km severovýchodně od Roudnice nad Labem. Je typickou obcí středního Polabí a Podřipska s bohatým zemědělstvím. Původní název byl Radčice (ves lidí Radkových). Nejstarší název byl Radzycz. V zápise slovníku Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“ je naše obec zmiňována pod názvem Radešicz, Malych a Welkych. Račice se připomínají již roku 1268, ...

velký nárůst
Třebušín
 obec v okrese Litoměřice
Třebušín je velice starobylou obcí, její vznik se datuje až do 12. století. O její historii toho však bohužel příliš nevíme, můžeme vám tak poskytnout pouze několik nejvýznamnějších údajů. Obec leží v západní části Českého středohoří s dominantou vrch...

mírný pokles
Velemín
 obec v okrese Litoměřice
Velemín (obec) Území, na kterém leží spádová obec Velemín, bylo osídleno již v mladší době kamenné (asi 3 tis.let př.n l.), o čemž svědčí nálezy kamenných nástrojů např. soubor čepelí u Borče, sekeromlatu u Velemína , kamenných sekyrek u Dobkoviček apod. V 5. - 8. stol. n.l. se zde us&i...

velký nárůst
Vchynice
 obec v okrese Litoměřice
U starých Slovanů bylo často používáno jméno Chýna. Dá se usuzovat, že zakladatelem Vchynic byl zřejmě Chýna a název Vchynice zněl původně Chynici a znamenal ves lidí Chýnových. Název obce procházel v dalších dobách změnami. Dnešní Vchynice mohly kdysi n&ea...

velký nárůst
Břvany
 obec v okrese Louny
Zemědělská obec na Lounsku, kdysi stávala na břehu bahnitého jezera, vysušeného v letech 1807-1808. Pozdně gotický kostel sv. Martina pevnostního typu z r. 1501, vybavení je barokní. První písemná zmínka o obci je z roku 1436. Jak to bylo v roce 1918 a také před ...

velký nárůst
Nové Sedlo
 obec v okrese Louny
Nejstarší zmínka o obci se datuje 13. února 1249, kdy král Václav I. Vyhotovil v Žatci dokument, kterým klášteru Waldsassen věnuje za škody utrpěné válkou tvrz Sedlo s honitbou, rybolovem a lesy. Jak dlouho zůstalo Sedlo v majetku kláštera Waldsassen, o tom chybí další zpr&aacut...

obrovský nárůst
Opočno
 obec v okrese Louny
Jak dokládají archeologické nálezy, byl kraj kolem Opočna osídlen již v dobách pravěku - východně nad obcí na Holém vrchu byly nalezeny zlomky halštatské keramiky, pocházející z období 750 - 400 př. n. l.. Další nálezy pak dokládají os&ia...

střední nárůst
Raná
 obec v okrese Louny
Raná je malebně posazená obec na úpatí stejnojmenného bazaltového kopce, který se vypíná do výše 457 m.n.m. Kopec Raná patří k nejznámějším výběžkům Českého středohoří, masivu, který je pozůstatkem mohutné vulkanické činnosti v třetihorách. Etymologický výklad vysvětluje jméno obce z přídavného jména časný, raný. Na jeviště dějin vstupuje Raná poměrně pozdě, až počátkem 14. století. Majetek v Rané...

obrovský nárůst
Smolnice
 obec v okrese Louny
Smolnice je malá obec 6 kilometrů jihovýchodně od Loun. Název obce pravděpodobně vznikl podle jména zdejšího potoka, který se nazývá Smolný podle zabarvení vody. Přes svou malou rozlohu i poměrně nízký počet obyvatel je Smolnice zajímavá z historického hlediska. První písemné zmínky o Smolnici pochází z r. 1337, z doby, kdy ji pražské biskupství prodalo augustiniánskému klášteru v Roudnici, v jeh...

stgnace
Výškov
 obec v okrese Louny
Výškov je vzdálen 12 km severovýchodně od Žatce a 4 km severozápadně od Postoloprt (Postelberg), čítá 70 domů s 313 obyvateli a zaujímá plochu 645 ha a 23 arů. Obec leží v úrodné rovině, která navazuje na severu na nížinu &b...

obrovský nárůst
Malý Újezd
 obec v okrese Mělník
Žádné ze sídel obce nikdy nemělo významnější funkci v osídlení – nebylo sídlem feudální vrchnosti, fary apod., byly založeny vrchností jako běžné poddanské zemědělské obce. Malý Újezd patřil panstvím i farou do Mělníka, Jelenice a Vavřineč do Liblic. Historicky k obcím patřívaly dnes zaniklé vesničky Školka a Mikov (ves poblíž poplužního dvora ve Vavřinči, náležela se sousední vsí Zábořím probošts...

velký nárůst
Nosálov
 obec v okrese Mělník
Obec Nosálov se nachází asi 6 km severně od města Mšeno v malebně zvlněné krajině Polomených hor ve výšce 382 m.n.m. Obec je rozložena na jihovýchodním úbočí Vrátenské hory, jejíž vrchol je zakončen ve výšce 508 m. ocelovým objektem rozhledny, která náv&scar...

střední nárůst
Vysoká
 obec v okrese Mělník
První zmínka je z roku 1227, když kostel a ves patřily královnám a tedy k panství Mělnickému v roce 1357. V roce 1522 část patří ke Kokořínu, v roce 1547 část k Bosyni a poté vše opět k mělnickému hradu. V roce 1757 je postaven kamenný kostel sv. Václava a v roce 1786 vystaven evangelický kostel podobojí....

obrovský nárůst
Hrušov
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zpráva pochází z roku 1346.   Na území žije 227 obyvatel. ...

stgnace
Kochánky
 obec v okrese Mladá Boleslav
Informace o obci jsou získány ze zachovalých písemných pramenů - purkrechtních knih panství brandýského a archivů země České, novodobé obecní kroniky a vzpomínek pamětníků. Původně Kochánek, nyní po jazykových úpravách v r.1924 Kochánky. V úrodn&eacu...

velký nárůst
Obruby
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zmínka o obci Obruby pochází z roku 1408. Obec Obruby jinak také Velké Obruby leží 6 km jihovýchodně od Kněžmostu.Na území obce se nachází jeden památkově chráněný objekt – dům čp 25. Na severozápadním okraji Obrub se nachází arche...

velký nárůst
Petkovy
 obec v okrese Mladá Boleslav
V tomto kraji se usídlili již staří Slované. Na soutoku Jizery a Klenice vzniká opevněné osídlení, kde Boleslav Mladý II. zakládá dřevěný hrad. Archeologické nálezy v blízkém okolí svědčí o tom, že kraj postupně obývali lidé kultury únětické, kamenn&y...

střední pokles
Havraň
 obec v okrese Most
V písemných pramenech se poprvé setkáváme s užitím jména Havraň v r. 1281 ve spojitosti s osobouQual de Habran (Chval z Havraně). Prameny z roku 1337 zaznamenávají jméno Jesco de Hawran ecclesiae in Hawran a v roce 1338 Ješko Dictus Havránek de Hauranye. Od této doby se v archívních pramenech...

obrovský nárůst
Sendraž
 obec v okrese Náchod
Sendraž (obec) V dobách dávno minulých sloužil Sendražský kopec jako "Zemská varta", na níž žili strážci dávající v časech nejistých kouřové signály do vnitrozemí. Podle knihy Hrady a zámky kraje hradeckého sahá původ obce do 12. století, kdy byla založena tvrz, zvaná Sendraž po pánech Sendražských ze Sendražie. V místě dnešního osídlení si začali zakládat svá obydlí poddaní těchto pánů. Roku 1338 obec skoro c...

velký nárůst
Slatina nad Úpou
 obec v okrese Náchod
Slatina nad Úpou patřila vždy mezi větší zemědělské obce v severozápadní části náchodského okresu. Vesnice je umístěna v kotlině asi 2 km dlouhé, se spádem k zalesněnému údolí, jímž protéká řeka Úpa. Nadmořskou výško...

mírný pokles
Slatina
 obec v okrese Nový Jičín
Obec Slatina (oficiální název) náleží k nejstarším českým vsím na území někdejšího Opavského kraje. Její vznik spadá do období vnitřní slovanské kolonizace na sklonku 12. a počátku 13. století. První písemná zp...

obrovský nárůst
Budiměřice
 obec v okrese Nymburk
Budiměřice jsou obec ležící v okrese Nymburk, součást Mikroregionu Nymbursko, asi 5 km východně od Nymburka. V březnu 2010 měly 582 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 801 ha. První písemná zpráva pochází z roku 1374. Obec vydává obecní zpravodaj. Pořá...

velký nárůst
Vykáň
 obec v okrese Nymburk
Ves se nachází na silniční spojce Český Brod - Čelákovice, na rozhraní tří okresů, a to Praha-východ, Kolín a Nymburk. První záznam o obci pochází z druhé poloviny 10. století. Obec Vykáň vznikla na křižovatce obchodních cest. Byla vypálena &Scar...

střední nárůst
Těšetice
 obec v okrese Olomouc
Obec Těšetice s místními částmi Těšetice, Vojnice, Rataje se nachází asi 8 km západně od Olomouce v rovinaté oblasti střední části Horno-moravského úvalu při cestě z Olomouce do Konice. Každá z obcí Těšetice, Vojnice a Rataje má staletou tradici. První písemná o obci Těšetice pochází již z roku 1078, o Ratajích máme první záznam z roku 1131 a o Vojnicích z roku 1275. Úrodná nížina v povodí řeky M...

střední nárůst

    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)