Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Zámek Ostrolovský Újezd
 zámek v okrese České Budějovice
Tvrz přestavěná na zámek. Patrová obdélná budova s krátkým postranním křídlem a připojenou sýpkou. Vstup pravoúhlým kamenným portálem s měkce profilovaným ostěním, na zdech zbytky sgrafitové výzdoby....

mírný nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Zámek Panský dvůr - Kunovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Zámek byl ve městě Kunovice vybudován v 16. století a dnes představuje komplex pozdně renesančních budov ve středu města. První písemná zmínka o zámku pochází z roku 1592 a jedná se o objekt bývalého panského dvorce lichtenštejnských knížat. ...

obrovský nárůst
Zámek Polná
 zámek v okrese Jihlava
Původně hrad ze 13. století, přestavěný renesančně a barokně, představuje soubor fragmentů architektonických objektů rozmanitého slohového pojetí. Po požáru r. 1794 již nebyl obnoven v původní velikosti. Dnes, po probíhajících opravách, se stává opět kulturním centrem. Je zde umístěno muzeum, v pravém křídle zámku probíhají muzejní výstavy. V areálu zámku sídlí Základní umělecká škola, Kulturní st...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Pňovany
 zámek v okrese Plzeň-sever
 Barokní zámek z poloviny 18. století...

mírný pokles
Zámek Portheimka - Praha 5
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Portheimka - Praha 5 (zámek) Barokní letohrádek si postavil Kilián Ignác Dienzenhofer v letech 1725 - 1728 na místě bývalých vinic a polí. Malířská výzdoba je od Václava Vavřince Reinera. Stavba rozšířena o dvě barokní boční křídla, z nichž jedno bylo strženo při výstavbě kostela sv. Václava. Od poloviny 18. století náleží letní sídlo Buquoyům, kteří obohatili původní zahradu. Roku 1758 ho koupil F. Buquoy. Dalším z majitelů ...

mírný pokles
Zámek Pouzdřany
 zámek v okrese Břeclav
Zdejší tvrz, založená ve 14. století, zpustla za Lichtenštejnů na přelomu 14. a 15. století. Byla obnovena pravděpodobně až v 2. polovině 16. století za Ottersdorfů. Od roku 1575 patřila Žerotínům. V té době měla již charakter nevelkého renesančního zámku. V 18. století drobné barokní úpravy....

střední pokles
Zámek Poříčí
 zámek v okrese České Budějovice
Postaven na místě tvrze ze 14. století, v níž se jako první připomíná Bušek z Poříčí roku 1376. Tvrz po bělohorské bitvě získali budějovičtí dominikáni, kteří ji drželi až do zrušení kláštera....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Pyšely
 zámek v okrese Benešov
Původní barokní stavba z 18. století, výrazně přestavěná v roce 1820 a upravená počátkem 20. století (nově postavena věž)....

střední pokles
Zámek Rájec nad Svitavou - Rájec-Jestřebí (zámek) Jeden z nejcennějších moravských zámků se nachází v městecku Rájec-Jestřebí. Zámek je cenný zejména tím, že o něm nejde jednoznačně říct, že by byl barokní nebo klasicistní. Nese totiž rysy obou slohů. Vznikl v podle projektu vídeňského architekta Isidora Canevaleho v roce 1769, přičemž stavba trvala šest let. Nový zámek vznikl na místě staršího renesančního zámku, který se tedy sice nedochoval, a...

mírný nárůst
Zámek Rochlov
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek Rochlov (zámek) Zámek Rochlov je nejstarší součásti obce Rochlov. V místě dnešního zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánů. Z této doby se zde zachovalo ještě několik objektů. V roce 1711 je zde postaven barokní zámek s přilehlým parkem. Celý areál měl ...

mírný pokles
Zámek Ropice
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Jejím prvním známým majitelem byl Sobek z Kornic v r. 1430, v držení tohoto rodu, jehož členové se v 15. a 16. století po Ropici také psali, zůstal statek do smrti Rudolfa Sobka z Kornic v r.1693. Počátkem 15. století byla ve vsi postavena tvrz o níž se poprvé dovídáme v r. 1523 za Václava Sobka z Ropice. Kolem roku 1700 získal statek Filip Saint Genois za něhož na poč. 18. století byla tato tvrz ...

obrovský nárůst
Zámek Roztoky
 zámek v okrese Praha-západ
V místě dnešního zámku stávala v 1. polovině 13. století čtyřboká věžovitá stavba. Nahradila ji ve 2. polovině 14. století gotická vodní tvrz, jejímž jádrem byl palác, na obou koncích uzavřený věžemi. V 1. patře paláce vznikla kaple s arkýřem. V roce 1421 tvrz obsadili pražané a v jejím držení pak se častěji střídali majitelé. Koncem 14. století došlo k rozšíření tvrze, v 15. století k dalším stav...

mírný pokles
Zámek s hospodářským dvorem - Dubenec
 zámek v okrese Příbram
Zámek, doplněný hospodářským zázemím, parkem, fragemety ohradních zdí s branami, je jednopatrový částečně podsklepený, vystavěný na obdélném půdoryse. V jádře barokní stavba (po r. 1755) byla neorenesančně přestavěna podle plánů Ignáce Vojtěcha Ullmanna. Zámeck&ya...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Na místě zámku stávala původně gotická tvrz, která se poprvé připomíná k roku 1529. Od poloviny 16. století patřila Kalenicům z Kalenic. Od roku 1711 náležela Schwarzenberkům, kteří v roce 1719 přistoupily k barokním úpravám. Další stavební akce probíhaly v polovině 18. s...

obrovský nárůst
Zámek s kostelem sv. Markéty - Jaroměřice nad Rokytnou (tvrz, zámek) Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na trojkřídlý renesanční zámek dochovaný ve zdivu dnešní barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován podle projektu rakouského architekta Jakuba Prandtauera za Questenberků v letech 1700 – 1737. Současně se zámkem byl v...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
50
Zámek s parkem - Červený Dvůr
 zámek v okrese Český Krumlov
Venkovský zámek Červený Dvůr leží na JV úpatí hory Kleť, nedaleko Chvalšin, na místě původně rožmberského letohrádku, který si pořídil Vilém z Rožmberka v 80. letech 16. století. Stopy renesančních sgrafit z tohoto období jsou dodnes patrné ve spodní vrstvě omítky ...

mírný pokles
Zámek Schönwald - Jinošov
 zámek v okrese Třebíč
Zámek Schönwald - Jinošov (zámek) Na místě dnešního zámku byla bažantnice s rybníkem a přízemním stavením doloženým v roce 1775. V letech r. 1795–1798 nechali Haugwitzové přeměnit bažantnici v anglický park a budovu v ní na jednoduché šlechtické letní sídlo. Dnešní jednopatrový klasici...

mírný nárůst
Zámek Seč
 zámek v okrese Chrudim
Zámek Seč (zámek) Postaven před rokem 1577, upraven kolem roku 1610 a později. Když si roku 1564 rozdělili bratři Albrecht a Václav Robmhápové ze Suché rozsáhlé lichnické panství, připadlo Václavovi panství bývalých hradů Oheb a Vildštejn. Na nově vzniklém ohebském panství, jehož centrem se s...

stgnace
Zámek Sklaka - Vlastislav
 zámek v okrese Litoměřice
Dvoupatrový barokní zámek byl postaven Hrzány z Harasova pravděpodobně ve 2. polovině 17. století na úpatí původního hradu, který za třicetileté války zpustošili Švédové. V polovině 19. století zámek sloužil pouze jako správní sídlo panství.  Po ...

střední pokles
Zámek Smiřice
 zámek v okrese Hradec Králové
Na místě zámku stála původně tvrz s hospodářskými budovami, která se rozrostla v průběhu 16. století. Dnešní dispozice zámku – čtyřkřídlá budova kolem obdélného nádvoří s hranolovým přístavkem na východě – vznikla asi už po polovině 16. století. Prostor jižně u zámku byl rámován hospodářskými budovami: na východě vinopalnou, na jihu dlouhým stavením sýpky, na západě kancelářemi.   Současnou podo...

velký nárůst
Zámek Snědovice
 zámek v okrese Litoměřice
Původní tvrz ze 14. století přestavěli renesančně Vlkové z Kvítkova. Zámek vystavěl Baltazar von Clary po roce 1677. Počátkem 19. století přistavěny věže a po roce 1850 zámek upravil A. Müller....

mírný pokles
Zámek Staré Buky
 zámek v okrese Trutnov
Zámek pochází z 2. poloviny 19. století....

obrovský nárůst
Zámek Staré Hrady
 zámek v okrese Jičín
Původně výstavná tvrz, postavená ve 2. polovině 14. století Arnoštem ze Staré a jeho vnukem Smilem zvaným Flaškou z Pardubic. V letech 1571 - 1573 rozšířena Jiřím Pruskovským z Pruskova v renesanční zámek. Od 2. poloviny 19. století zcela opuštěn....

střední pokles
Zámek Stárkov
 zámek v okrese Náchod
Renesanční zámek byl postaven kolem roku 1544 Bernardem Žehušickým z Nestajova. K obnovení došlo po roce 1582 a dále byl přestavěn v letech 1681 - 1691 svobodným pánem z Kaiserštejna. Areál šlechtického sídla s dvoupatrovou hlavní budovou složitého stavebního vývoje ...

střední pokles
Zámek Starý - Chudenice
 zámek v okrese Klatovy
Původní středověká tvrz, ve 2. polovině 16. století renesančně přestavěna a r. 1776 pozdně barokně upravena; hraběcí pivovar rovněž staršího založení (provoz v l. 1564-1947), současný vzhled výsledkem klasicistní přestavby. Areál zámku leží v severní části obce nad kostelem. Zámek tvo...

obrovský nárůst
Zámek Štěpánov
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Původně barokní z 2. poloviny 18. století na místě renesanční tvrze z konce 16. století, upraven pseudorenesančně ve 20. století....

velký nárůst
Zámek Stěžery
 zámek v okrese Hradec Králové
Patrový, v podstatě dvoukřídlý zámek uprostřed obce, při hlavní silnici. Jižně od něj je prostor bývalého hospodářského dvora, z něhož je zachována pouze mohutná dvoupatrová sýpka. Postaven byl roku 1551, v roce 1618 pak přistavěno čelní křídlo. Jde o renesanční tvrz se zbytky sgrafito...

velký nárůst
Zámek Stračov
 zámek v okrese Hradec Králové
Autenticky dochovaný venkovský zámek s dochovanou klasicistní úpravou a starším barokním jádrem z 18. století. Jde o dvoukřídlý, jednopatrový objekt s valbovou střechou, situovaný na západní straně návsi. Objekt byl původně o patro vyšší (dispozice zachov&a...

obrovský nárůst
zámek Suchdol - Praha-Suchdol
 zámek v okrese Praha-západ
Původně gotický a renesanční dvůr, barokní zámek z 1. poloviny 18. století, přestavěn v letech 1822 - 1838 a 1911....

velký pokles
Zámek Světí
 zámek v okrese Hradec Králové
Zámek Tábor - Měšice
 zámek v okrese Tábor
Postaven na místě tvrze ze 16. století, přestavěn roku 1840....

velký nárůst
Zámek Terezínov - Albeř
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek Terezínov - Albeř (zámek) Zámeček byl postaven počátkem 19. století F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trautmansdoftovou. Jednopatrový empírový zámeček se nachází na východním okraji obce Albeř nedaleko od rekreačně hojně využívaného rybníka Osika. Volně stojící budova byla kdysi pravděpodobně zakomponovan&aac...

velký nárůst
Zámek Tetín
 zámek v okrese Beroun
Zámek Tetín (zámek) Tetínský zámek byl založen ve 14.stol.n.l. jako zámek lovčí, to znamená, že byl obýván knížecími úředníky. Později to bylo manské sídlo vázané mnoha povinnostmi ke Karlštejnu. Nynější podoba stavby je z 18.stol. V minulosti prošel mnoha přestavbami a byl s&i...

velký nárůst
Zámek Toužetín
 zámek v okrese Louny
Původně zde stávala středověká tvrz, která byla zmiňovaná už počátkem 15. století. Z původní tvrze zůstal zachován vodní příkop a základové zdivo. Zámek na tomto místě byl v letech 1697 - 1698 postaven pro knížete Ferdinanda z Schwarzenberka architekty Giacomem a Pietrem de Maggi....

mírný pokles
Zámek Trnávka
 zámek v okrese Nový Jičín
Tvrz poprvé doložena roku 1462. Na počátku 18. století postavili Harasovští z Harasova v místech tvrze zámek, který vlastnili až do roku 1891. Kolem roku 1780 jej nechali upravit rokokově. V letech 1891 - 1945 náležel Vetterům z Lilien a sloužil jen jako kanceláře....

střední pokles
Zámek Trpísty
 zámek v okrese Tachov
Zámek Trpísty (zámek) Svým architektonickým významem patří celá stavba k nejvýznamnějším památkám západočeského baroka.Toto postavení mezi památkami zajistil zámku především jeho stavitel,plzeňský architekt italského původu,Josef Auguston. Zámek je vystaven na místě středověké tvrze,na okraji bývalého poplužního dvora,do něhož je obrácena i vstupní strana stavby.Hlavní dominantní průčelí směřuje do prostoru rozlehléh...

střední pokles
Zámek Tučapy
 zámek v okrese Tábor
Zámek byl postaven zřejmě na místě tvrze doložené rokem 1359.  V roce 1893 byl opraven....

střední pokles
Zámek Týnec
 zámek v okrese Klatovy
Již ve 14. století zde vznikla tvrz pánů z Týnce, připomínaná rokem 1555 coby pustá. Později byla obnovena, ale kolem roku 1720 za Krakovských z Kolovrat a Týnce (snad na jejím místě) vybudován velký barokní zámek podle plánů J. Augustona....

velký pokles
Zámek Třeboutice
 zámek v okrese Litoměřice
Vystavěn kolem roku 1780 v pozdně barokním slohu ve tvaru písmene E....

velký nárůst

    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)