Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Ostrožská Lhota
 obec v okrese Uherské Hradiště
Pod samým kopcem sv. Antonínka leží ves Ostrožská Lhota s vinohrady Hradíštška a Lysiny. V Ostrožské Lhotě bývalo za starodávna, tedy ještě r. 1592 mýto na silnici "hradské" vedoucí z Nového Města nad Váhem na Blatničku a zaniklou dědinu "Smíchov"- Ostrožskou Lhotu do Uhersk&eac...

obrovský nárůst
Ostrožská Nová Ves
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Ostrožská Nová Ves se nachází v pomoravní nížině Dolnomoravského úvalu, 8 km od okresního města Uherského Hradiště. Rozkládá se jako podélná vesnice v délce 3 km po obou stranách státní silnice I/55 mezi městy Kunovice a Uherský Ostroh. Svou rozlohou pa...

obrovský nárůst
Rudice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Rudice se nachází asi 12 Km od Uherského Brodu viz mapka. Obec leží v údolí obklopeném lesy a má necelých 500 obyvatel. Malebné prostředí zajišťuje tradiční atmosféru venkova. Podle archeologických výzkumů byl kraj osídlen již v době halštatské. V trati pod V...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Traplice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Traplice s 1100 obyvateli leží 10 kilometrů od města Uherské Hradiště. Vznik obce se dá předpokládat před 13. stoletím. Patřila velehradskému klášteru, který obec pravděpodobně založil z důvodu ochrany hranic svého panství proti sousední vrchnosti. První písemná zmínka o Tr...

obrovský nárůst
Kolešov
 obec v okrese Rakovník
První písemná zmínka o obci (villam feodalem Colessow) pochází z roku 1319. Prvním známým majitelem Kolešova byl v  Aleš Litvurm z Chlumu, dále následovali: 1320 Albert z Chlumčan, 1337 Ješek z Litvurmu, 1527 Jan ze Strojetic, 1535 Bedřich Maštovský z Kolovrat, 1583 Radslav ze Vch...

stgnace
Šanov
 obec v okrese Rakovník
 První písemná zpráva pochází z roku 1296....

střední nárůst
Plzeň 1
 městský obvod v okrese Plzeň-město
Městský obvod Plzeň 1 vznikl jako správní jednotka v roce 1981 v období rozsáhlé bytové výstavby a tím i přílivu nových obyvatel. Dnes je plzeňskou "Jedničkou" v počtu obyvatel (více než 50 tisíc), čistotou ovzduší, rozlohou sídlišť bytových domů,...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dětřichov
 obec v okrese Svitavy
Obec Dětřichov leží v těsné blízkosti hranic mezi Čechy a Moravou. Asi 6 km na severovýchod od Svitav. První listinný doklad, ve kterém je zmínka o obci, pochází z roku 1167. V roce 1278 vrcholí osídlování převážně německými osadníky.V roce 1855 koupil obec v ...

velký nárůst
Rychnov na Moravě
 obec v okrese Svitavy
Rychnov na Moravě (obec) 1. Pravěké osídleníNeolitická kolonizace sem pravděpodobně přišla z Tišnovské pánve. Z Moravskotřebovska a konkrétně i z Rychnova jsou známy ve větší míře pouze ojedinělé nálezy broušené a štípané industrie. Při severovýchodním okraji, 700 m jihovýchodně od soutoku potoků Rychnovského a Lukovského s Moravskou Sázavou, objevil p. Václav Dubinský v letech 1993 – 1995 soubor 34 kusů štípané industrie...

střední pokles
Jevany
 obec v okrese Praha-východ
Jevany (obec) NázevJevany je nejčastěji odvozován od jména Ivan, východní podoby našeho Jan.  Pověsti hovoří o zdejším poustevníku Ivanovi, někdy dokonce o svatém Ivanovi. Skupina balvanů v lese nedaleko obce se dodnes nazývá Ivanovo lože. Jiná pověst ovšem vypráví o těchto balvanec...

mírný pokles
Kaliště
 obec v okrese Praha-východ
První dochovaná písemná památka o vsi Kaliště pochází z roku 1428, kdy patřila pánům z Dubé, právě tak jako osada Poddubí ležící u řeky Sázavy. S protějšími Hvězdonicemi spojuje Poddubí visutá lávka s předpjatým pásem pro pěší o d...

střední nárůst
Konětopy
 obec v okrese Praha-východ
Konětopy (obec) Ves Konětopy se poprvé připomíná v roce 1391 jako ves s tvrzí - vladyckým sídlem, poplatná řádu Křižovníků. Od roku 1502 byla zařazena do brandýského panství. Zdejší tvrz zanikla zřejmě během třicetileté války. Podnes zachovaná kompozice obce je středověkého původu. V pů...

velký nárůst
Svémyslice
 obec v okrese Praha-východ
Obec Svémyslice se nachází v okrese Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Obec Svémyslice se rozkládá asi devatenáct kilometrů východně od centra Prahy a šest kil...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Světice
 obec v okrese Praha-východ
První písemná zmínka o obci Světice pochází z roku 1318. Samotná obec se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi dvacet čtyři kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a tři kilometry jižně od města Říčany. V současné době zde žije 1045 obyvatel. Nejstar&scaro...

střední nárůst
Okoř
 obec v okrese Praha-západ
Okoř (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1227. Obec se nachází v nadmořské výšce 275 metrů. Na území žije 80 obyvatel....

střední nárůst
Okrouhlo
 obec v okrese Praha-západ
Vznik Okrouhla není časově přesně doložen. První zmínky o obci najdeme v listině (z roku 1228) kláštera sv. Jiří v Praze a praví se v ní, že Okrouhlo "odedávna" patřilo klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle založenému r. 999. Stejně tak není jasný ani původ názvu Okrouhlo. Jedno z vyprávění říká, že Okrouhlo byla uhlířská vesnice. V nedalekém městě Jílovém u Prahy, proslaveném nejbohatším ...

velký nárůst
Třebotov
 obec v okrese Praha-západ
Jméno Třebotov odvozují někteří kronikáři od staršiny Třebaty, který přišel do zdejší krajiny již v době praotce Čecha. Výkladů je více, ale písemné doklady se nedochovaly. Skutečný vznik Třebotova není znám. První písemný záznam je z roku 1160. Tato zm&iacu...

stgnace
Vestec
 obec v okrese Praha-západ
Obec Vestec leží ve Středočeském kraji při Vídeňské silnici vedoucí ve stopě historické komunikace, která spojovala Prahu s Vídní. Katastr obce přímo navazuje na jižní část katastrálního území hlavního města Prahy v jihovýchodním příměstském regionu. ...

stgnace
Malá Úpa
 obec v okrese Trutnov
Říkejme tomu třeba středověká globalizace a její dopad na českou krajinu. Desítky Dobová pohlednice z Malé Úpy. kilometrů vzdálenosti v době bez telefonů, internetu, bez aut i železnice. A přesto stačilo, aby se kdesi ve středu Čech v Kutné Hoře objevila stříbrná žíla a tady, pod krkonošskými hřeben...

obrovský nárůst
Maršov u Úpice
 obec v okrese Trutnov
Obec Maršov se skrývá v horské úžlabině, která stoupá od východu k západu a po obou stranách je obklopena lesy.  Hlavní silnice vede od obce Libňatov směrem na obec Hajnici. Na levé straně podél silnice směrem na jih je tzv. strana "smiřická", kde byly nejdříve postaveny domy. Na pravé straně silnice byly domy postaveny déle. Nejvyšším bodem v okolí obce je kopec zvaný "Kopna", vysoký 580 m n. m....

obrovský nárůst
Mostek
 obec v okrese Trutnov
První písemná zpráva o obci, resp. její části je datovaná do roku 1545 v době vlády Ferdinanda Habsburského, kdy se připomíná jako majitelka Kateřina z Popovic, která si nechala své dědictví Mostek s pustou tvrzí zapsat do desek zemských. Během 16. století se pak ještě dvakrát připomíná mlýn v Mostku, a to v roce 1560 a 1580. V roce 1654 bylo v Mostku šest chalupníků. Pět jich patřilo k panství No...

velký nárůst
Žacléř
 obec v okrese Trutnov
Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka a  dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již st...

obrovský nárůst
Bezkov
 obec v okrese Znojmo
Bezkov je starobylá obec. První písemná zmínka je z roku 1252. Nachází se na Jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směren od Znojma . Rozkládá se jednak v údolí kolem Gránického potoka a na kopci zvaném Háty. V současnosti má asi 210 obyvatel. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799. Ze spolků v o...

obrovský nárůst
Dolní Dubňany
 obec v okrese Znojmo
Dolní Dubňany (obec) Obec Dolní Dubňany, v níž žije 485 obyvatel, leží zhruba v polovině cesty mezi Brnem a Znojmem.Až do územní úpravy v r. 1960 patřila k okresu Moravský Krumlov, dále pak k okresu znojemskému a nyní je součástí Jihomoravského kraje.Katastr obce je součástí Znojemsko-moravskokrumlovské pahorkatiny a rozprostírá se mezi povodím řeky Rokytná z jižní strany a povodím řeky Jihlávka ze severní strany u ob...

stgnace
Dyje
 obec v okrese Znojmo
Dyje (obec) První zmínka o obci Dyje pochází již z roku 1283. Tehdy patřila pod Loucký klášter, který od hraběte z Dobronic koupil pan Milfron, po něm se obec kdysi nazývala.Místní jméno obce je německého původu: Muhlwren (tj.Dyje). V obci byl zámek, sídlo louckých proboštů. V současn&eacu...

mírný pokles
Grešlové Mýto
 obec v okrese Znojmo
Grešlové Mýto (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1700. Centrem vesnice prochází silnice I/38 Znojmo–Jihlava. V dubnu 2010 získala obec znak a prapor. Vychází z erbu rodu z Gatterburgu, který dříve vlastnil panství v Hostimi, pod nějž patřilo i Grešlové Mýto. Ve znaku je naznače...

obrovský nárůst
Horní Kounice
 obec v okrese Znojmo
Horní Kounice (obec) Vesnice Horní Kounice se nachází v okrese Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravský Krumlov. Obec Horní Kounice se rozkládá asi dvacetčtyři kilometrů severovýchodně od Znojma a jedenáct kilometrů západně od měs...

obrovský nárůst
Krhovice
 obec v okrese Znojmo
Obec Krhovice leží v jižní části okresu Znojmo asi 12 km východně od Znojma v údolní nivě řeky Dyje. Reliéf je rovinný, katastrální území má rozlohu 813 ha z toho cca na 500 ha jsou zemědělské  pozemky, 365 ha orné půdy, a zbývající část vinice....

obrovský nárůst
Lechovice
 obec v okrese Znojmo
Lechovice (obec) První písemná zmínka o obci Lechovice je v roce 1287, kdy listinou král Václav II. potvrdil privilegia královské kaple sv.Kateřiny a kostela sv.Michala, které mu tehdy náležely čtyři lány v Lechovicích. V roce 1288 je zapsán jako majitel obce Heřman z Lechovic, též psaný z Přibyslavi. Tento ...

obrovský nárůst
Slup
 obec v okrese Znojmo
Slup, dříve zvaná i Čule, německy Zulb, je poprvé zmíněna k roku 1046 v listině padělané ve 12. století. V pravé listině se mluví o Slupi roku 1228. Na městečko byla Slup povýšena teprve v roce 1860. Na pečetích z roku 1649 je v pečetním poli štít, u jeho spodku kopeček, z něhož vyrůstají tři...

obrovský nárůst
Vedrovice
 obec v okrese Znojmo
Vedrovice leží přímo na bývalém rozhraní dvou národnostních celků. Starší občané si ještě dobře pamatují dobu, kdy všechny okolní obce byly německé a v období německé okupace byla jediným spojením s českým vnitrozemím lesní cesta do Moravských Bránic. Přes toto obklíčení německým prostředím, které trvalo po staletí, zůstala obec vždy česká. A tak na rozdíl od okolních obcí, je ve Vedrovicích ještě...

obrovský nárůst
Vratěnín
 obec v okrese Znojmo
První písemná zmínka o Vratěníně pochází z roku 1251 a ve středověku byl Vratěnín významným městečkem, kdy mu bylo uděleno právo výročních trhů a hrdelního soudu. V roce 1498 král Vladislav potvrdil všechna dosavadní privilegia. Vratěnín leží na významné Obec Vratěnín se nachází ve zvlněné krajině jihozápadní Moravy na hranicích s Rakouskem, v nadmořské výšce 464m. Katastrální výměra je 1475ha. ...

obrovský nárůst
Karlov
 osada v okrese Bruntál
Rozhraní mezi Karlovem a Malou Morávkou je téměř nepostřehnutelné. Podobně jako jinde v Jeseníkách navazují i tady obě vesnice bezprostředně na sebe. A to i přes to, že kdysi jedna náležela Řádu německých rytířů a územně náležela do Slezska, kdežto druhou založili v zemi moravské majitelé sousedního janovického panství, Ditrichštejnové.Karlov je o celé století mladší než sesterská Malá Morávka, je...

střední pokles
Hradové Střimelice
 část obce v okrese Praha-východ
První zmínka o Hradových Střimelicích je z roku 1320, kdy Bernard z Cimburka spolu se svými syny prodal Kunhutě, abytyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.Původně se jednalo o Střmelice či Střemelice, dále potom kolem roku 1411 o Střmelice Dolejší a nakonec někdy v 17. století se začal užív...

velký nárůst
Všemina
 obec v okrese Zlín
Osada v údolí potoka Všeminky je připomínána v roce 1373, kdy ji získal majitel hradu Lukova, pan Ješek ze Šternberka. V dalších staletích pak Všemina sdílela osudy rozlehlého lukovského panství, mezi jehož vlastníky patřili například Kunové z Kunštátu, Nekšové z Landeka a Albrecht z Valdštejna. V roce 1644 je ve vsi poprvé doloženo fojtství a před rokem 1789 v ní stával panský dvůr. Ves bývala př...

stgnace
Radíkov
 obec v okrese Přerov
První zmínka o Radíkově pochází z 11. století, kdy osada patřila zemanu Vojtěchovi, který byl u poddaných oblíben, protože je příliš nezatěžoval robotami. Jeho dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého, pána na hradě Drahotuchu. Rod rytířů Horeckých vládl kraji ještě ve 12. století. První písemná zmínka o Radíkově je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bílé hoře Ferdina...

velký nárůst
Tisová
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Obec Tisová se nachází v nejnižší části nehlubokého údolí potoka Labuťky, do kterého v Tisové přitéká potok Labíčko a který sbírá vodu zejména z podhoreckých rybníků, z nichž nejníže položený se jmenuje Šváb a v samotné...

mírný pokles
Stachy
 obec v okrese Prachatice
Obec s původním názvem Stachov vznikla patrně už na počátku 16. století kolem někdejší sklárny. Od samotných počátků osídlení v oblasti převažovalo české obyvatelstvo. Stachy bývaly střediskem jedné z rychet Královského hvozdu. Pozoruhodná je mimořádně velká rozloha katastru obce, k níž patří řada samot s někdy ještě dochovanými typickými zvoničkami - Jirkalov, Bláhov, Říhov, Kůsov, Zadov, Churáňo...

obrovský nárůst
Kozly
 osada v okrese Mělník

    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)