Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel sv. Václava - Písek
 kostel v okrese Písek
Popisovaný kostel byl ve své původní středověké podobě zřejmě nejstarší sakrální stavbou na území dnešního Písku. V návaznosti na historické souvislosti je zjevné, že musel vzniknout nejpozději před polovinou 13. století, pravděpodobně však již o několik desetiletí dříve. Z tohoto kostela zůstalo dodnes kompletně dochováno základové zdivo, takže víme, že jeho rozměry byly totožné s kostelem součas...

velký nárůst
Areál kostela s pozemkem bývalého hřbitova stojí přibližně uprostřed protáhlé obce, mezi hlavním silničním tahem Tábor – České Budějovice a pravým břehem řeky Lužnice. Areál je obklopen ohradní zdí v úplnosti jen z jižní strany, severní ohraničení pozemku je pouze n...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Velešín
 kostel v okrese Český Krumlov
Gotický kostel pochází z doby kolem poloviny 13. století – obvodové zdivo lodi. Ve 40. letech 14. století byl zbudován nynější presbytář. Kolem roku 1491 byla loď sklenuta ve formě pozdně gotického dvoulodí a v kněžišti vsazen nový sanktuář. Kostel byl obnoven roku 1604. V letech 1751 &...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Vrábče
 kostel v okrese České Budějovice
Novogotický kostelík sv. Václava dostavěný roku 1936. ...

velký pokles
Kostel sv. Václava - Zliv
 kostel v okrese České Budějovice
Jedná se o novogotický kostel. Bohoslužby se konají: NE  08:00 ...

střední pokles
HODNOCENÍ
30 %
Kostel Sv. Vavřince - Dačice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Sv. Vavřince - Dačice (kostel) Farní kostel svatého Vavřince je římskokatolický chrám ve městě Dačice v okrese Jindřichův Hradec.Byl postaven vedle věže v duchu doznívajícího baroka v letech 1775 – 1788 nákladem dačického děkana Jana Neulingera a majitele panství Jana Bedřicha hraběte z Osteinu. První zmínka o dačickém kos...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Dírná
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel) Nejstarší zmínka o Dírné vůbec je z konce XIV. století. Tehdy měla Dírná faru pod vikariátem Chýnovským. Připomíná se i kostelík. Jak vypadal a komu byl zasvěcen není přesně známo, pravděpodobně byl již zasvěcen sv. Vavřinci, jak naznačuje zápis z roku 1630. Kostel v Dírn...

stgnace
Kostel sv. Vavřince - Kraselov
 kostel v okrese Strakonice
V intravilánu obce Kraselov se nachází areál kostela sv. Vavřince. Kostel tvoří dominantní prvek v původním historickém umístění. Na západ od kostela je umístěna fara, která je rovněž nemovitou kulturní památkou. Areál kostela je tvořen vlastním jednolodním kostelem, kter...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Pištín
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Vavřince - Pištín (kostel) Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby v obci a ve své poloze uplatňuje při dálkových pohledech od jihu, západu a severu. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období – raného středověku, snad 13. století...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Přídolí
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel v Přídolí vznikl zřejmě v souvislosti s prvním sídlem pánů z Prčice (Vítkovců) na dnešním Českokrumlovsku. Jeho existence je poprvé písemně doložena zprávou o darování zdejší fary a příslušejících pozemků vyšebrodskému klášteru. T...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vincence - Doudleby
 kostel v okrese České Budějovice
První písemná zmínka o existenci kostela doudlebského pochází z roku 1143, kdy prameny dokládají, že v Doudlebech existovala fara. Původní budova byla patrně dřevěná. Nejstarší gotická část nynějšího chrámu je dnešní sakristie a kněžiště, jež poch&aac...

střední pokles
Kostel sv. Víta - Kostelní Radouň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Dominantou celé naší obce je kostel, který je jednou z nejstarších staveb. Připomíná se již v roce 1354 ale ve skutečnosti je mnohem starší. Zasvěcen je svatému Vítu. Dosud je zachované gotické presbyterium a sakristie. Na počátku třicetileté války, kdy v něm bylo přijímáno podobojí, byl velmi poškozen, k jeho opravě došlo v letech 1642 a v roce 1672 byl rozšířen o chrámovou lob. Nynější podoby na...

mírný pokles
Kostel sv. Víta - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Víta - Soběslav (kostel) Špitální kostel sv. Víta v Soběslavi byl založen kolem roku 1375 potomky Vítkovců, pánů z Růže. Vystavěn byl v období Oldřicha I. z Rožmberka, jenž spravoval město v letech 1374 - 1390. Současně s kostelem byl pravděpodobně stavěn také špitál při severní zdi kostela. Během husitských válek byl kostel využ&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Víta - Zbytiny
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Víta z 2. poloviny 14. století tvoří i díky své vyvýšené poloze pohledovou dominantu obce. Původně gotická stavba s pozdější mi přestavbami po ohni v roce 1738 si dodnes uchovala některé cenné původní stavební prvky, k památkově nejcennějším patří gotick...

velký nárůst
Kostel sv. Víta a kaple Nejsvět. Trojice - Habří
 zřícenina k. v okrese České Budějovice
Zříceniny gotizujícího kostela sv. Víta z let 1644-1647. Zachováno obvodové zdivo s hrotitými okny, při presbytáři postavena roku 1890 kaple Nejsvětější Trojice....

obrovský nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Lštění
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Vojtěcha - Lštění (kostel) Farní kostel zasvěcený svatému Vojtěchu existoval ve Lštění již ve 14. století, kdy se o něm objevují první zmínky. Na místě původního gotického kostela byl zbudován v letech 1739 - 1741 nový barokní kostel. Autorem návrhu byl architekt Antonín Erhart Martinelli. Původní ...

velký pokles
Obec je písemně připominána 1528 a to díky svý stříbrným dolům. Kostel byl původně gotický z 2. poloviny 14. století, byl však úplně přestavěn v letech 1720- 1722 za Adama. F. ze Schwarzenbergu. Kostel stojí na náměstí uprostřed obce, je jednolodní, s pravoúhlým presbytářem, sakristií při severní straně a mohutnou hranolovou věží předsazenou v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář zakle...

mírný pokles
Kostel sv. Voršily - Újezdec u Bělčic
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Voršily - Újezdec u Bělčic (kostel) Kostelík sv. Voršily se nachází v malé obci Újezdec na jejím jižním okraji, na úpatí blízkého lesíka. Kostel je jednolodní stavbou s pravoúhlým presbytářem, hranolovou věží v severozápadním rohu lodi a barokní severní předsíní. Ko...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv.Bartoloměje - Kunžak
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Nejstarší zmínky o Kostele sv. Bartoloměje v Kunžáku, jsou někdy z roku 1370. Na počátku 13. století to byl ale jen dřevěný kostelík, který byl později přebudován v románském slohu. Z této doby pochází i presbytář, sklenutý dvěma poli křížové klenby. Farnost je zde...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Kostel sv.Martina - Bošilec
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv.Martina - Bošilec (kostel) Obec Bošilec je sice stranou od hlavních cest, ale jeho kostel je vidět již z daleka. I ten, kdo neví o tomto kraji nic, zná písničku o bošileckém mostku. Vede přes něj cesta ze vsi ke gotickému kostelu sv. Martina ze 14. století a přilehlé barokní faře. První písemná zmínka o bošilec...

střední nárůst
Kostel sv.Mikuláše - Boletice
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv.Mikuláše - Boletice (kostel) Vznik kostela se předpokládá na konec 12.století, ale první písemná zmínka je z roku 1263, kdy král Přemysl Otakar II. ,aby zastavil moc rozpínající se české šlechty, věnoval tento kostel spolu se zlatokorunským klášterem církvi.Ovšem osídlení v této ...

mírný pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Bělčice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv.Petra a Pavla - Bělčice (kostel) Původně románský kostel, postavený kolem roku 1240, snad za účasti strakonické huti. Presbytář pochází z I. poloviny 14. století, loď byla roku 1515 zaklenuta sklípkovou klenbou. Vnitřní zařízení pochází z doby kolem roku 1760. Obklopen funkčním hřbitovem. Duchovní, kteří...

mírný pokles
Kostel sv.Tomáše se hřbitovem - Svatý Tomáš
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel gotického jádra z 1. poloviny 14. století stojí v lokalitě Svatý Tomáš. Kostel byl více upraven v 16. století. Kostel byl po roce 1990 kompletně opraven. Gotický bývalý farní a poutní kostel v obci Svatý Tomáš je cennou stavební památkou. Postaven byl ...

obrovský nárůst
Kostel sv.Vavřince - Ledenice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv.Vavřince - Ledenice (kostel) Kostel svatého Vavřince vznikl před rokem 1300. Jako farní je uváděn k roku 1359. Jednolodní raně gotická stavbu má pravoúhle zakončený presbytář. Kamenná křtitelnice s rožmberským erbem vznikla v 16. století. Typickou siluetu Ledenicím do daleka propůjčuje kostelní věž, přistavěná v barokn&i...

mírný nárůst
Kostel Svaté Kateřiny - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Svaté Kateřiny - Jindřichův Hradec (kostel) Kostel byl založen Jindřichem IV. z Hradce roku 1478. ...

mírný pokles
Kostel svatého Bartoloměje - Kocelovice
 kostel v okrese Strakonice
Kocelovický kostel představuje zajímavou ukázku venkovské církevní architektury ze sklonku rané gotiky se zachovanými zbytky opevnění v mohutné hřbitovní zdi. Obecně se vznik kostela klade na přelom 13. a 14. století.  Kostel sv. Bartoloměje s dřevěnou zvonicí je architektonicky zajímavou stav...

velký nárůst
Kostel svatého ducha - Římov
 kostel v okrese České Budějovice
Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje výjevy ze života Panny Marie, na prot...

mírný nárůst
Kostel Svatého Petra a Pavla - Nové Hrady
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Svatého Petra a Pavla - Nové Hrady (kostel) První zmínky o farním kostele v Nových Hradech pochází z roku 1824. Současná gotická podoba kostela pochází z roku 1590 kdy byl kostel znovu obnoven po devastaci během Husitských válek. V roce 1620 byla věž zasažena bleskem a během rekonstrukce byla navýšena o jedno patro a zakončena renesanční lucernou. V roce 1726 dostal věž barokní cibulovitou báň. V roce 1677 byl v Nových Hradech založen klášt...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel svatého Víta - Český Krumlov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel svatého Víta - Český Krumlov (kostel) Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893 - 1894. V sou...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel Všech svatých - Kamenný Újezd
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Všech svatých - nepřímo doložen jako kamenná stavba již roku 1263 v predikátu rytíře Vernéře "z Kamenného kostela" (de Steynchirchen) na zakládací listině kláštera Zlatá Koruna. Patrocinium kostela je písemně doloženo až v roce 1383. Jednolodní plochostropý kostel s pravoúhlým klenutým presbytářem, sakristií a věží před západním štítem. Gotice náleží sakristie, kněžiště s monumentálním past...

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Lutová
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Farní kostel Všech svatých se připomíná poprvé v roce 1359, tedy za vlády Karla IV, Univerzitě Karlově je teprve deset let a Amerika ještě nebyla objevena. Okolní bažinatá krajina teprve čeká na pozdější díla slavných rybníkářů. Z gotické doby se zachovala žulová klenba sakristie s konzolami v podobě lidských obličejů. Svorník je tvořen pětilistou růží, což poukazuje k tehdy v kraji vládnoucímu m...

střední nárůst
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel) Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopujíc&i...

velký nárůst

    Strana: 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)