Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník
Areál fary - Zbečno (fara) Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ...

střední pokles
Bauerova vila - Libodřice
 architektonická zajímavost v okrese Kolín
Bauerova vila - Libodřice (architektonická zajímavost) Bauerova vila - Libodřice, stavba dle projektu J.Gočára z let 1912-1914 ...

velký pokles
Bechyňská brána - Tábor
 historická památka v okrese Tábor
Bechyňská brána - Tábor (historická památka) Bechyňská brána je jediná dochovaná brána středověkého opevnění města Tábor.  Dochovanou podobu získala ve třicátých letech patnáctého století během přestavby přilehlého hradu Kotnov a při pozdějších úpravách. Bránu původně tvořila čtverhranná v...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bílkova vila - Praha 6-Hradčany
 architektonická zajímavost v okrese Praha hl.m.
Bílkova vila - Praha 6-Hradčany (architektonická zajímavost) Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově. Pražská vila měla podl...

mírný pokles
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 18 je situována na východní straně návsi, mírně zastrčená do širší soudky, zprava přiléhá vyšší dům, vlevo na ní navazuje nižší ohradní zeď usedlosti. Jedná se o jednu z nejlepších prací Jakuba Bursy z Vlachova Březí z...

velký nárůst
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 4 je situována na západní straně návsi. Předmětem památkové ochrany je krátká ohradní zeď se štítem s bránou a brankou, tvořící jeden architektonicky pojatý celek. Úsek ohradní zdi s bránou a brankou je umístěn mezi obytným stavením...

velký pokles
Bratrský sbor - Ivančice
 sbor v okrese Brno-venkov
Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku. Soubor dochovaných stavebních pozůstatků Bratrského sboru v Ivančicích tvoří archeo...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brněnská trojčata - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město
Brněnská trojčata - Brno (architektonická zajímavost ) Komplex administrativních budov začal postupně vznikat od poloviny 60. let 20. století . První projektové zpracování a první smlouvy byly připravovány v roce 1966 a budova s označením " B " byla postavena jako první . Uživatelé ji počali používat v roce 1972. Druhou budovou , která vyrostla na ploše nedaleko Veveří ulice byla budova " A " . Ta začala sloužit v roce 1975 . Poslední velká stavební e...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Budova městského úřadu - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Budova městského úřadu  - Třebíč (budova) Z důvodu kapacitního rozšíření administrativní budovy městského úřadu byla v letech 1961-62 jižně od starší secesní budovy přistavěna budova nová o čtyřech nadzemních podlažích při pohledu z ulice Bedřicha Václavka, kam je rovněž orientován vstup s moderním reprezantativním průč...

střední pokles
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín
Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlav...

stgnace
Bývalá radnice - Chvalšiny
 dům v okrese Český Krumlov
Bývalá radnice čp. 124 je součástí městské památkové zóny Chvalšiny. Patrový dům vystupuje svou hmotou z uliční čáry domů na západní straně náměstí. Přízemí předstupuje formou podloubí, které svou konstrukcí nese hmotu předsazeného první...

velký nárůst
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Bývalý panský pivovar - Čechtín (zajímavost) Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova ...

obrovský nárůst
Bývalý velkostatek - Veveří
 zemědělský dvůr v okrese Olomouc
Bývalý velkostatek - Veveří (zemědělský dvůr) Barokní architektura z přelomu 18. a 19. století. Bývalý zemědělský dvůr tvořený obytným domem s přístavkem, stájí a 4 hospodářskými budovami. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chata Maměnka - Pustevny
 architektonická zajímavost v okrese Nový Jičín
Chata Maměnka - Pustevny (architektonická zajímavost) Pustevny se řadí k našim významným turistickým centrům. Původně zde, ve výšce 1018 m n.m., žili poustevníci, a to až do r. 1874. V roce 1898 zde byla postavena členy turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť útulna Maměnka a restaurace Libušín, podle projektu známého slovenské...

mírný pokles
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Cihelna - Čechtín (zajímavost) Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ...

střední pokles
Dobytčí tržnice - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních pamatek: 19706/8-3156 ...

velký pokles
Dům - Kloub
 dům v okrese Strakonice
Na severní straně návsi se nachází výměnek čp. 23, který byl pravděpodobně součástí usedlosti čp. 3. Výměnek má prostý trojúhelný štít datovaný do roku 1848. Areál je tvořen vlastním domem (výměnkem) s navazující klenutou bránou. ...

velký pokles
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova) Příklad začlenění moderní stavby do uliční čáry historické zástavby Karlova náměstí. Ačkoliv byla stavba koncipována v době, kdy centrum Třebíče podléhalo rozsáhlým asanačním zásahům historické zástavby a nové výstavbě, Dům obuvi, dvoupodlažní st...

střední nárůst
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice
Dvůr Anín - Lnáře (sýpka) Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se ...

obrovský nárůst
Dvůr Na Lázni č.p.41 - Chelčice
 areál v okrese Strakonice
Usedlost Na Lázni je uzavřený soubor budov s velkou vjezdovou branou a barokními štíty. Nedaleko ní stojí kaple sv. Máří Magdalény. Kaple dala vznik zmíněnému hospodářskému dvoru - malým lázním. V průběhu 18. století se počet poutí zvýšil a láz...

velký nárůst
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice
Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené sta...

obrovský nárůst
Čekárna tramvaje Obilní trh - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město
Čekárna tramvaje Obilní trh - Brno (architektonická zajímavost) Tramvajová trať Komenského náměstí – Masarykova čtvrť, náměstí Míru je součástí sítě tramvajové dopravy v Brně. Začíná na Komenského náměstí před Červeným kostelem a vede po Joštově ulici a dále po ulici Údolní až do Masarykovy čtvrti na náměstí Míru . Koncová smyčka s výstupní a nástupní  zastávkou za socialismu nesla název Jiráskova čtvrť, od začátku 90. let , po roce 1991 do září 2001 nesla náz...

stgnace
Činžovní dům - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních památek: 14266/8-3131 ...

velký pokles
Empírový egyptský obelisk - Dolní Rožínka
 architektonická zajímavost v okrese Žďár nad Sázavou
Empírový egyptský obelisk - Dolní Rožínka (architektonická zajímavost)  Empírový egyptský obelisk z přelomu 18. a 19. století v lesoparku Templ v Dolní Rožínce. ...

stgnace
Eneolitické sídliště - Srby
 naleziště v okrese Plzeň-jih
Eneolitické výšinné sídliště s chamskou kulturou, jehož severní a částečně západní prostor byl v 60tých letech částečně prozkoumán. Na upravené plošině skály si lidé postavili chaty. Toto sídliště bylo zároveň osadou a výrobním střediskem. Země...

střední pokles
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1...

obrovský nárůst
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budo...

stgnace
Fara - Planá nad Lužnicí
 zajímavost v okrese Tábor
Zděná fara se nachází v těsné blízkosti hlavního silničního tahu Tábor – České Budějovice, v pohledové i komunikační ose s kostelem sv. Václava, jenž se umístěn na protistraně komunikace. Planská fara je v písemných pramenech zmiňována již ve 14. století (před 1357...

velký pokles
Fara - Polevsko
 fara v okrese Česká Lípa
Budova bývalé fary, nacházející se v severní části obce, byla postavena v současné podobě na konci 18. století, patrně roku 1789. Stavba je pro region typickým příkladem pozdně barokní fary. ...

mírný pokles
Fara - Předslavice
 fara v okrese Strakonice
Na jižním okraji obce Předslavice je situován areál fary. Fara se nachází západním směrem od kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava, který je rovněž nemovitou kulturní památkou. Areál tvoří vlastní budova fary na jihu a hospodářské budovy na severu, které jsou v...

mírný pokles
Fara - Sloup
 zajímavost v okrese Blansko
Fara - Sloup (zajímavost) Pozoruhodná pozdně barokní stavba s původní dispozicí a výrazně členěným průčelím vznikla ve 2. polovině 18. století a spolus kostelem tvoří malebný barokní celek s vysokou uměleckou a kulturně-historickou hodnotou. Po rekonstrukci je fara v dobrém stavu. Barevnost fasády byla zjištěna spektrá...

obrovský nárůst
Fara - Stará Říše
 zajímavost v okrese Jihlava
Fara - Stará Říše (zajímavost) Barokní farní budova z roku 1758 je situovaná naproti kostelu. Jednopatrová řadová budova obdélného půdorysu má fasádu členěnou nízkým středním rizalitem prolomeným segmentovým portálem, nad kterým je umístěn plastický erb novoříšského klá&scar...

mírný pokles
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice
Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bý...

mírný pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín
Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešn&iacut...

obrovský nárůst
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na ...

střední pokles
Farní úřad Křetín
 architektonická zajímavost v okrese Blansko
Farní úřad Křetín (architektonická zajímavost) Farní úřad v diecézi brněnské, děkanství boskovickém. ...

velký pokles
Františkánský klášter - Hostinné
 klášter v okrese Trutnov
Areál františkánského kláštera se nachází jihovýchodně mimo hradby města za potokem. Tvoří jej klášterní kostel sv. Františka, pro který byl upraven starší renesanční kostel, raně barokní konvent a ohradní zeď s domky (bývalými hrobkami), kter&...

mírný pokles
Frantova vila - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
Volně stojící vila Dr. Jaroslava Franty se zahradou a oplocením je patrová členitá stavba přibližně čtvercového půdorysu, postavená v letech 1903-1904 podle projektu Kamila Hilberta. Dům téměř čtvercového půdorysu stojí v rozlehlé obdélné zahradě, kterou vymezuje na jižní straně ulice Pod penzion&a...

velký pokles
Hrad - hrádek Křikava - Černívsko
 zřícenina v okrese Strakonice
Hrad Křikava se připomíná poprvé v r. 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V r. 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. R. 1402 byl hrad přepaden zbojníky. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku r. 1418 prodal a uchýli...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)