Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 481-500 z 4991 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Václava - Křižanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Křižanov (kostel)

První písemná zmínka o farním kostele je z roku 1239. Dochovaný gotický presbytář pochází pravděpodobně až z 15. století.Na severní fasádě kostela bylo při posledních opravách oběveno zachovalé románské okno svědčící o tom, že kostel byl postaven dávno před touto gotickou přestavbou. Můžeme obdivovat zachovaný goticky sklenutý presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Smrčná
 kostel v okrese Jihlava
bez fotografie

První zmínky o farnosti se datují kolem roku 1257 – 1276. 20.května 1916 kostel sv. Mikuláše do základů vyhořel. Dne 16. srpna 1931 proběhlo slavnostní svěcení nového moderně pojatého kostela. Od této doby se zachovala vzhled kostela až do současnosti.Bohoslužby jsou každou sobotu v zimním období od 16:00 hod a v letním období od 17:00 hod. K sobotním a svátečním bohoslužbám dojíždí farář Petr Bulva z Větrného Jeníkova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Františkánský kostel - Prešov
 kostel v okrese * Slovensko
Františkánský kostel - Prešov (kostel)

Původně karmelitánský kostel a klášter přidělil v roce 1661 panovník Leopold I. řádu františkánů. Gotická stavba pak byla barokně upravena. Dnes zde stále sídlí františkáni. Jeden z řeholníků v klášteře shromažďuje relikvie svatých, již se mu podařila vytvořit úctyhodná sbírka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Kroměříž
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Jana Křtitele - Kroměříž (kostel)

Filiální kostel svatého Jana Křtitele se nachází v historickém jádru města Kroměříže na Masarykově náměstí. Původní románský kostel s prvky gotiky, založený johanity při špitále, byl v 17. století předán piaristickému řádu. Piaristé přistavěli ke kostelu svou kolej a v roce 1737 začali se stavbou nového chrámu podle projektu biskupsk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zadní synagoga - Třebíč
 synagoga v okrese Třebíč
Zadní synagoga - Třebíč (synagoga)

  Třebíčská synagoga, nazývaná je též "nová" (Neuschul), se nachází se v Třebíči na Blahoslavově ulici č. 43. Byla postavena v roce 1669 v renesančním slohu. V roce 1693 však byla značně poškozena a své obnovy se dočkala až v letech 1705 - 1707, kdy byla přebudována do barokní podoby. Po roce 1837 byla přistavěna z její severní strany v patře nová část ženské galerie (podle židovských náboženských tradic nesměli být muži a ženy ve svatostánku v jednom prostoru).    Od roku 1926 přestala být syna...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce
 kaple v okrese Bruntál
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce (kaple)

Hřbitovní kaple sv. Kateřiny byla vybudována luterány kolem r.1530 a dochovala se v původní podobě (mimo střešní krytiny a omítek). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv.Jakuba - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv.Jakuba - Příbram (kostel)

Obdélný jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem orientovaným na východ. Kostelu na protější straně dominuje vysoká hranolová třípatrová věž s portikem, ve kterém je vstup do kostela. Těsně nad portikem je viditelná kruhová rozeta. V nárožích věže v úrovni přízemí vystupují hranolové pilířky zdobené ob...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
obrovský nárůst
kostel sv. Petra a Pavla - Bohdíkov
 kostel v okrese Šumperk
kostel sv. Petra a Pavla - Bohdíkov (kostel)

Z dálky viditelnou dominantou Bohdíkova je římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla, který dal v roce 1725 postavit kníže Josef Jan Adam Lichtenštein. Pozemek, na kterém stojí, byl močálovitý, proto musel být zpevněn dřevěnými piloty a to tak hluboko, jak vysoko je od země k oknům. Věž musela být postavena za apsidu, nikoliv ke vchodu kostela, kde bylo propadnutí největší. Bar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Vavřince - Kladno
 kaple v okrese Kladno
bez fotografie

Architekturu bývalé rezidence břevnovských benediktinů na Kladně, dnes sídla Zámecké galerie města Kladna, stálých expozic Sládečkova vlastivědného muzea a městské půjčovny Středočeské vědecké knihovny, navrhl proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Už v roce 1728 Dientzenhofer zpracoval plány na přestavbu zchátralého renesančního zámku v Kla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice (kostel)

Na místě dnešního kostela stál od 14. století gotický kostelík, jehož podobu neznáme. Základní kámen dnešního kostela byl položen 21. dubna 1744. Na stavbu nového kostela financemi přispěli zejména farář P. Jan Felix Procházka a Antonie Josefa, hraběnka Černínová z Küenburgu. Stavitelem byl Antonín Jermář, někdy uváděný jako ž&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostela sv. Jana Křtitele - Vodňany
 kostel v okrese Strakonice
Kostela sv. Jana Křtitele - Vodňany (kostel)

