Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hvězdárny a planetária v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 33                Mapa
Astronomický ústav AV ČR - Ondřejov
 hvězdárna v okrese Praha-východ
Astronomický ústav AV ČR - Ondřejov (hvězdárna) Astronomický ústav je přímým pokračovatelem klementinské hvězdárny, která byla založena na začátku 18. století při jezuitské koleji v komplexu Klementinum na Starém Městě v Praze. Jako datum založení hvězdárny se uvádí rok 1751 nebo 1752 (jiné prameny udávají rok 1750). V...

mírný pokles
Bývalá hvězdárna - Mikulášovice
 hvězdárna v okrese Děčín
Bez povšimnutí zůstává být v této kapitole nenápadný jednopatrový dům s balkónem a převyšující kulatou věží s kopulí u hlavní silnice, na protější straně kostela sv. Mikuláše. Většinou jen starší občané vědí, že zde byla v ...

střední pokles
Hvězdárna - Holešov
 hvězdárna v okrese Kroměříž
Hvězdárna - Holešov (hvězdárna) První myšlenka na vybudování Lidové hvězdárny vznikla z podnětu Františka Sojáka a Bohumila Nábělka již v letech 1951 - 1952. Jako nejsnáze dostupný a nejvhodnější objekt pro umístění hvězdárny byl vybrán bývalý altánek v tzv. Růžové zahradě zámeckého parku. Řešení úpravy altánku pro hvězdárnu vypracoval architekt Matuška z Bystřice pod Hostýnem. Bohužel Státní památková správa zamítla adaptaci al...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hvězdárna - Praha-Ďáblice
 hvězdárna v okrese Praha hl.m.
Pro veřejnost byla otevřena roku 1956 a je dnes součástí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Obsahuje dvě kopule s dalekohledy a přednáškový sál. Hvězdárna nabízí: denní a noční astronomické pozorování pro veřejnost astronomické, cestopisné a kosmonautické př...

mírný pokles
Hvězdárna - Valašské Meziříčí
 hvězdárna v okrese Vsetín
Hvězdárna - Valašské Meziříčí (hvězdárna) Hvězdárna Valašské Meziříčí byla otevřena pro veřejnost 14. září 1955. Do současnosti (k 31. 12. 2016) ji navštívilo 1 134 041 návštěvníků nejrůznějšího věku, z domova i ze zahraničí, od náhodných příchozích po pravidelné návštěvníky astronomických akcí. Stručně z historie astronomie na Valašsku:Počátky astronomické činnosti na Valašsku jsou nerozlučně spojeny s Antonínem Ballnerem. Již počátkem d...

velký nárůst
Hvězdárna - Veselí nad Moravou
 hvězdárna v okrese Hodonín
Hvězdárna ve Veselí nad Moravou je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Jsme specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Tuto činnost zajišťujeme zejména pořádáním odborných přednášek a pozorováním noční oblohy. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti spolupracujeme na fotografování velmi jasných meteor...

mírný pokles
HODNOCENÍ
80 %
Hvězdárna a planetárium - Hradec Králové
 hvězdárna v okrese Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium - Hradec Králové (hvězdárna) Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji metropole východních Čech - Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polab...

velký nárůst
HODNOCENÍ
35 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hvězdárna a planetárium - Teplice
 hvězdárna v okrese Teplice
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace řízená odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Zřizovatelem je Ústecký kraj. Hlavním úkolem organizace je tedy popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou naší činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomi...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hvězdárna a planetárium - Teplice
 hvězdárna v okrese Teplice
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace zřízena Ústeckým krajem, spravována Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Hlavním úkolem organizace je popularizovat poznatky z ...

obrovský nárůst
CENA OD
40
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka - Brno (hvězdárna) Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně se nachází v malebném parku na Kraví hoře nedaleko centra města. Předchůdcem nynější hvězdárny byla observatoř na střeše budovy technické univerzity. Během války však byly přístroje rozkradeny a tak se tato observatoř ocitla mimo provoz. Na vrcholu Kraví hory byl v poněkud zmenšené podobě realizován projekt architekta Karla Šotola. První výkopy b...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hvězdárna a planetárium Plzeň
 hvězdárna v okrese Plzeň-město
Hvězdárna a planetárium Plzeň je v současné době samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Magistrát města Plzně. Tato organizace, která v nejrůznějších podobách existuje přes padesát let, měla v minulosti i jiné názvy a spadala pod různé organizace, jak se dozvíte v ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Hvězdárna barona Krause - Pardubice
 hvězdárna v okrese Pardubice
Hvězdárna barona Krause - Pardubice (hvězdárna) Baron Artur Kraus se narodil 2.srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Například ing. Kašpara podporoval velmi intenzivně v pokusech o dobytí vzduchu. Baron Kraus dále podporoval tenis, díky němu se v Pardubicích sehrál první turnaj, dále podporoval motorismus, jako první s...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Hvězdárna Domu kultury Uherský Brod
 hvězdárna v okrese Uherské Hradiště
Jako každá instituce má i uherskobrodský astronomický kroužek a naše hvězdárna svou historii, jak tu slavnou, tak i tu všední a méně zajímavou. Tu naši můžeme rozdělit na několik, poměrně výrazně od sebe oddělených období. Období před rokem 1958 Od konce roku 1953 působil v Uherském Brodě poměrně aktivní astronomický kroužek amatérských astronomů, kterým postupně přestaly stačit schůzky v propůjče...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hvězdárna České Budějovice
 hvězdárna v okrese České Budějovice
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast, spolupráci s amatérskými astronomy, internetovým magazínům www.PLANETKY.cz a www.KOMETY.cz , a vlastnímu výzkumnému programu....

