Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník

Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ... podrobnosti >

střední nárůst
Bauerova vila - Libodřice
 architektonická zajímavost v okrese Kolín

Bauerova vila - Libodřice, stavba dle projektu J.Gočára z let 1912-1914 ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Bechyňská brána - Tábor
 historická památka v okrese Tábor


obrovský nárůst
Bílkova vila - Praha 6-Hradčany
 architektonická zajímavost v okrese Praha hl.m.

Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově. Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat "Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnoh... podrobnosti >

mírný pokles
Brněnská trojčata - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město

Komplex administrativních budov začal postupně vznikat od poloviny 60. let 20. století . První projektové zpracování a první smlouvy byly připravovány v roce 1966 a budova s označením " B " byla postavena jako první . Uživatelé ji počali používat v roce 1972. Druhou budovou , která vyrostla na ploše nedaleko Veveří ulice byla budova " A " . Ta začala sloužit v roce 1975 . Poslední velká stavební etapa představovala výstavbu budovy " C " a spojovacího objektu . Tyto části byly dokončeny v roce 19... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

velký nárůst
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín

Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlavní osou sever - jih, má osm okenních os do hlavního průčelí, tři ... podrobnosti >

mírný pokles
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí are&a... podrobnosti >

velký nárůst
Chata Maměnka - Pustevny
 architektonická zajímavost v okrese Nový Jičín

Pustevny se řadí k našim významným turistickým centrům. Původně zde, ve výšce 1018 m n.m., žili poustevníci, a to až do r. 1874. V roce 1898 zde byla postavena členy turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť útulna Maměnka a restaurace Libušín, podle projektu známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Stavby jsou provedeny v secesním stylu se zachov&aacu... podrobnosti >

střední nárůst
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč

Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ... podrobnosti >

mírný pokles
Dobytčí tržnice - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Číslo v seznamu kulturních pamatek: 19706/8-3156 ... podrobnosti >

velký nárůst
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice

Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně hmotové sklady, dispozičn&ia... podrobnosti >

stgnace
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice

Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené stavby. V nedávných letech vzorná oprava. Uvnitř zavěšen zvon z roku 1464. ... podrobnosti >

mírný pokles
Čekárna tramvaje Obilní trh - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město

Tramvajová trať Komenského náměstí – Masarykova čtvrť, náměstí Míru je součástí sítě tramvajové dopravy v Brně. Začíná na Komenského náměstí před Červeným kostelem a vede po Joštově ulici a dále po ulici Údolní až do Masarykovy čtvrti na náměstí Míru . Koncová smyčka s výstupní a nástupní  zastávkou za socialismu nesla název Jiráskova čtvrť, od začátku 90. let , po roce 1991 do září 2001 nesla název Masarykova čtvrť bez upřesnění polohy . Trať byla postavena postupně mezi lety 1901 a 1929.Zastáv... podrobnosti >

velký nárůst
Činžovní dům - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Číslo v seznamu kulturních památek: 14266/8-3131 ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Empírový egyptský obelisk - Dolní Rožínka
 architektonická zajímavost v okrese Žďár nad Sázavou

 Empírový egyptský obelisk z přelomu 18. a 19. století v lesoparku Templ v Dolní Rožínce. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Eneolitické sídliště - Srby
 naleziště v okrese Plzeň-jih

Eneolitické výšinné sídliště s chamskou kulturou, jehož severní a částečně západní prostor byl v 60tých letech částečně prozkoumán. Na upravené plošině skály si lidé postavili chaty. Toto sídliště bylo zároveň osadou a výrobním střediskem. Zemědělci pěstovali především obilniny a dospěli i k pěstování lnu. Svědč&ia... podrobnosti >

střední pokles
Fara - Heraltice
 zajímavost v okrese Třebíč

Monumentální raně klasicistní budova fary s dochovanou původní dispozicí byla vystavěna v roce 1790 na místě starší stavby zničené požárem. Jednopatrový obdélný objekt je v průčelí členěn nepatrným středním rizalitem završeným nízkým trojúhelným štítem. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1837. Při SZ okraji obce Katovice, při průjezdné komunikaci Strakonice - Horžďovice je situov... podrobnosti >

obrovský nárůst
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice

V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou byla postavena roku 1645, v 18. stolet&i... podrobnosti >

mírný nárůst
Fara - Planá nad Lužnicí
 zajímavost v okrese Tábor

Zděná fara se nachází v těsné blízkosti hlavního silničního tahu Tábor – České Budějovice, v pohledové i komunikační ose s kostelem sv. Václava, jenž se umístěn na protistraně komunikace. Planská fara je v písemných pramenech zmiňována již ve 14. století (před 1357). Obnovena byla r. 1666 (tehdy obec i s patronátními povinnostmi zdědil po Lidmile Be... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      Dalšídalší