Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 441-460 z 5073 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Farní kostel sv. Martina - Dolní Loučky
 kostel v okrese Brno-venkov
Farní kostel sv. Martina - Dolní Loučky (kostel)

Kostel sv. Martina je dominantou vesnice Dolních Louček u Tišnova. Stojí na svahu při silnici do Horních Louček a je krásně viditelný snad ze všech okolních kopců. Jádro kostela pochází již z poloviny 13. století (např. část vstupního portálu), hranolová věž pak byla přistavěna zřejmě před rokem 1486 a portál do ní byl přenesen a upraven. Po polovině 17. století bylo postaveno trojboké kněžiště a zaklenuta chrámová loď. Také  byla prolomena nová okna v kostelní lodi. Další úpravy podélného jedno...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Klášterní kostel sv. Augustina - Vrchlabí (kostel)

Barokní klášterní kostel podle projektu rakouského stavitele Matyáše Auera, stejně jako samotný klášter, byl stavebně dokončen v roce 1725, avšak klášterní kostel vysvětil královéhradecký biskup Mauricius Adolf Karel z Pharsalu až 27.září 1733.  Sedm tzv. portálových oltářů umístěných ve výklencích chrá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel)

První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšení zvonů přenesených ze zámecké kaple a následujícího dne k prvnímu zvonění. Původně měl kostel tři zvony. Největší se jmenoval Josef, z roku 1725 a vážící pře...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Rádlo
 kostel v okrese Jablonec nad Nisou
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Brno-Komín
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Vavřince -  Brno-Komín (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Vavřince se nachází na Kristenově ulici v brněnské místní části Komín. Kostel zde dala vystavět roku 1324 královna Eliška Rejčka, aby na něj byla přenesena farní práva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně, který se stal chrámem klášterním. Roku 1720, při velkém požáru Komína, kostel vyhořel. Celková oprava byla provedena až v letech 1883 - 1884 podle návrhu zemského konzervátora a diecézního architekta Augustina Prokopa. Při této opravě byla uprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Minoritský kostel svatých Janů - Brno-město (kostel)

Barokní kostel svatých Janů (Jana Křtitele a Jana Evangelisty) je součástí minoritského kláštera. Minorité působí v Brně již téměř 800 let. Klášterní areál spolu s kostelem a loretánskou kaplí byl vyhlášen v roce 1958 za národní kulturní památku České republiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zadní synagoga - Třebíč, Zámostí
 synagoga v okrese Třebíč
Zadní synagoga - Třebíč, Zámostí (synagoga)

Třebíčská synagoga, nazývaná je též "nová" (Neuschul), se nachází se v Třebíči na Blahoslavově ulici č. 43. Byla postavena v roce 1669 v renesančním slohu. V roce 1693 však byla značně poškozena a své obnovy se dočkala až v letech 1705 - 1707, kdy byla přebudována do barokní podoby. Po roce 1837 byla přistavěna z její severní strany v patře nová čá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Sv. Anny - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Anny - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Anny na Starém Městě z roku 1313 je cihlová jednolodní stavba s věží. Pod dlažbou zbytky románské rotundy. Pozoruhodné gotické krovy nad kostelem a nad křídly ambitu. Byl zde pohřben roku 1553 kronikář Václav Hájek z Libočan....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Máří Magdaleny - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Máří Magdaleny - Brno (kostel)

Kostel svaté Maří Magdalény v Brně byl původně židovskou synagogou. Za krátké vlády Ladislava Pohrobka bylo z několika moravských měst vykázáno židovské obyvatelstvo. V Brně byla židovská čtvrť včetně synagogy násilně obsazena. Synagoga pak byla přeměněna v kostel svaté Maří Magdalény. V letech 1651 - 1654 byl kostel od základů přestavěn františkány od svatého Bernarda Sienského podle projektu stavitele Ondřeje Erny. Kostelní věž byla přistavěna až v roce 1746. Dnešní podoba kostela pochází z ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hřbitovní kostel svatého Jiljí - Svitavy (kostel)

Je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách. Kostel byl založen premonstráty někdy kolem roku 1167. Byl vystavěn v románském slohu, jak tomu nasvědčují některé architektonické prvky. Během doby a vlivem pohrom, které se na město snášely byl přestavěn do nynější ranně barokní podoby, která pochází z let 1679 - 1683. Dalšími úpravami prošly dvě postranní kaple Svatého Mikuláše a Matky Boží v roce 1726, kdy byla přistavěna i sakristie. Dnešní podoba věže kostela pochází z přelomu 16. a 17. stolet...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Petra a Pavla - Starý Plzenec
 rotunda v okrese Plzeň-město
Kaple sv. Petra a Pavla - Starý Plzenec (rotunda)

Tato románská stavba vznikla patrně ve druhé polovině 10. stol. za vlády jednoho ze tří císařů Svaté říše římské). Vystavěli ji z řádkovaného křemencového zdiva, spojeného vápennou maltou. Nikdy také nebyla zaklenuta. Valenou románskou klenbou byla zakončena pouze apsida. Rotunda měla patrně původně dřevěný trámový strop a &...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Ducha - Arnultovice
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Ducha - Arnultovice (kostel)

Hřbitovní kostel byl vybudován v roce 1888 starokatolickou církví. Roku 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti slouží Církvi československé husitské v Novém Boru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Gotický farní kostel sv. Filipa a Jakuba tvoří dominantu obce Všeň. Jeho založení je spojeno se samým vznikem obce. Současná podoba kostela je výsledkem přestavby po požáru v roce 1832. Věž je dole osmiboká, v horní části přechází ve čtyřbokou. Kostelní schodiště zdobí soubor šesti pískovcových plastik z dílny barokních sochařů Jelínků z Kosmonos. Svátek apoštolů Filipa a Jakuba, jimž je kostel zasvěcen je oslavován tradiční poutí vždy 1. květnovou neděli....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Hosín
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Původní kostelík sv. apoštolů Petra a Pavla byl postaven v románském slohu v době mezi druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Nedostatečná kapacita objektu vedla ve 13. století k vybudování nového, raně gotického chrámu. Starý kostelík však nezanikl, neboť byl do novostavby začleněn jako sakristie, která se později, někdy kolem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna (kaple)

Novodobé dějiny Klobouk u Brna se datují od 13. století, na jehož počátku zde měl sídlo významný feudální pán a sudí hradského obvodu brněnského Lev, zvaný z Klobouk. Ten založil kolem roku 1210 zábrdovický premonstrátský klášter, pod jehož panství Klobouky spadaly. Král Václav II. vyňal v roce 1298 Klobouky z pravomoci hradského úřadu a soudu, podřídil je v tomto přímo klášteru a povýšil je na městečko s právem trhu a právem hrdelním.Stavba současného katolického kostela se datuje rokem 1655, o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh (kostel)

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů. Vnitřek kostela je prostorem zti&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Ducha - Opava
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původně gotický kostel je součástí nedalekého kláštera existujícího již od 13. století. V kryptě kostela jsou hrobky některých opavských Přemyslovců. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelický kostel svaté Trojice - Libiš (kostel)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformované církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.Kostel, od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby, zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel svatého Klimenta - Lštění
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel svatého Klimenta - Lštění (kostel)

V místě kostela bývalo slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje již Kosmas. Kostel sv. Klimenta postaven v románském slohu, byl naposledy barokně přestavěn v roce 1730....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího - Zruč nad Sázavou (kaple)

Při zrušení hřbitova kolem kostela, byl zakládán nový. Na něm nechal Jakub z Löwenthalu postavit tuto kapli v roce 1852. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze