Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 561-580 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple - Václavov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple - Václavov (kaple)

Zrekonstruovaná kaple se světle oranžovou fasádou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Božího hrobu - Mikulov
 kaple v okrese Břeclav
Kaple Božího hrobu - Mikulov (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena jako součást křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově.  Iniciátorem výstavby poutní cesty byl tehdejší majitel mikulovského panství olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina (1570 - 1636). Vzorem pro tuto stavbu byla poutní cesta Sacro Monte di Varallo v severní Itálii, která napodobuje svatá místa ve městě Jeruzalámě. Přesné datum vstavby není známé, z dostupných pramenů však lze odvodit, že patří do původního komplexu staveb z doby kolem roku 1630....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel nejsvětější trojice - Zdounky
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ze zdouneckých pamětihodností musíme v první řadě vzpomenout původně gotický farní kostel. Poprvé je připomínán v r.1366,datum jeho založení je patrně ještě starší. František Václav Peřinka, kroměřížský rodák a autor Zdouneckého okresu Vlastivědy moravské soudí, že kostel vznikl přestavbou staré tvrze.Ta však zanikla až kolem r.14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba - Církvice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jakuba - Církvice (kostel)

Stavba románského kostela sv. Jakuba nemá u nás obdoby. Byl postaven ve 12.stol. Zakladatelkou kostela byla Marie, pocházející pravděpodobně z rodu později nazývaného páni ze Švábenic ze střední Moravy, se svými syny Slaviborem a Pavlem. Místo i stavba byly tak významné, že vysvěcení kostela se zúčastnil i král Vladislav s královnou Juditou, což pot...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Roubanina
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Ondřeje - Roubanina (kostel)

střední pokles
Kaplička sv. Floriána - Dolany
 kaple v okrese Pardubice
bez fotografie

Tato stavba je v ochraně památkové péče a byla postavena v polovině 18. stol. Traduje se pověst, že zde byli pochováni 4 vojáci – důstojníci z Prusko – rakouské bitvy v r. 1866 u Sadové na Hradecku. Byly zde vysázeny 4 stromy. V minulosti kaplička sloužila církevním obřadům a patří mezi dominantní stavby v obci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Synagoga - Úsov
 synagoga v okrese Šumperk
Synagoga - Úsov (synagoga)

První úsovská synagoga byla zničena za třicetileté války a druhá, postavená v roce 1688, byla zbořena roku 1722 po předcházejícím konfliktu s dubickým katolickým kaplanem Samuelem Gelinkem. Součástí tehdejších protižidovských represí bylo dokonce i soudní rozhodnutí, podle kterého židovští účastníci incidentu dostali na č...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Praha-Uhříněves
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Všech svatých - Praha-Uhříněves (kostel)

Kostel Všech svatých v Uhříněvsi vznikl podle plánů Jakuba Jiřího Halířka v letech 1740-1743. Sálová architektura kostela je doplněna čtvercovým presbytářem a hranolovou věží v ose stavby. Při ohradní zdi jsou sochy světců, většinou práce Jana Jiřího Šlanzovského z doby kolem roku 1720.   Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv.PO, ST, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Českobratrské církve evangelické - Kutná Hora (kostel)

Komplex kostela a fary vznikal na místě zbořeného domu 308 postupně v letech 1887–1930 v dórsko-novoempirovém slohu  Samotnou budovu navrhl pražský architekt F. Buldra a od května do prosince 1887 ji postavil místní stavitel J. Procházka. Interiér kostela byl nově upraven v letech 1972-79 podle projektu manželů M. a J. Radových z Prahy. Celý prostor je laděn do modra, a to i kazetový strop. Na b&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Velká židovská synagoga - Plzeň
 synagoga v okrese Plzeň-město
Velká židovská synagoga - Plzeň (synagoga)

Velká synagoga v Plzni je největší synagogou v České Republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Základní kamen byl položen 2. prosince 1888. Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vystavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěmi 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Oficiálním důvodem bylo, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Martina - Třebotov
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

Poprvé se třebotovský kostel uvádí v zápisech při příležitosti platu obce na opravu pražského mostu r. 1235, tehdy zřejmě patřil rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Od roku 1630 zde vykonávali duchovní správu kněží Zbraslavského kláštera, který zakoupil statek Třebotov - starou faru. Dříve zde stál skrovný románský kostelík - kulatý, tzv. vínec o velmi silných zdech, stavěný na způsob kaple sv. Kříže v Poštovské ulici v Praze. Nad víncem stála nesouměrná věž o nepatrné výšce oproti š...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Prozřetelnosti Boží - Šenov
 kostel v okrese Ostrava-město
bez fotografie

Nazýván též „Perlou Slezska”. Barokní stavba z roku 1764 je umístěna v areálu zámeckého parku. Krásný oltář z kararského mramoru z Itálie. Za oltářem vzácný obraz znázorňující franského krále Karla Velikého, jak dává bořit pohanské modly a stavět křesťanské kostely (autor pravděpodobně J. Jablonský). Nádherný renesanční měděný lustr zavěšený na chóru u varhan. Varhany (umělci uznávané jako nejlepší na severní Moravě) umožňující provozovat nejen kvalitní chrámovou hudbu, ale i umělecké koncerty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Dobromilice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Všech svatých - Dobromilice (kostel)

Farní kostel všech Svatých - stojí na vyvýšeném místě původně nad obci. Je to skvost barokního umění na Moravě. Jeho vznik se datuje kolem roku 1350. Vnitřní výzdoba není přepychová ovšem jsou zde některé vzácné památky. Tři oltáře Nejsvětější trojice, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Obraz všech Svatých od prostějovského malíře A. Sebastiniho asi z roku 1767, kamenná kazatelna z konce 16. století, kterou nechal zhotovit tehdejší majitel Jan Žalkovský, kamenná křtitelnice. Před hlavním oltáře...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Anny - Jiřice u Miroslavi
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Anny - Jiřice u Miroslavi (kostel)

První písemná zmínka o Jiřicích pochází z roku 1385, kdy náležely klášteru sv. Kláry ve Znojmě. Již v té době zde byl kostel a fara. Nejstarším známým farářem je uváděn Jan, který byl v roce 1387 zapsán jako posluchač na Karlově univerzitě v Praze. Dále se uvádí v roce 1411 jeho nástupce Petr z Račic. Kolem roku 1560 do Jiřic př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple P. Marie Růžencové - Borač
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple P. Marie Růžencové - Borač (kaple)

Kaple byla stavěna obcí Borač v letech 1853 - 1855. V roce 1855 byla slavnostně zasvěcena Panně Marii Růžencové. Kaple je spravována farností Doubravník....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel - Hořátev
 kostel v okrese Nymburk
bez fotografie

Evangelický kostel z roku 1792. Působil tu spisovatel Jan Karafiát (1846-1929) a napsal část knihy Broučci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel svatého Antonína - Bedřichov
 kostel v okrese Jablonec nad Nisou
Kostel svatého Antonína - Bedřichov (kostel)

Kostel se začal stavět v roce 1930, dokončen byl v roce 1932. Za 2. světové války byla kostelu poškozena střecha a zvony. Před několika lety byl objekt opraven a v roce 2005 byly zavěšeny zvony nové. V letních měsících se zde konají bohoslužby a v prosinci vánoční zpěvy...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Štěpána - Pchery
 kostel v okrese Kladno
bez fotografie

Od roku 1354 je zde připomínán farní kostel sv. Štěpána. Byl goticky rozšířen na trojlodi a v roce 1709 barokně upravován. Další úpravy pocházejí z let 1894-1895. Sv. Štěpán je patronem koní, pacholků u koní, kočích, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů, bednářů. Zemřel v roce 40 v Jeruzalémě jako první mučedník křesťanství a proto je nazýván Prvomučedníkem. Byl dobrým kazatelem a při jednom jeho kázání vznikl spor s některými z naslouchajících Židů. Nakonec byl obviněn z hanobení Boha, p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Máří Magdaleny - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Máří Magdaleny - Brno (kostel)

Kostel svaté Maří Magdalény v Brně byl původně židovskou synagogou. Za krátké vlády Ladislava Pohrobka bylo z několika moravských měst vykázáno židovské obyvatelstvo. V Brně byla židovská čtvrť včetně synagogy násilně obsazena. Synagoga pak byla přeměněna v kostel svaté Maří Magdalény. V letech 1651 - 1654 byl kostel od základů přestavěn františkány od svatého Bernarda Sienského podle projektu stavitele Ondřeje Erny. Kostelní věž byla přistavěna až v roce 1746. Dnešní podoba kostela pochází z ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farského. Autorem návrhu stavby byl architekt Jiří Stibral. Jedná se o desetipodlažní objekt s mírně předsunutou 42-metrovou věží, která je zakončena jednoduchou střechou ve tvaru jehlanu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze