Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel svatého Víta - Český Krumlov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel svatého Víta - Český Krumlov (kostel) Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893 - 1894. V sou...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál významnou úlohu v husitském revolučním hnutí, kdy zde kázal mluvčí chudiny Jan Želivský, který tu byl také v roce 1422 pohřben. V interiéru je největ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Štěpána - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Štěpána - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Štěpána na Novém Městě je původní farní chrám horního Nového Města z let 1351 až 1400. Některé přístavby, sakristie, kaple a novogotická předsíň jsou pozdější. V roce 1879 ukončena gotická přestavba vedená Josefem Mockerem. Interiér kostela je gotický, zař&iacu...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel) Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, barokní oltářní plastiky (J. Eberl), oltářní obraz (E. Dollhopf) a postranní oltářní obraz sv. Máří Magdalény (J. Kramolín). Stavba je dílem známého archi...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kaple sv.Michala - Ladná
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Michala - Ladná (kaple) Obdélná stavba se čtyřbokou zvonicí v závěru. Antikizující průčelí se vyznačujeme charakteristickými znaky klasicistní architektury Trojúhelníkový ořímsovaný štít s dvouramenným křížem završuje průčelí. V jeho tympanonu se uplatňuje bohatý štukový dekor s motivy ovoce, rokajů a akantů. Do kapličky se vchází půlkruhově zaklenutým vchodem s dvěma schůdky. Ještě v roce 1663 v obci údajně stál filiál...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram (kostel)   Kostel sv. Vojtěcha je nejvýznamnější stavbou na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách. Byl vybudován v novorenesančním slohu v letech 1887 - 1889 podle plánů renomovaného architekta B. Münzbergera. Má pilířové stejnolodí, obdélníkový presbytář s apsidou a hranolovitou věž. Okna se vyznačují pseudorenesanční malbou od J. Z. Quasta, která představuje P. Marii Bolestnou. V průčelí ...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Opava (kostel) Na Rybím Trhu, blízko Slezského divadla, stojí nejvýznamnější středověká památka celé Opavy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie (dnes konkatedrála ostravsko-opavského biskupství) vznikl totiž již počátkem 13. století. Koncem téhož století přibyla i věž (severní). Posléze k němu připojena i jižní věž, do té doby městská, a obě věže byly spojeny novým průčelím. Ze 14. století pochází presbytář a křížové...

střední nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Anny - Hoštejn
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Anny - Hoštejn (kostel) V roce 1769 zde byla postavena kaplička a v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. V obci v údolí Moravské Sázavy byla postavena roku 1769 kaple (o čtyři roky později vysvěcena sv. Anně), v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. Kostel postavený na příkrém návrší nad obcí je z...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Václava - Skorotice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
...

velký nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim
 kostel v okrese Chrudim
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim (kostel) Chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze....

velký pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Štěpána - Horní Bukovsko
 kostel v okrese České Budějovice
Původně gotický ze 14. stol. V r. 1670 a v 18. stol. přestavován a obnovován, upraven barokně. V podvěží hranolové barokní věže vznikla kaple. Hlavní oltář je doplněn obrazem kamenování sv. Štěpána. Na vítězném oblouku se zachovaly nástěnné malby ze 2. poloviny 14. stol. se čtyřmi v&ya...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Jiří - Nymburk
 kostel v okrese Nymburk
Kostel původně postaven na nově založeném hřbitově na tzv. Svatojiřském předměstí. Vysvěcen byl pravděpodobně v roce 1569. Jeho stavební sloh nese prvky pozdní gotiky ačkoliv stavba probíhala v době vzestupu renesančního umění. Stavitelem byl Jan Honzar z Českého Brodu. V 18.století byla za jeho presbytářem postavena ještě zvonice. Původně malý předměstský hřbitov byl roku 1787 rozšířen a kostelík...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kaple sv. Jana Křtitele - Radvanice
 kaple v okrese Trutnov
Na okraji obce byla v roce 1898 postavena kaple, která byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Dnes je kaple chráněnou kulturní památkou. V roce 2000 byla provedena rozsáhlá oprava kaple, ketrá dnes slouží také ke kulturním účelům....

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec
 kostel v okrese Kutná Hora
Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec (kostel) Sedlecká kostnice má zajímavou historii. Původně to byl hřbitovní kostel zdejšího cisterciáckého kláštera. Hřbitov byl však poznamenán zajímavou událostí, která změnila zásadně jeho historii.      V roce 1278 byl opat zdejšího kláštera Jindřich poslán s poselstvím krále Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma ve Svaté Zemi. Opat z této pouti přivezl hrst hlíny z hory Kalvárie (místa kde byl ukřižován ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
53 %
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí býval dříve chrám jezuitů na Novém Městě. Raně barokní sálová stavba s bočními kaplemi z let 1658 až 1670 byla postavena stavitelem Luragem. (Jezuité)...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
52 %
Kostel Sv. Josefa - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Josefa na Novém Městě byl postaven krátce po založení kapucinského kláštera v roce 1630 stavitelem Melicharem Mayerem v letech 1636 až 1653. Zařízení kostela je velmi prosté. Dva obrazy na bočních oltářích jsou od Karla Škréty. Kostel v klášteře byl v roce 1795 zrušen, v roce 1833 navrácen kapucínům. V předdvoří kostela je socha sv. Judy Tadeáše z roku 1741....

střední nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Nejsvětější Trojice - Mešno
 kostel v okrese Rokycany
Kostel Nejsvětější Trojice - Mešno  (kostel) Kostel Nejsvětější trojice Mešno Kostel hrál v dějinách Mešna, tak jako jinde v historii vesnic, významnou úlohu. Jak se můžeme dozvědět z publikace „Město Rokycany a okres“ z r. 1938 název Mešno pochází pravděpodobně od slova „mše“. (Píše se též v kronice me&s...

střední nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Evangelický kostel Česk. církve husitské - Česká Lípa (kostel) Evangelická motlitebna postavená pro luterskou evangelickou církev v letech 1927 až 1929 se nachází v západní části městského parku, poblíž ulice Roháče z Dubé. Dnes je ve správě Církve československé husitské. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv.Matouše - Postřelmov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv.Matouše - Postřelmov (kostel) První písemně doložená zmínka o farním kostele sv. Matouše v Postřelmově pochází z r. 1409, ale kostel byl pravděpodobně postaven již ve 14. století zemany ze sousedních Závořic a Kolšova, kteří zde pohřbívali své zesnulé příslušníky rodu s manželkami. Šlo o...

střední pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv. Havla - Rožná
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Havla - Rožná (kostel) Původně gotický kostel zasvěcený svatému Havlovi, obklopený malým hřbitovem, je dominantou obce Rožná. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století. Barokně byl přestavěný v 17. a 18. století. Interiér kostela je prostý. Cennou památkou je mramorová křtitelnice s letopočtem 1684. Reliéfy svaté Zdislavy a svaté Anežky zhotovil sochař Jiří Bořivoj Trnka. Zajímavou budovou je i sousední fara s...

střední pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Narození Panny Marie - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel Narození Panny Marie - Tábor (kostel) Klášterní kostel Narození Panny Marie je raně barokní stavba ze 17. století postavená pro podporu protireformace, řád bosých Augustiniánů. Bohatě členité průčelí ve stylu klasického baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky. Cenné barokní zařízení int...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv. Josefa - Usti nad Labem-Předlice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kaple Anděla Strážce - Volyně
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Anděla Strážce - Volyně (kaple)  Jednu z památek, kterou můžete ve Volyni navštívit, je kaple Anděla Strážce, postavená v roce 1858 podle plánů místního rodáka Josefa Niklase a to na zalesněném vrchu Královice. 6. září roku 1858 byla pak kaple vysvěcena a vždy začátkem září, kolem svátku Anděla Strá...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2 (kostel) Kostel Panny Marie U alžbětinek je podélná barokní stavba z let 1724 až 1725 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stavba s prostým věžovým průčelím stojí v jedné frontě s bývalým klášterem. Ke kostelu byla přistavěna kaple sv. Tekly, vyzdobená bohatými štukami a malbami. Oltářní obraz je od Ignáce Raaba....

střední nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv. Jiří - Malešov u Hoštky
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel Svatého Jiří - je kulturní památnou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Kostel je původně románskou sakrální stavbou. Patří mezi nejstarší a nejcenější stavby regionu. Kostel byl často slohově a stavebně upravován. Loď kotela je obdélného půdorysu, presbyterium je polygonálně uzavřeno. Interiér lodi kostela byl opatřen plochým stropem, který dnes již zcela chybí. presbytář kost...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv.Valentina - Chabičov
 kostel v okrese Opava
Kostel sv.Valentina - Chabičov (kostel) Novorománský kostel sv, Valentina byl v části Chabičov vystavěn v letech 1910 - 1911.  ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Špitální kostelík - Šternberk
 kostel v okrese Olomouc
špitální kostelík Na Olomoucké ulici stojí špitální kostelík, který připomíná, že na tomto místě kdysi stával špitál, který byl zbořen v roce 1908. Původní podoba kostelíku se nedochovala, v r. 1775 byl zbořen a nově postaven. Rovněž původní zasvěcení bylo změněno, kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a o tomto svátku se u něj konalo každoroční posvícení. Parčík, který jej obklopuje, byl zalo...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Havlíčkův Brod
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu města v severovýchodním rohu náměstí. Původně raně gotická stavba byla několikrát přestavěna. Barokní kopule byla nad ním vztyčena roku 1707. Součástí chrámu je mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s jedním z nejstařších z...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv. Kříže - Halenkov
 kostel v okrese Vsetín
Kostel sv. Kříže - Halenkov (kostel) Farní kostel Povýšení sv.Kříže v Halenkově byl postaven zároveň s farou v letech 1786 - 1788 z fondu Náboženské Matice. Původní kostel byl bez věže a bez zákristie a měl pouze hlavní oltář. Na oltáři byl kříž a sochy Panny Marie Bolestné, sv. Jana apoštola a svaté Maří Magdalény. Toto sousoší se dostalo do zdejšího kostela z neznámého kostela, zrušeného Josefem II. Tělo Kristovo z tohoto kříže je ...

střední pokles
Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
50 %
Kostel sv. Martina - Nejdek
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kosel byl připomínán už v roce 1354, poté v průběhu staletí upravován. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v polovině 18. stol., kdy byl více než o polovinu zvětšen. Z této doby pochází také převážná část vnitřního rokokového zařízení kostela. Jednolodn&ia...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Vzkříšení Páně - Terezín
 kostel v okrese Litoměřice
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
kostel - Pyšely
 kostel v okrese Benešov
kostel - Pyšely (kostel) ...

velký pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel svatého Jakuba staršího - Boskovice (kostel) První archivní záznam o existenci kostela je z roku 1346, základy kostela jsou kladeny do ranějšího období. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu poznamenanou několika požáry a následnými úpravami, vedenými zejména kolem r. 1500 Ladislavem z Boskovic. Ladislav Velen z Boskovic (1455 – 1520), jeden z nejvzdělanějších šlechticů své doby,   opustil vysoké církevní úřady, aby se mohl ujmout ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
48 %
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny (kostel) Poutní areál sv. Anny je situován SV směrem od obce Kraselov, u silnice z Kraselova do Lhoty u sv. Anny. Areál se nachází na vyvýšenině, ke které vede cesta lemovaná stromy. Uzavřený areál tvoří kostel se sakristií, kaplí a oratoří a bytem kaplana, ambity kolem kostela, v jejichž roz&i...

střední pokles
HODNOCENÍ
48 %
Kostel sv. Václava - Václavice
 kostel v okrese Benešov
Raně gotický kostel ze 13. století byl poprvé zmiňován v r. 1359. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem, se sakristií na jižní straně a předsíňce na západě. V kostele je hrobka Straků z Nedabylic. Vybavení je převážně barokní. Bohoslužby se konají: NE  ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
45 %
Dominikánský klášter a kostel - Uherský Brod
 klášter, kostel v okrese Uherské Hradiště
Dominikánský klášter a kostel - Uherský  Brod (klášter, kostel) Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Mariánském náměstí. Je jednou z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku a tvoří dominantu městského panoramatu. Původně gotický klášterní kostel s dlouhým, pro dominikány typickým presbytářem, byl vybudován asi v první polovině 14. století. Tento kostel byl mnohem vyšší, než je současný chrám. Byl tvořen trojlodím, s oz...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
45 %
Kostel sv. Václava - Dolní Dubňany
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Václava - Dolní Dubňany (kostel) Významnou dominantou a histrickou památkou obce Dolní Dubňany je kostel sv. Václava vystavěný v 2.pol. 13. stol. rytířským rádem Templářů, kteří sídlili v nedalekém hradě Templštýn.Kostel stojí na kopci nad vesnicí v místech prastarého pohřebiště.Čtyři kamenné kříže umístěné u vchodu do kostela byly objeveny během jeho opravy, uvnitř kostela se dále nachází stará kamenná románská křtitelnice.  ...

střední pokles
HODNOCENÍ
45 %
Kostel sv. Kříže patří ke stejnému typu kostelů, které na Vidnavsku, Javornicku a sousedním polském území vznikaly s největší pravděpodobností těsně po polovině 13. století. Otázkou se zabývala M. Filipová, která provedla některá srovnání s polskými stavbami. Na našem území lze k těmto stavbám řadit kostely v Bernarticích, ve Staré Červené Vodě a patrně také gotické jádro farního kostela ve Vidnav...

mírný pokles
HODNOCENÍ
45 %
Kostel Nejsvětějšího Jména Panny Marie - Březí
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Nejsvětějšího Jména Panny Marie - Březí (kostel)     Kostel ve Březí byl dostavěn roku 1788 a dne 16. srpna 1788 zasvěcen Nejsvětějšímu Jménu Panny Marie.      Roku 1861 byla postavena věž kostela a nad lodí kostela nový strop. Roku 1868 byly zakoupeny nové varhany za 600 zlatých od brněnského varhanáře Filipa Komínka, rodáka z Osové Bítýšky. V posledních letech byly varhany znova naladěny. Dne 8. září 1927 byly dány na kostelní věž dva nové zvo...

střední pokles
HODNOCENÍ
45 %

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)