Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Bílý Kůň
 osada v okrese Chrudim
Buková
 obec v okrese Prostějov
Buková (obec) Buková - Obec Buková leží ve vrcholové části Drahanské vrchoviny v západní části prostějovského okresu. Rozloha katastru obce je 1742 ha v nadmořské výšce mezi 618 a 638 metry. V katastru obce se nachází nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky 734,7 m n.m. Obcí prochází silnice II. třídy 373 Konice - Buková - Benešov a silnice III. třídy 37357 do Protivanova. Od okresního města je Buková vzdále...

mírný pokles
Kožušany- Tážaly
 obec v okrese Olomouc
Jak již napovídá název obce, Kožušany-Tážaly byly kdysi dvěmi samostatnými obcemi tj. do roku 1960. První písemná zmínka obce Tážaly pochází z roku 1078, kdy moravský kníže Ota Olomoucký daroval tuto obec a jiné vesnice (Ústín, Náklo, Senice na Hané) benediktinskému klášteru na Klášterním Hradisku. Dá se říci, že tyto obce patří k nejstarším na Olomoucku o nichž jsou vedeny písemné záznamy. Od r....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lobodice
 obec v okrese Přerov
Lobodice patří mezi nejstarší obce na Moravě. První zmínka je již z r.1131 kdy byly majetkem olomouckého biskupství. Od konce 15.století je coby biskupské léno drželi majitelé tovačovskéhopanství (Tovačovští z Cimburka, páni z Pernštejna, Manriquezové, Illesházyové a hrabata ze Salm-Neuburgu). V letech 1704-1848 byla vesnice opět již pod přímou správou původní církevní vrchnosti v rámci kroměřížsk...

mírný pokles
Sobotín
 obec v okrese Šumperk
Sobotín (obec) Sobotín (Zöptau, Zepta, Zeyptendorf, Sobecinna) je jedna z nejstarších hornických osad na Šumpersku. Původ jména pochází od osobního jména Sobota. Německý název Zöptau byl převzat z českého. Součástí obce byla osada Štětínov. V roce 1961 byly k Sobotínu připojen...

obrovský nárůst
Zbýšov
 obec v okrese Brno-venkov
Zbýšov je bývalé hornické městečko s téměř 4000 obyvateli, které leží v okrese Brno-venkov asi 30 km od Brna. Katastrální výměra obce je 601 ha. První písemná zmínka První písemná zmínka pochází z roku 1280, kdy tehdejší vlastník...

obrovský nárůst
Benešov
 obec v okrese Blansko
Benešov (obec) Obec leží v krajinářsky zajímavém parku Řehořkovo Kořenecko, mezi vrcholy Paprčem (721 m.n.m) a Skalkami (735 m.n.m). V katastru obce se nachází přírodní rezervace Pavlovské mokřady a přírodní památka Horní Bělá. První doložený zápis o Benešově pochází z roku 1362, obec je rovněž zanesena na mapě Moravy a Slezska ze 14. století. V oblasti, ve které se nachází, se rozkládaly hluboké a nepřístupné ...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chomýž
 obec v okrese Kroměříž
V malém lexikonu obcí České republiky je uvedena pouze jedna obec s tímto názvem, v podhůří Hostýnských hor jižně od Bystřice pod Hostýnem. Podle pověsti obec Chomýž již stála při vpádu Tatarů na Moravu v roce 1241. Bývala prý mnohem větší a lidnatější. Měla i svůj vlastní kostel. První doložené písemné zmínky o Chomýži však jsou datovány rokem 1365. V té době již náležela třetina vsi k panství B...

mírný pokles
Meclov
 obec v okrese Domažlice
První osídlení oblasti Meclova je již pravěké. Podle poznatků z vykopávek vedených v letech 1960 - 1970 osídlili toto území lidé Českofalcké mohylové kultury. Toto osídlení spadá do starší a především do střední doby bronzové, tedy zhruba 1500 let pře...

mírný pokles
Klášter
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Erbrachu cisterciácký klášter. Jeho zbytky, které se zachovaly po vypálení husity v 15.století, tvoří jednu z dominant obce - řada mohutn&y...

obrovský nárůst
Medový Újezd
 obec v okrese Rokycany
První písemná zmínka o obci se vztahuje k roku 1336, kdy dostal šlechtic Petr z Rožmberka od krále Jana Lucemburského v dědičné držení hrad Zbiroh s městečkem, městečko radnice a Mýto a také polovinu vsi Medový újezd. Ves je zahrnuta i v Urbáři Oldřicha z Rožmberka sestaveném pravděpodobně v ...

střední nárůst
Osek
 obec v okrese Rokycany
Osek (obec) Obec Osek leží necelých šest kilometrů severně od Rokycan v Plzeňském kraji. Rozkládá se na ploše přes 1700 ha. V současné době čítá více než jeden tisíc obyvatel, kteří žijí ve dvou částech - Osek a Vitinka. Ve svém znaku mají stříbrný osekaný kmen stromu s pěti suky a kořeny v červeném štítě nad stříbrnou patou. V obci Osek působí i několik významných firem, za všechny jmenujme například f...

obrovský nárůst
Dobříč
 obec v okrese Plzeň-sever
Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Značná část obyvatel však tradičně dojíždí za prací do Horní Břízy a Kaznějova, či vzdálenější Plzně.Příroda není dosud zasažena negativními vlivy moderní civilizace a je proto vyhledávána stálými...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bílkovice
 obec v okrese Benešov
Název obce Bílkovice je odvozen od vsi lidí Bílkových. První zmínka o vzniku obce Bílkovice pochází z roku 1420. Ovšem o Takoníně je již zmínka v roce 1250 a o Moravsku roku 1380. Z Bílkovic pochází mlynář pan Olt, který se jako poslanec zasloužil o výstavbu Sellie...

velký nárůst
Křečovice
 obec v okrese Benešov
Křečovice (obec) V Křečovicích stávalo sídlo rytířů Křečovických z Křečovic, ti byli zakladateli zdejšího kostela jenž se ropku 1350 mezi farními v děkanátu Vltavském uvádí. Nejstarší z nich jmenoval se Jarohněv Vejhák z Křečovic. Tento nazýval se též Jarohněv Vejhák z Kúta a na Kř...

mírný nárůst
Hluboké Dvory
 obec v okrese Brno-venkov
Dříve Hluboké (Hluboky). Hluboké Dvory se jmenuje po územní reorganisaci okresů 1.července 1960, kdy byl soudní okres Tišnov zrušen a naše obec byla pojata do okresu Blansko. Při novém správním členění státu v roce 2003 obec byla přičleněna k obci s rozšířenou působností Ti&scar...

mírný pokles
Kuřimská Nová Ves
 obec v okrese Brno-venkov
Vesnička se nachází v okrese Brno venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. První písemná zmínka o obci je z roku 1364. Obec se skládá ze dvou částí Kuřimská Nová Ves a místní část Prosatín. Obec leží v průměrné výšce 457 metrů nad moř...

velký nárůst
Úvalno
 obec v okrese Bruntál
Úvalno (obec) O vzniku obce se nenacházejí žádné zachovalé zprávy. První zmínka    v  obecní  kronice je z  roku 1238, kde se mluví o slovanské obci   Chvalno. Podle obecní kroniky se nacházelo předhistorické sídliště&n...

velký nárůst
Hlincová Hora
 obec v okrese České Budějovice
Východně od Č. Budějovic v sousedství starého města Rudolfova leží přímo pod hřebenem Kněžského vrchu (Pfaffenbergu) stará ves, dnešní Hlincová Hora. V nejstarších dokladech nazývá se česky „Nícovou horou“ , německy Pfaffendorf. Už k roku 1398 je v Liber losungarum města Budějovic...

střední nárůst
Žabovřesky
 obec v okrese České Budějovice
Žabovřesky (obec) Zbytky prvního osídlení byly v okolí Žabovřesk objeveny na úpatí Vosího vrchu. Vykopané keramické nálezy jsou z mladší doby bronzové, halštatské, laténské a ranného středověku. Nejstarší zmínka o Žabovřeskách se datuje roku 1334, v prvním roce panování Karla IV. Žabovřesky, Dehtáře a Radošovice, které 26. května 1334 směnil Jan Lucemburský s Rožmberky za pohraniční hrad Janovice nad Úhlavou, nále...

střední nárůst
Černá v Pošumaví
 obec v okrese Český Krumlov
První zmínka z roku 1268 uvádí jméno “Na černé řece”- psáno česky. Později v letech 1445, 1483, 1495 se obec jmenovala jednoduše “Černá”, opět psáno česky nebo Nachirnie, což byl taktéž slovanský název, s označením “villa” = vesnice.V 16. století se Čern&aa...

střední nárůst
Třesovice
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Třesovice se nachází 15 km severozápadně od Hradce Králové a 5 km severovýchodně od Nechanic na levém břehu řeky Bystřice. Leží na úpatí kopce Babylon v nadmořské výšce 253 m, na rozloze 274 ha. Celý obvod obce, včetně místní části Popovice, patří do chráněn&e...

obrovský nárůst
Lužany
 obec v okrese Jičín
Lužany patří k nejstarším osadám na Jičínsku. Hájek ve svých spisech tvrdí, že kostel s farou zde stál již v 11. století. První zmínka pochází z roku 1052. Ve 14. století se píše o Lužanech jako o veliké vesnici. Jméno vzniklo asi tím, že je o...

střední nárůst
Velký Ratmírov
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Přesné datum založení obce Velký Ratmírov dnes již nelze s určitostí zjistit. První písemná zmínka o obci však pochází z roku 1420.Obec měla po staletí německý charakter, jako ostatně většina sídel na Jindřichohradecku, vlivem zde vládnoucího rodu pánů z Hradce. Jm...

obrovský nárůst
Bohdaneč
 obec v okrese Kutná Hora
Bohdaneč (obec) Obec Bohdaneč, dříve také Zelená Bohdaneč, bývala kdysi městečkem (o čemž svědčí dekret z roku 1514 vydaný králem Vladislavem II. Jagellonským). Nyní je to vesnička, která se svými satelitními osadami Prostřední Vsí, Šlechtínem, Řeplicemi, Kotoučovem a Dvoreckem čítá cca 400 obyvatel. Rozkládá se v malebném údolí při silnici ze Zbraslavic do Ledče nad Sázavou v nadmořské výšce cca 461 m v údolí Pi...

střední nárůst
Prackovice nad Labem
 obec v okrese Litoměřice
Prackovice nad Labem (obec) Obec leží na levém břehu řeky Labe, při státní silnici z Lovosic do Ústí nad Labem, na jižním úpatí Debuse. Údolí na západ uzavřeno je Kubačkou (také Kukačka řečeno) - čedič, 537 m, a Srnou nad Dobkovičkami. Na východ otevřena do roviny libochovanské. V současné době zde žije 601 st&aa...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
Jeviněves
 obec v okrese Mělník
Vznik obce Jeviněves se datuje od 13-14 století. Je rozložena pod vrchem (ostrožnou) , který byl nazýván "Jevín". Na vrchu Jevín stával hrad a později tvrz stejného jména. Na vrchu jsou ještě pozůstatky zdiva z původních staveb. Vykopávky nádobí a zbraní z této lokality jsou uloženy v ...

velký nárůst
Rožnov
 obec v okrese Náchod
Obec Rožnov leží v Královéhradeckém kraji  přibližně 5 km od Jaroměře a 20 km od Hradce Králové. Pod obec Rožnov spadá přidružená část Neznášov. Obě se pak rozprostírají v údolí několika kopců - Chloumek, Prašivka, Bezděk a Libina. Obcí Rožnov protéká potok Jordán vytékající z nedalekého rybníku nazývaného Rašelina, který je používán pro těžbu rašeliny, využité k léčebným procedurám v Lázních V...

střední nárůst
Kujavy
 obec v okrese Nový Jičín
Kujavy tvořily původně 2 osady, starší byla slovanská, mladší německá. Německou osadu založil tamější fojt Clemens, jmenovala se Clemensdorf a vznikla asi okolo roku 1293. Později obě osady splynuly v jednu obec, přičemž česká část se potom poněmčila.Obec Kujavy vznikly přebudováním starší slovansk&...

velký nárůst
Břehy
 obec v okrese Pardubice
Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211m. Od  krajského města Pardubic ji dělí 18km a od krajského Hradce Králové 27km. V obci žije přes 1000 obyvatel a její katastr má rozlohu 1136ha. Břehy jsou zn&a...

střední nárůst
Turkovice
 obec v okrese Pardubice
První historická zmínka o Turkovicích pochází z roku 1257. Jméno obce je odvozeno od slova tur, tedy skot. Dominantou obce je ranně gotický kostel svatého Martina, který je připomínán již v roce 1348. Později byl barokně a empírově upraven. Kostel sloužil jako rodinná hrobka maji...

obrovský nárůst
Dukovany
 obec v okrese Třebíč
Dukovany (obec) Ves Dukovany jest původu velmi starého. Jisto jest, že nad kostelem a kolem rozkládala se vesnička. Není však určitě známo, jakého jména. Dle jedněch Děkovany, dle druhých Tokovany. Již roku 1263 činí se zmínka o kostelíčku Tokovanském - Godefridus, plebář (farář) z Petrovic, činí ve sv&yacut...

obrovský nárůst
Studenec
 obec v okrese Třebíč
Studenec (obec) Velkým okamžikem v historii našeho kraje bylo v roce 1101 založení benediktinského kláštera v Třebíči. Z opisu tzv. zakládací listiny je zřejmé, že zde již v dobách předtím byly četné osady, z nichž některé se zachovaly dosud. Třebíčský klášt...

obrovský nárůst
Narysov
 obec v okrese Příbram
Obec Narysov se rozkládá na západním svahu vrchu Vojna, podél okresní silnice Příbram-Březnice.Vznikla na místě staré hornické osady. První písemná zpráva je z roku 1379, kdy je Narysov (Narissyrow) uveden v berničním rejstříku pro arcibiskupské panství příbramsk&e...

velký nárůst
Netín
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Netín (obec) Netín náležel ke statkům Měřínského proboštství. Jeho název je odvozen od Vznaty z Lomnice a Meziříčí. V roce 1370 se píše v podobě Vznetín. Poprvé je připomínán v roce 1156 jako ves v majetku Benediktínského kláštera v Třebíči. Rozsáhlé okoln...

střední nárůst
Bělá u Jevíčka
 obec v okrese Svitavy
Bělá u Jevíčka (obec) Ves byla pravděpodobně založena Slovany. Má ve znaku tři srdce a pod nimi snop obilí. Znak obce dokládá, že to byla slovanská zemědělská ves. Poprvé je zmiňována jako Alberndorf (z něm.) roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. V roce 1396 se jejím držitelem stal Sulík z Radkova. Ten ji je&sc...

obrovský nárůst
Rudná
 obec v okrese Svitavy
Ve středověku tvořil hranici mezi Čechami a Moravou až 40 km široký pás hustého hvozdu, kterým vedly jen úzké kurýrní a obchodní stezky. Na obou stranách hvozdu se vybíralo mýto. Když se Morava stala trvalou součástí českého státu, ztratil hraniční hvozd důvod své existence a panovník se chopil možnosti toto území hospodářsky využívat. Král Přemysl Otakar II. za součinnosti olomouckého biskupa, k...

střední nárůst
Kytín
 obec v okrese Praha-západ
Obec Kytín byla vysazena roku 1321 Štěpánem z Tetína v blízkosti tzv. Zlaté stezky. Ves byla záhy povýšena na městečko a roku 1344 se stává královským majetkem. V roce 1357 se Kytín stal součástí karlštejnského panství. Nejstarší osady náležej&...

obrovský nárůst
Újezd
 obec v okrese Znojmo
Újezd (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1320. Na území žije 85 obyvatel. ...

střední pokles

    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)