Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 441-460 z 5036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Kostel sv. Markéty z roku 1792 se nachází uprostřed obce. Jedná se o hodnotnou jednolodní sakrální architekturu s jednou hlavní lodí s plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenut s lunetami nad okny v podélných fasádách a je od hlavní lodi oddělen triumfálním obloukem. Vstup do kostela je podvěžím do zaklenuté předsíně, nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí. Při vstupu do kostela je kůr s varhanami. Při západní fasádě je sakristie a depozitář s oratořemi v patře. Vstup na kůr je to...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel)

První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšení zvonů přenesených ze zámecké kaple a následujícího dne k prvnímu zvonění. Původně měl kostel tři zvony. Největší se jmenoval Josef, z roku 1725 a vážící pře...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farského. Autorem návrhu stavby byl architekt Jiří Stibral. Jedná se o desetipodlažní objekt s mírně předsunutou 42-metrovou věží, která je zakončena jednoduchou střechou ve tvaru jehlanu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh (kostel)

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů. Vnitřek kostela je prostorem zti&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Církve československé husitské - Tábor (kostel)

Sbor Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře je postavem ve svahu  mezi ulicemi Dr. K. Farského a Budějovickou ulicí. Jde o moderní puristickou stavbu pražských architektů - Václava Vejrycha a Jaroslava Kabeše. Ti k patě Sboru upnuli i věž, která je vysoká 34 metry. Na ní je upevněn kalich, který má výšku 2,5 m a šíři 1,60...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Sv. Vojtěcha - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Vojtěcha - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě je asymetrická dvojlodní gotická stavba připomínaná již roku 1318 a stojící na prostranství někdejšího hřbitova. Byla vybudována ve dvou fázích, a to nejprve ve 14. století a pak v letech 1690 až 1695. Hlavní oltář kostela je z roku 1875. Významná je pozdně gotická socha Panny Marie Zderazské na novogotickém oltáři z konce 15. století. Ke kostelu náleží hranolová zvonice s cibulovou střechou z roku 1700....
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
velký nárůst
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice
 kaple v okrese Hradec Králové
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice (kaple)

Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternber...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Klášterní kostel sv. Augustina - Vrchlabí (kostel)

Barokní klášterní kostel podle projektu rakouského stavitele Matyáše Auera, stejně jako samotný klášter, byl stavebně dokončen v roce 1725, avšak klášterní kostel vysvětil královéhradecký biskup Mauricius Adolf Karel z Pharsalu až 27.září 1733.  Sedm tzv. portálových oltářů umístěných ve výklencích chrá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Povýšení sv. Kříže - Zdiby
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

obrovský nárůst
Kaplička sv. Antonína - Veselice
 kaple v okrese Blansko
Kaplička sv. Antonína - Veselice (kaple)

Kaplička Sv. Antonína byla zbudovaná ve Veselici v roce 2007. Je umístěná v místě nově zbudované návsi, která vznikla za finanční podpory Nadace Partnerství a obce Vavřinec. Iniciátorem zbudování kapličky bylo občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, které na stavbu kapličky sehnalo formou veřejné sbírky částku 150 000 Kč. Návštěvu této m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Českoslovens. církve husitské - Uhlířské Janovice (kostel)

Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace této církve. O své církvi věří, že vznikla z milosti Boží proto, aby sk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Ducha - Opava
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původně gotický kostel je součástí nedalekého kláštera existujícího již od 13. století. V kryptě kostela jsou hrobky některých opavských Přemyslovců. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Osová Bítýška
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jakuba Většího - Osová Bítýška (kostel)

První historické záznamy o faře a kostele sv. Jakuba Většího pochází ze 13. stol. Presbytář a sakristie z doby gotiky, chrámová loď pak byla vystavěna kolem poloviny 17. století. Později byl kostel několikrát opravován. Ohrazený areál původně opevněného středověkého kostela sv. Jakuba Většího je situován na vyvýšené plošině upro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Počátky
 kostel v okrese Pelhřimov
Kostel sv. Jana Křtitele - Počátky (kostel)

Centru města Počátky vévodí vysoká hranolová věž kostela sv. Jana Křtitele. Jeho návštěvu, by si neměl nechat ujít žádný návštěvník města (zpřístupňuje muzeum). KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE je poprvé zmiňován již roku 1273. V letech 1594 - 1773 byl pod patronátem jezuitské koleje jindřichohradecké. V r. 1653 uhodil blesk do kostelní věže a od n&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Husův sbor - Velenice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel Husův sbor - Velenice (kostel)

velký nárůst
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany (kostel)

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiráskově ulici byl vystavěn ve stylu lidové architektury v letech 1905 – 1907 a téhož roku vysvěcen. Samostatnou farností se Hodolany staly v roce 1940. V devadesátých letech 20. stol. prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Loretánské - Prachatice II (kaple)

Barokizující poutní kaple Panny Marie Loretánské, zvaná též Hüblerova, se nachází na jižním okraji Prachatic na konci ulice Zlatá stezka. Jejím vlastníkem je město Prachatice, na jehož žádost byla v lednu 2009 prohlášena za kulturní památku. Vystavěna byla na místě starší malé loretánské kaple, o níž se v současnost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Rynárec
 kostel v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Dějiny farnosti Rynárec začínají v prvních letech 13. století. Roku 1203 posvětil pražský biskup Daniel II. (Milík) kostel v Rynárci. Kostelík postavený v románském stylu byl dřevěný a zasvěcen sv. Vavřinci. V listině k tomu sepsané byl též vymezen farní okruh; je v ní jmenováno 23 vsí a lokalit vzdálených nejvýše 7 km (tedy něco přes ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Dřevěný kostelík - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Dřevěný kostelík - Blansko (kostel)

Dřevěný kostelík Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Volně stojící neorientovaná stavba, obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v cír...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze