Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 661-680 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kraví Hora
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Zříceniny hradu ve vrcholové poloze nad soutokem Oslavy a Chvojnice nedaleko Mohelna. Poprvé připomínán r. 1367, založen byl nedlouho předtím; na poč. 15. stol. se stal sídlem loupežné družiny, která odsud delší dobu plenila okolí. Pokus o dobytí znojemskými měšťany r. 1409 skončil neúspěchem. Hrad byl zřejmě poškozen a opuštěn až za husitských válek, nebo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kravsko
 zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Klasicistický zámek v parku postaven koncem 18. století Ugarty. S jižním přístavkem souvisí kaple, postavená v roce 1847....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krhov
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Krhov (tvrz, zámek)

Tvrz doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. V letech 1679 - 1825 patřil Rodenům z Hirzenau a Hagendorfu. V 2. polovině 18. století upraven barokně (hlavně fasády a interiéry). Po roce 1825 se majitelé, kteří již v zámku nesídlili, rychle střídali (Harnoncourtové, Sinové, Dreh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Krnov
 zámek v okrese Bruntál
bez fotografie

V jádře renesanční městský pevnostní zámek s vlivy tzv. severské renesance byl postaven v první polovině 16. století na místě dřívějšího zámku přemyslovských knížat, zbudovaného převážně ze dřeva. Při stavbě nového, většího zámku sehrála snad svou úlohu i obava z nebezpečí tureckého vpádu. Byl vybudován za vlády markraběte Jiřího Hohenzollernského nově od základů, stavebním materiálem byl kámen. 20. října 1529 vyzval markrabě krnovské stavy, aby přes nastávající zimu přispěli k opravě hradu Cvil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Krokvice
 hr v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

střední pokles
Kroměříž
 zámek v okrese Kroměříž
Kroměříž (zámek)

Kroměříž získali roku 1110 olomoučtí biskupové. Jeden z nich, Bruno ze Schauenburku, si tu ve 13. století v místech slovanského hradiště nechal vybudovat gotický hrad. Na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě hradu v renesanční sídlo s čtyřkřídlou budovou s velkou věží. Koncem třicetileté války, v roce 1643, byl zámek zpustošen švédskými vojsky a na jeho místě vybudován honosný raně barokní palác. Biskup Karel Liechtenštejn sem povolal z Vídně italské císařské architekty F. Luchese a G. P....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Krompach
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Postaven sklářskou rodinou Schürerů z Valdheimu v 16. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krumvald
 zřícenina hradu v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Výrazné terénní pozůstatky po hradu pod vrcholem Zelené hory u Budíškovic. Hrad byl vybudován v nezvyklé poloze na projmutém místě hřbetu kopce, což spolu se zalesněním a zničením příkopů a valů na obou přístupných stranách při stavbě lesní cesty stěžuje jeho nalezení. Hrad se připomíná v letech 1302, 1310 a naposledy r. 1399, v té době již mohl být opuštěný. Pokud tomu tak nebylo, zanikl brzy poté....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Krupka - Rosenberg
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Krupka - Rosenberg (zřícenina hradu)

Zříceniny královského hradu, založeného v souvislosti s objevením nalezišť cínových rud na poč. 14. stol. Dobyt husity v letech 1429 a 1433 a poškozen, obnoven r. 1436 a za pozdně gotické přestavby (1471-1482) nově opevněn. Na počátku 30-leté války opuštěn a rychle zpustl. Zdivo bylo již v průběhu 17. století rozebíráno na stavební kámen, přímo v areálu byla r. 1695 vystavěna budova horního úřadu, později přeměněná ve výletní restauraci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný nárůst
Krušovice
 zámek v okrese Rakovník
bez fotografie

Na základech původní tvrze byl postaven v 1. polovině 18. století zámek, upravován roku 1817 za Fürstenberků. Do roku 1945 patřil Fürstenberkům, dnes je součástí krušovického pivovaru. Veřejnosti je nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kryry – Kozí hrady
 zaniklý hrad v okrese Louny
bez fotografie

Mohutné terénní pozůstatky po hradu na návrší nad stejnojmennou obcí. Založen byl zřejmě v 1. pol. 14. stol., zanedlouho byl ale připojen k blízkému Petrohradu a r. 1483 se již uvádí jako pustý. Zříceniny byly později rozebrány na stavební materiál a jádro hradu bylo definitivně zničeno při stavbě Schillerovy rozhledny, která dnes zaujímá jeho místo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kuchlov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
bez fotografie

Hrad nad říčkou Malá Haná neznámého názvu i historie, nynější označení vzniklo později podle místního lesa. Založen patrně ve 13. stol. a asi již ve 14. stol. ztratil opodstatnění nebo byl zničen při vojenském tažení. Dochovány zbytky dvou příkopů a stopy zděných budov, přístup ke zřícenině po značené cestě od obce Ruprechtov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kuklov – Kuklvajt, Kuglvajt, Gugelwaid
 zaniklý hrad v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Nedaleko zřícenin nedostavěného gotického kláštera pavlánů, založeného r. 1495 a zaniklého v 16. stol., se na místě slovanského hradiště poblíž Smědče nacházejí skromné zbytky hradu pravděpodobně ze 13. stol. Poprvé se připomíná r. 1357, dobyt a zbořen byl r. 1395 a podle rozhodnutí krále z počátku 15. stol. nesměl být obnoven. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kuks
 zámek v okrese Trutnov
Kuks (zámek)

Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to však byl areál s lázněmi. Jeho zakladatel František Antonín Špork chtěl mít z Kuksu malé Versailles s jeho rušným životem. Lázně byly v podstatě jakýmsi rozdrobeným ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kumburk
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu na dominantním kopci nedaleko Nové Paky asi 9 km od Jičína. Založen na počátkem 14. století. Jmenoval se původně Goldenburk v písemných pramenech poprvé uváděn k r. 1325. V letech 1437-56 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní dělostřelecké obrany ve své době, i když systém flankování nebyl ještě zcela dokonalý a některé úseky hradeb nebylo možné boční palbou krýt. Ve válkách husitských jej držel orebitský hejtman Hyne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Kuncberk
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
bez fotografie

Drobné pozůstatky hradu na zalesněném návrší u Křince. Vznikl před r. 1470, r. 1638 se uvádí jako "zámek pobořený". V letech 1659-80 byl v areálu hradu postaven zámek, zbořený r. 1891. Dochovány rozsáhlé zbytky sklepů, jež mohou být pozůstatkem původního hradu. Hrad měl mohutné zemní opevnění (příkop, val), jež náleží k vrcholným projevům pasivní obrany v 15. stol. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední nárůst
Kunín
 zámek v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Zámek v Kuníně náleží mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Ne velké rezidenční sídlo, ale spíše místo odpočinku členů rodu, který byl svými úřady spojen s metropolemi tehdejš...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kunětická Hora
 zřícenina hradu v okrese Pardubice
Kunětická Hora (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na dominantní kupě nedaleko Pardubic. Počátky hradu nejsou zcela jasné, založen zřejmě na přelomu 13. a 14. století, upravený počátkem 16. století Vilémem z Pernštejna, na osamělém vyvřelém kopci v polabské rovině. Je dokladem vrcholného vývoje středověkého hradu v českých zemích, s reprezentativní rezidencí majitele panství. V r. 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Kunratice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Kunratice - Praha (zámek)

Zámek v Kunraticích byl postaven po roce 1688 na místě středověké tvrze. Další přestavba, pravděpodobně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky proběhla ve stylu vrcholného baroka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
25 %
střední nárůst
Kunštát
 zámek v okrese Blansko
Kunštát (zámek)

Zámek vzniklý přestavbami hradu na návrší jihozápadně od stejnojmenného městečka. Hrad byl společně s osadou založen okolo pol. 13. stol. Kunou ze Zbraslavi u Rosic, od něhož se odvozuje název hradu i obce. Nejstaršími stavbami byly původně románský palác, vstupní věž a obvodová hradba, další rozšiřování probíhalo ve 14., 15. i 16. stol. Kolem r. 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze