Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 5041 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv.Libora - Jesenec
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Libora  - Jesenec (kostel)

V obci se nalézá barokní kostel sv.Libora. Postaven byl z odkazu šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina. Stavba probíhala v letech 1711-14 a s místním zámkem činí jeden organický celek....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kaple sv.Floriána - Ivaň
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Ivaň (kaple)

Kaple z roku 1898, zasvěcena sv. Floriánovi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Véska
 kostel v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Kostel Navštívení Panny Marie byl vystavěn stavitelem Thalherrem z Fulneku roku 1792 v barokním slohu. Kostelní loď je dlouhá 30 m a 12 m široká. Nad vchodem do kostela je vystavěna nízká, čtyřhranná věž. Stavebním materiálem kostela jsou kámen a cihly. Presbytář kostela je pětiboký, vpravo od něj vystavěna sakristie. V průčelí kostela, po stranách hlavního vchod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Růžová
 kostel v okrese Děčín
bez fotografie

Dominantou obce Růžová, která Vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Stavba byla postavena na místě starého kostela v letech 1710 – 1712 pod patronací majitele panství z rodu Clary Aldringen. Dne 1. srpna 1988 budova zcela vyhořela. V letech 1996-2000 byl  kostel zrekonstruován a  mohl být znovu slavnostně vysvěcen dne 7. října 2000. Od toho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Babice nad Svitavou (kostel)

Dominantou obce je farní kostel Jana Křtitele z roku 1448. Z té doby také pochází jeho gotické jádro. V roce 1765 byla provedena barokní přestavba. Kostel je jednolodní s vestavěnou věží v průčelí a s půlkruhovým závěrem. V letech 1843 -1859 v kostele zněla hudba Mozartova a Beethovenova, jak ji hrála kapela babického rektora Valentina Petyrka. V roce 1876, při další přestavbě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
99 %
obrovský nárůst
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy - Jablonné v Podještědí (kostel)

Monumentální kostel sv. Vavřice je dominantou městečka Jablonné v Podještědí a také přilehlého areálu kláštěra Dominikánců. Chrám byl postaven v letech 1699-1722 dle plánů Jana Lukase Hildebrandta. Ten použil dispozici s centrální kruhovou lodí zaklenutou kupolí. Kostel byl postaven jako jedna z prvních staveb u nás ve stylu tzv. dynamického baroka, kter&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
mírný nárůst
Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha-Kunratice (kostel)

Kostel sv. Jakuba staršího v Kunraticích je raně gotická stavba doložena již ve 14. století. Z prvé poloviny 18. století pochází nástropní freska s námětem sv. Jakuba Většího....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Špičky
 kostel v okrese Přerov
bez fotografie

HODNOCENÍ
98 %
střední nárůst
Karner - Stonařov
 rotunda v okrese Jihlava
Karner - Stonařov (rotunda)

Na zrušeném hřbitově kolem stonařovksého kostela, jižně od kostela, stojí hřbitovní kaple, tzv. karner (dříve nesprávně označována jako rotunda). Roku 1662 byl zasvěcený sv. Trojicí. Karner sestává z presbyteria a z lodi. Je zděn z velkých kusů lomového kamene, pravidelně kladených, a hladce omítnut. Pětiboké polygonální kněžiště je zaklenuto sraženou valenou klenbou. Do lodi se otevírá lomeným triumfálním obloukem a je osvětleno třemi úzkými okénky s lomenými záklenky. Kněžiště je kryto sedlovo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
97 %
obrovský nárůst
Svatá Hora - Příbram
 poutní místo v okrese Příbram
Svatá Hora - Příbram (poutní místo)

Svatá Hora - Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
stgnace
kostel - Neratov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
kostel - Neratov (kostel)

Neratov je známým poutním místem od 60. let 17. století,kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie,která byla 15. srpna 1661 přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723-33 vystavěn nový kostel Panny Marie Nanebevzaté, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. Zajímavá je především jeho severojižní orientace.10. května 1945 po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé armády kostel vyhořel. Požár roztavil hodinový stroj i zvon,avšak interiér byl uchráněn ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
střední pokles
Svatá Trojice
 lesní kaple v okrese Šumperk
Svatá Trojice (lesní kaple)

Lesní kaple z roku 1898 na východním úbočí vrchu Jeřábu na křižovatce turistických cest nedaleko silnice z Podlesí do Bílé Vody. V jejím okolí vyvěrají radioaktivní prameny, například pramen Haltmarka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
bez fotografie

Nejmonumentálnějším projevem baroka v Radomyšli je nový poutní kostel sv. Jana Křtitele na návrší východně od městečka, který v letech 1733 - 1736 nahradil starší renesanční stavbu. Architektura kostela se již stala vedle typické siluety vlastní Radomyšle trvalou dominantní součástí obrazu krajiny. Bloková stavba se štítem nad zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov (kostel)

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo pro vítkováky také malý či starý kostel. Jednolodní architektura z počátku 17. století, obnovena v roce 1830 a znovu po požáru v roce 1860. Podle nejstarších kronik je možné datovat základy hřbitovního kostela k osídlení Vítkova, tj. do poloviny 13.století (asi r.1268). První kostel byl dřevěný, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
stgnace
bez fotografie

Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhovými arkádami s figurálními malbami od F. Mikuly z Jinína z let 18...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největší pochází z r. 1522, druhý byl odlitý kolem r. 1490, třetí zvon - umíráček je z r. 1951.   Bohoslužby se konají: NE  09:30ST  16:30PO, ČT  18:30 - letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov (kostel)

Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránsky řeholník Mikuláš.Stávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého století, ale jeho původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Stupno
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

Pseudorománský trojlodní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1882–1884. Nahradil tehdejší starší kostel z doby kolem poloviny 14. stol., který r. 1854 vyhořel. Na hlavním oltáři je obraz patrona od malíře Josefa Berglera, po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od malíře Josefa Kandlera. V kostele je mj. také vzácná část oltáře dochovaná ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
stgnace
Kostel sv. Václava - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Původně jednolodní gotický kostelík na předměstí je připomínán r.1399. Dnešní podoba je z r.1816. Zachován je gotický presbytář a náhrobní kameny z 16.století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Farní kostel sv. Martina - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Do římsko-katolické farnosti patří tyto obce - Rovečné, Vír, Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín a Věstínek. Sv. Martin, voják, žil v křesťanském starověku, po svém obrácení a přijetí křtu v dospělosti, se stal knězem, biskupem, misionářem. Zvěstoval víru pohanům, byl ve svém životě štědrý k chudým, potřebným a zastával se pronásledovaných. Kostel v této podobě byl postaven 1721 hrabětem Karlem z Lamberka, za spoluúčasti věřících na místě dřívějšího kostela, o němž se zachovalo jen málo zpráv. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 253,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze