Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 5073 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Ducha - Šumná
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Ducha - Šumná (kostel)

Dne 24. 10 2005 na svatého Antonína Marie Klareta byla zahájena stavba kostela v Šumné. Práce na kostele Svatého Ducha Ve středu 2.10.2007 pan farář z Pavlic otec Oldřich Máša požehnal nový kříž na věži kostela na Šumné. Do paty kříže byly uloženy dokumenty pro příští generace. Pravidelné bohoslužby bývají každý čtvrtek v 18 hodin.Vždy druhou neděli v měsíci bývá mše svatá v 11,15.Na první pátek je mše svatá ve 20,00....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
bez fotografie

Kostel býval původně gotický. Poprvé připomínán r. 1384 a po husitských válkách zpustl. V letech 1680-1682 barokně přestavěn. Jednolodní stavba s půlkruhovým uzavřeným presbytářem, se sakristií na severní straně a s věží v západním průčelí. V interiéru rokokový oltář svatého Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. stol., kazatelna z konce 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kaple sv.Floriána - Štětovice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Štětovice (kaple)

Kaple uprostřed návsi, jejíž základní kámen byl položen 4. 5. 1774....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Kostel svatého Linharta - Mušov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel svatého Linharta - Mušov (kostel)

Kostel sv. Linharta - významná románská stavba z poloviny 13. stoletís fragmenty gotické figurální malířské výzdoby a typickými architektonickými články z doby vzniku. Později opravováno. Kostel se nachází na ostrůvku uprostřed Střední novomlýnské nádrže. Je jediný objekt, který se dochoval z bývalé významné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Véska
 kostel v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Kostel Navštívení Panny Marie byl vystavěn stavitelem Thalherrem z Fulneku roku 1792 v barokním slohu. Kostelní loď je dlouhá 30 m a 12 m široká. Nad vchodem do kostela je vystavěna nízká, čtyřhranná věž. Stavebním materiálem kostela jsou kámen a cihly. Presbytář kostela je pětiboký, vpravo od něj vystavěna sakristie. V průčelí kostela, po stranách hlavního vchod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Babice nad Svitavou (kostel)

Dominantou obce je farní kostel Jana Křtitele z roku 1448. Z té doby také pochází jeho gotické jádro. V roce 1765 byla provedena barokní přestavba. Kostel je jednolodní s vestavěnou věží v průčelí a s půlkruhovým závěrem. V letech 1843 -1859 v kostele zněla hudba Mozartova a Beethovenova, jak ji hrála kapela babického rektora Valentina Petyrka. V roce 1876, při další přestavbě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
99 %
stgnace
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy - Jablonné v Podještědí (kostel)

Monumentální kostel sv. Vavřice je dominantou městečka Jablonné v Podještědí a také přilehlého areálu kláštěra Dominikánců. Chrám byl postaven v letech 1699-1722 dle plánů Jana Lukase Hildebrandta. Ten použil dispozici s centrální kruhovou lodí zaklenutou kupolí. Kostel byl postaven jako jedna z prvních staveb u nás ve stylu tzv. dynamického baroka, kter&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
mírný nárůst
Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha-Kunratice (kostel)

Kostel sv. Jakuba staršího v Kunraticích je raně gotická stavba doložena již ve 14. století. Z prvé poloviny 18. století pochází nástropní freska s námětem sv. Jakuba Většího....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
mírný nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Špičky
 kostel v okrese Přerov
bez fotografie

HODNOCENÍ
98 %
mírný pokles
Karner - Stonařov
 rotunda v okrese Jihlava
Karner - Stonařov (rotunda)

Na zrušeném hřbitově kolem stonařovksého kostela, jižně od kostela, stojí hřbitovní kaple, tzv. karner (dříve nesprávně označována jako rotunda). Roku 1662 byl zasvěcený sv. Trojicí. Karner sestává z presbyteria a z lodi. Je zděn z velkých kusů lomového kamene, pravidelně kladených, a hladce omítnut. Pětiboké polygonální kněžiště je zaklenuto sraženou valenou klenbou. Do lodi se otevírá lomeným triumfálním obloukem a je osvětleno třemi úzkými okénky s lomenými záklenky. Kněžiště je kryto sedlovo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
97 %
mírný pokles
Svatá Hora - Příbram
 poutní místo v okrese Příbram
Svatá Hora - Příbram (poutní místo)

Svatá Hora - Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
střední nárůst
Svatá Trojice
 lesní kaple v okrese Šumperk
Svatá Trojice (lesní kaple)

Lesní kaple z roku 1898 na východním úbočí vrchu Jeřábu na křižovatce turistických cest nedaleko silnice z Podlesí do Bílé Vody. V jejím okolí vyvěrají radioaktivní prameny, například pramen Haltmarka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
velký nárůst
kostel - Neratov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
kostel - Neratov (kostel)

Neratov je známým poutním místem od 60. let 17. století,kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie,která byla 15. srpna 1661 přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723-33 vystavěn nový kostel Panny Marie Nanebevzaté, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. Zajímavá je především jeho severojižní orientace.10. května 1945 po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé armády kostel vyhořel. Požár roztavil hodinový stroj i zvon,avšak interiér byl uchráněn ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
střední pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největší pochází z r. 1522, druhý byl odlitý kolem r. 1490, třetí zvon - umíráček je z r. 1951.   Bohoslužby se konají: NE  09:30ST  16:30PO, ČT  18:30 - letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov (kostel)

Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránsky řeholník Mikuláš.Stávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého století, ale jeho původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Evangelický kostel - Kšely
 kostel v okrese Kolín
Evangelický kostel - Kšely (kostel)

Evangelický kostel byl vystavěn v letech 1786-1810 v pozdně barokním slohu. Klasicistní vstupní průčelí s hranolovou věží vzniklo při přestavbě v polovině 19. stol. Zařízení je barokně-klasicistní od českobrodského řezbáře Jana Mezdřického z let 1790–1791. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
stgnace
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov
 kostel v okrese Sokolov
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov (kostel)

Kostelní věž prošla rekonstrukcí a byla nově doplněna o ochoz. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel)

Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní podoba kostela pochází z roku 1737. Barokní věže v průčelí nebyly dokončeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
obrovský nárůst
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov (kostel)

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo pro vítkováky také malý či starý kostel. Jednolodní architektura z počátku 17. století, obnovena v roce 1830 a znovu po požáru v roce 1860. Podle nejstarších kronik je možné datovat základy hřbitovního kostela k osídlení Vítkova, tj. do poloviny 13.století (asi r.1268). První kostel byl dřevěný, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Kaple sv. Huberta - Valtice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Huberta - Valtice (kaple)

Novogotická kaple Svatého Huberta v Bořím lese se sochami F. Bauera, navrhl J. Wingelmüller, stavitel J. Popelak. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze