Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Přehrady, rybníky a jezera v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 1463                Mapa
Světlík - Světlík
 rybník v okrese Děčín
Světlík - Světlík (rybník) Rybník Světlík - U zaniklé osady Světlík je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil rekreaci a od roku 1995 je chráněným hnízdištěm vodního ptactva. Žijí zde většinou stejné druhy jako na nedalekém Velkém rybníku. Nejvýznamnějším ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hromnické jezírko
 zaplavený lom v okrese Plzeň-sever
Hromnické jezírko (zaplavený lom) Hromnické jezírko se vyznačuje neobvykle načernalou barvou, jelikož voda v jezírku obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové. Jezírko najdeme severním směrem od města Plzeň u severního okraje obce Hromnice, která se rozkládá ne levém břehu říčky Třemošná. Kyselina sírová byla...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Vodní nádrž Josefův Důl
 přehrada v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Josefův Důl (přehrada) Uzávěr přehradního profilu je tvořen dvěma hrázemi – hlavní a boční. Obě hráze jsou zemní, sypané, přímé. Jako stabilizační prvek bylo použito žulové eluvium z místních zdrojů. Těsnění hrází je provedeno na návodní straně asfaltobetonovým pláštěm. Po koruně obou hrází vede komunikace. U hlavní hráze je v návodní patě vybudována injekční štola, ze které je možné provádět kontrolu a dotěsňování podl...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Skryjské jezírko
 jezírko v okrese Rakovník
Skryjské jezírko (jezírko) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Údolní nádrž - Naděje
 přehrada v okrese Česká Lípa
Údolní nádrž - Naděje (přehrada) Přehradní nádrž Naděje - leží v hlubokém zalesněném údolí Hamerského potoka pod Suchým vrchem asi 1,5 km severně od osady Naděje a 1 km jižně od Horní Světlé. Postavena byla podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízk&e...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Orlík
 přehrada v okrese Písek
Orlík (přehrada) Vodní nádrž orlík je součástí vltavské kaskády. Těleso přehrady je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Plocha přehrady je 2 732 ha, Zásobní objem je 374,5 mil. m³. Vodní nádrž Orlík je součástí Vltavské ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Podhradský rybník - Plumlov
 rybník v okrese Prostějov
Podhradský rybník - Plumlov (rybník) Podhradský rybník pod zámkem Plumlovem je napájen říčkou Oklukou a potokem Roudníkem. Jeho výtokem vzniká říčka Hloučela, která po několika set metrech vtéká do Plumlovské přehrady. Na pravém břehu rybníka je autocamping Žralok. Místo láká k procházkám do nádherného okolí - město Plumlov, zámek se zbytky hradu, přehrada, Záhoří aj.. Rybník býval chovný, dnes je soukromý a slouží ke sportovnímu ryb...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Milavý
 rybník v okrese Strakonice
Milavý (rybník) Rybník ležící na katastru obce Velká Turná asi 1,5 km severně v okrese Strakonice. Slouží nejen k chovu ryb, ale i řadu let k rekreaci. Na jeho březích se nachází hned několik kempů. ATC, Luhy a Rekreační areál Milavy. Má celkovou rozlohu 51,8 ha a je napájen stokou z Brložského potoka, kterou necha...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Čeperka
 rybník v okrese Kladno
...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kolelač - Bojkovice
 přehrada v okrese Uherské Hradiště
Kolelač - Bojkovice (přehrada) Nádrž Kolelač leží severovýchodně od Bojkovic. Její sypaná hráz zadržuje až 0.965 mil. m3 vody. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1966. Délka hráze v koruně je 198m a leží 16m nade dnem. Celková zatopená plocha činí 15.45 ha. Základní technické údaje Tok: Kolelač; km 2,700  Příslušnost nádrže k VH soustavě: Moravní  Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Střední Mor...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Komorník - Strmilov
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Komorník - Strmilov (rybník) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Fryšták
 přehrada v okrese Zlín
Fryšták (přehrada) Vodní dílo Fryšták leží na 4.225 km Fryštáckého potoka. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1939. Objem nádrže je 2.950 mil. m3 vody a zatopená plocha zaujímá rozlohu 62.2 ha. Délka hráze v koruně, která leží 13.5 m nade dnem činí 198 m. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Nechranice
 přehrada v okrese Chomutov
Nechranice (přehrada) Vodní dílo Nechranice leží na řece Ohři mezi historickými městy Kadaň,Chomutov a Žatec.  Vyznačuje se nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě dlouhou 3 280 m. Samotná vodní plocha má rozlohu cca 1300 ha. V současné době prožívá významný rozvoj v oblasti turistického ruchu.Nechranická přehrada nabízí v současné době řadu kempingových zařízení, privátů, penzionů a samozřejmě řadu výletních restaura...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dolejší padrťský rybník
 rybník v okrese Rokycany
Dolejší padrťský rybník (rybník) Rybník leží uvnitř ¨VÚ brdy-vstup k tomuto rybníku je možný pouze na zvláštní povolení.Rybník prý je dosti mělký. Je zarostlý rákosím a je ideálním hnízdištěm pro vodní ptactva. Jeho výměra je cca 30 ha. Rybníky Horní i Dolní se postupně zmenšují zanášením a zarůstáním břehů. Dolní Padrťský rybník býval zejména za 1 republiky oblíbeným rekreačním místem. Na východním břehu byla "pláž" Rožmitálka...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Plumlovská přehrada
 přehrada v okrese Prostějov
Plumlovská přehrada (přehrada) Samotná přehradní nádrž na Hloučele, byla vybudována z důvodu zamezení povodňových průtoků na dolním toku. Od středověku povodněmi trpěly převážně Stichovice s Mostkovicemi, ale i samotné město Prostějov, díky pravému ramenu Hloučely. Přestože kolem Plumlova bylo postaveno několik rybníků, často voda protrhala hráze a ničila majetky. Plumlovská přehrada patří mezi nejstarší u nás. Se stavbou bylo ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Mlýnice
 přehrada v okrese Liberec
Mlýnice (přehrada) Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, obloukového půdorysu o poloměru křivosti 200 m. Sklon návodního líce po kótu 383,50 m n. m. je svislý a dále je návodní líc ve sklonu 10 : 1. Sklon vzdušného líce se mění plynule, jeho štíhlostní poměr je 0,66. Pro převádění velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv o pěti polích a max. kapacitě 25,06 m3.s-1, situovaný uprostřed hráze. Sklu...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Pomezský rybník
 rybník v okrese Svitavy
Pomezský rybník (rybník) Rybník spravuje rybářské sdružení Vysočina Polička. Rozloha je 7,8 ha. Lov ryb je zde povolen celoročně. V letním období koupání a v zimním období vstup pouze na vlastní nebezpečí! (POZOR, v zimě se prosekává led !!)...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Plodový rybník
 rybník v okrese Jihlava
Rybník Plodový se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny severně od obce Řásná. Výměra vodní plochy činí 7,6 ha. Sportovní rybolov je na rybníce provozován od roku 2004. K odchytu ryb na udici jsou připraveny udržované zatravněné plochy. Na rybníce je v sezó...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Bílý Halštrov
 přehrada v okrese Cheb
Bílý Halštrov (přehrada) Přehrada Bílý Halštrov se nachází asi 1 km severně od Dolních Pasek a cca 3 km severovýchodně od Aše. Sedmihektarová údolní nádrž slouží k rekreaci, chovu ryb a požárním účelům. Přehrada leží na řece Bílý Halštrov a v její hrázi se nachá...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Moravičanské jezero
 zatopená pískovna v okrese Šumperk
Přírodní rezervace Moravičanské jezero (bagr) - Výměra: 92,15 ha. Přírodní rezervace chrání jezero vzniklé těžbou štěrkopísku. Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje cídivka peřestá a jezero je významným hnízdištěm ptactva. V roce 2003 zde byl realizován monitoring ptáků v hnízdním období a získané výsledky zachycují hnízdění 70 druhů ptáků v počtu cca 332 párů, včetně druhů kriticky ohrožených (1),...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Rybník Svět - Třeboň
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Svět - Třeboň (rybník) Rybník byl vybudován na Spolském potoce, který je přítokem Lužnice (přes Zlatou stoku) a přitéká do rybníka Svět přes rašeliniště ze západu. Rybník je dále napájen potokem, který přitéká od Církvičného rybníka z jihozápadu a dvěma drobnými potů...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Malá Amerika
 zatopený lom v okrese Beroun
Malá Amerika (zatopený lom) Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika, Hodně motorizovaných návštěvníků již tuto lokalitu nenavštěvuje, protože k ní musíte jít ještě další dva kilometry po žluté turistické značce pěšky. Bezesporu však patří k  úchvatnému místu, které stojí za to vidět. Prakticky celé dno Malé Am...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Podhájský rybník - Drahenický Málkov
 rybník v okrese Strakonice
Podhájský rybník - Drahenický Málkov (rybník) ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Konšel
 rybník v okrese Hradec Králové
Rybník leží 400m SV od obce Měník. Travnaté břehy obklopuje listnatý les....

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Podzbirožský rybník
 rybník v okrese Rokycany
Podzbirožský rybník (rybník) ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Seč
 přehrada v okrese Chrudim
Seč (přehrada) V letech 1925 až 1934 bylo na řece Chrudimce mezi skalními boky zřícenin hradů Oheb na pravém břehu a Vildštejn na levém břehu vybudováno vodní a energetické dílo Seč. Účel vodního díla: -Ochrana níže ležícího území před povodněmi. -Nalepšení průtoků v suchých obdobích. -Zdroj pitné vody pro Chrudimsko. -Využití vody pro výrobu elektřiny. -Zdroj užitkové vody pro zemědělské závlahy. -Rekr...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Hořejší padrťský rybník
 rybník v okrese Rokycany
Hořejší padrťský rybník (rybník) Hořejší Padrťský rybník (115 ha) a Dolejší Padrťský rybník (65 ha) jsou největší vodní plochy v Padrťském údolí. Oba rybníky pocházejí z 16. století. Dříve se využívaly k plavení dřeva pro hutě na Padrťském potoce. Hořejší Padrťsk...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rožmberk
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rožmberk (rybník) Už v roce 2002 bylo jádro rybniční soustavy na Třeboňsku prohlášeno národní kulturní památku. Tato nejvyšší forma památkové ochrany v současné době tedy zahrnuje objekty již dříve prohlášené za kulturní památky – Zlatou stoku, která je pá...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Amerika
 rybník v okrese Cheb
Amerika je velký chovný rybník s ostrovem, nacházející se nedaleko Františkových Lázní. Rybník patří do rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené v lesoparku Amerika. Ostrov slouží jako hnízdiště a tahová zastávka celé řady různých vodních ptáků mezi nimiž je mnoho druhů již kriticky ohrožených i v rámci celé Evropy. Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem. Proto byl ostrov v roce 1990 i s větší ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Tálínský rybník
 rybník v okrese Písek
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
rybník u Manětína
 rybník v okrese Plzeň-sever
rybník u Manětína (rybník)  Malý rybník asi 250m západně od Manětína...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Velký Dražský rybník
 rybník v okrese Strakonice
...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Žimutický rybník
 rybník v okrese České Budějovice
...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Rokytnický rybník
 rybník v okrese Semily
Rybník je součástí rezervace Libuňka...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Závistský rybník
 rybník v okrese Žďár nad Sázavou
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Vodní nádrž Kružberk
 přehrada v okrese Opava
Vodní nádrž Kružberk (přehrada) Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení ostravského průmyslu vodo...

mírný pokles
HODNOCENÍ
96 %
Střížovický rybník
 rybník v okrese Ústí nad Labem
Střížovický rybník (rybník) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Horka - Stráž pod Ralskem
 přehrada v okrese Česká Lípa
Tato vodní nádrž  se nachází na řece Ploučnici v těsné blízkosti obce Stráž pod Ralskem. Je známá především milovníkům vodního lyžování. Na této nádrži se nachází unikátní vlek na vodní lyže, který ocení jak začátečníci, tak pokročilí. Pokud vás neláká přílišná technika, je možné využít k vodním radovánkám motorový člun. A pokud vás už neláká ani vodní sport, ani lenošení na místních plážích, vyde...

střední nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Fedrpyš
 rybník v okrese Žďár nad Sázavou
...

střední pokles
HODNOCENÍ
95 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 37,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)