Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Svitavy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 489                Mapa
Akvadukt - Třebařov
 akvadukt v okrese Svitavy
Akvadukt tvořen z pískovcových kvádrů. Patří mezi posledních 6 takových staveb, které jsou stále funkční. Třebařovský akvadukt je navíc mezi nimi nejstarší a největší. ...

střední pokles
Aquapark Moravská Třebová
 aquapark v okrese Svitavy
Aquapark Moravská Třebová (aquapark) Moravskotřebovský aquapark vznikl komplexní rekonstrukcí bývalého koupaliště nákladem 62 mil. Kč. Rekonstrukcí zde vznikl plavecký bazén, který má 4 samostatné plavecké dráhy. Dále rekreační bazén - zahrnuje vodní atrakce jako vodní hřib, chrliče a stěnov&ea...

střední pokles
HODNOCENÍ
85 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Baldovský rybník
 rybník v okrese Svitavy
Baldovský rybník (rybník) Baldovský rybník je jedním z asi jedenácti rybníků které se nachází směrem z Dolní Jedlové na Baldu a Stašov. Rybník využívá společnost Rybářství Litomyšl jako chovný rybník....

obrovský nárůst
Banín
 obec v okrese Svitavy
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1291. Celková katastrání plocha obce je 1294 ha, z toho orná půda zabírá padesátpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
18 %
Benátky
 obec v okrese Svitavy
 Obec Benátky leží v bezprostřední blízkosti Litomyšle po obou březích řeky Loučné v nadmořské výšce 350 m.n.m., celková rozloha obce je 470 ha. Počátky vsi souvisejí patrně se vznikem a vývojem vsi  Lauterbach (dnes Čistá). V prostoru dnešních Benátek se totiž ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bezděčí u Trnávky
 obec v okrese Svitavy
Obec slovanského původu, později organizována podle německého práva, s dědičnou rychtou. Poprvé zmíněna jako Mitterdorf roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Později tvoří s Unerázkou samostatný statek, který roku 1408 markrabě Jošt daroval Janu Vojnovi z Litavy. Roku 1446 prodala statek Anna z Budkovic Mikuláši z Krakovce. Od roku 1547 až do roku 1850 tvořilo Bezděčí součás...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Bělá nad Svitavou
 obec v okrese Svitavy
Bělá nad Svitavou, tak jako většina obcí v naší vlasti nemá svůj „rodný list“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy a jak došlo ke vzniku obce. Dlouho do středověku tvořil prostor  kolem Bělé přírodní hranici mezi Čechami a Moravou. Tento hraniční val s hustými, hlubokými lesy byl překážkou pro kteréhokoliv nájezdníka. Bělá byla českou vsí. Uvádí se, že zde byla ochranná tvrz, jejíž stráž chrán...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Bělá u Jevíčka
 obec v okrese Svitavy
Bělá u Jevíčka (obec) Ves byla pravděpodobně založena Slovany. Má ve znaku tři srdce a pod nimi snop obilí. Znak obce dokládá, že to byla slovanská zemědělská ves. Poprvé je zmiňována jako Alberndorf (z něm.) roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. V roce 1396 se jejím držitelem stal Sulík z Radkova. Ten ji je&sc...

obrovský nárůst
Biskupice
 obec v okrese Svitavy
První písemná zpráva pochází z roku 1262.  Na území žije 453 obyvatel....

obrovský nárůst
Biskupice
 tvrz, zámek v okrese Svitavy
Čtyřkřídlý zámek, patrně na místě tvrze, na terase v parku jihozápadně od středu obce. Původně gotická. tvrz, pak renesanční zámek, dostavěný do dnešního rozsahu barokně v letech 1712 - 1713 Zikmundem Leopoldem Sakem z Bohuňovic, pozdější úpravy....

mírný pokles
Biskupice u Jevíčka
 železniční stanice v okrese Svitavy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Blatina
 osada v okrese Svitavy
Osada se 4 popisnými čísly leží na překlenutém kopci takřka na rovině. Dříve patřila k obci Pustá Rybná a od r.1964 k obci Borová. Přeřazení bylo zdůvodněno přírodní hranicí lesů a lepší spádovostí. I zde byly hluboké lesy, stojí zde hájenka,která již svému účelu neslouží (blatina = vykácený les a celoročně zamokřená půda)....

obrovský nárůst
Blatinský kopec
 vrchol v okrese Svitavy
Bohuňov
 obec v okrese Svitavy
Bohuňov (obec) Bohuňov je malá farní obec ležící na hranicích Čech a Moravy, rozprostírající se po obou březích řeky Křetínky v nadmořské výšce 408 m. Dle pověsti existovala v mistě současné vesnice osada již v době Cyrilometodějské, kdy jí oba věrozvěstové měli procházet z Moravy do Čech. Vesničané prý jejích víru s láskou a ochotou přijímali a v okolí se říkalo, že tu je „Bůh nový uctíván" (odtud Bohuňov). Pod...

obrovský nárůst
Bohuňovice
 obec v okrese Svitavy
Obec Bohuňovice je malá víska ve východních Čechách, 6km severo-západně od města Litomyšl. V poslední době XIX. století a až do r. 1921. užívalo se pro obec zdejší názvu "Bohňovice". Po posledním sčítání lidu v r. 1921 nařízeno bylo úředně užívati názvu "Bohuňovice". Jména toho bylo původně užíváno; ve starých zápisech uvádí se dle Dr. Zdenka Nejedlého i jiných vždy jméno "Bohuňovice" a ne Bohňov...

mírný pokles
Borová
 obec v okrese Svitavy
Borová leží na Českomoravské vysočině při státní silnici ze Svitav na Hlinsko, asi 10 kilometrů od královského věnného města Poličky. Silnice se ovšem obce dotýká pouzeo krajově. Borová je na severní hranici chráněné krajinné území Žďárských vrchů a má s tímto komplexem mnoho společného. Povrchový ráz zdejší krajiny je poměrně jednoduchý. Vesnice leží v údolí vytvořeném dvěma pásy kopců. Údolím pr...

střední nárůst
Borová u Poličky
 železniční stanice v okrese Svitavy
Borová u Poličky zastávka
 železniční stanice v okrese Svitavy
Borovec
 rybník v okrese Svitavy
Boršov, Hřebeč
 zaniklý hrad v okrese Svitavy
Zbytky hradu na ostrém výběžku ve strategicky významném místě, kde cesta ze Svitav do Moravské Třebové překonává Hřebečský hřbet. ...

velký nárůst
Borušov
 kaple v okrese Svitavy
Borušov
 obec v okrese Svitavy
Obec Borušov má 3 katastrální území, která mají dohromady 1107 ha, z toho je 405 ha zemědělské půdy. V obci se nachází budovy staré, zmodernizované i nové. Je zde i jedna šestibytová jednotka. Ve středu obce je umístěn kulturní dům, ve kterém jsou umístěny kanceláře Obecního úřadu a knihovna. V obci je 39 trvale obydlených domů, 18 rekreačních chalup, 12 hospodářských budov a 7 zemědělských objek...

mírný pokles
Bowling Bar Peklo
 bowling v okrese Svitavy
Bowling Bar Peklo (bowling) Provoz bowlingu a restaurace. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Boží muka u obce Trpín
 Boží muka v okrese Svitavy
Boží muka u obce Trpín (Boží muka) Nově opravená Boží muka se nachází u cesty, která byla v minulosti proslavená jako známá Trstenická stezka....

velký nárůst
Brněnec
 obec v okrese Svitavy
Obec se nachází v kotlinovitém údolí vytvořeném řekou Svitavou. Svitava zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.      Dnešní Brněnec vznikl sloučením dvou obcí – Brněnce a Moravské Chrastové. Současný sídelní útvar Brněnec má čtyři místní části - Brněnec, Moravskou Chrastovou, Podlesí a Chrastovou Lhotu.      V Obci je 800 pracovních míst. Největšími závody jsou Vitka a.s., Si...

mírný pokles
HODNOCENÍ
40 %
Brtounova chalupa - Bystré
 lidová architektura v okrese Svitavy
Brtounova chalupa - Bystré (lidová architektura) Stavení č. 137 ve Vedřelově ulici patří v Bystrém mezi nejstarší dochovaná obydlí. Údaje sahají až k roku 1723, kdy na obecním místě postavil Jiřík Michl chalupu. Byl majitelem do roku 1765. Toho roku dostal chalupu zeť Jan Šenk za 10 kop. Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech 1...

střední nárůst
Budislav
 obec v okrese Svitavy
Vesnice Budíslav vznikla asi ve 13. století. Již samo jméno Budislav ukazuje na velmi starý původ, ještě z doby staroslovanské. Na místě vymýceného lesa byla založena vesnice s polnostmi. Spisovatel H. Jireček odvozuje jméno vesnice od Budislava, syna Miroslava z Popova Dolu, jež byl podepsán na listině zvané "Hlava" z roku 1226. "Hlava" byl zvláštní útvar staročeského práva, náležející k "společn...

střední pokles
Budova farního úřadu - Svojanov
 historická budova v okrese Svitavy
Bukovina
 osada v okrese Svitavy
V osadě bývalo 9 popisných čísel, dnes je 6, stojí zde malá kaplička Jana Nepomuckého, na nejvyšším kopci je polesárna, o které píše obecní kronika, že to bylo místo poslední roboty, kterou uplatňoval poličský velkostatek vůči borovským sedlákům. Stávaly zde hluboké bukové lesy a odtud i název osady. Ta je spojena s Borovou silnicí vedoucí na Telecí a Pustou Rybnou a cestou zvanou příčnicí „Bukovs...

obrovský nárůst
Bystré
 město v okrese Svitavy
Bystré (město) Uprostřed kopců v samém srdci Vysočiny, žije tichým a nevzrušeným životem starodávné město Bystré. "Cesta k němu jest jako zahrada krásná, plná rozkošných skupin stromův a lesíkův". A každému z Vás, kdo se jednou na cestě k Bystrému zastavíte na výšině u hartmansk&...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
20 %
Bystré
 zámek v okrese Svitavy
Bystré (zámek) Vystavěn v letech 1586 - 1590 pro Jana Bezdružického z Kolovrat, přístavba tzv. malého zámku z let 1654 - 1655, interiér upraven v 18. a 19. století. Renesanční zámek v Bystrém stojí na výšině nad potokem východně od města. Bysterský zámek je v současné době sídlem Domova na zámku Bystré, dále zde má sídlo Základní škola speciální Bystré a Speciálně pedagogické centrum. V sousedství původní tvrz...

velký pokles
Březina
 obec v okrese Svitavy
Březina (obec) Původně asi česká ves, v průběhu kolonizace poněmčena. Poprvé písemně zmíněna roku 1365 jako součást třebovského panství. Do roku 1882 byl součástí obce Šnekov.Zemědělská obec, donedávna se zde těžila šamotová hlína. Byl zde mlýn (1911, 1935), výroba lihovin (1911). Od roku...

obrovský nárůst
Březina
 přírodní koupaliště v okrese Svitavy
Březina (přírodní koupaliště) Přírodní vodní plocha s travnatými plochami na okraji obce Březina. je napájena zatrubněným náhonem čistou vodou z bezejmenné vodoteče, jímající vodu převážně z přepadu zdroje pitné vody „Pekelná zmola“. Napouští se vždy na jaře na přelomu května a června, napouštěn&...

obrovský nárůst
Březinky
 obec v okrese Svitavy
První písemná zpráva pochází z roku 1361. Na území žije 157 obyvatel. ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Březiny
 obec v okrese Svitavy
Obec leží v Českomoravské vrchovině a je součástí CHKO Žďárské vrchy. První písemná zpráva pochází z roku 1702. Na území žije 143 obyvatel....

mírný pokles
Březová nad Svitavou
 město v okrese Svitavy
Městečko Březová vzniklo kolem roku 1300 snad z vesnice na panství svitavském, které patřilo biskupům v Olomouci. Statut města byl Březové přiznán 1.srpna 1497 králem Vladislavem II. listinou, jíž byl ve městě povolen osmidenní výroční trh. Rozmach zde nastal v 16.století, kdy byly Březové postupně povolov...

obrovský nárůst
Březová nad Svitavou
 železniční stanice v okrese Svitavy

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)