Stísněný prostor u farního kostela Narození P. Marie nepostačoval potřebám pohřebiště rozvíjejícího se města. Pravděpodobně v 16. století byl proto snad u staršího kostelíka na východním obvodu hradeb založen nový městský hřbitov. Kostel stál v jeho středu do roku 1843, kdy došlo pro jeho nevyhovující stav, k jeho demolici. Bylo tak umožněno dal&sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel svatého Klimenta - Lštění
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel svatého Klimenta - Lštění (kostel)

V místě kostela bývalo slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje již Kosmas. Kostel sv. Klimenta postaven v románském slohu, byl naposledy barokně přestavěn v roce 1730....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Rudíkov
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Rudíkov (kostel)

O starobylém kostelu v Rudíkově z období kolem roku 1236, kdy byla patronátní práva na jeho desátkové důchody přiznána oslavanskému klášteru, nebyly (zatím) ve farním archivu nalezeny žádné zprávy. – Je docela možné, že se jednalo o zcela skrovný kostelík dřevěný, na půdorysu asi současného presbytáře, který byl pravd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

V úředním seznamu kulturních památek je vedena i Kaple s obrazem Božského Salvátora a s pozoruhodnou nástropní malbou sv. Heleny, znakem rodiny Orlíků z Laziska. Stavba pochází z roku 1769. Dal ji vystavět tehdejší držitel Životic svobodný pán Karel Orlík z Laziska jako dík za své uzdravení z těžké nemoci na místě dřívější kaple, opředené místními pověstmi o její zázračnosti, která se prý prokázala za morových epidemií ve 14. a 18. století. Proto se kaple stala poutním místem. Cílem poutí je kap...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc (kostel)

Farní kostel sv. Janůnáměstí 28. dubna, Brno - Bystrc Základy kostela byly položeny již ve středověku. Většina současné stavby však pochází z let 1843 - 1849. V této době byl dosavadní malý kostelík značně rozšířen a upraven. O něco později byla také zvýšena kostelní věž. Současná podoba kostela pochází z rekonstrukce provedené v roce 1897. Výzdoba interiéru je skromná - krom varhan je zde i několik obrazů, které pocházejí z 18. a 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko (kostel)

Nejstarší budovou města je nepochybně farní kostel sv. Tomáše apoštola, který své stáří potvrzuje obrannou povahou vlastní stavby spolu se starou částí hřbitova. první písemná zmínka je z roku 1352, kdy je uváděn odvod 18 grošů pololetního papežského desátku. Kostel je jednolodní, gotický, kněžiště má křížo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Náchod
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Vavřince - Náchod (kostel)

Kostel sv. Vavřince - dominanta Masarykova náměstí. Prvně historicky doložen je již kolem r. 1310. Z původní gotické architektury se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem, zdivo severní věže a lodi. Roku 1441 byl kostel stižen požárem a následně došlo k přestavbě. Další přestavba se uskutečnila v 70. letech 16. století. Po velkém požáru města v roce 1663 byl kostel přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Rotunda sv. Kateřiny - Znojmo
 rotunda v okrese Znojmo
Rotunda sv. Kateřiny - Znojmo (rotunda)

Rotunda byla zbudována okolo poloviny 11. století. Jde o typově votivní svatyni s válcovou lodí a podkovovitou apsidou s typickými znaky románského slohu ? masivním zdivem z hrubých kvádrů a úzkými okny s půlkruhovými záklenky. Rotunda měla zřejmě zpočátku plochý dřevěný strop, později byla zaklenutá kupolí s nasazenou lucernou. Ta byla v pozdější době odstraněna a klenba i s vrchlíkem byla překryta prejzovou krytinou, nahrazenou v polovině 20. století dřevěným přisazeným krovem krytým šindelem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Krásno
 kostel v okrese Sokolov
bez fotografie

První zmínka o kostelu sv. Kateřiny pochází z 15. století. Podle tohoto zápisu byl kostel postaven v gotickém slohu. V roce 1553 byl kostel přestavěn a kolem roku 1563 k němu byla přistavěna zvonice, kterou zdobi bronzový zvon. Tento zvon sloužil neuvěřitelných 350 let,a to až do 1. světové války. Historie kostela Sv. Kateřiny v Krásně 1404 - Anna, paní Bečovska a vdova po šlechtici Borsovi, usta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Heřmanův Městec (kostel)

Jak vysvítá z historických údajů, první zmínka o městě (nikoli o kostele) je z roku 1325. Je ovšem pravděpodobné, že kostel zde stál již před rokem 1325, historicky to ovšem potvrzené není. Byl gotický a stál na místě současného barokního chrámu. Někteří badatelé se domnívají, že jeho pozůstatky se nám dochovaly v základech dne&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze