Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 661-680 z 1970 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Krasonice
 zámek v okrese Jihlava
bez fotografie

V roce 1353 zde doložena tvrz, která roku 1630 za Schaumburků přestavěna v čtyřkřídlý pozdně renesanční zámek, roku 1829 se stal sídlem jedné větve rodu Podstatských - Lichtenštejnů, tehdy bylo klasicisticky upraveno jeho průčelí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Krašov
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Krašov (zřícenina hradu)

Hrad byl založen Dětřichem Hroznatou okolo roku 1232, když dva roky před tím získal lénem od krále Václava I. panství na Kralovicku, za věrné služby Hroznatovců českému králi.Jako přední služebník krále postavil hrad - moderní gotickou pevnost, sídlo honosné a reprezentativní k stavu a hodnosti svého pána. Není vyloučeno, že hrad byl postaven na místě již dříve opevněném, snad z devátého století, ze kterého byl střežen přístup do vnitrozemí českého, přemyslovského státu. Hrad byl postaven na hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kratochvíle
 zámek v okrese Prachatice
bez fotografie

  Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmerka regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s 10 vesnicemi. Roku 1583 pověřil Vilém z Rožmberka vlašského stavite...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kravaře
 zámek v okrese Opava
Kravaře (zámek)

Zámek Kravaře - Barokní zámek z let 1721-28 se zámeckým parkem v anglickém stylu, upraveném pro golfové hřiště. V zámku barokní expozice rodu Eichendorfů a etnografická expozice života na Hlučínsku. Perla barokního Slezska. Zámek leží na cyklotrase č. 6055 - "Prajzká cesta". Historie - Nejstarším dokumentem o existenci kravařského zámku je listina pocházející z roku 1377, která se zmiňuje o tvrzi, jež stávala za pánů z Kravař pravděpodobně v místech dnešního farního kostela. Podrobnější zprávy o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kraví Hora
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Zříceniny hradu ve vrcholové poloze nad soutokem Oslavy a Chvojnice nedaleko Mohelna. Poprvé připomínán r. 1367, založen byl nedlouho předtím; na poč. 15. stol. se stal sídlem loupežné družiny, která odsud delší dobu plenila okolí. Pokus o dobytí znojemskými měšťany r. 1409 skončil neúspěchem. Hrad byl zřejmě poškozen a opuštěn až za husitských válek, nebo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kravsko
 zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Klasicistický zámek v parku postaven koncem 18. století Ugarty. S jižním přístavkem souvisí kaple, postavená v roce 1847....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Krhov
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Krhov (tvrz, zámek)

Tvrz doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. V letech 1679 - 1825 patřil Rodenům z Hirzenau a Hagendorfu. V 2. polovině 18. století upraven barokně (hlavně fasády a interiéry). Po roce 1825 se majitelé, kteří již v zámku nesídlili, rychle střídali (Harnoncourtové, Sinové, Dreh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krnov
 zámek v okrese Bruntál
bez fotografie

V jádře renesanční městský pevnostní zámek s vlivy tzv. severské renesance byl postaven v první polovině 16. století na místě dřívějšího zámku přemyslovských knížat, zbudovaného převážně ze dřeva. Při stavbě nového, většího zámku sehrála snad svou úlohu i obava z nebezpečí tureckého vpádu. Byl vybudován za vlády markraběte Jiřího Hohenzollernského nově od základů, stavebním materiálem byl kámen. 20. října 1529 vyzval markrabě krnovské stavy, aby přes nastávající zimu přispěli k opravě hradu Cvil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krokvice
 hr v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

velký pokles
Kroměříž
 zámek v okrese Kroměříž
Kroměříž (zámek)

Kroměříž získali roku 1110 olomoučtí biskupové. Jeden z nich, Bruno ze Schauenburku, si tu ve 13. století v místech slovanského hradiště nechal vybudovat gotický hrad. Na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě hradu v renesanční sídlo s čtyřkřídlou budovou s velkou věží. Koncem třicetileté války, v roce 1643, byl zámek zpustošen švédskými vojsky a na jeho místě vybudován honosný raně barokní palác. Biskup Karel Liechtenštejn sem povolal z Vídně italské císařské architekty F. Luchese a G. P....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
stgnace
Krompach
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Postaven sklářskou rodinou Schürerů z Valdheimu v 16. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krumvald
 zřícenina hradu v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Výrazné terénní pozůstatky po hradu pod vrcholem Zelené hory u Budíškovic. Hrad byl vybudován v nezvyklé poloze na projmutém místě hřbetu kopce, což spolu se zalesněním a zničením příkopů a valů na obou přístupných stranách při stavbě lesní cesty stěžuje jeho nalezení. Hrad se připomíná v letech 1302, 1310 a naposledy r. 1399, v té době již mohl být opuštěný. Pokud tomu tak nebylo, zanikl brzy poté....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Krupka - Rosenberg
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Krupka - Rosenberg (zřícenina hradu)

Zříceniny královského hradu, založeného v souvislosti s objevením nalezišť cínových rud na poč. 14. stol. Dobyt husity v letech 1429 a 1433 a poškozen, obnoven r. 1436 a za pozdně gotické přestavby (1471-1482) nově opevněn. Na počátku 30-leté války opuštěn a rychle zpustl. Zdivo bylo již v průběhu 17. století rozebíráno na stavební kámen, přímo v areálu byla r. 1695 vystavěna budova horního úřadu, později přeměněná ve výletní restauraci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles
Krušovice
 zámek v okrese Rakovník
bez fotografie

Na základech původní tvrze byl postaven v 1. polovině 18. století zámek, upravován roku 1817 za Fürstenberků. Do roku 1945 patřil Fürstenberkům, dnes je součástí krušovického pivovaru. Veřejnosti je nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kryry – Kozí hrady
 zaniklý hrad v okrese Louny
bez fotografie

Mohutné terénní pozůstatky po hradu na návrší nad stejnojmennou obcí. Založen byl zřejmě v 1. pol. 14. stol., zanedlouho byl ale připojen k blízkému Petrohradu a r. 1483 se již uvádí jako pustý. Zříceniny byly později rozebrány na stavební materiál a jádro hradu bylo definitivně zničeno při stavbě Schillerovy rozhledny, která dnes zaujímá jeho místo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kuchlov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
bez fotografie

Hrad nad říčkou Malá Haná neznámého názvu i historie, nynější označení vzniklo později podle místního lesa. Založen patrně ve 13. stol. a asi již ve 14. stol. ztratil opodstatnění nebo byl zničen při vojenském tažení. Dochovány zbytky dvou příkopů a stopy zděných budov, přístup ke zřícenině po značené cestě od obce Ruprechtov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kuklov – Kuklvajt, Kuglvajt, Gugelwaid
 zaniklý hrad v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Nedaleko zřícenin nedostavěného gotického kláštera pavlánů, založeného r. 1495 a zaniklého v 16. stol., se na místě slovanského hradiště poblíž Smědče nacházejí skromné zbytky hradu pravděpodobně ze 13. stol. Poprvé se připomíná r. 1357, dobyt a zbořen byl r. 1395 a podle rozhodnutí krále z počátku 15. stol. nesměl být obnoven. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kuks
 zámek v okrese Trutnov
Kuks (zámek)

Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to však byl areál s lázněmi. Jeho zakladatel František Antonín Špork chtěl mít z Kuksu malé Versailles s jeho rušným životem. Lázně byly v podstatě jakýmsi rozdrobeným ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kumburk
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu na dominantním kopci nedaleko Nové Paky asi 9 km od Jičína. Založen na počátkem 14. století. Jmenoval se původně Goldenburk v písemných pramenech poprvé uváděn k r. 1325. V letech 1437-56 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní dělostřelecké obrany ve své době, i když systém flankování nebyl ještě zcela dokonalý a některé úseky hradeb nebylo možné boční palbou krýt. Ve válkách husitských jej držel orebitský hejtman Hyne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kuncberk
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
bez fotografie

Drobné pozůstatky hradu na zalesněném návrší u Křince. Vznikl před r. 1470, r. 1638 se uvádí jako "zámek pobořený". V letech 1659-80 byl v areálu hradu postaven zámek, zbořený r. 1891. Dochovány rozsáhlé zbytky sklepů, jež mohou být pozůstatkem původního hradu. Hrad měl mohutné zemní opevnění (příkop, val), jež náleží k vrcholným projevům pasivní obrany v 15. stol. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední pokles


    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze