Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 561-580 z 5080 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Archanděla Michaela - Skryje
 kostel v okrese Rakovník
Kostel Archanděla Michaela - Skryje (kostel)

Barokní kostel, který stojí na bývalém hřbitově, pochází z roku 1712. Oltářní obraz sv. Michaela Archanděla je dílem Josefa Hellicha z let 1854-55. Věž je opatřena dvěma zvony. Zvon pocházející z r. 1598 je zdoben reliéfem Matky Boží a druhý s reliéfem sv. Jana Nepomuckého byl přelit pražským zvonařem Karlem Bellmannem v r. 1839. Podélný barokn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Petra a Pavla - Jesenice
 kostel v okrese Rakovník
bez fotografie

Původní románský opevněný kostel pochází pravděpodobně již z 11. stol. Po ničivém požáru v r. 1684, kdy shořel kostel, fara, archiv, škola a 43 stavení byla nahrazen svatyní barokní. R. 1725 přestavěn do dnešní podoby, a to rozšířením bočních kaplí na křížový půdorys. Kostel má tři zvony. Bohoslužby se konají: NE  10:00 - m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Na návsi stojí jednolodní kostel Všech svatých s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou. Klenby kostela pokrývají fresky znázorňující výjevy ze života světců od J.V. Tschoppera. Varhany z r. 1765 zhotovil F.K. Guth. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuka - Horní Vltavice (kostel)

Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel. Základní kámen položil P. Matthies Schlapach, děkan z Prachatic, a 9. června toho roku vysvětil biskup Daniel Josef von Mayern oltář s ostatky mučedníků Val...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího - Zruč nad Sázavou (kaple)

Při zrušení hřbitova kolem kostela, byl zakládán nový. Na něm nechal Jakub z Löwenthalu postavit tuto kapli v roce 1852. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Odbočíme-li z náměstí směrem doleva, dojdeme na křižovatku, obklopenou hned třemi významnými historickými budovami. Před námi se tyčí římsko katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zpráva o tomto kostele pochází z roku 1350, kdy již byl farním kostelem  v benešovském děkanátu. Původně se jednalo o gotickou stavbu, obklopenou hřbitovem. Dnešní barokně-rokoková podoba je z přestavby v polovině 18. století. Dalšími úpravami kostel prošel v letech 1887 a 1991 až 1994, kdy byl nově zrestaurov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Bořislav
 kostel v okrese Teplice
Kostel sv. Kateřiny - Bořislav (kostel)

Původně z roku 1384, nynější budova byla postavena roku 1717, obnovena pak v roce 1820. Jedná se o jednolodní prostor s trojbokým závěrem a hranolovitou věží, nadstavenou štítové stěně, s níž je spojena s volutovými křídly. Ve štítové stěně je mělký střední rizalit vymezený plochými pilastry, které se opakují rovněž i na nároží....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel pochází z roku 1840. Již dříve se v tomto místě nacházel původní dřevěný kostelík postavený kolem r. 1350.  Bohoslužby se konají: NE  09:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Žerotice
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Farní kostel zasvěcený sv. Martinu stojí v severovýchodní části obce. Okolí kostela je parkově upraveno a obehnáno zdí. Přístup do areálu je z jižní strany po schodišti z chodníku hlavní branou nebo z východní strany boční brankou. Kostel se nachází v nadmořské výšce 221m. V roce 1237 potvrzuje papež Řehoř IX. premonstrátskému klášteru Zábrdovickému ves Žerotice. V roce 1253 se na konsekrační listině uvádí žerotický farář Boreas. Poprvé se farář zmiňuje roku 1190. Lze se tedy domnívat, že již ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Matouše - Hať
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původní dřevěný kostel včetně zvonice z počátku 16 století stál pravděpodobně na stejném místě jako nynější. Jeho oltář byl zasvěcen Panně Marii. Velkou událostí pro Hať bylo vybudování nového farního kostela. Postavila jej opavská jezuitská kolej, jíž šilheřovické panství a tedy i Hať v té době náležely. Kostel byl postaven v b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina (kaple)

Kaple pochází z 18. století. V interiéru kazatelna a kruchta s varhany. Bohoslužby se konají: ČT  18:00 - 1x za měsíc, 1. týden v měsíciSO  16:30 - 1x za 14 dní, sudý týden, (2. a 4. sobota v měsíci) ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dřevěný kostelík - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Dřevěný kostelík - Blansko (kostel)

Dřevěný kostelík Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Volně stojící neorientovaná stavba, obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v cír...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
 kostel v okrese Brno-město
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (kostel)

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších brněnských památek z období gotiky. Konstrukce chrámu je zajímavá svou křížovou koncepcí, spočívající ve vzájemně kolmém propojení dvou lodí. Chrámové lodě tak vytvářejí tvar kříže. Na gotiku je poměrně nezvyklé použití cihel jako hlavního stavebního materiálu, zatímco kámen je na této stavbě používán jen střídmě. Vnitřní prostory baziliky byly barokně upraveny Mořicem Grimmem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel - Libčany
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Maří Magdalény - Dolní Cerekev (kostel)

Klasicistně upravený kostel sv. Máří Magdalény s raně gotickým jádrem tvoří významnou urbanistickou složku obce. Jednolodní stavbu s pravoúhlým kněžištěm a mohutnou pozdně gotickou věží doplňuje litinový kříž z r. 1869 umístěný před kostelem. Kostel byl vystavěn roku 1224 (jako dřevěný). Roku 1723 byl ale přestavěn do kamenné podoby. Ovšem v roce 1763 doc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek (kostel)

Dominantou každé vsi na Bystřicku je kostel. Není tomu jinak i v malebné vesnici Stražek. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku byl původně vystavěn pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Lísek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Lísek (kostel)

Empírový kostel byl postaven v letech 1846–1852. Původní kostel stál uprostřed hřbitova a po vysvěcení nového byl zbořen.   Bohoslužby se konají: NE  10:30ÚT  17:30PÁ  19:00   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Anny - Rychvald
 kostel v okrese Karviná
Kostel sv. Anny - Rychvald (kostel)

Kostel v pozdně gotickém stylu nechal zbudovat jako protestantský Bernard Barský z Baště. V pobělohorském období byl kvůli vyhnání protestantů opuštěn a chátral. R. 1759 vysvěcen. Hlavní neogotický oltář pochází z r. 1895. V 70. a 80. letech 20. stol. bylo vnitřní vybavení kostela postupně odstraňováno. V současnosti je interiér velice jednoduchý. Bohoslu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Řepiště
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

V Řepištích se nedochovalo i přes velké stáří obce (založena r. 1270) mnoho historických budov. K jedněm z nejcennějších a nejstarších patří bezesporu náš místní dřevěný kostelík, který nese jméno sv. Michaela Archanděla. Tento jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek (vedený pod č. ÚSKP 8-703) a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů.Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve "Vlastivědě Těš...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze