Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Mšec
 kostel v okrese Rakovník
V sousedství zámku na vynikajícím místě stojí kostel sv. Kateřiny s farou. Kdy a kým byl kostel zbudován neví se určitě, ale můžeme se domnívat že tak učinil rod Kolovratský, kterému náleželo panství mšecké a srbečské, a který patronátní právo těchto kostelů provozoval. Víme, že Albrecht z Kolovrat s manželskou svou Annou z Žeberka založil roku 1373 též klášter pod Ročovem a ze srbečského dvoru 10...

velký nárůst
Děkanský Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Most (kostel) Se stavbou kostela bylo započato na jaře roku 1517, na místě farního kostela, který lehl popelem při velkém požáru 11. března 1515 , kdy „ město Most z gruntu vyhořelo v den sv. Řehoře“ . Projekt, jehož autorem je Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, se musel zčásti podřídit tomu, co zbylo ze starého kostela, ohořelé zdi trojlodní baziliky, podzemní krypta, sklenutá hvězdovou klenbou na střední sloup, ...

mírný pokles
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla - Karlovy Vary (kostel) Byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní v tehdy vznikající výstavní vilové čtvrti Westend na západním okraji města. Vzorem stavby byl byzantsko-staroruský chrám v Ostankinu ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Řevničov
 kostel v okrese Rakovník
Původně gotický kostel ze 14. stol. Později barokně přestavěn. Jednolodní stavba s polygonálním presbytářem a mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Vnitřní zařízení svatyně je převážně barokní. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí (kostel) Novogotický kostel postavený na místě staršího jednolodního kostela ze 14. st. Postaven podle projetu Stephana Tragla. Součástí interiéru je vzácná měděná křtitelnice.   Bohoslužby se konají: ST, ČT, PÁ  18:00 - zimní časSO  17:00   ...

mírný pokles
Kostel sv. Anny - Holešov
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Anny - Holešov (kostel) Filiální kostel svaté Anny na Anenském náměstí je pozdněbarokní stavba z roku 1742. Byla postavena na pozdně renesančních základech původního bratrského sboru. Zpustlý kostel dal od základů přestavět František Antonín Rottal, tehdejší majitel holešovského panství, pro řád trinitářů. V sousedství kostela byla přistavěna budova kláštera s několika obytnými místnostmi, jídelnou a kuchyní. Pod kostele...

velký nárůst
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel) Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce - Klatovy (kostel) Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Vstupní portály pak vznikly podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel musel být op...

stgnace
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana A...

obrovský nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Zruč nad Sázavou (kostel) Kostel slavnostně otevřen 6. 7. 1936, jeho stavba trvala pouhý rok, kdysi v něm působil i otec hudebníka, podnikatele a politika Michaela Kocába. ...

střední nárůst
Kostel sv. Václava - Hrusice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Hrusice (kostel) Původně zde stával románský kostel. Ale ve 2. polovině 16. století byly provedeny vnitřní stavební úpravy - zvýšení podlah, nahrazení původních románských a gotických oken současnými a náhrada dřevěného stropu klenbou. Později prováděny drobné barokní...

stgnace
Židovská synagoga - Slaný
 synagoga v okrese Kladno
Židovská synagoga - Slaný (synagoga) Synagoga se nachází 100 metrů jižně od náměstí, byla postavena roku 1865 v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu, v 60. letech 20. století byla přestavena na byty, v 70. letech 20. století pro potřeby Státního okresního archivu v Kladně. Modlitební sál je rozdělen na dvě podlaž&iac...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Dřetovice
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Václava - Dřetovice (kostel) Kostel stojí osamoceně na návrší na jižním okraji obce. Orientovaný jednolodní kostel má pětiboký jen mírně odsazený presbytář a hranolovou věž situovanou v západním průčelí. Dnešní podoba byla dotvořena v 2. třetině 18. století. K severní straně lodi přileh&aacut...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava - Kralupy nad Vltavou (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou byl postaven v letech 1894 – 1895 dle plánů arch. Kaury, které dále přepracoval arch. Živný. Stavbu kostela umožnil velkolepý finanční dar probošta metropolitní kapituly Msgr. ThDr. Eduarda Tersche. Jde o novogotický jednolodní kostel...

mírný pokles
Kostel Sv. Víta - Srbice
 kostel v okrese Domažlice
 Na severovýchodní straně na pahorku Hůrky stojí prastarý kostel sv. Víta, při němž podle tradice již ve XII. stol. bylí mniši Benediktini. Leč ve starých zápisech není nikde o klášteře ani o Benediktinech vůbec zmínky. Památky o jeho starobylosti jsou: nápis na klenbě v presbyteři nad o...

mírný pokles
Kostel sv. Michala - Brno-střed
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Michala - Brno-střed (kostel)  Kostel sv. Michala se nachází na Dominikánském náměstí v brněnské městské části Brno-střed. Jeho základy pocházejí ze 13. století. Během obléhání Brna švédskými vojsky v roce 1645 byl zcela zničen. Do současné barokní podoby byl přestavěn v letech 1658 až 1679 brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V roce 1728 byla na štít kostela umístěna monumentální socha archanděla Michaela, držící váhy ...

střední pokles
Kostel sv.Václava a sv.Jana Křtitele - Ostrovačice (kostel) Římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava je v městysi Ostrovačice, ležící v okrese Brno-venkov, je chráněnou kulturní památkou České republiky. Ostrovačice patří mezi jedny z nejstarších osídlených míst v okolí. Hned při založení benediktinsk&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel) Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k n...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí (kostel) Výška kostela do klenby je 15 m, délka lodi je 40m a šířka 14,5m. Věž kostela je vysoká 52 m. Kostel se stavěl od léta roku 1770 do podzimu 1776, kdy byla osazena báň věže, kterou ze svých zdrojů hradil místní tkalcovský cech.V průčelí kostela můžeme vidět erb patrona kostela knížete Lichtenštejna. Vedle něho stojí dvě postavy alegorických soch Víry s hořícím srdcem a Naděje s kotvou. Na okrajích ...

velký nárůst
Metropolitní kostel Svatého Václava - Olomouc (kostel) Novogotická stavba z let 1883-1892 s nejvyšší věží 106 metrů vysokou. ...

střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Chleby
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Vavřince - Chleby (kostel) Pozdně barokní kostel byl vystavěný v letech 1780-1782. V letech 1855-1856 byla přistavěna kostelní věž, r. 1889 zvýšena. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a s hranolovitou věží v západním průčelí. Zajímavostí interiéru jsou dva toskánské sloupy, které pod...

velký nárůst
Evangelický kostel - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
Evangelický kostel - Tuřany (kostel) Evangelický kostel - Husův sbor v Tuřanech na ulici Vítězná , hodnotná stavba s kubistickými prvky postavená roku 1927 podle projektu tuřanského rodáka Jaroslava Kincla ( 1900 - 1972 ) ...

obrovský nárůst
Kostel narození Panny Marie - Dašice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel narození Panny Marie - Dašice (kostel) Autentický výpis z kroniky:      Farní chrám Narození Panny Marie stojí téměř uprostřed města. Jeho stavba počata byla v nynější podobě r. 1677 a dostavěna r. 1707, avšak dle původního plánu nedokončena; jest z kamene v slohu copovém trojlodní a ...

velký nárůst
Rutunda sv. Kateřiny - Česká Třebová
 rotunda v okrese Ústí nad Orlicí
Rutunda sv. Kateřiny - Česká Třebová (rotunda) Románská rotunda z lomového zdiva, z první poloviny 13. století, upravená ve 2. polovině 14. století. Areál tvoří zrušený hřbitov, renesanční zvonice ze 16. století a hřbitovní zeď z lomového kamene. Tato románská rotunda se dochovala až do dnešní doby a je tak nejvýznamnější architektonickou památkou města a zároveň nejstarší dochovanou rotundou ve východních Čechách. Při opravě v roce 1920 vša...

střední nárůst
kostel - Třebovice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov
 kaple v okrese Brno-venkov
kaple  sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov (kaple) V roce 1863 byla postavena jednolodní kaple ve stylu zlidovělého baroka . Je zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi . Vstupní tzv. " sluncové " dveře jsou dokladem uměleckého lidového stolařství . Pod věžičkou se zvonkem jsou umístěny sluneční hodiny . ...

obrovský nárůst
Farní kostel sv. Máří Magdalény - Chvalšiny
 kostel v okrese Český Krumlov
Farní kostel sv. Máří Magdalény - Chvalšiny (kostel) Stojí zhruba uprostřed protáhlého náměstí při starodávné silnice mezi Českým Krumlovem a Prachaticemi a je zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Díky znamenitým objevům restaurátorů v devadesátých letech našeho století při odkrývání a obnovování maleb v kostel...

