Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 481-500 z 5036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Václava - Nehvizdy
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Nehvizdy (kostel)

Historie kostela a faryFarní chrám sv. Václava je jako farní připomínán již v první zmínce z roku 1361. Jedná se o drobnější gotickou budovu s charakteristickou věží a zvonicí stojící uprostřed městečka.První zdejší známý farář byl Jakeš, jehož jméno se poprvé objevuje již roku 1361, až do r. 1372 Držka (Drzek, Drzko) - pozděj&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Jince
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Mikuláše - Jince (kostel)

Symetricky řešený longitudinální kostel byl postaven na místě středověkého kostela po r. 1728. Dispozice je půdorysně pozměněnou a zjednodušenou variantou venkovských kostelů Františka Ignáce Préea ze 30. let 18. stol. Chrámový areál, situovaný ve střední části městečka na nízkém návrší západně od hlavní silnicí Zdice - ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel)

Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopující kostel, byl neznámo přesně kdy, mezi lety 1986-2003, jako pohřebiště zru&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem (kostel)

Jeden z nejvýznamnějších románských kostelů sv. Prokopa se nachází v obci Záboří nad Labem. Původně zde byla vystavěna kaple Panny Marie, čtvercového půdorysu z doby kolem roku 1150 s apsidou a věží. Později byla na jižní straně přistavěna rozměrná obdélná předsíň. V 17. století byla kaple přestavěna na kostel a zároveň změněno vysvěcení na sv. Prokopa. Na m&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov (kostel)

Přesné datum založení fary není dosud známo. První zmínka o faře v Heřmanově je z roku 1428 na listině pro oslavanský klášter (tedy v době husitských válek). Tehdy byl farářem kněz Petr. Předpokládá se však s naprostou určitostí, že první kostel byl už ze 13. století v pozdně románském slohu. Po polovině 15. století byl postaven větší kostel nebo alespoň přistavěna velká věž s několika znovy. Tři nejsatrší se zachovaly dodnes (z let 1493, 1504 a 1534). K letům 1519 a 1522 je jmenován farářem Jan...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Husův sbor - Velenice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel Husův sbor - Velenice (kostel)

stgnace
Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - Brno Horní Heršpice (kostel)

Filiální kostel sv. Klementa Marie HofbaueraBednářova ulice, Brno - Horní Heršpice. Novobarokně-secesní filiální kostel byl navržen profesorem Ferdinandem Hrachem z německé technické školy. Dali ho postavit v té době převážně němečtí obyvatelé Horních Heršpic, aby nemuseli docházet do vzdáleného kostela sv. Jiljí v Komárově. Kostel byl vystavěn v letech 1011-1912 a zasvěcen členu řádu redemptoritstů Klementu M. Hofbauerovi. Kostel vysvětil brněnský biskup Pavel Huyn. Interiér kostela je zdoben...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek
 bazilika v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sbor Prokopa Holého - Černovír
 kostel v okrese Olomouc
Sbor Prokopa Holého - Černovír (kostel)

21. srpna 1938 byl položen základní kámen. Kostel projektoval a postavil Jan Komrska v letech 1938-1940. Slavnostně byl otevřen 12. května 1940 V roce 1997 byl kostel poškozen povodni. Ta se opakovala ještě 2. dubna 2006. (v literatuře je uváděno poškození povodní z roku 2005. Stav v roce 2007: kostel je uzavřen ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple na hřbitově - Jezvé
 kaple v okrese Česká Lípa
Kaple na hřbitově - Jezvé (kaple)

Dominantou hřbitova na okraji obce Jezvé je novogotická kaple tvořící spolu s branou jakousi osu hřbitova. Kaple je orientována k severu, pod kaplí je krypta. Sama kaple je zcela volně přístupná a není v ní žádné zařízení....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

 Tato církevní stavba vznikla patrně na počátku 11. stol. a je tedy po rotundě sv. Petra a Pavla a po kostele Narození Panny Marie na Malé Straně naším nejstarším kostelem. Jeho zakladatelem byl patrně přemyslovský kníže Jaromír, který byl údělným knížetem Plzeňského knížectví, a to hned dvakrát: v roce 1003 a kolem roku 1020. Dále v roce 1003 založil v Plzenci na dnešním náměstí druhé tržiště (první bylo u kostela Panny Marie). Víme určitě, že tento kníže byl ctitelem sv. Jana Křtitele (založil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel)

Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezprostředním okolí kostela. Původ kostela v literatuře je datován do roku 1388. H...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Štětí
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Šimona a Judy - Štětí (kostel)

Farní kostel, zasvěcený svatým apoštolům Šimonu a Judovi, byl pravděpodobně součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Podle spisovatele Friedricha Bernaua měla obec kostel již v roce 1300, fakticky je však doložen až k r. 1352 v papežských registrech. Původní podobu kostela a jeho případné přestavby neznáme. Prý vyhořel v prvé polovině 15. s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně byl postaven na přelomu 20. a 30. let 20. století v původně samostatné obci Kročehlavech. Vysvěcen byl 25. října 1931. U kostela byl klášter kalasantinů, který komunistická StB násilně zlikvidovala spolu s dalšími kláštery u nás v dubnu 1950. Dnes v objektu kláštera působí Základní škola Maltézských rytířů....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín (kostel)

Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn  r. 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla, okolo něho, jak tenkrát bývalo zvykem, byl založen hřbitov pro obyvatele Tetína, Kody a Tobolky, který byl obehnán zdí a byla vystavěna kostnice.   To, co mu zůstalo od počátku zachováno, je jeho poloha v místech pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily. Stojí nad příkr&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl koncem 15. století přestavěn Johanem Spiessem z Frankfurtu, dvorním stavitelem krále Vladislava II. Jagelonského, ve slohu pozdní gotiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Gotharda a Floriána - Neslovice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Gotharda a Floriána - Neslovice (kaple)

Ve středu obce stojí klasicistní kaple svatého Gotharda a Floriána postavená počátkem 19. století. Pozdně barokní stavba zvonice s kaplí představuje hodnotnou stavební a umělecko-historickou památku a současně jednu z významných urbanistických komponent zástavby obce. Hranolová zvonice s ustupujícími zaoblenými nárožími s průčelími člen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze