Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel Matky Boží - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Matky Boží - Kutná Hora (kostel) Kostel náleží k nejstarším kamenným svatyním (postaven byl ve 2. polovině 14. století), byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší. Mnoho znaků z období vrcholné gotiky setřel požár v roce 1470....

mírný pokles
Kostel Nalezení sv. Kříže - Bříství (kostel) Původní románský kostelík z poloviny 13. století Nalezení sv. Kříže byl v polovině 14. století postupně přestavěn v gotického stylu. V roce 1722 byl zbarokizován a byla přistavěna jedna loď. Roku 1843 byl kostel doplněn o zvonici. Areál vymezený hřbitovní zdí zaujímá vyvý&scaro...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 kostel v okrese Příbram
Jedno z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších poutních míst. Zdejší komplex patří k našim nejcennějším stavbám raného baroka. První kaple P. Marie byla vybudována údajně v roce 1260. Na přelomu 15. a 16. století je zde již doložena malá svatyně, kam byla umístěna soška P. Marie, kterou do Příbrami již dříve přinesl arcibiskup Arnošt z Pardubic.Ta byla roku 1732 korunována zlatou korunkou. V té d...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dominantou a nejvýznamější památkou vsi je římsko-katolický děkanský a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní barokní stavba z let 1714 až 1716 nahradila starší svatyni popisovanou jako značně zchátralou. Do novostavby byla přenesena část staršího chrámového mobiliáře a kostel byl dovybavován ještě ve druhé polovině osmnáctého století. Tvůrcem ideové koncepce chrámového interiéru byl pravdě...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Chraštice
 kostel v okrese Příbram
Chraštický kostel Nanebevzetí Panny Marie je výraznou dominantou obce i celého okolí. Kostel původně gotický, z 2. pol. 14. stol., barokně přestavěn Janem Šťastným Chanovským a na Krašově v letech 1723 - 1724. Presbytář se zbytky nástěnných maleb z 15. století. Ve dvou hrotitých oknech dochovány původní kružby. Jednolodní obdélný kostel s presbytářem zakončeným dvěma segmenty šestiúhelníka. Presb...

velký pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Čelákovice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Čelákovice (kostel) Románská jednolodní stavba z kvádříkového zdiva s přilehlou věží, vybudovaná koncem 12. století. Původně tribunový kostel postavený na vyvýšené labské terase, tvořící se sousední tvrzí a mlýnem tzv. "Hrádek". V letech 1708 - 1712 byl kostel barokně př...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Grunta (kostel) Novorománská trojlodní bazilika byla vystavěna v letech 1905 až 1908 na místě původního kostela, o kterém jsou záznamy již v roce 1305. Koncem 14. století byl kostel přestavěn za přispění kutnohorských horníků. V průběhu následujících století byl téměř zničen, jeho obnova byla proveden...

velký pokles
Farní kostel je starou chrámovou stavbou z doby románské a ranně gotické a po přestavbě v r. 1615 zčásti provedení renesančního. V 18. století byl barokně upraven. První zmínka o kostelu pochází z r. 1320, kdy vyšehradský probošt Jan uvádí, že kostel v Hostíni byl jako farní kostel již roku 1290 a snad dokonce již r. 1277. Kostel je jednolodní, obdélníková chrámová loď převážně barokní s presbytá...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Katusice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postevan v roce 1853. ...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kbel
 kostel v okrese Kolín
Nejhodnotnější památkou obce jekostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na nejvyšším místě v obci. Stal se dominantou nejen obce, ale i okolí. Býval v celém okolí nejbohatším a největším. Patří též mezi nejstarší. Doba vzniku není přesně určena, ale přibližně byl postaven na konci 13. století. Prvá písemná zmínka je roku 1352 v seznamu kostelů platících papežský desátek (72 grošů českých). Prvým ...

mírný pokles
Původně se zde nacházela stavba gotického kostela z 50. let 14. století. Po několika přestavbách byla v letech 1897-1899 vystavěna trojlodní novorománská bazilika s věží podle projektu Ludvíka Láblera. Nový kostel byl slavnostně vysvěcen 6. června 1900....

střední pokles
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kralův Dvůr-Počaply (kostel) V Počaplích na královském loveckém hrádku (dvoře) zemřel 23.srpna 1253 český král Václav I.,syn Přemysla Otakara I. a otec budoucího krále Přemysla Otakara II. V místním kostele Panny Marie, který byl tehdy údajně dřevěný, bylo pochováno srdce a vnitřnosti panovníka. Zbytek jeho...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickými základy na návsi obce Lišany. Kostel je přístupný veřejnosti, každých 14 dní mše Svatá....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Areál kostela s ohradní zdí s brankami. Jednolodní orientovaný kostel s téměř čtvercovou lodí s polygonálním presbytářem a západní osovou věží v centru obce, stojící volně uprostřed zrušeného hřbitova. V jádru gotická stavba s výraznou barokní ú...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Milešov
 kostel v okrese Příbram
Kostel byl vystavěn v letech 1903-1904. V roce 1905 byla dokončena výzdoba interiéru a vnitřního vybavení kostela. Vysvěcen v roce 1907. ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel stojí uprostřed osady na obezděném hřbitově, datuje se do poslední čtvrtiny 12.století a byl zřejmě součástí zdejšího hradiště. Vystavěn byl v románském slohu, je orientovaný /kněžiště směřuje k východu/ a je typem podélného tribunového kostela. S tí...

velký nárůst
Kostel pochází z počátku 14. století, kolem r. 1700 byl barokně upraven. Převážná většina vybavení kostela pochází z období přestavby. Jedná se o orientovaný jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, sakristií na S straně presbytáře a předsíní na ...

stgnace
Odbočíme-li z náměstí směrem doleva, dojdeme na křižovatku, obklopenou hned třemi významnými historickými budovami. Před námi se tyčí římsko katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zpráva o tomto kostele pochází z roku 1350, kdy již byl farním kostelem  v benešovském děkanátu. Původně se jednalo o gotickou stavbu, obklopenou hřbitovem. Dnešní barokně-rokoková podoba je z přestavby v polovi...

obrovský nárůst
Původně románská stavba pocházející pravděpodobně z druhé pol. 12. stol. je nejstarší stavbou Neustupova. Během let byl několikrát přestavován a roku 1690 k němu byla přistavěna mariánská kaple a sakristie. Strop v lodi jest po celé délce obloukovitě klenutý. Uvnitř se nachází jedenáct náhrobních kamenů zasazených do zdí (jde o náhrobníky pánů ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic). Dále je pěkný barok...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Panoší Újezd (kostel) Areál kostela, situovaný v severovýchodním okraji obce, leží na temeni výrazně zvýšené polohy, poukazující pravděpodobně i na jeho obranný charakter. Terén velmi strmě spadá na stranu otočenou ke vsi. Vlastní areál je tvořen kostelem a jeho ohradní, hřbitovní zdí s...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pičín
 kostel v okrese Příbram
Dominantou Pičína je v jádru raně gotický a barokně upravovaný kostel Narození Panny Marie stojící uprostřed obce, obklopený hřbitovem s barokní sloupovou branou (1691), přenesenou z nedalekého zrušeného kláštera. Z téhož objektu pochází také sochy sv.Jana Nepmuckého a sv.Antonína Paduánského z r. 1708....

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pňov-Předhradí (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1773–1778 v pozdně barokním slohu. Stavba má obdélníkový půdorys s pravoúhlým kněžištěm, nad západním průčelím se tyčí hranolová věž. V interiéru se nachází porušené fresky od Václava Kramolína z r. 1778.   B...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Sedlčany
 kostel v okrese Příbram
V případě zájmu je možná prohlídka kostela po telefonické dohodě. Na místě, kde dnes stojí Církvička stávala prý kaple, jež byla staršího původu než děkanský kostel. Během let kostelík sešel a byl rozbořen. Na tom místě v l. 1732 – 1734 byl postaven nynější barokový kostel, vysvěcený tehdejším děkanem Janem Václavem Kazilem. V chrámu jsou 3 barokové oltáře. Cenný je obraz P. Marie s Ježíškem, k n...

velký nárůst
Vesnice Soběhrady, neboli správněji Soběhrdy (tak všude sluje ve starších listinách) jest místo nábožensky smíšené, vedle většiny katolického obyvatelstva jest zde značná menšina reformovaných evangelíků, kteří zde mají od r. 1783 vlastní duchovní správu, kostel i soukromou školu. Katolické obyvatelstvo, které má v Soběhrdech dvoutřídní obecnou školu, je přifařeno do Poříčí, kamž vede cesta neschů...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Stará Boleslav
 kostel v okrese Praha-východ
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi vznikl na počátku 17. století a uchovává se zde milostný obraz tzv. Palladium země České. Dnešní kostel nahradil starší gotickou stavbu, která již nestačila vzrůstajícímu počtu poutníků. Byl postaven podle návrhu italského architekta Giovani Maria Filippiho, pod vedením Jakuba de Vaccani v letech 1617 – 1625 ve stylu ranného baroka. O jeho v...

mírný pokles

    Strana: 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)