obrovský nárůst
Hvězdárna Františka Pešty - Sezimovo Ústí
 hvězdárna v okrese Tábor
Observatoř v Sezimově Ústí byla založena v roce 1964 panem Františkem Peštou, který byl v té době vedoucím astronomického kroužku v Sezimově Ústí. František Pešta pracoval nejprve na Podkarpatské Rusi, kde v roce 1927 založil pobočku České astronomické společnosti, a pak se v roce 1939 přestě...

obrovský nárůst
Hvězdárna Karlovy Vary
 hvězdárna v okrese Karlovy Vary
Hvězdárna Kroměříž
 hvězdárna v okrese Kroměříž
Hvězdárna Kroměříž (hvězdárna) Astronomie, a to hlavně populárně-vědecká, má v Kroměříži bohatou tradici. V letech 1878-1915 totiž působil v Kroměříži prof. Ferdinand Nábělek, který organizoval populární astronomické přednášky pro veřejnost, psal odborné články a spisy a jeho mapy byly známé i v zahraničí. Stal se tak fakticky zakladatelem tradice moderní astronomie v Kroměříži, a tato tradice je jeho pokračovateli udržována ji...

stgnace
Hvězdárna města Mladá Boleslav
 hvězdárna v okrese Mladá Boleslav
Hvězdárna MB je veřejně vzdělávací instituce, která takto funguje od roku 1996 a jejímž zřizovatelem a správcem je Magistrát města Mladá Boleslav. Vznikla jako doplněk moderní budovy 9. Základní a umělecké školy v novém sídlišti na severním okraji Mladé Boleslavi, resp. mezi městy Ml. Boleslaví a Kosmonosy. Přes nepříznivé podmínky k astronomické pozorovatelské činnosti (značné světelné znečištění...

obrovský nárůst
Hvězdárna Most - Hněvín
 hvězdárna v okrese Most
Hvězdárna Most - Hněvín (hvězdárna) Pozorování pro veřejnost je vždy v neděli od 14.00 - 21.00 hodin a vždy při zajímavém úkazu. Provoz hvězdárny zajišťuje od roku 1979 její vedoucí Zdeněk Tarant. V kopuli hvězdárny je výkonný refraktor (čočkový dalekohled) typu Gustav Heyde, který umožňuje přiblížení pozorovaných objektů až 300x. K disposici je i bohaté vybavení fotografické, celkem běžně je možno používat expoziční doby do 30 min...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Hvězdárna Třebíč
 hvězdárna v okrese Třebíč
Hvězdárnu najdete na jihozápadním okraji Třebíče ve čtvrti Horka-Domky. Příjezd je možný z města po ulici Ruská, nebo po ulici Švabinského. Pozemek se nachází na společném konci těchto ulic u lesa a zahrádek. Pozorovací dny pro veřejnost jsou každé úterý a pátek za jasného počasí vždy po 20. hodině. Individuální návštěvy je možno telefonicky nebo mailem domluvit i v jiný den. Stará pozorovatel...

střední pokles
Hvězdárna v Jindřichově Hradci
 hvězdárna v okrese Jindřichův Hradec
Astronomický kroužek vznikl v r. 1953 pod vedením prof. F. Neuwirtha při Městské osvětové besedě v J. Hradci. V červnu 1956 započala stavba Hvězdárny z původního objektu prachárny na kopci "Šibeník" v J. Hradci. Roku 1961 byla Hvězdárna slavnostně otevřena a fungovala pod Městskou osvětovou besedou (později Kulturním a...

střední pokles
Hvězdárna v Úpici
 hvězdárna v okrese Trutnov
Úpickou hvězdárnu naleznete, jak již z jména vyplývá, v šestitisícovém městě Úpici , v jeho jihozápadní části; pro přesně uvažující jedince na souřadnicích 50°30'27,5" severní šířky a 16°00'44" východní délky. Hvězdárna se nachází, jak bývá u hvězdáren zvykem, na kopci zvaném "U Lipek". Nicméně při její návštěvě, na kterou jste srdečně zváni, rozhodně duši nevypustíte - jde o kopec, jehož zdolání ...

velký pokles
Hvězdárna Vlašim
 hvězdárna v okrese Benešov
Vlašimská hvězdárna byla postavena vlašimskými občany v roce 1961 v Akci Z a pod hlavičkou tehdejšího Závodního klubu ROH Blanických strojíren úspěšně rozvíjela svoji činnost až do léta roku 1992. Během třiceti let proběhlo svépomocí několik rekonstrukčních prací, byla přistavěna samostatná radioastronomická buňka pro vědecké přístroje, instalovány paraboly radiointerferometru, vybudováno parkoviš...

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Hvězdárna Vsetín
 hvězdárna v okrese Vsetín
Hvězdárna Vsetín je regionálním zařízením s místní působností na Vsetínsku a ve východní části současného Zlínského kraje. Její činnost je od počátků zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie i jiných přírodních věd především mezi mládeží. Na hvězdárně jsou pořádány přednášky a besedy nejen pro veřejnost, ale především pro základní i střední školy celého regionu. Pro zájemce jsou zajišťován...

obrovský nárůst
Lidová hvězdárna - Prostějov
 hvězdárna v okrese Prostějov
Lidová hvězdárna - Prostějov (hvězdárna) Z historie hvězdárny. V České republice nyní existují necelé tři desítky hvězdáren s profesionálním obsazením. Některé z nich jsou vybaveny i přístroji na velice efektní a názornou simulaci hvězdné oblohy - planetárii. Až na výjimky v Praze, Českých Budějovicích a Táboře, spatřily všechny tyto hvězdárny světlo světa až po druhé světové válce. Nikterak systematicky, ale obvykle tam, kde žila aktivn...

stgnace
HODNOCENÍ
10 %
Lidová hvězdárna - Rokycany
 hvězdárna v okrese Rokycany
Hvězdárna v Rokycanech je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem. Nachází se na severním okraji města v nadmořské výšce 400 m n.m. Na hvězdárně je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměr...

velký nárůst
Lidová hvězdárna Josefa Sadila - Sedlčany
 hvězdárna v okrese Příbram
Hvězdárna byla otevřena v roce 1961. Během návštěvních hodin můžete pozorovat objekty na denní i noční obloze jakými jsou Měsíc, Saturn, Uran, Neptun nebo mlhoviny, galaxie a hvězdokupy. Pozorování je doplněno odborným výkladem, který předchází diskuzi o různých oblastech astronomie. ...

obrovský nárůst
Městská hvězdárna - Slaný
 hvězdárna v okrese Kladno
V květnu roku 1963 byla slavnostně otevřena lidová hvězdárna ve Slaném. Své čtyřicáté výročí slaví pod současným názvem Městská hvězdárna Slaný. Vlastní myšlenka stavby hvězdárny se zrodila v polovině padesátých let minulého století, kdy ve Slan&eacut...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Observatoř Kleť
 hvězdárna v okrese České Budějovice
Observatoř Kleť (hvězdárna) Hvězdárna Kleť se nachází jižně pod vrcholem Kleti, nejvyšší hory Blanského lesa, cca 30 km jihozápadně od Českých Budějovic, poblíž Českého Krumlova . Nejvhodnější přístup je sedačkovou lanovkou Krásetín-Kleť. Na vrcholu Kleti můžete též navštívit nejstarš&...

střední nárůst
HODNOCENÍ
40 %
Planetárium - Praha 7
 hvězdárna v okrese Praha hl.m.
Planetárium - Praha 7 (hvězdárna) Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetária. Planetárium Praha patří k největším na světě a je u nás jediné svého d...

stgnace
HODNOCENÍ
38 %
Planetárium Most
 planetárium v okrese Most
Planetárium Most (planetárium) Planetárium v Mostě je v provozu od června roku 1984, jeho provozovatelem je Astronomická společnost Most, která je pobočkou České astronomické společnosti. Kopule planetária je umístěna na střeše Reprezentačního domu města Mostu, její průměr je 10 metrů, kapacita 41 osob. Sál planetária nabízí ve&s...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Planetárium Ostrava - Ostrava Poruba
 planetárium v okrese Ostrava-město
Planetárium Ostrava - Ostrava Poruba (planetárium) Planetárium Ostrava nabízí pořady nejen s astronomickou tématikou veřejnosti i školám již od roku 1980. Po rozsáhlé rekonstrukci (2012-2014) je nyní moderní institucí sloužící jak ke vzdělávání, tak i k odpočinku a relaxaci. Planetárium Os...

mírný nárůst
Štefánikova hvězdárna - Praha 1
 hvězdárna v okrese Praha hl.m.
Štefánikova hvězdárna - Praha 1 (hvězdárna) Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Společnost, sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev obyvatelstva,...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)