Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Matěje - Bechyně
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Matěje - Bechyně (kostel) Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. Základ stavby tvoří pozdně gotické síňové dvoulodí s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, hranolovou věží na severní straně a s obdélnou patrovou oratoří na jižní straně. Patrně ze 16. století ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 8-Bohnice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Bohoslužby: pondělí, úterý, středa, pátek: v 18.00 hod.  neděle: v 9.00 a 11.00 hod. Společná modlitba růžence: za odvrácení zla ve světě  pondělí, úterý, středa, pátek: v 17.25 neděle v 8.25 Pravidelná modlitba se zpěvy Taizé: Modlitby se konají vždy první středu v měsíci ve 20:00 hodin....

střední pokles
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna (kostel) Na místě současného kostela stávala již od doby založení obce malá kaplička. Ta byla v letech 1315-16 přestavěna na gotickou kapli. V roce 1608 byl na jijích základech postaven nynější kostel, jehož patronem je svatý Václav....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Ondřeje - Praha 10-Kolovraty
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Ondřeje - Praha 10-Kolovraty (kostel) Kostel svatého Ondřeje v Kolovratech je poprvé zmiňovan roku 1363. Zásadní přestavbu kostel prodělal v roce 1767, a to podle projektu architekta Budila. Z gotické etapy výstavby byl zachován zazděný portál u vstupu do věže....

mírný pokles
Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6 (kostel) Kostel sv. Vojtěcha byl vybudovaný v letech 1925-1927 podle návrhu Františka Havla jako součást areálu tehdy nově vybudovaného Arcibiskupského kněžského semináře. Jedná se o trojlodní baziliku. Během komunistické totality nesloužil svému účelu. V 70. letech 20. stol. zde bylo nahrávací...

mírný pokles
Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farského. Autorem návrhu stavby byl architekt Jiří Stibral. Jedná se o desetipodlažní objekt s mírně předsunutou 42-me...

mírný pokles
Kostel Srdce Ježíšova - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Srdce Ježíšova - Praha 5 (kostel) Kostel Srdce Ježíšova - Sacré Coeur je novogotická stavba z let 1882 až 1884 postavaná podle plánů benediktina Gislina Bethuna. Je to bývalý klášter s dívčím internátem....

mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 4 (kostel) Kostel sv. Prokopa v Braníku je jednolodní stavba s věží na čtvercovém půdorysu postavená v novorománském slohu podle projektu Rudolfa Vomáčky v roce 1900. Před kostelem je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Kostel založen 1.7.1900 a posvěcen 22.9.1901...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Praha 8
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava v Bohnicích je secesní budova s věží zakončenou bání z let 1911 až 1914 od architekta Václava Roštlapila jako součást Léčebny duševních chorob uprostřed parku. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Václava na Zderaze je jednolodní gotická stavba, která vznikla přestavbou původního románského kostelíka z let 1170 až 1181 v polovině 14. století. Malby Josefa Hagera jsou z poloviny 18. století, zbytky gotické malby z doby kolem roku 1400 se uchovaly v kněžišti. V roce 1909 byl kostel přestavěn novogoticky a v roce 1926 upraven do dnešní podoby. V roce 1927 znovu vysvědcen a od té dob...

mírný nárůst
Husův sbor - Praha 5-Zbraslav
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor na Zbraslavi byl postaven v letech 1938 až 1939 podle autorů Vejvody a Vachaty....

velký nárůst
Neomítnutá stavba z drobných opukových kvádříků pravděpodobně z první poloviny 12. stol. Současná podoba objektu je výsledkem novověkých úprav. Za nejvýznamnější části inventáře lze pokládat opukový oltářní reliéf s výjevem Ukřižován&iac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Chvojínek
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Václava - Chvojínek (kostel) Hřbitovní kostel sv. Václava je raně gotická svatyně pocházející z konce 13. stol. Vnější úprava kostela je novorománská. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

mírný nárůst
Farní chrám sv. Jakuba Většího - Sluštice
 kostel v okrese Praha-východ
Farní chrám sv. Jakuba je připomínaný jako farní již ve XIV. stol. Původně gotický, v letech 1746-1749 zcela přestavěn, ze staré budovy bylo ponecháno pouze zdivo presbytáře, který si podržel svoje původní trojboké zakončení s opěrnými pilíři v nárožích. Na tyto opěrné pilíře byly nasazeny barokní voluty přecházející v pilastry s kompositními hlavicemi. Okna široká, obdélníková, segmentová, segm...

mírný pokles
Kostel sv. Matouše - Hrádek u Vlašimi
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Matouše - Hrádek u Vlašimi (kostel) Kostel je poprvé zmiňován v roce 1356. Současný barokní kostel pochází z konce 17. stol. Jednolodní stavba, před chórem je loď uzavřena do obdélných rozlehlých kaplí. Hlavní oltář je barokní, pochází asi z první poloviny 18. stol., s novým obrazem sv. Matouš...

mírný nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Želetava
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Michaela Archanděla - Želetava (kostel) Původní gotický kostel sv. Archanděla Michaela je uváděn jako farní již roku 1303. V 16. století byl renesančně přestaven i s hranolovou městskou věží. Za vojenského vpádu po bitvě na Bílé hoře se připomíná vyloupení kostela. Důsledkem požáru v 17. a 18. století byl kostel barokně přestaven a...

obrovský nárůst
Kostel Svatého Ducha - Telč
 kostel v okrese Jihlava
Kostel Svatého Ducha - Telč (kostel) Původní románský kostel patřil k zeměpanskému dvorci, které bylo sídlem královského správce. Z tohoto období se zachovala 49 m vysoká věž. Byla postavena v 1. polovině 13. století a je nejstarší dochovanou stavební památkou v Telči. Tato věž sloužila jako věž strážná. Jej...

mírný pokles
Kostel Jména Ježíš - Telč
 kostel v okrese Jihlava
Kostel Jména Ježíš - Telč (kostel) Barokní, původně jezuitský kostel, byl součástí jezuitské koleje. Dokončený byl v roce 1679. Kostel má atypickou orientaci boční fasády směrem do náměstí....

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Sázava
 kostel v okrese Benešov
Původně gotický kostel dnes slouží jako kulturní síň. Bližší informace na infocentrum@mestosazava.cz. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Purkarec
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Anny na Týnci - Dobrovice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Jeho historie je stejně zajímavá a bohatá jako historie obce Týnec. Osada s tvrzí byla pojmenována podle své polohy na vrcholu Chlumu. Písemné záznamy o Týnci a kostelu jsou známy ze 13. století. Podle nich ves s kostelem a farou vlastnil řád Johanitů, kterému přešla darem od vdovy po Markvartu Březenském. Podmínkou bylo, že z výtěžku správy osady a kostela budou odvádět každý rok lot stříbra a př...

velký nárůst
Kdo kostel založil se s určitostí neví. Pravděpodobně byl kostel založen některým z opatů Bílého řádu premonstrátského z kláštera milevského. Podle pověsti stával kostel na jiném místě, kde, to pověst nepraví. Kostel tu stál již před rokem 1350, kdy se připomíná mezi farními kostely v desátku vltavském a odváděl od roku 1383 půlroční královský desátek 18 grošů....

mírný nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Katovice
 kostel v okrese Strakonice
Katovickou dominantou je původně raně gotický kostel z doby po polovině 13. století, přestaven ve 14. století (z té doby dochován jižní portál). Rozsáhlá přestavba v letech 1580 - 1582 stavitel Thomassio Rossi di Mendrisio. Roku 1761 zbarokoziván, roku 1847 zvýšena věž a kostel upraven pseudorománsky, z&aa...

obrovský nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Horaždovice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel svatého Petra a Pavla byl založen současně s městem a vystavěn v letech 1260-73. Jedná se o trojlodní kostel s protáhlým, pětiboce uzavřeným kněžištěm a sakristií s klenotnicí v patře na jižní straně. V patře věže pak byla zbudována kaple. V interiéru můžete obdivovat nástěnnou malbu sv. Benedikta a...

obrovský nárůst
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice
 kostel v okrese Brno-venkov
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice (kostel) Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdej&scar...

velký nárůst
Farní kostel sv. Petra a Pavla - Broumov
 kostel v okrese Náchod
Farní kostel sv. Petra a Pavla - Broumov (kostel) Farní kostel sv. Petra a Pavla je poprvé připomínán v r. 1258, z kamene byl postaven ve 14. stol., v roce 1679 zahájena barokní přestavba kostela, v hrubé stavbě dokončená v roce 1680, nástavba věže nese datum 1682. Vnitřní zařízení bylo obnoveno po požáru v roce 1757. V hradební zdi proti hlavn&iac...

mírný nárůst
Kostel sv. Martina a Jiří - Martínkovice (kostel) Areál raně barokního kostela sv. Jiří a sv. Martina se starší věží, hřbitovem, vrcholně barokní budovou fary a dvojicí soch, najdete v severním okraji obce na západním svahu zalesněného návrší Chmelnice. Martínkovický kostel stojí nad řekou Stěnavou, v postrann&...

velký pokles
Kostel Narození Panny Marie - Strašín
 kostel v okrese Klatovy
Původně románská stavba z první poloviny 13. století, gotickou úpravou prošla asi roku 1443, s výjimkou věže byl kompletně přestavěn v letech 1736-39, asi na původních bazilikálních základech. Orientovaná trojlodní stavba bazilikálního typu pod sedlovou střechou a dvěma pultovými střechami nad bočními loďmi. Západní průčelí tvoří mohutná třípatrová věž v šíři hlavní lodi, dole v rozích silně zbytn...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Čachrov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Václava - Čachrov (kostel) Gotický kostel ze 14. století představuje kvalitní ukázku sakrální stavby v regionu; jsou v něm cenné historické konstrukce, dochované vnitřní dispozice a fragmenty figurálních maleb v presbytáři. Upravován v 18. století. Loď kostela je sklenuta v 16. století; další stave...

mírný nárůst
Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel) Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu. Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorys...

střední pokles

    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)