Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 341-360 z 1967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Frýdštejn
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Frýdštejn (zřícenina hradu)

Tichý hrade dávné minulostijak jsi kdysi nádherou se skvěljak jsi hrdě do výsostido dalekých končin českých zřelNyní hrdost tvoje odpočíváv zříceninách hradu pohřbenaoko pláče když se k tobě díváduše truchlí bolem zemdlena Skalní hrad Frýdštejn patří mezi architektonicky nejzajímavější památky na Jablonecku v Libereckém kraji. Nachází se na okraji Vranovského hřebenu, asi 3 kilometry od Malé Skály. Frýdštejn lze navštívit od května až do září každý den mimo pondělí, prohlídka probíhá bez průvod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
stgnace
Fryštát
 zámek v okrese Karviná
bez fotografie

Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na &uacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
40
střední pokles
Fulnek
 zámek v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Zámecký komplex leží na trojúhelném ostrohu protáhlého návrší severovýchodně od historického jádra města. Skládá se ze dvou částí - z Horního zámku a mladšího, tzv. Dolního zámku. Jeho dnešní podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje. Na místě zámku stál hrad patrně již ve 13. století, první písemnou zmínku o něm nacházíme k roku 1372. Stopy nejstarší stavební fáze se dochovaly ve zdivu sklepů. K dílčím úpravám objektu došlo patrně několikrát v průběhu 14. a 15. století. Na konci 15. stole...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles
Fulštejn
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fulštejn (zřícenina hradu)

Hrad založen v polovině 13. století Herbortem z Fulmu; z té doby nejjižnější část dnešního hradního areálu (přední a zadní hrad). Jádrem byl zadní hrad, v jehož severní části stála okrouhlá věž chránící bránu a v jižní při hradbě palác. Později, snad na přelomu 13. a 14. století, byl hrad rozšířen směrem k severu o 2 předhradí chráněná valy a příkopy. Od roku 1437 v majetku Supů z Fulštejna, roku 1476 dobyt a vážně poškozen Matyášem Korvínem, na přelomu 15. a 16. století přestavěn - těsně nad př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
velký pokles
Fürstenvalde
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
bez fotografie

Zbytky přemyslovského hradu Fürstenvalde najdete na Zámecké hoře, která se vypíná nad západním okrajem města Vrbna pod Pradědem v nadmořské výšce cca 800 metrů nad mořem v bývalém okrese Bruntál. Hrad byl pravděpodobně vybudován ve 14. století, přesněji kolem roku 1348. Kolem roku 1421 v době rakousko-uherských válek zničen. Kolem celé Zámecké hory vede červeně značená naučná stezka. Do dnešního dne se dochovaly nepatrné zbytky hradních stěn, které jsou značně zarostlé lesní vegetací. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Fürstenwald
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fürstenwald (zřícenina hradu)

Hrad zbudovali v 1. polovině 14. století opavští Přemyslovci k ochraně západní části opavského knížectví, snad náhradou za starší Freudenštejn. Poprvé doložen rokem 1348, po roce 1377 jej získala opolská knížata, roku 1397 připadl zpět opavským Přemyslovcům. Zanikl v některé z válek 15. století, nejspíš za vpádu vojsk Matyáše Korvína počátkem 70. let....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Grabštejn
 hrad v okrese Liberec
Grabštejn (hrad)

Hrad Grabštejn - Hrad a zámek Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy. O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2.polovině 13.století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Grafenštejně. Dominantou nově vystavěného hradu i širokého okolí se stala vysoká a mohutná okrouhlá věž....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Habrovany
 tvrz, zámek v okrese Vyškov
bez fotografie

Tvrz z poloviny 14. století zničena v husitských válkách. V 2. poloviny 15. století obnovena a v polovině 16. století přestavěna Dubčanskými ze Zdenína v patrový renesanční zámek, který v letech 1635 - 1773 náležel jezuitům. V roku 1825 přestavěn do dnešní podoby rodem Herringů....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hajany
 zámek v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Zámeček byl postaven koncem 18. století rodem Smetanů, sídlem velkostatkářů byl až do roku 1945. Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krátkým bočním křídlem. Exteriéry zámku byly přestavěny. Do padesátých let byla na statku malá věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Haluzice
 hradiště v okrese Kroměříž
bez fotografie