stgnace
Kostel sv. Linharta - Dolní Studénky
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Linharta - Dolní Studénky (kostel) V 16. století si dolnostudénští evangelíci vystavěli dřevěnou modlitebnu, která byla roku 1701 nahrazena novou, kamennou. V letech 1840 - 1843 byla budova rozšířena na nynější katolický kostel sv. Linharta. Roku 1882 byl interiér kostela nákladně opraven a vybaven. Na vnější zdi renesanč...

střední nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice (kostel) Kostel svatého Filipa a Jakuba v Lelekovicích Objekt pochází zpoloviny 13. století a je nejstarší stojící stavbou v obci, která je i významnou dominantou paronamatu obce. Byl postaven ve slohu románském s obdélnou lodí a kněžištěm. Později byly provedeny gotické úpravy. Kostel byl zaklenut a z vnější strany opatřen opěrnými pilíři, které podpírají novou klenbu. Osvětlení kostela bylo provedeno nov...

stgnace
Farní kostel - Horní Němčí
 kostel v okrese Uherské Hradiště
V našem kostele můžete nalézt nástěnku s tzv. misijním růžencem. Je to růženec, jehož jednotlivá zrnka jsou tvořena papírovými kolečky, na které může každý z nás napsat svou prosbu, chválu, dík nebo jiný úmysl. Kdokoliv pak může přijít, vzít si kolečko a pomodlit se na úmysl, který je na kolečku napsán. Takto se můžeme jednoduchým a krásným způsobem sjednotit v modlitbě a pomáhat si navzájem. Mše...

velký nárůst
Kaple sv. Floriána - Příbram na Moravě
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Floriána - Příbram na Moravě (kaple) Základní kámen byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 21.12.1992. Posvěcení nové kaple bylo vykonáno rovněž Vojtěchem Cikrlem 22.5.1999. Délka lodi je 18 m, šířka 9 m, výška stropu se pohybuje mezi 7 až 8,5 m. Dosud nerealizovaná věž má mít výšku 10 m, v ní bude zavěšen zvon o váze 1 q. Půdorys kaple tvoří elipsa, k ní se přidružují elipsovité „buňky“ – na jihu zpovědní místnost, na sev...

mírný pokles
Kostel sv. Klimenta - Jasenice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Klimenta - Jasenice (kostel) V Jasenici i v některých jiných kostelích, jejichž loď je zakončena k východu, spatřujeme zpravidla i věž průčelní na západní straně v ose budovy. Kostel sv. Klimenta ve farnosti jinošovské a děkanství jaroměřickém je prototypem těchto staveb. Budova zůstala od pradávna celkem neporušena, až na úpra...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží - Rouchovany (kostel) Působivý sakrální areál situovaný na SZ okraji náměstí zahrnuje architektonicky pozoruhodnou samostatně stojící zvonici vybudovanou ve stylu románské renesance a raně barokně upravený jednolodní gotický kostel vystavěný na pozdně románském zdivu. Součástí je pozoru...

mírný pokles
Kostel sv. Marka - Střítež
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Marka - Střítež (kostel)  Kostelík svatého Marka náleží k nejstarším dochovaným památkám středověké sakrální architektury. Nalézá se na nevysokém vyvýšeném místě, které svou polohou připouští i existenci pravěkého sídliště či hradi&scaron...

střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Bohuslavice
 kostel v okrese Náchod
Kostel byl založen pravděpodobně již v době založení obce po roce 1200. Děkan Rojek v pamětech Černčických dokonce tvrdil, že podle stop objevených při opravách v roce 1840 je bohuslavický kostel nejméně o dvěstě až třista let starší než kostel černčický, který byl založen Arnoštem z Talmberka kolem roku 1300. Podle toho by kostel v Bohuslavicích pocházel z roku 1100 nebo dokonce 1000, ovšem v jin...

střední pokles
Kostel sv. Anny - Bořetice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Anny - Bořetice (kostel) Farní kostel sv. Anny, stojící na nejvyšším místě v obci, je považován za přirozenou dominantu Bořetic a je zde zároveň také nejvýznamněší církevní památkou. Jedná se barokní stavbu z konce 17. stol., jednoduchých, ale ušlechtilých forem, klasického malebného vesnického charakteru. Interiér kostela je vymalován příjemnými pastelovými barvami. Ozdobou celého svatostánku je bohatý, avšak ne kýčovitě...

střední nárůst

    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)