Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Prameny, studánky, vodopády a jezy v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 126                Mapa
Annin pramen
 pramen v okrese Jeseník
Annin pramen nalezneme v komplexu zaniklé lesní restaurace, asi dvacet metrů za dnešním Bezručovým pramenem na druhé straně potoka. Pramen byl důkladně sestaven z lomového kamene a zpevněn maltou v roce 1874. I přesto, že byl alespoň jednou přestavován, dodnes si zachoval původní tvar užší pyramidy nahoře zploštělé. Uprostřed měl mramorovou desku s nápisem: Traute Quelle ein bleibend Denk...

velký pokles
Antonius Quelle
 pramen v okrese Jeseník
Menší pramen, který vyvěrá poblíž sedla mezi Šerákem a Sněhulákem. Je tvořen kamennou mramorovou deskou s nápisem Antonius Quelle a datem z roku 1934. Nachází se asi 50 m od žlutě turistické stezky Miroslav – Šerák v nadmořské výšce 907 m.   Asi 200 m od rozcestí Pod strmým u areálu Miroslav se cca 50 m západně od stezky nachází kamenný pramen zvaný Antonius quelle (907 m n.m.), který zde vybudo...

střední pokles
Bezručův pramen - Jeseník
 pramen v okrese Jeseník
Bezručův pramen - Jeseník (pramen) Bezručův pramen nalezneme u zeleně značené cesty z jesenických lázní do České vsi, asi půl kilometru za Žofiiným pramenem.   Byl postaven v roce 1846 jako trojdílný pomník z mramoru na náklady pruských pacientů, a proto dostal přívlastek pruský. Dva boční díly pomníku pramene slouží jako odpočívadlo, z hlavního dílu teče voda. Původně zde byl vyryt nápis: Dem unsterblichen Priessnitz die dankbar...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bílá Opava
 vodopády v okrese Bruntál
Bílá Opava (vodopády) Soustava vodopádů na řece Bílá opavy, z nichž nejvyšší má výšku téměř 8m. Vodopády se nachází v hlubokém kaňonu. Kolem vodopádů prochází trasa naučné stezky s tabulemi informujícími o zdejších pozoruhodnostech a několika vyhlídkami....

velký pokles
Bělinka
 pramen v okrese Prostějov
Bělinka (pramen) Pramen zv. Bělinka se nachází na levé straně silnice od Běleckého mlýna do Zdětína v lese v kopci, před prvními chatami....

střední pokles
Bílý Halštrov
 pramen v okrese Cheb
Pramen Bílý Halštrov (Elster Quelle) leží v lese jihovýchodně od Aše. Tok je na našem území dlouhý jen přes 11 km a pokračuje pod názvem Weisse Elster na území Německa. Dnes je pramen s památníkem z roku 1898 upraven jako odpočinkové místo. ...

obrovský nárůst
Bobrovská
 studánka v okrese Žďár nad Sázavou
Pramen se nachází poblíž osamoceného domu na jv. okraji obce Bobrová při úpatí kopce zvaného Valy. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Císařský pramen
 pramen v okrese Cheb
Císařský pramen (pramen) Nejteplejší ze studených minerálek Chebského trojúhelníku. Voda je jímána vrtem, hlubokým kolem 80 m, chuťově výborná, ale k transportu nevhodná, po stočení do nádoby dojde během několika minut k vysrážení solí a chuťové degradaci. Pramen je součástí ...

velký pokles
Dolanský vodopád
 vodopád v okrese Česká Lípa
Ukázkový vodopád o výšce 3,3 metru se nachází na výpusti z Dolanského rybníka. Na bočním pohledu je pěkně vidět parabolický tvar padající vody. Dokonalý tvar vodopádu je dán uměle zarovnanou strouhou, která odvádí vodu z Dolanského rybníka. ...

střední nárůst
Doudlebský vodopád
 vodopád v okrese České Budějovice
Drahuščin pramen - Jeseník
 pramen v okrese Jeseník
Drahuščin pramen - Jeseník (pramen) Drahuščin pramen objevíme za pramenem Josefovým.   Neví se, kdy byl postaven, ani jak původně vypadal. někde se za rok založení uvádí letopočet 1853. Tento údaj se však nepodařilo jakkoliv potvrdit. V roce 1961 byl Drahuščin pramen renovován Československými státními lázněmi Jesen&iacu...

mírný pokles
Dvorana Glaubnerových pramenů
 prameny v okrese Cheb
Dvorana Glaubnerových pramenů (prameny) Po 1. světové válce se pokouší městská rada oživit návštěvnost Františkových Lázní a hledá možnosti, jak rozšířit léčebné indikace. Jsou provedeny první zkušební vrty, s cílem nalézt hlouběji položené prameny s vysokým obsahem kysličníku uhličitého vhodné ke koupelím. V místě dnešní Dvorany Glauberových pramenů tak byly objeveny dnešní tři prameny - Kostelní, Glauber III a Glauber IV...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Feliciina studánka - Vranov nad Dyjí
 studánka v okrese Znojmo
Feliciina studánka - Vranov nad Dyjí (studánka) Feliciinu studánku dal postavit Stanislav hrabě Mniszek na památku své matky, hraběnky Felicie. Studánka má podobu klasicistní zděné stavby. Po svém obvodu je ozdobená vlysy s tančícími nymfami.Autorem architektonického návrhu je architekt Fischer. Pásový relief vytvořil s...

velký nárůst
Giselin a Rudolfův pramen - Prameny
 pramen v okrese Cheb
Giselin a Rudolfův pramen se nachází za obcí Prameny po levé straně silnice směrem na Kladskou. ...

velký pokles
Hájenský pramen
 pramen v okrese Cheb
Pramen kyselky na dně sezónní vodoteče, v lese mezi železniční tratí a lesní silničkou vedoucí kolem Myšího pramene a Eviny studánky k aleji svobody. Silně zanesený.  ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Helenčina studánka
 studánka v okrese Brno-město
Helenčina studánka (studánka) Studánka se nachází v lesích pod nejvyšším kopcem na území Brna - Kopečkem - asi 1 km od silnice Žebětín - Ostrovačice u Masarykova okruhu na katastrálním území Bystrc. Je pojmenovaná po Helence, románové postavě Mrštíkovy Pohádky máje. Jedná se o jednu ze dvou známých studánek v Podkomorských lesích. Je pramenem potoka Vrbovce. Studánka byla vždy místem osvěžení poutníků, lesních pracovníků i při...

střední nárůst
Holečkův pramen
 pramen v okrese Sokolov
Holubí studánka - Vísky u Jevícka
 pramen v okrese Svitavy
Holubí studánka - Vísky u Jevícka (pramen) Pod vrcholem Hušák je tak zvaná holubí studánka s kapličkou a odpočívadlem.Voda zde vyvěrá pod kapličkou a traduje se,že její pravidelné pití je tedy léčivé!!. Podle pověsti chorníckého domkaře Antonína stíhlo kruté neštěstí. Pozbyl vlády v rukou a jen stěž...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Hronovka a Regnerka - Hronov
 pramen v okrese Náchod
Dva minerální prameny vyvěrají v parku Aloise Jiráska v Hronově. Oba prameny maji alkalicko-železnatou vodu. Složení minerální vod obsahuje sirovodík, který způsobuje mírný zápach vody. Lidově se těmto minerálním vodám říká "Prdlavka". V roce 2013 byl prameník rekonstruov...

střední nárůst
Hudební pramen
 pramen v okrese Sokolov
Hurbanova studánka
 studánka v okrese Kroměříž
Hurbanova studánka (studánka) Studánka se nachází na levém břehu říčky Rusavy při modře značené turistické cetě na Skalný, asi 200 m po odbočení žlutě značené cesty na Grapy. Roku 1839 přijel poprvé na Rusavu Jozef Miroslav Hurban navštívit svého přítele evangelického faráře Daniela Slobodu. Když byl v pozdějších letech Hurban pronásledován, našel u svého přítele úkryt. V době svého pobytu na Rusavě chodíval Hurban rád ke stu...

střední pokles
Huťský vodopád
 vodopád v okrese Semily
Jelení studánka
 pramen v okrese Šumperk
Jelení studánka (pramen) Pramen Stříbrného potoka, poblíž kamenného útulku pro turisty....

velký nárůst
Jitřní pramen
 pramen v okrese Jeseník
Jitřní pramen (pramen) Od rozcestí Jitřní pramen příjdeme k samotnému prameni po značené cestě. V roce 1842 byl v lese nad Gräfenberkem českými lázeňskými pacienty vystavěn pramen. Na jejich počest byl pak pojmenován Český (Böhmische). V této době se zde např. léčili hrabě Karel Nostic, hrabě Thun-Hohenstein s manželkou, z Moravy pak hrabata Vilém a Vladimír Mitrovští, snad se tedy i oni na financování nebo sam...

velký pokles
Jordánský vodopád - Tábor
 vodopád v okrese Tábor
Přepad rybníka Jordán je veden přes skalní masiv pod hrází, kde vytváří tři metry vysoký umělý vodopád. ...

velký pokles
Josefský pramen - Kersko
 pramen v okrese Nymburk
Josefský pramen - Kersko (pramen) Minerální Josefský pramen. V blízkosti se nachází restaurace. ...

střední pokles
Josefův pramen
 pramen v okrese Jeseník
Josefův pramen (pramen) K Josefově prameni dorazíme po modré turistické značce vedoucí z gräfenberských lázní na Pomezí. Na rozcestí U Mnicha se vydáme vlevo. Po třech stovkách metrů odbočíme na první cestičku vpravo a stoupáme do kopce. Potůček překonáme po můstku a poté pohodlně dojdeme až k prameni. Jeho minulost neznáme, jediná zmínka o něm, kterou najdeme v knize Gräfenberk a okolí od Emanuela Kappera, poch...

velký nárůst
Kašparova studánka
 studánka v okrese Brno-venkov
Kašparova studánka (studánka) Studánka byla v r. 1929 vybudována pod lesním paloukem U Luže při lesní cestě Praskavice.  Je věnována vydání díla Jana Dominika Kašpara v r.1843. Ke studánce je vyznačena cesta modrou tvarovou značkou. Na desce je uvedeno: JAN.D.KAŠPAR, 1843 - 1929. Napsal 1843: "Lesní ouředník neb polesný a revírník v lesním a honném hospodářství pak v skládání počtů podle zákona vycvičený.    Studánka je souč...

střední pokles
Klostermannova studánka
 studánka v okrese Blansko
Klostermannova studánka (studánka) Studánka věnovaná spisovateli Karlu Klostermannovi je jednou z mnoha upravených studánek, podchycující prameny v Masarykově lese. Okolo studánky vede zeleně značená turistická cesta vedoucí ze Křtin do Rudice....

mírný pokles
Kolonáda Solného a Lučního pramene - Františkovy Lázně (pramen) V místech dnešní kolonády Solného a Lučního pramene vystupoval z rozsáhlého zamokřelého slatiniště s vývěry plynných o vodních pramenů nevýrazný podlouhlý pahorek.   V roce 1817 zde byl při průzkumu pod vedením lázeňských lékařů dr. Pöschmana a c...

střední pokles
Konšelova studánka
 studánka v okrese Brno-venkov
Konšelova studánka (studánka) Studánka byla zřízena v r. 1934 na bývalém polesí Jezírko v údolí potoka Melatín. Při stavbě lesní silnice v r. 1999 byla studánka narušena. Z těchto důvodů byla přemístěna níže do žlíbku. Původní betonový blok s nápisem se zachoval a byl postaven na novou kamennou podezdívku. Studánka byla postavena na počest prof. Konšela z Lesnické fakulty Mendlovy university v Brně. Na betonovém bloku je vyry...

obrovský nárůst
Labský vodopád
 vodopád v okrese Trutnov
Labský vodopád (vodopád) Labský vodopád je jedním z několika vodopádů nacházejících se v Labském dole. Je vysoký 50 m a dalších zhruba 250 m spadá po kamenech na dno dolu. V minulosti býval vodopád mohutnější díky tomu, že nad vodopádem zřídil tehdejší majitel Labské boudy nádrž se stavidlem a skupinkám turistů pouštěl vodu větším proudem. Dnes má vodopád spíše kaskádovitý charakter. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lolkova studánka
 studánka v okrese Brno-venkov
Lolkova studánka (studánka)  Studánka byla vybudována na polesí Bílovice v údolí pod Resslovou hájovnou a to v r. 1966 Emanuelem Koupým na paměť malíře a grafika Stanislava Lolka (*1873 + 1936). Lolek jako velký myslivec s oblibou maloval lesní zvěř. Jeho kresby inspirovaly spisovatele Rudolfa Těsnohlídka k napsání knihy Liška Bystrouška. To byl také důvod, proč v lesích, kde se děj knihy odehrává, byla postavena studánka ja...

velký nárůst
Mariánská studánka
 studánka v okrese Svitavy
Mariánský pramen - Králiky.
 pramen v okrese Ústí nad Orlicí
Mariin pramen
 pramen v okrese Jeseník
Mariin pramen (pramen) Mariin pramen objevíme padesát metrů před chatou Senebojkou (SE NE BOJ) severozápadně od Priessnitzových léčebných lázní. Z lesní cesty se k němu dostaneme po schodech. Marien-Quelle nechal postavit v roce 1862 porýnský aristokrat Augustin von Niemann na počest Marie Buschové - Nipschové, ctihodné choti pruského velvyslance v Římě, která ho na Gräfenberku léčila. Co jihoněmeckého šlechtic...

velký nárůst
Mariin pramen
 pramen, rozcestník v okrese Jeseník

    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)