Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 481-500 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel)

Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie, 1753 kaple Panny Marie. Roku 1956 rekonstrukce na galerii. Jednolodní kostel orientovan&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Evangelický kostel svaté Trojice - Libiš (kostel)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformované církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.Kostel, od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby, zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Původní kostelík z r. 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka. Současná novorománská svatyně pochází z r. 1861. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kaple dokládá historický vývoj Buštěhradu a je jeho nezastupitelnou urbanistickou součástí. Prostor kaple z roku 1848 dotváří raně barokní sloup se sochou Panny Marie a terasy s jednotně upravenými propojenými schodišti. Soubor kaple sv. Maří Magdalény a sloupu se sochou Panny Marie se nachází na jižní straně původní návsi, na vyvýš...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže - Frýdlant (kostel)

Děkanský kostel Nalezení sv. Kříže je gotická stavba, která vznikla na místě původního románského kostela,. Vysvěcen byl kostel roku 1498, roku 1551 byl kostel renesančně přestavěn. Další přestavby proběhly v 18. století v barokním slohu, v 19. století byl potom kostel regotizován. Má cenné vnitřní vybavení - bronzové sochy a mramorové mauzoleum z let 1605-10 od Ch. Heinricha z Amsterdamu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Dražice
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Na návrší, uprostřed hřbitova, stojí kostel sv. Jana Křtitele. Konkrétní rok výstavby kostela není znám. Presbytář postavili pravděpodobně páni z Ústí, soudě podle oken s trojlistou růží. Předpokládá se, že mohl vzniknout současně s hradem, který stával poblíž a že nynější presbytář byl hradní kaplí. Chrámová loď v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel byl vybudován v roce 1777. Je obklopený plochou bývalého hřbitova s ohrazením. Počátkem 20. století byl upravován a vybaven novobarokním zařízením. Oltářní obrazy a malby na klenbách provedl r. 1902 malíř prof. Karel V. Mašek.   Bohoslužby se konají: SO  12:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení Svatého Kříže - Starý Rožmitál (kostel)

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitála a spolu s bránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Gotické portály, objevené při opravách kostela v 70. letech 20. stol., jsou odborníky datovány do let 1230 - 124...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava - Kralupy nad Vltavou (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou byl postaven v letech 1894 – 1895 dle plánů arch. Kaury, které dále přepracoval arch. Živný. Stavbu kostela umožnil velkolepý finanční dar probošta metropolitní kapituly Msgr. ThDr. Eduarda Tersche. Jde o novogotický jednolodní kostel s pětiboce zakončeným závěrem, obdélnými přístavky po stran&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice (kostel)

Kostel svatého Filipa a Jakuba v Lelekovicích Objekt pochází zpoloviny 13. století a je nejstarší stojící stavbou v obci, která je i významnou dominantou paronamatu obce. Byl postaven ve slohu románském s obdélnou lodí a kněžištěm. Později byly provedeny gotické úpravy. Kostel byl zaklenut a z vnější strany opatřen opěrnými pilíři, které podpírají novou klenbu. Osvětlení kostela bylo provedeno novými gotickými okny a interiér byl vyzdoben freskami. Z jižní strany byla ke kostelu přistavena sakri...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Havla - Vrbice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Havla - Vrbice (kostel)

První písemná zpráva o obci je doložena ve spojitosti s románským kostelem roku 1305. Původní kostel, který stával uprostřed hřbitova byl po požáru roku 1887 zbořen. Současný novorománský kostel sv. Havla byl postaven nad obcí roku 1890 dle projektu stavitele Františka Profta z Poděbrad. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Hněvošice (kostel)

Kostel sv. Petra a Pavla byl až do roku 1923 filiálním. V té době byla postavena farní budova a zřízena samostatná farnost Hněvošice a v roce 1924 byl zde ustanoven první duchovní správce.     Již tehdy však farníci pociťovali potřebu nového kostela, neboť prostorově byl již malý. Tento se stavěl v době, kdy obec měla asi 200 obyvatel. Nebyly však peníze a ani doba nebyla p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple Obětování Panny Marie - Hanušovice (kaple)

Kaple byla vybudovaná v roce 1725 v barokním slohu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel Sv. Jiří je nejstarším kostelem ve městě. První zmínka o něm pochází již z roku 1297. Byl původně dřevěný, několikrát vyhořel a dnešní podobu získal až v roce 1752 zásluhou kaplana Jiřího Pravdíka. Obraz sv. Jiří nad hlavním oltářem je dílem malíře Jana Antonína Nevídala a je datován rokem 1761....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Náchod
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Vavřince - Náchod (kostel)

Kostel sv. Vavřince - dominanta Masarykova náměstí. Prvně historicky doložen je již kolem r. 1310. Z původní gotické architektury se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem, zdivo severní věže a lodi. Roku 1441 byl kostel stižen požárem a následně došlo k přestavbě. Další přestavba se uskutečnila v 70. letech 16. století. Po velkém požáru města v roce 1663 byl kostel přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nová Paka (kostel)

Dominantou města Nová Paka je klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vystavěn dle projektu jednoho z žáků Kryštova Dientzenhofera v letech 1709-24. Ke kostelu vás dovede kryté dřevěné schodiště z roku 1737. Kostel je vyzdoben feskami Josefa Kramolína. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Školastiky - Rajhradice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Školastiky - Rajhradice (kaple)

Kaple sv. Školastiky byla postavena v letech 1896–97 nákladem obce. Kaple, tehdy vystavěná na západním okraji obce, je dnes, po sloučení Rajhradic a Loučky, ve středu obce. Kaple byla vysvěcena 25. 7. 1898 Benediktem Korčianem, opatem rajhradským. Obraz sv. Školastiky, světice a patronky obce, visící nad oltářem, maloval brněnský malíř Jíří Etgens (dar opata B. Korčiana...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany (kostel)

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiráskově ulici byl vystavěn ve stylu lidové architektury v letech 1905 – 1907 a téhož roku vysvěcen. Samostatnou farností se Hodolany staly v roce 1940. V devadesátých letech 20. stol. prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Letonice
 kostel v okrese Vyškov
Kostel sv. Mikuláše - Letonice (kostel)

Kostel sv. Mikuláše tvoří dominantu obce. Je připomínaný již roku 1235. Pro jeho středověké stáří svědčí i poloha uprostřed hřbitova. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze