Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Vojtěchov
 osada v okrese Prostějov
Obec na Konicku leží na potoku Špraněk. Vesnice byla založena lidmi Vojtěchovými, odtud název obce. R.1348 měla v dokladech jméno Woytychov a patřila tehdy jisté Anežce a jejímu manželovi Přibíkovi. Od r.1382 do 17.stol., nesla osudy bouzovského panství. Od r.1451 nese dnešní jméno. Severně za obcí...

střední nárůst
Svojnice
 osada v okrese Prachatice
Osada Svojnice se nachází asi 4 km jihovýchodním směrem od Strunkovice. Prvá zpráva pochází z roku 1334. Po zbudování hradu Helfenburk patřila osada do jeho panství. Roku 1351 byla prodána Rožmberkům a v roce 1475 Janu ze Švamberka. Po roce 1620 se staly Svojnice majetkem rodu Buquoyů a připadly pod panství Libějovice. Od roku 1850 byly v obvodě soudního okresu Netolice a od roku 1945 pod správou ...

obrovský nárůst
Hodušín
 osada v okrese Tábor
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bartoušov
 osada v okrese Jičín
Chotouň
 osada v okrese Praha-západ
Bělkovice - Lašťany
 obec v okrese Olomouc
Bělkovice - Lašťany (obec) Jako Bělkovice - Lašťany obec existuje teprve od roku 1960, kdy došlo ke sloučení dvou původně samostatných obcí Bělkovice a Lašťany. B ě l k o v i c e Z nejstarších archeologických nálezů vztahujících se k Bělkovicím byla registrována sekyrka, pocházející z eneolitu (kolem 20...

střední nárůst
Bušín
 obec v okrese Šumperk
Bušín (obec) Obec je sídlem s dlouhou historií, zmínka o ní je z r. 1490. Název obce ( německy Buschin), je odvozen od osobního jména, pravděpodobně od Buš, Búše či Buše. Pečetním znamením je kolmo postavená radlice, která je po stranách provázena sedmi hvězdičkami. Obec leží přev&aac...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Grymov
 obec v okrese Přerov
Historie Grymova není dlouhá. Obec byla založena v r. 1787 parcelací radslavského dvora. Jeho rozdělením vzniklo 24 usedlostí zvaných familie s výměrami po 18 měřicích. Budovy dvora byly rozděleny na 11 usedlostí, 13 usedlostí bylo postaveno na volném místě podél cesty vedoucí k rozdělovanému dvoru. Ke Grymovu byly po založení připojeny mlýn Hloží a samota Vrbovec. Až do roku 1848 náležel Grymov k...

stgnace
Hruška
 obec v okrese Prostějov
Obec se přípomíná již r. 1078, kdy náležela klášteru Hradisku. A jak název Hruška vznikl ? - Někteří dějepisci dosvědčují, ře se nazývala ,,Pupany" u hrušky. Název byl poněkud dlouhý a tak se vypustilo slovo Pupany a zůslala jen HRUŠKA. Jiní zase tvrdí, že původní jm&eacu...

obrovský nárůst
Popice
 obec v okrese Znojmo
Obec Popice byla založena na kněžském majetku a její název je proto odvozen od slova "Pop". Leží 2 km jižním směrem od Znojma v Národním parku Podyjí. První zmínka se datuje k 6. červnu roku 1252 na listině Přemysla Otakara, na které potvrzuje Popice jako majetek Rytířského řádu křižovní...

obrovský nárůst
Malenovice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Podhorská obec Malenovice leží v bohatě členité krajině Beskyd s terenním převýšením 900 metrů (od 425 m n. m. v údolí Satiny u Nové Vsi až po vrchol Lysé hory v 1 323 m n. m.). Převážná část území obce leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. V katastru obce se nachází významné chráněné přírodní výtvory a krajinné prvky. Na Hradové a na Staškově jsou chalupy lidové architektury. Správní území ob...

mírný pokles
Skřivany
 obec v okrese Hradec Králové
Území obce Skřivany bylo osídleno již v pravěku. Z mladší doby kamenné pochází nález kulturních jam se střepinami keramiky, primitivními nástroji a zbytky dřevěného uhlí. V roce 1909 byly v místním písníku nalezeny čtyři kostry skrčenců ve společném hrobě vybaveném keramikou, kamennou sekerkou a bronzovou náušnicí ze starší doby bronzové. Nálezy jsou umístěny v muzeu v Novém Bydžově. První jednoz...

stgnace
Smetanova Lhota
 obec v okrese Písek
Smetanova Lhota se svými částmi Vrábskem a Karlovem se rozkládá severně od Písku v povodí říček Skalice a Lomnice. Od Čimelic je vzdálena přibližně 2 km. Smetanova Lhota vznikla asi v polovině 12. století. První písemná zmínka je z roku 1384. Patřila k maltézskému panství varvažovskému. Zachovala si původní půdorys uměle vytyčené zástavby s velkou elipsovitou návsí a rybníkem uprostřed....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Otnice
 obec v okrese Vyškov
Otnice (obec) Obec leží 11 km jihozápadně od Slavkova u Brna, 216 m nad mořem, v jihovýchodním výběžku pahorkatiny Ždánického lesa, v údolí po obou stranách Otnického potoka, do kterého se u obce vlévá potok Bošovský a Lovčičský. Zeměpisné souřadnice centra obce jsou: 49°05‘1...

