Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Starý Zámek
 zřícenina v okrese Rokycany
Rozprostírají se u železniční stanice Ejpovice, těžce poškozené stavbou železnice v letech 1860 - 1862. Dochovány pouze zříceniny zdí věžovitého paláce a část příkopu. Hrad založen zřejmě ve 14. století, zanikl ke konci století následujícího. ...

velký nárůst
Starý zámek - Batelov
 zámek v okrese Jihlava
Starý zámek - Batelov (zámek) Starý zámek přestavěn z tvrze v 2. polovině 16. století v renesančním slohu Čížovskými z Čížova....

velký pokles
Starý zámek - Borotín
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Rozsáhlá zřícenina vodního hradu z 1. pol. 14. století (poprvé zmiňován r. 1356) blízko Chotovin u Tábora. Za husitských válek jej neúspěšně obléhalo táborské vojsko r. 1434. Počátkem 16. stol. rozšiřován, opuštěn před r. 1623, kdy se prodával již jak...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Starý zámek - Hořovice
 zámek v okrese Beroun
Historie města Hořovice sahá hluboko do minulosti a protože se zde střídaly vlivné rody i velké osobnosti, bylo by jen s podivem, kdyby jediným šlechtickým sídlem zde byl Hořovický zámek postavený koncem 17. století. Ne náhodou se dnešnímu zámku říká „Nový&ld...

obrovský nárůst
Starý zámek - Libějovice
 zámek v okrese Strakonice
Starý zámek jest malebná, zajímavá renesanční stavba, která svou architekturou spadá do poloviny XVI. století, kdy Libějovice koupili Rožmberkové. Její těžké formy se nápadně liší od soudobých vlašských výtvorů. Do zámku se vjíždělo trojitou branou, k...

obrovský nárůst
Starý zámek - Lnáře
 zámek v okrese Strakonice
K roku 1313 je zmiňován nejstarší známý držitel rytířského statku Oldřich ze Lnář., člen družiny krále Jana Lucemburského. Rodového statku se po smrti Viléma, pravděpodobně posledního mužského člena rodu, ujímá rod Zmrzlíků ze Svojšína. Petr II., zmiňovaný v...

střední nárůst
Starý zámek - Žáky
 zámek v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Starý zámek Branky
 zámek v okrese Vsetín
Zámek vznikl barokní přestavbou původní renesanční tvrze v 18. století za Locknerů z Locknenau. Je to patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Dnes v budově sídlí obecní úřad. ...

mírný pokles
Starý zámek Jevišovice
 zámek v okrese Znojmo
Starý zámek Jevišovice (zámek) Po zničení starého hradu v roce 1421 si Zajímačové z Kunštátu postavili na protějším kopci nový hrad, který se poprvé připomíná roku 1432. Zanedlouho - roku 1468 - odolal nový hrad pokusu o dobytí vojskem uherského krále Matyáše Korvína. Jevišovick&aa...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
80
Statenice
 zámek v okrese Praha-západ
Od svého vzniku zámek často měnil majitele. Jednoduchou čtyřkřídlou budovu po roce 1945 získal pro svoje potřeby zemědělský podnik. Po roce 1989 připadl do rukou soukromého vlastníka a od té doby chátrá. ...

velký pokles
Státní zámek Duchcov - Duchcov
 zámek v okrese Teplice
Státní zámek Duchcov - Duchcov (zámek) Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Barokní zahrada, založená v první čtvrtině 18. století za Jana Josefa Valdštejna, patřila k nejpozoruhodnějš&iacut...

střední pokles
Šternberk
 hrad v okrese Olomouc
Šternberk (hrad) Něco z historie - Nejstarší dochované části šternberkého hradu, válcová věž a zbytky opevnění hlavního paláce, pocházejí z 2. poloviny 13. století. Druhá etapa výstavby hradu spadá do období vlády Alberta II. ze Šternberka ve 2. polovině 14. století. Jejím dokladem je hradní kaple se zbytky nástěnných maleb ze života Panny Marie. Hrad utrpěl za husitských válek, zejména v letech 1430 - 1432, kdy b...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Šternek
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Šternek (zřícenina hradu) Šternek-hrad Hrad Šternek stával na konci dlouhého úzkého hřebene na levém břehu Bilčického potoka, nedaleko soutoku s Moravicí. Zachovaly se z něho pouze zbytky příkopů a valů.Z terénu lze usoudit , že měl protáhlý tvar a skládal se z předhradí a vnitřního hradu, položených nad...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Stěbořice
 zámek v okrese Opava
Postaven v 80. letech 17. století v barokním slohu Neuhauseny. Za Pinů z Friedenthalu na počátku 19. století upraven klasicisticky....

mírný pokles
Štěchovice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek byl postaven na začátku 17. století za Boubínských z Újezda. Roku 1408 se připomíná na tvrzi Krčohradě zeman Jan. Ve své historii vystřídal zámek několik majitelů. Po roce 1948 patřila budova místnímu JZD a v 90. letech byl statek navrácen původním majitelům. V současné době je v...

střední pokles
Štědrá
 zámek v okrese Karlovy Vary
Od prosince 2011 je vlastníkem zdevastovaného zámku obec Štědrá. Byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci, opravena střecha i s věžičkou, v současné době se rekonstruují první salonky a zřícený balkon se zimní zahradou. Postupně se také začíná čistit zanedbaný park. Historie Původní zámek byl založen roku 1630 Adamem Jiřím z rodu Kokořovců. Jednalo se o jednoposchoďovou stavbu, která byla po roc...

mírný pokles
Štědrý hrádek
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Pozůstatky gotického skalního hradu Štědrý hrádek, jenž byl založen patrně v polovině 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1360. V 15. století byl rozšířen o nové předhradí s předsunutým opevněním, ale již v 16. století byl opuštěn...

mírný pokles
Štěkeň
 zámek v okrese Strakonice
Trz ve Štěkni byla postavena ve 14. století, kdy byla ve vlastnictví vladyckého rodu Bavorů. V letech 1664-1665 Losiové z Losimthalu původní tvrz přestavěli v raně barokní zámek. Do dnešní doby se dochoval v téměř nezměněné podobě. Průčelí zámku byla upravena r. 1784 a v první polovině 19. st...

střední pokles
Štěnovice
 zámek v okrese Plzeň-jih
· Přesné založení Štěnovic se neví (mělo být v době, kdy vznikal knížecí hrad Plzně). · Jméno Štěnovice vzniklo podle jazykovědců buď ze jména zakladatele vsi nebo ze jména prvního osadníka, který měl příjmení Štěně (psí mládě), nebo...

střední nárůst
Štěpanice - Horní Štěpanice
 zřícenina hradu v okrese Semily
Štěpanice - Horní Štěpanice (zřícenina hradu) V lese u obce Horní Štěpanice (nad silnicí z Jilemnice na Benecko) zbytky gotického hradu, jehož prvním známým majitelem byl Jan z Valdštejna, připomínaný r. 1304; hrad však podle archeologických nálezů vznikl již ve 2. pol. 13. stol. V držení Valdštejnů zůstal po celou dobu své aktivní existence, rezidenčním a správním objektem přestal být na poč. 16. stol. a r. 1543 je uváděn již jako pustý. Obd...

mírný pokles
Štěpkov
 tvrz v okrese Třebíč
Renesanční tvrz postavili v 16. století Koňasové z Vydří. V roce 1663 ji získal klášter Louka a přeměnil ji v hospodářskou budovu. ...

obrovský nárůst
Štítky
 hr v okrese Jihlava
Štiřín
 zámek v okrese Praha-východ
Jméno Štiřína, dnes části obce Kamenice, je doloženo od roku 1395 ve jméně (predikátu) Havla či Chvala ze Štiřína, jméno obce se pak vyskytuje řadu století v podobě Stiřín, později též Stiřím, Štiřím. Na místě dnešního zámku byla počátkem 15. století...

mírný pokles
Štoky
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Patrový trojkřídlý zámek byl postaven v duchu baroka v roce 1760 hrabětem Karlem Josefem z Palmů, který jej využíval jako své sídlo. Posledními šlechtickými majiteli byli princ Bedřich a rumunský král Carol, kteří zámek v roce 1933 věnovali státu. S výjimkou období 1959-1...

mírný nárůst
Stonařov
 zaniklá tvrz v okrese Jihlava
Stopy kdysi velkého tvrziště se nachází na vyvýšenině v jižní části Stonařova. Dnes je na místě jeho jádra neudržovaná zahrada patřící k domu stojícímu přes cestu. Samotné situování tvrze nebylo nějak výhodné, protože celý vrchol je poměrně široký o plochý. Příkop kolem ní proto byl podle náznaků až 30m široký. Je však také možné, že byl dvojitý, rozdělený již zaniklým valem. Náznak tohoto přík...

velký nárůst
Strakonice
 hrad v okrese Strakonice
Strakonice (hrad) Hrad vznikl zřejmě v 80. letech 12. století za předka rodu Bavorů, který sem přišel z Moravy. Jeho syn či synovec Bavor I., přední velmož své doby, daroval roku 1243 kostel a špitál ve východní polovině hradu řádu johanitů. Již od samého počátku se počítalo se soužitím panského sídla a...

střední pokles
HODNOCENÍ
50 %
Štrálek
 hr v okrese Bruntál
Strálek
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Strálek (zřícenina hradu) Zříceninu hradu Strálek najdeme v oblasti Stráleckého lesa jižním směrem od města Rýmařov. Hrad byl postaven na kopci nad tokem Stráleckého potoka. Ke zřícenině hradu se vydáme po červené turistické značce jižním směrem z náměstí v Rýmařově a dojdeme k rozcestí Pod Strálk...

střední pokles
Štramberk
 zřícenina hradu v okrese Nový Jičín
Štramberk (zřícenina hradu) Hrad vznikl v 1. polovině 14. století. Jeho opevnění navazovalo na opevnění města, založeného roku 1359 markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Vybudování hradu mělo posílit markraběcí moc v této oblasti a zesílit obranu hranic země. Od Janova syna, markraběte Jošta, dostal panství jako léno Vok z ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
35
Stránecká Zhoř
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Dispozičně velmi cenný renesanční zámek přestavěný z gotické tvrze se dochoval v téměř autentické podobě. Jednopatrový zámek uzavřené čtyřkřídlé dispozice s nárožními válcovými věžemi evokujícími pevnostní ráz stavby je v daném regionu zcela ojediněl&...

mírný pokles
Strání
 hr v okrese Uherské Hradiště
Stránka
 zámek v okrese Mělník
Postaven pozdně barokně v 2. polovině 18. století....

mírný pokles
Stránov
 hrad, zámek v okrese Mladá Boleslav
„Jedoucímu na dráze severní od Chotětova k Boleslavi objeví se bývalý hrad a nyní zámek stránovský v plné své kráse, an se malebně vypíná na ostrohu ze západní planiny vybíhající. Máť ostroh ten podobu klínovou, tak že čtvrtinu jeho na ko...

střední pokles
Stráž nad Nežárkou
 hrad, zámek v okrese Jindřichův Hradec
Stráž nad Nežárkou (hrad, zámek) Tento historicky velmi vzácný objekt nebyl nikdy přístupný veřejnosti. Veřejnosti byl zpřístupněn 6. května 2006, kdy jej slavnostně otevřela manželka prezidenta ČR paní Livie Klausová, hejtman JČ kraje a současná majitelka zámku paní Radoslava Doubravová. U nás uvidíte - restaurovaný historick&yacu...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Stražisko
 zřícenina hradu v okrese Prostějov
Stražisko (zřícenina hradu) Nad vesnicí Stražiskem, na dominantním kopci v údolí, stával významný středověký hrad. Dnes na jeho místě stojí barokní kostel Andělů Strážců. Hrad Grünberg (Zelená hora) střežil obchodní stezku ze střední Moravy do Čech. Vznikl zřejmě v druhé pol. 13.století. Prvním známým vlastníkem byl Adam z Konice, který se pak po hradu i psal. První zpráva tak nese letopočet 1326. Vlastnictví hradu se změnil...

velký pokles
Strážnice
 zámek v okrese Hodonín
Strážnice (zámek) Na okraji městečka Strážnice, nedaleko Hodonína, stojí uprostřed anglického krajinářského parku z 19. století novorenesanční zámek.                        Původně zde na místě dnešního zámku stával vodní hrad ze 13. století, ...

obrovský nárůst
Strečno - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Strečno - Slovensko (hrad) [SK] Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m..  V minulosti bol najbezpečnejšou pevnosťou horného Považia. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. storočia, ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeolgické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby kamennej. Písomný...

obrovský nárůst
Strkov
 zámek v okrese Tábor
Jednopatrový, dvoukřídlý zámek Strkov/Planá nad Lužnicí byl postaven v roce 1903 na popud pána Otty Harracha, který si přál mít venkovské sídlo k odpočinku. Zámek je hojně navštěvován nejen milovníky krásných českých hradů a zámků. V současné době je...

mírný nárůst
Stružná
 zámek v okrese Karlovy Vary
V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal v letech 1876-77. Po roce 1948 přechází zámek do majetku armády. V současné době je zámek nepřís...

mírný pokles

    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)