Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Kyjov
 zámek v okrese Hodonín
Klášter Hradisko zde postavil tvrz, připomínanou rokem 1480. Počátkem 16. století zpustla. V roce 1538 koupil Kyjov Jan z Kunštátu a postavil zde renesanční zámek, pravděpodobně nikoli v místech tvrze. V roce 1548 se Kyjov stal královským městem a zámek získalo město. Bydleli v něm městští úředníci a později důstojníci zdejší posádky. V roce 1636 vyhořel, v 18. století přistavěna severní část, v r...

střední nárůst
Kyjov
 zaniklý hrad v okrese Plzeň-sever
Skromné pozůstatky po malém hrádku na skále nad Chotíkovským potokem, nedaleko Malesic u Plzně, v místech někdejšího pohanského obětiště. Založen pravděpodobně na počátku 14. stol., připomíná se pouze při směně r. 1365; r. 1503 se již uvádí jako pustý. Patřil mezi jednoduché šlechtické hrady s velkým zastoupením dřevěných konstrukcí. Zachovaly se terénní nerovnosti, mělký příkop a val. Podle pov...

mírný pokles
Kyjovice
 zámek v okrese Opava
Kyjovice (zámek) Kyjovice původně náležely premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce, později přešly do světských rukou - v 15. století jako klášterní leno, v roce 1537 jako alodní statek, v 16. století na nějaký čas k bíloveckému panství. Od roku 1669 již patřil kyjovický statek baro...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kyjovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Zřícenina Kyjovského hradu - Asi 0,5 - 1 km západně od Kyjova se nad levým břehem Křinice vypíná do výšky kolem 40 m skalní ostroh, na jehož temeni se dochovaly skromné stopy dávného osídlení. Dříve se předpokládalo, že zde stával strážní hrad, vybudovaný k ochraně zemské stezky, vedoucí od Labe směrem k Žitavě a Budyšínu. Ačkoliv měl údajný hrad neobvykle velkou rozlohu, nedochovaly se o něm v hi...

velký nárůst
Kynšperk nad Ohří
 zřícenina hradu v okrese Sokolov
Již v 12. století zde stálo pomezní hradiště českých knížat, později přestavěné na raně gotický královský hrad (původní název Königsberg). Osada pod ním roku 1232 povýšena na město. Od počátku 15. století hrad zastavován šlechtě (páni ze Štampach...

střední pokles
Kyšperk
 zaniklý hrad v okrese Ústí nad Orlicí
Zaniklý hrádek na východním ostrožně protáhlého kopce západně od Letohradu. Nevelký hrad byl opevněn s vyjímkou jižní strany, která tvoří příkrý sráz valy a příkopy na severozápadě zdvojeným. Historické zprávy o hrádku mlčí. Hrad není v písemných pramenech přímo uváděn, jeho existence je doložena jen nepřímo jmény majitelů užívajících podle hradu přídomku z Kyšperka. Prvním jeho písemně doloženým...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kyšperk – Krupka-Unčín
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Kyšperk – Krupka-Unčín (zřícenina hradu) Zříceniny hradu, založeného zřejmě (podobně jako nedaleký Střekov či Kamýk) z iniciativy Jana Lucemburského, poblíž Krupky. Připomínán prvně r. 1319, stal se majetkem pražských biskupů, později arcibiskupů; významně přestavěn za Jana z Jenštejna. Od r. 1415 šlechtický majetek, obléhán husity v letech 1428 a 1433, ve druhém případě dobyt; nákladněji udržován ještě na poč. 16. stol., ve 20. letech 1...

střední nárůst
HODNOCENÍ
53 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Křečovice
 tvrz v okrese Benešov
První zmínky o tvrzi pochází z roku 1373....

střední pokles
Křetín
 zámek v okrese Blansko
Křetín (zámek) Tvrz připomínána poprvé roku 1521, ale existovala patrně již dříve, místní zemanský rod doložen od 14. století. Na přelomu 16. a 17. století přestavěli Vojeničtí z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1852 vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu ...

obrovský nárůst
Křídlo
 hr v okrese Kroměříž
Křídlo
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
Hrad založen počátkem 14. stol. na křídlovitém výběžku protáhlé hory Barvínku nad obcí Chomýž, poprvé doložen r. 1365. Po r. 1460 na něm dílna na padělání uherských mincí. Před r. 1480 hrad dobyt a zbořen uherským vojskem Matyáše Korvína. Dochovány jen obrysy hradního paláce, zbytky věže a studna, zřícenina dostupná po značených cestách z obcí Chomýž a Brusné....

střední pokles
Křimice
 zámek v okrese Plzeň-město
Původně zde stávala tvrz, její poslední zbytek - vysoká věž - byl zbořen kolem roku 1810. Zámek vystavěn v roce 1732 Lobkovici a znovu empírově upraven roku 1831....

obrovský nárůst
Křivoklát
 hrad v okrese Rakovník
Křivoklát (hrad) Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Roma...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Křivsoudov
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Zbytky arcibiskupského hradu ve stejnojmenné obci nedaleko Čechtic, pohlcené a zdevastované mladší zástavbou. Hrad založen ve 2. pol. 13. stol., od r. 1307 až do počátku husitských válek byl majetkem pražských biskupů. Zpustl během 15. stol., jako "zámek pustý" se uvádí poprvé r. 1550. Na místě hradu byla r. 1770 vystavěna mohutná barokní sýpka (s využitím dochovaných zdí), po požáru r. 1928 zbo...

velký nárůst
Křižanov
 hrad, zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Křižanov (hrad, zámek) Hrad postavil pravděpodobně v 1. polovině 13. století Přibyslav z Křižanova. Pánům z Křižanova (erb křídlo) náležel do roku 1464. Za husitských válek nebo za vpádu Matyáše Korvína na Třebíčsko zpustl a roku 1464 jej pustý přejímali Pernštejnové. V roce 1562 získali pustý hrad Lhotští z Ptení a v jeho místech vybudovali rozsáhlý renesanční zámek. Tehdy asi zanikly poslední zbytky hradu. Drobné baro...

velký nárůst
Křtiny
 zámek v okrese Blansko
Zámek Křtiny je barokní zámek, který v současnosti slouží jako společenské a vzdělávací centrum Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. ...

obrovský nárůst
Lacembok – Zíkev
 zaniklý hrad v okrese Havlíčkův Brod
Terénní pozůstatky po hradu na nevysoké ostrožně nad Vrbeckým potokem, SV od Souboře nedaleko Ledče nad Sázavou. Poprvé se připomíná v pol. 14. stol., zanikl za husitských válek kolem r. 1420, jako pustý se uvádí r. 1457. Dochovaly se příkopy, val a výrazné stopy po zástavbě v prostoru hradního jádra. Lacembok patřil s největší pravděpodobností k hradům bergfritového typu. ...

mírný pokles
Lamberk
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Zřícenina hradu, původně zvaného Langenberk, na skalnaté ostrožně nad kaňonovitým údolím Oslavy poblíž Náměště nad Oslavou. Připomíná se v 2. pol. 14. stol., na přelomu 14. a 15. stol. byl základnou vojenských rot Jana Sokola, jenž z hradu podnikal soukromé kořistné výpravy, ale byl především nájemným vojevůdcem středoevropského významu. Zbořen byl pravděpodobně za feudálních rozbrojů kolem r. 1...

mírný pokles
Landštejn
 hrad v okrese Jindřichův Hradec
Landštejn (hrad) Hrad Landštejn, jak již napovídá název, byl pomezní pevností na neklidné českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. Podle staršího názoru byli jeho staviteli rakouské rody hrabat z Raabsu a Zöbingu, Nejnovější archeologické výzkumy této lokality však nepochybně prokázaly, že starší rakouský hrad byl situován v dnešní vesnici Pomezí naproti Landštejnu a zachovala se z něj dodnes ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Lanšperk
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Lanšperk (zřícenina hradu) Z hradu Lanšperka je dochovaná část plášťové hradby a několik sklepních místností....

mírný pokles
Lány
 zámek v okrese Kladno
Lány (zámek) Zámek Lány je veřejnosti nepřístupný. Návštěvní doba parku (zpřístupněn od roku 1990): středa a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle a o svátcích od 10.00 do 18.00 hodin každoročně v období od soboty před velikonočními svátky do 2. listopadu a ve výroční dny narození a úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka (7. března a 14. září - v těchto dnech je otevřeno od 10.00 do 18.00 ...

střední pokles
Lány
 zámek v okrese Břeclav
Lány (zámek) Zámek je empírová stavba, vybudovaná v letech 1810 - 1811 Janem I. Lichtenštejna.Od roku 1958 zde probíhá archeologický výzkum....

obrovský nárůst
Lány - Svitavy
 zámek v okrese Svitavy
Empírový z doby kolem roku 1820, novodobě upraven. Postaven olomouckým arcibiskupem jako sídlo svitavského panství....

střední nárůst
Lanžhot
 zámeček v okrese Břeclav
Zámeček se nachází na jižním okraji města. Pochází z poloviny 19. století a byl vybudován jako lovecký zámeček tehdešími vlastníky území - Lichtenštejny. Později byl sídlem knížecí lesní správy pro polesí Soutok. Dnes je ve správě Lesů České republiky a je zde sídlo polesí Lanžhot. Před objektem je zajímavý exponát dřevěných saní s mohutným kmenem dubu a jak na tabulce je sděleno, je věnován pamá...

velký nárůst
Lapikus
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Lapikus (zřícenina hradu) Vznikl pravděpodobně v 2. polovině 14. století (poprvé doložen roku 1411). Zpustl za válek ve 2. pololetí 15. století. (jako pustý se připomíná poprvé roku 1508). Byl vybudován na ostrohu vybíhajícím k severu a tím byl určen jeho půdorys. Na jihu se zachoval zbytek příkopu, na severu zbytek hradební zdi a přilehlém parkánu, na západě část obvodového zdiva obytné budovy. Přístup odbočkou ze zelen...

mírný nárůst
Laškov
 zámek v okrese Prostějov
Laškov (zámek) Tvrz doložena roku 1492. V 16. století ji rod ze Švábenic a Kokorští z Kokor upravovali v pozdní gotice a renesančně (pravé křídlo dnešní stavby). V roce 1693 přestavěna olomouckým augustiánským klášterem v barokní čtyřkřídlý zámek sloužící jako letní rezidence. Od roku 1825 patřil rodu Kolářů, za nich v letech 1882 - 1890 přestavěn v pseudoklasicistickém slohu (především fasády). V roce 1887 pobý...

mírný pokles
Lažany
 zámek v okrese Strakonice
Středověkou tvrz v Lažanech, vybudovanou snad ještě v závěru 14. století a obklopenou rybníky Zděný a Machovák, vystřídal dnešní jednopatrový dvoukřídlý zámek s jednoduchým pozdně barokním průčelím na severním křídle. Do starší stavební fáze tv...

střední pokles
Lázně Bělohrad
 zámek v okrese Jičín
Nejcennější historickou stavbou ve městě je barokní zámek z přelomu 17. a 18. století s kaplí zasvěcenou Janu Evangelistovi. Zámek je v současné době využit pro školství a veřejnosti není přístupný. Za zámkem se rozkládá Zámecký par...

mírný pokles
Lázně Letiny
 zámek v okrese Plzeň-jih
Původní zámek pocházel ze 17. stol. V tomto století byl dále upraven na lázeňský dům. V roce 1900 až 1901, v období rozkvětu těchto lázní, byla postavena řada lázeňských budov a také nový lázeňský dům a kolonáda při starém zámku, který se od té doby nazýval Staré lázně. Zámek (Staré lázně) později sloužil jako kuchyně a r. 1988 byl zbořen....

střední nárůst
Lázně Libverda
 zámek v okrese Liberec
Lázně Libverda (zámek) Lázeňský dům Zámeček byl postaven na přelomu 18. a 19. století. Stavbu provedl Franz Thum z Frýdlantu pravděpodobně podle plánů libereckého stavitele Johanna Josepha Kuntzeho (1724–1800). K objektu přiléhá torzo klasicistní branky vedoucí do někdejší zahrady. Výjmečně dochovaná stavba ...

velký nárůst
Lechovice
 zámek v okrese Znojmo
V 2. polovině 14. století zde místní vladycký rod vybudoval tvrz (poprvé doložena roku 1390). Zanikla v 2. polovině 15. století (roku 1481 pustá). Její přesné místo není známo. Od roku 1660 náležela ves klášteru v Louce. Roku 1740 nechal opat kláštera v sousedství kostela vybudovat rezidenci, která sloužila pro letní pobyt příslušníků kláštera. Po zrušení kláštera roku 1784 náležela rezidence nábo...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Ledeč nad Sázavou
 hrad, zámek v okrese Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou (hrad, zámek) Původně gotický hrad Ledeč nad Sázavou, přestavěný v 16.století na renesanční zámek, je vystavěn na skále ve stejnojmenném městě, ležícím v údolí řeky Sázavy. Byl založen ve 2.polovině 13.století a náleží tak k nejstarším šlechtickým sídlům. Tehdy pan...

stgnace
HODNOCENÍ
62 %
Lednice
 zámek v okrese Břeclav
Lednice (zámek) Jestli Lichtenštejnům závidíte jejich někdejší panství už při procházce zahradou, nedoporučujeme vstupovat do interiérů zámku. Lednice je majestátné, honosné sídlo - přesně takové si člověk představí při slovech: „Za devatero horami a devatero lesy stával kdysi nádhern&yac...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Ledvice
 zaniklý hrad v okrese Znojmo
Malý hrádek nacházející se JV od Vémyslic v záhybu potoka. Místně nese označení Na skalce. Místo je porostlé akáty a vysokou trávou a proto není moc zřetelné. V době vegetačního klidu lze reliéf hrádku dobře vidět. Hrádek má dvoudílnou dispozici s přední částí dlouhou asi 50m vyvýšenou o jeden metr nad jádrem s rozměrem 28x18m. Obě části od sebe odděluje 13 široký a 3m hluboký příkop. Jádro končí ...

velký nárůst
Lelekovice
 zaniklý hrad v okrese Brno-venkov
Lelekovice (zaniklý hrad) Pozůstatky po hradu, odkryté až nedávným archeologickým výzkumem, v blízkosti kostela ve stejnojmenné obci. Před výzkumem nebyly patrné žádné náznaky zdiva ani příkopy, které by objekt oddělovaly od kostela a chránily po stranách. V písemných pramenech je hrad poprvé zmiňován r. 1358, r. 1401 byl s použitím palných zbraní dobyt a již nebyl obnoven. Hrad byl založen ve čtyřicátých letech 14. stole...

střední pokles
Lemberk
 zámek v okrese Liberec
Lemberk (zámek) Zámek Lemberk - stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Název ...

stgnace
HODNOCENÍ
80 %
CENA OD
70
Lenešice
 zámek v okrese Louny
Mezi lety 1650 a 1684 prošla původní tvrz úpravou na jednoduchý venkovský zámek. Z tohoto období se dochovala brána s bohatě zdobeným štítem. Další přestavba byla uskutečněna v letech 1767 a 1821. Po 2. světové válce prostory využíval zemědělský podnik pro svoje kancel&aacu...

velký nárůst
Lčovice
 zámek v okrese Prachatice
Lčovice (zámek) Významný raně baronkí objekt v dominantní poloze, zasazený v parku s drobnou architekturou. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice jednotlivých objektů. V průběhu 17. století byla původní tvrz přestavěna na renesanční zámek. K další přestavbě došl...

velký nárůst

    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)