Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Tetín (kostel)

Kostel sv. Kateřiny je románksá stavba. Uměleckohistorické datování zařazuje jeho počátek do XII. stol., ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době života sv. Ludmily (10. stol. n. l.).   Kněžiště zaklenuté původní křížovou klenbou má čtvercový půdorys a obdélníkovou loď s ploch&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
bez fotografie

Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královehradecký stavitel František Kermer (1710 - 86). Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu s kratší lodí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Krsy
 kostel v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

V jádru gotický kostel s druhotně přistavěnou severní věží a západním průčelím s křídlovým štítem. Z původní gotické stavby se dochoval presbytář s hrotitými okny a snad i zdivo hlavní lodi. Poprvé zmiňován již ve 14. století, kdy patřil k tepelskému děkanátu.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice (kostel)

HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice (kaple)

V obci Hrdibořice stojí kaple sv.Floriána z r.1750....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Babice nad Svitavou (kostel)

Dominantou obce je farní kostel Jana Křtitele z roku 1448. Z té doby také pochází jeho gotické jádro. V roce 1765 byla provedena barokní přestavba. Kostel je jednolodní s vestavěnou věží v průčelí a s půlkruhovým závěrem. V letech 1843 -1859 v kostele zněla hudba Mozartova a Beethovenova, jak ji hrála kapela babického rektora Valentina Petyrka. V roce 1876, při další přestavbě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
99 %
mírný nárůst
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy - Jablonné v Podještědí (kostel)

Monumentální kostel sv. Vavřice je dominantou městečka Jablonné v Podještědí a také přilehlého areálu kláštěra Dominikánců. Chrám byl postaven v letech 1699-1722 dle plánů Jana Lukase Hildebrandta. Ten použil dispozici s centrální kruhovou lodí zaklenutou kupolí. Kostel byl postaven jako jedna z prvních staveb u nás ve stylu tzv. dynamického baroka, kter&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
střední pokles
Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha-Kunratice (kostel)

Kostel sv. Jakuba staršího v Kunraticích je raně gotická stavba doložena již ve 14. století. Z prvé poloviny 18. století pochází nástropní freska s námětem sv. Jakuba Většího....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
98 %
mírný nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Špičky
 kostel v okrese Přerov
bez fotografie

HODNOCENÍ
98 %
velký nárůst
Karner - Stonařov
 rotunda v okrese Jihlava
Karner - Stonařov (rotunda)

Na zrušeném hřbitově kolem stonařovksého kostela, jižně od kostela, stojí hřbitovní kaple, tzv. karner (dříve nesprávně označována jako rotunda). Roku 1662 byl zasvěcený sv. Trojicí. Karner sestává z presbyteria a z lodi. Je zděn z velkých kusů lomového kamene, pravidelně kladených, a hladce omítnut. Pětiboké polygonální kněžiště je zaklenuto sraženou valenou klenbou. Do lodi se otevírá lomeným triumfálním obloukem a je osvětleno třemi úzkými okénky s lomenými záklenky. Kněžiště je kryto sedlovo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
97 %
velký nárůst
Svatá Hora - Příbram
 poutní místo v okrese Příbram
Svatá Hora - Příbram (poutní místo)

Svatá Hora - Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
velký nárůst
kostel - Neratov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
kostel - Neratov (kostel)

Neratov je známým poutním místem od 60. let 17. století,kdy rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie,která byla 15. srpna 1661 přenesena z Rokytnice do Neratova. V letech 1723-33 vystavěn nový kostel Panny Marie Nanebevzaté, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. Zajímavá je především jeho severojižní orientace.10. května 1945 po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé armády kostel vyhořel. Požár roztavil hodinový stroj i zvon,avšak interiér byl uchráněn ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
velký nárůst
Svatá Trojice
 lesní kaple v okrese Šumperk
Svatá Trojice (lesní kaple)

Lesní kaple z roku 1898 na východním úbočí vrchu Jeřábu na křižovatce turistických cest nedaleko silnice z Podlesí do Bílé Vody. V jejím okolí vyvěrají radioaktivní prameny, například pramen Haltmarka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel)

Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní podoba kostela pochází z roku 1737. Barokní věže v průčelí nebyly dokončeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
stgnace
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov (kostel)

Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránsky řeholník Mikuláš.Stávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého století, ale jeho původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Původně jednolodní gotický kostelík na předměstí je připomínán r.1399. Dnešní podoba je z r.1816. Zachován je gotický presbytář a náhrobní kameny z 16.století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
obrovský nárůst
Evangelický kostel - Kšely
 kostel v okrese Kolín
Evangelický kostel - Kšely (kostel)

Evangelický kostel byl vystavěn v letech 1786-1810 v pozdně barokním slohu. Klasicistní vstupní průčelí s hranolovou věží vzniklo při přestavbě v polovině 19. stol. Zařízení je barokně-klasicistní od českobrodského řezbáře Jana Mezdřického z let 1790–1791. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Stupno
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

Pseudorománský trojlodní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1882–1884. Nahradil tehdejší starší kostel z doby kolem poloviny 14. stol., který r. 1854 vyhořel. Na hlavním oltáři je obraz patrona od malíře Josefa Berglera, po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od malíře Josefa Kandlera. V kostele je mj. také vzácná část oltáře dochovaná ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov
 kostel v okrese Sokolov
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov (kostel)

Kostelní věž prošla rekonstrukcí a byla nově doplněna o ochoz. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Borovany
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Navštívení Panny Marie  - Borovany (kostel)

Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena krypta pro členy řádu a krátce před tím došlo k barokní přestavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze