Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 441-460 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple svatého Martina - Mořice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple svatého Martina - Mořice (kaple)

Kaple svatého Martina byla postavena v čistě barokním slohu v letech 1703-1709 podle návrhu Kiliána Ignáce Diesenhofera. Sochy pocházejí z dílen žáků Matyáše Brauna, v kapli jsou už delší dobu pořádány koncerty komorní hudby za účasti našich i zahraničních umělců....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Gotická věž - Přibyslav
 gotická věž v okrese Havlíčkův Brod
Gotická věž - Přibyslav (gotická věž)

S výstavbou přibyslavské gotické věže se začalo v roce 1497, protože původní byla při obléhání husitskými vojsky značně poškozena. Již její mohutné zdi dávají tušit, že byla stavěna jako věž obranná. Vchod do ní je až ve výšce 7 m, do jejího prvního patra. K přístupu zvenčí sloužily vždy dřevěné schody, které se v době ohrožen&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami z renesančního a raně barokního období. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Strážnice (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn piaristy na místě původního kostela Panny Marie Českých bratří, kteří ve Strážnici působili v době, kdy strážnické panství vlastnili Žerotínové.Stavba nového kostela byla započata 25. srpna 1742. Starý kostel byl z vnější strany obezdíván novým zdivem, takže bohoslužby ve staém kostele nebyly novou výstavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Tomáše - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Tomáše - Brno (kostel)

  Kostel svatého Tomáše, který se nachází na Moravském náměstí, byl součástí augustiniánského kláštera. Klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl se stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Kostel s klášterem, postavený na brněnském předměstí, byl značně poškozen husity a znovu v průběhu třicetileté války. Obnovení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Boršice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Fara v Boršicích je starobylého založení. Podle archeologa V. Hrubého byl původní kostel zasvěcen sv. Petru. Po jeho zničení husity v roce 1421 ležel dlouhá léta v troskách a až teprve po roce 1453 se začalo s jeho obnovou. V téže době bylo stanoveno, že fara bude vždy obsazována cisterciáky z Velehradu. Prvním jmenovitě známým farářem byl Pavel Fabricius, který byl na faru dosazen v roce 1652. Od roku 1682 je také dochována řada farních matrik narození, sňatků a úmrtí zdejších obyvatel. K farn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel)

Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezprostředním okolí kostela. Původ kostela v literatuře je datován do roku 1388. H...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)

Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu. Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorysu šesticípé hvězdy. K záp. cípu lodi přistavěna věž lehce obd&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Povýšení Svatého Kříže - Starý Rožmitál (kostel)

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitála a spolu s bránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Gotické portály, objevené při opravách kostela v 70. letech 20. stol., jsou odborníky datovány do let 1230 - 124...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Panny Marie Pomocnice - Brno-Líšeň
 kaple v okrese Brno-město
Kaple Panny Marie Pomocnice - Brno-Líšeň (kaple)

Poutní kaple Panny Marie Pomocnice se nachází v Brně-Líšni na kopci zvaném "Kostelíček". Líšeňská baronka Eliška Bergrová dala v roce 1628 postavit na zalesněném vrchu nad Líšní kapli zasvěcenou Panně Marii, jako poděkování za uzdravení syna, který "uzřel" na onom místě Pannu Marii. Nejprve byla postavena provizorní dřevěná kaple s obrazem Matky Boží Pomocné. V roce 1634 pak byla kaple vyzděna. Dne 11. června 1634 ji vysvětil olomoucký kardinál a biskup kníže Ditrichstein. Kaple se stala vyhle...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Lísek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Lísek (kostel)

Empírový kostel byl postaven v letech 1846–1852. Původní kostel stál uprostřed hřbitova a po vysvěcení nového byl zbořen.   Bohoslužby se konají: NE  10:30ÚT  17:30PÁ  19:00   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv Kříže - Nebovidy
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv Kříže - Nebovidy (kostel)

obrovský nárůst
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh (kostel)

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů. Vnitřek kostela je prostorem zti&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Tasov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Petra a Pavla - Tasov (kostel)

Hodnotná monumentální barokní sakrální architektura se středověkým jádrem je výrazně situovaná v ohrazeném areálu hřbitova na návrší nad obcí. Kostel postavený v letech 1728-1730 podle projektu M. Grimma dotváří budova márnice a umělecky cenné náhrobky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii - Šumperk (kostel)

Klášterní kostel, majetek Města Šumperka, provozuje Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých expozic. Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském klášteře jako druhý chrám ve městě. Po velkém požáru města roku 1513 byl opraven a stal se pohřebním kostelem šumperských Žerotínů. Ve 2.půli 16.století byl protestantskou svatyní a v 17. století opět klášterním kostelem. Požár města v roce 1669 kostel silně poničil, stavba byla opravena ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Vtelno u Mostu (kostel)

Vtelenský barokní kostel je zdaleka viditelnou dominantou, neboť se tyčí na mírném návrší na jihovýchodním okraji obce. První písemná zmínka o farním kostele Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář zde je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s faro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel)

Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie, 1753 kaple Panny Marie. Roku 1956 rekonstrukce na galerii. Jednolodní kostel orientovan&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Tismice (bazilika)

CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE, románská trojlodní basilika z 12. století. Kostel tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází do různých tónů červené. Původní uzoučká románská okénka byla v r. 1755 rozšířena do současné podoby....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7 (kostel)

Jedná se o novogotickou síňovou stavbu, která pochází z let 1908-1911. Návrh je dílem architekta Františka Mikše ve stylu pseudogotiky. Průčelí dominuje dvojice věží podle vzoru Týnského chrámu. Uvnitř budete obdivovat křížovou klenbu, nesenou dvěma řadami pískovcových válcovitých sloupů.   Bohoslužby se konají:  NE  08:00 mše...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze