Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Zámeček Lány - Břeclav
 zámeček v okrese Břeclav
Empirová stavba na východě s půlkruhovým otevřeným ochozem situována v prostředí lužních lesů. Zámeček postavený podle plánů Josefa Hardtmutha v letech 1810-12 je hodnotnou architektonickou a umělecko-historickou památkou. ...

mírný pokles
Zámeček SEN - Senohraby
 zámek v okrese Praha-východ
Moderní zámeček v romantické krajině byl postaven v roce 1996. Z centra Prahy je vzdálen 28 km....

obrovský nárůst
Zámeček sv. Víta - Broumov
 zámek v okrese Tachov
Zámeček se nachází uprostřed Broumova, pod hlavní komunikací, nad údolím Hamerského potoka. Nejedná se v pravém slova smyslu o šlechtické sídlo, ale o správní objekt vrchnostenské železárny a zdejšího těžebního úřadu. Pod zámkem stojí s...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámeček ve Vikýřovicích
 zámek v okrese Šumperk
novorenesanční budova s prvky francouzského stavitelství, získala svůj název díky svému romantickému vzhledu, který navrhl architekt Mořic Hinträger. V r. 1882 dokončil stavbu Max Hoffman a dal jí jméno po své dceři ERNA. Po válce, která znamenala odchod původních obyvatel, připadla obci. Od roku 1953 slouží jako mateřská škola nejmenším obyvatelům Vikýřovic. Rekonstrukcí r. 2005 byla v suterénu z...

mírný pokles
Zámeček Wechův dvůr - Kroměříž
 zámek v okrese Kroměříž
Zámeček Wechův dvůr - Kroměříž (zámek) Barokní zámeček s manýristickým středním portálem, pozůstatek manského zřízení olomouckého arcibiskupství. Je to mohutná patrová budova, vybavená půdním polopatrem a sedlovou střechou s dvojicí zděných štítů, situovaná u křižovatky ulic Kojetínsk&eac...

obrovský nárůst
Zámek  Žerotínů - Valašské Meziříčí (zámek) Trojkřídlá renesanční architektura zámku s dochovanou původní dispozicí a arkádovým dvorem, vybudována na místě původní tvrze, upravená ve druhé polovině 17. století a v 18. stol v barokním stylu. Kamenný portál se znakem hrabat Žerotínů, velmi hodnotný architekton...

mírný nárůst
Zámek - Suchdol
 zámek v okrese Příbram
Jádrem areálu (zámek s kaplankou a hosp. zázemím) je patrová budova na obdélném půdoryse s jednoduše, lisénovými rámci, členěnou fasádou a složitou vnitřní dipozicí. Pův. středověká tvrz byla v 17.-18. st. rozšířena. Areál zámku s hospodářským...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Bečov nad Teplou
 hrad, zámek v okrese Karlovy Vary
Zámek - Bečov nad Teplou (hrad, zámek) Hrad založen pány Borši z Rýzmburka (původně z Oseka) koncem 13. nebo počátkem 14. století. Hrad sloužil na ochranu křižovatky významných zemských cest. Z doby založení částečně pochází čtyřpatrová obytná věž v obdélníkovém půdorysu. Dalším majitelem se stal J...

střední pokles
HODNOCENÍ
99 %
Zámek - Běstvina
 zámek v okrese Chrudim
Zámek - Běstvina (zámek) Barokní zámek s anglickým parkem na zápním okraji vsi. Postaven v 17. století, přestavěn v 1. polovině 18. století Antonínem Arnoštem z Pirkenštejna, fasády upraveny později, dokladující vývoj tohoto typu architektury v dané oblasti. Dvoupodlažní, zčásti podsklepený...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Zámek - Branišovice
 zámek v okrese Brno-venkov
Zámek - Branišovice (zámek) Raně barokní budova zámku starobrněnských cisterciaček ze závěru 17. století s pozdějšími úpravami stojící včele rozlehlého hospodářského dvora představuje hodnotnou architektonickou a historickou památku tvořící hmotný pozůstatek hospodářského zázemí...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Zámek - Budislav
 zámek v okrese Tábor
Původně barokní zámek vystavěn roku 1754 na místě bývalé tvrze, později zcela přestavěn....

mírný pokles
Zámek - Bukovec
 bývalý zámek v okrese Domažlice
Barokní zámek vznikl přestavbou zchátralé gotické tvrze v roce 1771, z níž se v přízemí dochovaly původní prvky. Zámek poté plnil funkci fary. Po roce 1945 budovu využíval zemědělský podnik. Volně stojící jednopatrová zděná omítaná budova o 3x7 osách, n...

obrovský nárůst
Zámek - Březina
 zámek v okrese Pelhřimov
Zámecký areál s přilehlým velkým hospodářským zázemím je situován na kraji malé obce Březina mezi silnicí (Pacov – Hořepník) a Mlýnským potokem. Předmětem ochrany je soubor nemovitostí: budova zámku s barokní kaplí, nádvoří s ohrazením a ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Citov
 zámek v okrese Přerov
Zámek - Citov (zámek) Empírový zámek nechal nákladem 60.000 zl. postavit jako své sídlo Tobiáš Pauspertl z Drachenthalu. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Zajímavostí jsou bohat&ea...

