Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 427                Mapa
Arciděkanství - Nepomuk
 budova v okrese Plzeň-jih
Arciděkanství - Nepomuk (budova) Zdejší fara byla gotického původu. V první polovině 17. stol. pak povýšena na děkanství; v druhé polovině 17. stol. vystavěna nynější farní budova, která byla po požáru v r 1746 obnovena údajně za účasti K. I. Dientzenhofera, v r. 1800 znovu poničeno požárem, v r. 1929 pový&scar...

velký nárůst
Areál Pohoda - Šťáhlavy
 areál v okrese Plzeň-jih
Areál Pohoda - Šťáhlavy (areál) Na břehu řeky Úslavy, 15km jihovýchodně od Plzně v překrásném prostředí parkové krajiny zámku Kozel, najdete oázu pohody a relaxace - Areál Pohoda. Nabízí aktivní sportovní vyžití a vzrušení při hře dráhových golfů, dětský koutek pro hry dětí, ale také...

velký nárůst
Barokní sloup - Starý Plzenec
 sloup v okrese Plzeň-jih
Barokní sloup - Starý Plzenec (sloup) Před kostelem stojí barokní mariánský sloup se sochami sv. Josefa, Václava, Barbory a Anny, na podstavci doplněném městským znakem z roku 1857. Je postavena na místě barokní kašny. Pískovec. Na 3 stupních o čtvercovém půdorysu mohutný trojdílný podstavec, nesoucí sloup. Doln&iac...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Barokní zámek - Starý Smolivec
 zámek v okrese Plzeň-jih
Zámek v centru obce je barokní stavba z počátku 18 století. V přízemí bývala menší kaple Povýšení sv. Kříže a ještě v roce 1910 byla fasáda vyzdobena barokním členěním včetně podokeních parapetů tumbovitého tvaru. Po druhé světové válce byl z&a...

mírný pokles
Bezděkovec
 osada v okrese Plzeň-jih
Ves ležící 5 km jihovýchodně od Nepomuka má průkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Dějinami je spjata se Zelenohorským panstvím a statky někdejšího kláštera cisterciáků. V polovině 17. století zde je registrováno 8 ...

obrovský nárůst
Blovice
 město v okrese Plzeň-jih
První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patřící cisterciáckému klášteru v Pomuku. Dle písemných pramenů z konce 14. století jsou Blovice uváděny jako městečko. Zdeněk ze Šternberka dosáhl pro Blovice na králi Jiřím z Poděbrad ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Blovice
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky směr Pňovany, Kozolupy, Horažďovice předměstí, Plzeň hl.n. a Nepomuk.  ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bolkov
 obec v okrese Plzeň-jih
Vesnička Bolkov leží v průměrné výšce 403 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Celková katastrání plocha obce je 183 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....

mírný pokles
Borovno
 obec v okrese Plzeň-jih
Na okraji brdských lesů, asi 10 km východně od Spáleného Poříčí, 580 m n.m. narazíte na malou obec Borovno. Její jméno je ojedinělé, známe jen některá jména příbuzná. Místní jméno se odvozuje zřetelně od někdejšího porostu zdejších míst ...

velký nárůst
Borovy
 obec v okrese Plzeň-jih
Někdy též Borovnice,nesprávně však Borovy,ves při silnici plzeňsko-klatovské,jižně 5,6 km. od Přeštic,360 m.nad mořem.V roce 1900 57 čísel pop.,369 obyv.,v roce 1920 58 čísel pop. A 345 obyv.(od roku 1789 do 1900 počet čísel o více než třetinu vzrostl).Katastrálně obec Borové,fara a škola Vřeskovice,pošta Lužany.Ve vsi Kaple Narození P.Marie,r.1703 nákladem vikáře Jana Tiebla a mnohých dobrodinců ...

velký nárůst
Borovy
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky a rychlíky směr Plzeň hl.n., Plzeň zastávka, Klatovy, Železná Ruda-Alžbětín a Praha hl.n. ...

střední pokles
Boží muka - Starý Smolivec
 boží muka v okrese Plzeň-jih
Boží muka v západní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka Chlebíčková - Nepomuk
 boží muka v okrese Plzeň-jih
Při silnici z Nepomuku směrem na Mileč stojí po pravé straně asi 100 m od hlavní silnice na Kasejovice tzv. Chlebíčková boží muka.Jde o sloupkovou boží muku ojedinělého typu a archaického vzezření. Na nízkém podstavci soklík čtvercového půdorysu, složený z dolní hranolové č&aac...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Buddhistická stúpa - Spálené Poříčí
 zajímavost v okrese Plzeň-jih
Buddhistická stúpa - Spálené Poříčí (zajímavost) Nedaleko Plzně, v malé vesnici Těnovice u Spáleného Poříčí, naleznete meditační centrum buddhismu Diamantové cesty. Funguje již několik let a poskytuje útočiště nejen praktikujícím buddhistům, ale i těm, kteří se chtějí s tímto učením seznámit nebo i náhodným přích...

střední pokles
Buková
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Buková se nachází na území města Plzně, 13 km západně od obce Přeštic v nadmořské výšce 420 - 450 metrů. Obec je založena na vyvýšenině, jejíž dominantou je Srnčí vrch, tyčící se do nadmořské výšky 535 m. Okolí Bukové, tedy Merklínsko, bylo dle archeologických nálezů, osídleno již v pravěku, pravděpodobně díky zdejším přírodním podmínkám, jako je úrodná půda a bohaté vodní zdroje. Mezi nálezy...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Býk - Hradišťský Újezd
 socha v okrese Plzeň-jih
Betonová socha býka se v areálu jatek nachází od roku 2011. Autorem je známý sochař Michal Olšiak. ...

mírný pokles
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk
 kaple v okrese Plzeň-jih
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk (kaple) Nevelká jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí a půlkruhovým závěrem. Barokní kaple z konce 17. stol. (snad ještě staršího původu) byla zrušena r. 1786, kol. pol. 19. stol. přistavěn z boku obytný dům a ve druhé pol. 19. stol. adaptace kaple na kovárnu. Nepatrná zděná om&iacut...

velký nárůst
Chlum
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Chlum se nachází 15 km jihozápadně od Plzně. První písemná zpráva o existenci obce se datuje rokem 1379, údajně existovala již kolem roku 1100 ve spojení s tvrzí Vlčtejn. Název obce pochází od původního názvu pro zalesněný vrch s nadmořskou výškou 545m poblíž ...

mírný pokles
Chlumčanka - Chlumčany
 restaurace v okrese Plzeň-jih
Chlumčany
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Chlumčany není městem, ale brzy přestala být také typickou vesnicí a ve všech ohledech se jí neustále vzdaluje. Obec leží 15 km jjz. od města Plzně v nadmořské výšce 390 m, na okraji široké brány, která spojuje Plzeňskou a Přeštickou kotlinu. Dominantou a současně nejvýše položeným bodem této oblasti je východní cíp Vrchu ležící v lese Vysoká v nadmořské výšce 496 m. Území Chlumčan bylo v dří...

velký nárůst
Chlumčany u Dobřan
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky a rychlíky směr Praha hl.n., Plzeň hl.n., Klatovy a Železná Ruda-Alžbětín. ...

velký nárůst
Chlumy
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s klášterem cisterciáků. Berní rula, sepsaná krátce po polovině 17.století pro potřeby zdanění,...

mírný nárůst
Chocenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připomínána na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Obcí protéká Chocenick...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Chocenice
 zámek v okrese Plzeň-jih
Nynějšímu zámku předcházela tvrz, kterou koncem 17. století vystřídala stavba zámku, upravovaná ještě v 19. a 20. století....

mírný pokles
Chotěšov
 obec v okrese Plzeň-jih
Starší osada se zapsala do dějin zásluhou blahoslaveného Hroznaty, který zde mezi lety 1202 až 1210 založil za pomoci své sestry Vojslavy kanonii premonstrátek. Chotěšov se tak stal střediskem postupně se rozrůstajícího klášterního panství. Mnohdy velmi bouřlivé osudy konventu ukončilo zrušení v roce 1782. Klášterní areál později patřil knížatům Thurn-Taxisům a řádu Navštívení Panny Marie (vizitan...

mírný nárůst
Chotěšov u Stoda
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Chouzovy
 osada v okrese Plzeň-jih
Historie obce Chouzovy je poměrně chudá. Prvé zprávy pocházejí z roku 1379, kdy byla obec součástí vlčtejnského panství. To zahrnovalo 12 vesnic a bylo majetkem mocenského rodu jihočeských Rožmberků. Chouzovy byly jednou z největších vsí tohoto statku, neboť zde bylo celkem osm dvorců. Své osudy prodělávaly Chouzovy s obcí Vlčtejn, kterou v roce 1421 dobyl Jan Žiška.V létech 1587 a 1589 prodal Kr...

střední pokles
Chválenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Historie obce První zmínka o obci Chválenice se objevuje dnem 19. března 1275. V této době obec patřila dobrodinci kladrubského kláštera Sěmislavovi z Chválenic. Toto majetnické právo je zaneseno v listině Přemysla Otakara II. Obec Chválenice byly v té době samostatným ...

mírný pokles
Chynín
 osada v okrese Plzeň-jih
Ves na vysoko položené planině u silnice z Nových Mitrovic na Lnáře je zmiňována ve zprávách z let 1349 a 1379 jako ves pánů z Rožmitálu. V 15.století patřil Chynín pod Rokycany, později pod Zelenou Horu, po konfiskaci v roce 1529 byl darován opět Rožmitálu. Po katastrofálním moru v roce 1531 zde zů...

střední pokles
Demarkační linie - Nezvěstice
 památník v okrese Plzeň-jih
Demarkační linie - Nezvěstice (památník) Památník je umístěn na mostech, kde se v květnu roku 1945 setkaly armády USA a SSSR. Řeka Úslava tekoucí pod mostem tvořila demarkační čáru. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
73 %
Děkanství - Spálené Poříčí
 historická budova v okrese Plzeň-jih
Děkanství - Spálené Poříčí (historická budova) Budova děkanství, náměstí Svobody 139, objekt běžně nepřístupný veřejnosti. Barokní budova děkanství s vysokou mansardovou střechou, přestavěna do současného stavu v r. 1780, zdobena znakem pražské kapituly sv. Víta v Praze. Zlidovělé barokní tvary suprafenester (nadokenních říms) jsou doplněny supr...

obrovský nárůst
Dětské dopravní hřiště - Blovice
 dětské hřiště v okrese Plzeň-jih
Dětské dopravní hřiště pro školy i veřejnost.  Na hřišti není zajištěn stálý dozor.   ...

střední nárůst
Dětské hřiště Zahradní - Stod
 dětské hřiště v okrese Plzeň-jih
Dnešice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášteru. V obci je kostel sv.Václava, při...

obrovský nárůst
Dobřany
 obec v okrese Plzeň-jih
Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Významné nálezy byly učiněny při stavbě psychiatrické léčebny. Pravěké výšinné sídliště je zjištěno i západně od Hůrky u Šlovic. Z období halštatského se zde našla bronzová nádoba zvaná situla. Z doby laténské byla v okolí města nalezena keramika a pod lesem Vysoká pohřebiště. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nale...

střední pokles
Dobřany
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Dobřany zastávka
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Dolce
 obec v okrese Plzeň-jih
Dolce (obec) Obec leží v nadmořské výšce 452 metrů, v hlubokém údolí mezi kopci Hůrkou, Jindřínem a Doleckým lesem. Dolce byly nejspíše založeny jako silniční žebříčková ves s pravidelnou zástavbou, o čemž svědčí i fakt, že vsí stále prochází hlavní silnice od Pře...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Dolní Lukavice
 obec v okrese Plzeň-jih
Rozlehlá ves položená v údolí při řece Úhlavě asi 3 km severně od Přeštic. Lukavice je poprvé zmiňována k roku 1216, kdy se odtud píše Štěpán, roku 1243 a 1245 bratři Bohuchval a Vitla, jméno Vitla se vyskytuje v pramenech i ve 14. století. V Lukavici sídlil jeho bratr Wilman, jeho vdova Zdeň...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)