obrovský nárůst
Pustiměř
 obec v okrese Vyškov
Pustiměř (obec) Jméno obce Pustiměř (Pustoměř). Pochází jméno obce od osobního jména Pustimir? (Bylo kdy takové jméno) To by nasvědčovalo tomu, že zdejší krajina byla osídlena teprve se Slovany. Pustimir (ať už jako jméno osobní nebo jiné) je jméno slovanské. Ve farních pečetích střídá se jméno Pustoměř i Pustiměř. Farní pečeť, která se používá ještě začátkem 20 století je se jménem Pustoměř, jež důsledně píší cí...

obrovský nárůst
Modrava
 obec v okrese Klatovy
Modrava (obec) Modrava leží v samém centru Národního parku Šumava na soutoku tří potoků Modravského, Roklanského a Filipohuťského, jejichž soutokem pak vzniká Vydra. Vznikla jako původně rybářská osada a první dochovaná zmínka se datuje k roku 1614. V letech 1799 - 1801 byl vybudován asi 2 km pod Mod...

střední nárůst
Velké Hydčice
 obec v okrese Klatovy
Obec Velké Hydčice se nachází v oblasti osídlené již před více než 2 tisíci lety př. n. l. Takřka na každém Kroku se setkáváme se stopami dávnách předků - s pozůstatky jejich činnosti, zručnosti a píle, s výtvory jejich myšlení a uměleckého nadání. Z těchto dob pochází i žárový hrob objevený na poli v Luhu. Velké Hydčice, ves u Horažďovic, patřila roku 1045 klášteru břevnovskému. Prvotně tu byli d...

obrovský nárůst
Mířkov
 obec v okrese Domažlice
První písemná zmínka pochází z roku 1158, kdy se připomíná Hartman z Mířkova. Roku 1498 držel Mířkov Přibík ze Stropčic, jehož potomci se nazývali Mířkovští ze Stropčic. Vnuk jeho - Mikuláš jmenován roku 1554 císařským radou, hejtmanem Menšího ...

obrovský nárůst
Plešnice
 obec v okrese Plzeň-sever
Plešnice (obec) Tato malá obec s 260 obyvateli se nachází v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-sever. Obec leží 5 km západně od Města Touškova, 15 km severozápadně od krajského města Plzně zhruba v polovině cesty autem při silnici 605 mezi Plzní a Stříbrem. Jméno osady je odvozeno buď od zakladatele nebo prvního usedlíka. Založena byla někdy ve 13. stol. Dějiny obce byly v minulosti spjaty s hradem Bubnem, jehož zří...

mírný nárůst
Žihle
 obec v okrese Plzeň-sever
Obec Žihle se nachází v nejsevernějším výběžku okresu Plzeň - sever. Nejstarší historický záznam o obci pochází z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za Kožlany s lesem postoupil Žihli plaskému klášteru. V roce 1268 byla uváděna jako trhové místo. O...

obrovský nárůst
Heřmaničky
 obec v okrese Benešov
Heřmaničky se nacházejí v krásné, velmi členité a kopcovité krajině v nejjižnější části Středočeského kraje. Jsou tvořeny 14 osadami a četnými roztroušenými samotami s půvabnými názvy – Arnoštovice, Velké Heřmanice, Čišťovice, Jíví, Jiříkovec, K...

mírný nárůst
Ostrov u Macochy
 obec v okrese Blansko
Ostrov u Macochy (obec) Stará zkušenost uvádí, že chceš-li poznat a pochopit současnost, musíš nejdříve poznat minulost a porozumět jí. Stopy po prehistorickém osídlení vedou do nesmírně dávných dob. V nejstarších dobách lidské existence se sídlem člověka stávaly někter&eacu...

velký nárůst
Vavřinec
 obec v okrese Blansko
Vavřinec (obec) Obec Vavřinec leží 40 km severně od Brna v Jiihomoravském kraji. Je tvořena 4 místními částmi - Vavřinec, Veselice, Suchdol a osadouNové Dvory, které byly do roku 1960, kdy byly sloučeny v jeden územně samosprávný celek s názvem Vavřinec. Do té doby byly obce samostatn...

střední nárůst
Lomnička
 obec v okrese Brno-venkov
Lomnička (obec) Pomiňme nejstarší neolitické osídlení, kterého je důkazem nález sekerky. O minulosti obce je zpráv poskrovnu. Patřila prý původně zeměpánu. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1235, kde byla uvedena pod názvem Lomnice, názvy se postupně měnily -Lominiz, Lomniczka, Lomnitschka - v roce 1924 Lomnička. Dějiny Lomničky jdou ruku v ruce jako vlastnický majetek kláštera porta Coeli (Brána nebes) ...

velký nárůst
Dolní Věstonice
 obec v okrese Břeclav
Dolní Věstonice (obec) Nález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem v...

velký nárůst
Horní Libchava
 obec v okrese Česká Lípa
Malá obec nacházející se 4 km od České Lípy v Libereckém kraji. Horní Libchavou protéká potok zvaný Libchava, od něhož je odvozen název obce. Obec má má rozlohu 1037,68 ha s 1 000 obyvateli, nadmořská výška obce je 350-412 m. n. m. Na jihovýchodním okraji obce sto...

velký nárůst
Brloh
 obec v okrese Český Krumlov
První písemná zmínka je z roku 1310. Brloh byl poddanská ves patřící Rožmberkům. V roce 1418 je vesnice osvobozena odúmrti Oldřichem II. z Rožmberka. Brloh pro své položení (vedla tudy cesta od Prachatic k Budějovicím) zakoušel často válečných útrap - v 15. století od vojsk pasovských a švédských. . Kostel sv. Máří Magdalény byl založen v roce 1340 z podnětu Petra z Rožmberka a v letech 1697-1704 ...

velký nárůst
Kochánov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
První písemná zpráva pochází z roku 1307. Na území žije 139 obyvatel. ...

velký nárůst
Dohalice
 obec v okrese Hradec Králové
Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se ...

střední pokles
Mrákotín
 obec v okrese Chrudim
Obec Mrákotín, s nadmořskou výškou 453 m, leží v mírném údolí mezi městy Hlinsko a Skuteč. K Mrákotínu patří také osada Oflenda. Obcí protéká Mrákotínský potok pramenící v ranských lesích, který se vlévá do ř&ia...

střední nárůst
Choteč
 obec v okrese Jičín
Obec Choteč leží 13 km východně od Jičína na silnici II. třídy č. 501 spojující Jičín s Lázněmi Bělohrad. Nachází se v nadmořské výšce od 300 m (rybníček za Jiránkovými) po 320 m (vrcholek Habru) a zaujímá rozlohu 608 ha. Obec má v současn...

velký nárůst
Staré Smrkovice
 obec v okrese Jičín
Staré Smrkovice, obec ležící na místě bývalé tvrze, o níž jsou písemná doložení z roku 1347. Historie obce začíná výstavbou a osídlením tvrze na pravém břehu řeky Javorky. Tuto skutečnost dokládají zbytky ochranných valů napouštěných vodou z řeky Javo...

velký nárůst
Šárovcova Lhota
 obec v okrese Jičín
Šárovcova Lhota leží v nadmořské výšce 292 m na 33°13´ východní délky od Terra, čili 15°35´10“ východní délky od Greenwiche a 50°24´ severní šířky od rovníku. Celá katastrální obec měří 7 km čtverečných 8 ha 46a 56m...

velký nárůst
Žeretice
 obec v okrese Jičín
Obec Žeretice leží cca 13 km od okresního města Jičína. První zmínka o obci se datuje do 14 stol. Slučuje pod svojí správu celkem 3 vesnice, jsou to samotné Žeretice, Hradíšťko a Vlhošť. Svým počtem obyvatel, který čítá 271 lidí (k 1.1.2011), se řadí mezi ty menš&iac...

obrovský nárůst
Žlunice
 obec v okrese Jičín
Vesnice Žlunice leží v průměrné výšce 263 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1297. Celková katastrální plocha obce je 803 ha, z toho orná půda zabírá padesát jedna procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. V katastru obce ...

střední nárůst
Plandry
 obec v okrese Jihlava
  První písemná zpráva pochází z roku 1654. Na území žije 188 obyvatel.     ...

střední nárůst
Radkov
 obec v okrese Jihlava
První písemná zpráva pochází z roku 1358. Na území žije 233 obyvatel. Obcí Radkov probíhají dvě cyklostezky, které vyúsťují třemi směry - Dačice, Telč a Nová Říše. V místě za mostem přes řeku Dyji je umístěna informační tabule s plastickou mapou blízkého okolí a odpočívadlem pro cyklisty.  ...

mírný nárůst
Županovice
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Vesnička Županovice patří územně do okresu Jindřichův Hradec a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Dačice. Obec Županovice se rozkládá asi 46 km od Jindřichova Hradce. Stálý počet občanů této malé vesničky je 64 ob...

obrovský nárůst
Veletov
 obec v okrese Kolín
Labe tvoří mezi Konárovicemi a Starým Kolínem několik pěkných ostrovů. Vysokým jezem nadržuje se totiž voda pro mlýnské náhony veletovský a baštecký, které tak s hlavním tokem labským zavírají řečené ostrovy. Při jednom z nich na pravém břehu hl...

velký nárůst

    Strana: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)