mírný pokles
Zámek - Dolní Beřkovice
 zámek v okrese Mělník
Zámek - Dolní Beřkovice (zámek) Jednopatrový čtyřkřídlý zámek s šestibokými věžemi v nárožích, krytý valbovou střechou. Součástí areálu je hospodářská budova, park, ohradní zeď a plot. Renesanční zámek byl postaven na místě tvrze v v roce 1606, přestavěn novorenesančně v roce 1853. Areál z&aacut...

obrovský nárůst
Zámek - Dolní Lukavice
 zámek v okrese Plzeň-jih
Zámek vznikl ve dvou stavebních etapách, dle projektu J. Augustona, který řídil 1. stavbu i přestavbu doplněný uměleckou výzdobou malíře F. J. Luxe a sochaře L. Widmana. V první etapě od r. 1708 vzniklo nepochybně hlavní křídlo, ve druhé byla připojena obě křídla boční a přestavěn střední riz...

mírný pokles
Zámek - Dolní Přím
 zámek v okrese Hradec Králové
Významné feudální sídlo se středověkým základem a hodnotnou barokní etapou se zachovalým dispozičním řešením, cennými klenutými interiéry se štukovou a malířskou výzdobou kaple. zachované jsou i barokní dveře s kováním, zbytky oken a mří...

mírný pokles
Zámek - Drahonice
 zámek v okrese Strakonice
Zámecký areál z 2. poloviny 18. století vznikl po zboření areálu někdejší tvrze ze 14. století, přestavěné později na zámeček, situované jižně od současného areálu. Stávající zámek je v podstatě panským domem, na severovýchodní straně rozlehléh...

střední nárůst
Zámek - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko
Zámek - Černá Hora (zámek) Na zámek přestavěný hrad na vrchu nad stejnojmenným městečkem. Poprvé se připomíná r. 1279, od r. 1348 byl v majetku pánů z Boskovic. Rozsáhlá renesanční přestavba proběhla po pol. 16. stol., i poté měl však objekt spíše charakter hradu a neumožňoval zcela pohodlné bydlení, proto na ně...

mírný pokles
Zámek - Čestice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek - Čížkov
 zámek v okrese Pelhřimov
Zámek byl postavený v roce 1785 v klasicistním slohu. Jeho majitelé se často střídali. V polovině 19. století prošel empírovou úpravou a získal tak dnešní vzhled. Po roce 1945 začal zámek využívat zemědělský podnik hlavně k bytovým účelům. V současnosti je nevyužívan...

střední pokles
Zámek - Horky nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Budova zámku stojí na místě starodávné dřevěné tvrze, která střežila významný brod přes Jizeru. Kolem tvrze vznikla osada, která od roku 1346 nesla název Horka. Tvrz byla dominantou horeckého (dříve brodeckého) panství. Držitelů panství byla celá řada, nejvýznamněj&scaron...

obrovský nárůst
Zámek - Hoštice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek - Hoštice (zámek) Areál je situován na západní straně návsi obce v těsné blízkosti kostela a hřbitova. Zámecký objekt je poměrně prostá budova, půdorys a zdivo může být z doby Chlumčanských, jinak podstatně upraven v 2. polovině 19. století (1870-1880), přístavky z 1. poloviny 20. století. Terén are&aac...

střední pokles
HODNOCENÍ
13 %
Zámek - Hrotovice
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Zámek - Hrotovice (tvrz, zámek) Zámek vybudovaný na místě původní tvrze koncem 16. století v renesančním slohu a v první třetině 18. století opravený a přestavěný ve slohu barokním. V zámku byla umístěna sbírka asi 500 obrazů, jedna z nejkrásnějších na Moravě. Za držitele barona Siny byla většina obrazů...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Zámek - Kamenice nad Lipou
 zámek v okrese Pelhřimov
Zámek - Kamenice nad Lipou (zámek) Původně hrad ze 13. století byl nově přestavován v polovině 15. století a znovu v letech 1580 - 1583, věž nad branou dostavěna roku 1744. Roku 1806 - 1811 dal zámek přestavět děd básníka R. M. Rilkeho F. Rilke do dnešní podoby. Z původního hradu zachovány 2 kruhové bašty v sz. a jv. nárožích. Udržo...

střední pokles
Zámek - Kněžice
 zámek v okrese Jihlava
Zámek - Kněžice (zámek) Zrekonstruovaný zámes snad stojí v místech tvrze, kterou vybudovali v 14. století. Hrutovicové a která zanikla v polovině 15. století. Dnešní zámek postavili koncem 16. století. Valdštejnové jako renesanční lovecký zámek. Za Collaltů počátkem 18. století upravov&aa...

mírný nárůst
Zámek - Kosova Hora
 zámek v okrese Příbram
Páni z Kosovy Hory se připomínají koncem 13. století. Tvrz písemně doložena v 15. století. V polovině 17. století tu byl čtyřkřídlý zámek s věží ze staré tvrze. Původně renesanční zámek přestavěný r. 1838 s novodobě rekonstruovanými sgrafity. Úpravy ve 20. st. vedly k redukci p...

střední pokles
Zámek - Krnsko
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Areál barokního zámku vybudovaný hrabaty z Vrbna v 18. století v místech někdejší středověké tvrze. Areál zámku čp. 1 se nachází na vysoké stráni nad údolím Strenického potoka, na Z okraji obce zvané Horní Krnsko. Jádrem areálu je zá...

mírný pokles
Zámek - Kynžvart
 zámek v okrese Cheb
Zámek - Kynžvart (zámek) Raně barokní jednopatrový zámek, postavený Metternichy kolem roku 1690 na místě sešlé středověké tvrze, měl 3 křídla s nárožními věžemi, na 4. straně uzavírala dvůr samostatná hospodářská budova. Tuto podobu měl zámek až do roku 1821. Vzrůstajícím nárokům rakousk&e...

střední nárůst
Zámek - Louňovice pod Blaníkem
 zámek v okrese Benešov
Původně zde stála renesanční stavba, která byla roku 1675 raně barokně přestavěna. Areál zámku (původně tvrze), který se nachází v samém jádru intravilánu, naproti kostelu, se skládá z vlastní budovy zámku, plochy zaniklého nevelkého parku, ohradní zdi, velké hospo...

mírný pokles
Zámek - Luka nad Jihlavou
 zámek v okrese Jihlava
Tato barokní stavba byla postavena v letech 1739 - 1747 Maxmiliánem Oldřichem hrabětem z Kounic na místě původního zámku zničeného švédy za třicetileté války. Dvoupatrová budova s bočními rizality je zdobena především střízlivými lesénami. Z vnitřní výzdoby je nejz...

obrovský nárůst
Zámek - Lysá nad Labem
 zámek v okrese Nymburk
Zámek - Lysá nad Labem (zámek) Barokní zámek tvoří jednu z výrazných dominant města Lysé nad Labem. Byl postaven na nejvyšším bodě Zámeckého vrchu, na důležitém strategickém místě polabské roviny. Původně zde stávala tvrz, zmiňovaná už v r. 1013. Pozdější lyský hrad byl v majetku Přemyslo...

obrovský nárůst
Zámek - Meziříčí
 zámek v okrese Tábor
Pseudorenesanční zámek pravděpodobně vybudoval baron Jan Nádherný, který od roku 1819 vlastnil obec. V roce 1921 od něj objekt koupil velkostatkář Havlík z nedalekých Drhovic. Využíval ho jako své sídlo. Po roce 1945 byly prostory využívány pro obchod, hostinec nebo klubovnu Českého červen&eacu...

střední pokles
Zámek - Miroslavské Knínice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek - Miroslavské Knínice (zámek) Zdejší zámek je nenáročná jednopatrová dvoutraktová čtyřkřídlá budova uzavírající lichoběžníkové nádvoří. Vnější fasády člení kordonová římsa, nádvoří obíhá v přízemí chodba s pilířovými a...

obrovský nárůst
Zámek - Měšice
 zámek v okrese Praha-východ
Zámek - Měšice (zámek) První historicky doložené zprávy o obci Měšice, která se nachází na severovýchod od Prahy, asi v jedné třetině cesty do Mělníka, jsou datovány rokem 1294. Tou dobou zde stávala tvrz, zprvu dřevěná, později kamenná. Okolo tvrze se postupně usazovali obyvatelé, kteří se převážně ž...

střední nárůst
Zámek - Mladějov
 zámek v okrese Jičín
Dnešní zámek vznikl v pol. 18. století přestavbou původní tvrze a v r. 1913 byl přestavěn stavitelem N. Novákem do pseudobarokní podoby. Zámek se pyšní půlkruhovým balkónem na toskánských sloupech. V noci 3. ledna 2002 zámek zcela vyhořel, byl znovu vybudován a to tak, a...

mírný pokles
Zámek - Mlýnický Dvůr
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Zámecká budova v Mlýnickém Dvoře, vystavěna v závěru 16. století tehdejšími majiteli panství Schürery, je - i přes své vnější znehodnocení novodobými úpravami - hodnotným objektem v kontextu dějin obce a jejího vývoje. Zámek volně stojící v seve...

střední pokles
Zámek - Moravské Budějovice
 zámek v okrese Třebíč
Zámek - Moravské Budějovice (zámek) Urbanisticky významný areál raně barokního zámku s přilehlým parkem a konírnou se rozkládá na JZ okraji hlavního náměstí. Zámek vybudovaný ve 2. pol. 17. století na starším renesančním jádře několika měšťanských domů byl později klasicistně upraven. ...

stgnace
Zámek - Nalžovice
 zámek v okrese Příbram
Nynější zámek postavil Jan Václav z Astfeldu. Centrem rozsáhlého areálu je jednopatrová budova s vyšší střední částí a symetricky řešenou fasádou, završená mansardovou střechou. Původně raně barokní zámek byl postupně, během 18. a 19. stol., rozš&iac...

střední pokles

    Strana: 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)