Již nepříliš výrazné, ale stále patrné reliéfní pozůstatky tvrze, leží na klesajícím výběžku, několik metrů nad železniční tratí, asi 500 m jižně od zastávky Haluzice. Místo je díky pracím při stavbě železnice částečně porušené. Je potřeba upozornit na chybné značení na turistických mapách. Výraznější...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hamr
 zámek v okrese Tábor
bez fotografie

Původní tvrz byla postavena v 1. polovině 16. století. V roce 1696 byla přestavěna na barokní zámek. Tento objekt patřil po roce 1918 Jednotě českobratrské, která zde zřídila domov důchodců. Ve 2. polovině minulého století zámek užívalo JZD jako sklad a ještě později tady byl zřízen archiv....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hamrštejn
 zřícenina hradu v okrese Liberec
Hamrštejn (zřícenina hradu)

Rozsáhlá zřícenina hradu nad Lužickou Nisou nedaleko Liberce. Hrad postavený na skalním ostrohu nad řekou v 1. pol. 14. stol. chránil obchodní stezku z Liberce do Žitavy, železné hamry pod ním, jedny z nejstarších v Čechách, a doly na vzácné kovy, které zůstaly v provozu až do pol. 18. stol. Poprvé se připomíná r. 1357, r. 1433 hrad dobyli a obsadili husité, po následných majetkových sporech byl obýván ještě v první pol. 16. stol.; kupní smlouva z r. 1558 jej uvádí už jako pustý. Zachována obvod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hanspaulka - Praha 6
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Hanspaulka - Praha 6 (letohrádek)

Hans Paul Hipmann postavil po roce 1733 velké obytné stavení Hanspaulský letohrádek. Jedná se o jednopatrovou budovu, která prošla přestavbami v letech 1823 až 1834 a v 19. století. Letohrádek je veřejnosti nepřístupný....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hardegg - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hardegg - Rakousko (hrad)

Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že byla hradní vyvýšenina osídlena již od 10. století. První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém Ottu von Hardegg. Hrad byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Hartenberg - Hřebeny
 zřícenina hradu v okrese nezařazeno
bez fotografie

Zříceniny barokně přestavěného gotického hradu Hartenberk stojí na ostrohu nad osadou Hřebeny na Sokolovsku. Z původního hradu a mladšího barokního zámku se dochovala věž s hrazeným parkánem, torzo paláce, zbytky sklepů a dalších budov. Zajímavostí je ve skále vytesaná 40 metrů hluboká studna. Na hradě je opravená hradní expozice uvnitř velké...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
30
mírný pokles
Hartenštejn - Bochov
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu)

Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je uváděn od roku 1609. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední nárůst
Hasištejn
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Hasištejn (zřícenina hradu)

Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji dostatečně dokumentuje jak skladba hradu, tak jeho architektonická forma.Založen při důležitém hraničním přechodu při tzv. Kralupské cestě z Čech na Lipsko a Halle někdy po roce 1300. Stavebník není znám, hrad poprvé připomínán až roku 1348. V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hausberg - Kraslice
 zřícenina hradu v okrese Sokolov
bez fotografie

Hrad nad říčkou Svatavou, zvaný též Greslein, doložen r. 1272 jako královské léno. Dobyt r. 1412 jako sídlo loupežníků, podruhé vypálen za bojů proti Jiřímu z Poděbrad. Po polovině 16. stol. sídlo přeneseno do Kraslic, hrad opuštěn a rozebrán na stavební materiál. Na vrchu Hradiště zachovány terénní stopy, příkopy a valy. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hazlov
 zřícenina hradu, zámek v okrese Cheb
Hazlov (zřícenina hradu, zámek)

Vystaven po roce 1200 (první zmínka roku 1224) a až do roku 1501 patřil pánům z Hazlova. Dále velmi často měnil majitele, ale stále sloužil jako sídlo a byl několikrát přestavován. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Helfenburk
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Helfenburk (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na pískovcovém skalním ostrohu v lesích u Úštěku, v neobvyklé poloze uprostřed zalesněného údolí. Hrad založen jako skalní v 1. pol. 14. stol., r. 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a po r. 1380 přestavěl jeho nástupce Jan z Jenštejna. V bouřlivých dobách husitských válek útočiště arcibiskupa, poté přešel do šlechtických rukou. Obydlen zůstal ještě téměř po celé 16. stol., r. 1620 zapálen a zničen. Hlavní věž se dočkala romantických úprav v letech 1887-90, kdy ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles


    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze