Vyhledávání lokalit (cílů)


Hvězdárny a planetária v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 33 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Astronomický ústav AV ČR - Ondřejov
 hvězdárna v okrese Praha-východ
Astronomický ústav AV ČR - Ondřejov (hvězdárna)

Astronomický ústav je přímým pokračovatelem klementinské hvězdárny, která byla založena na začátku 18. století při jezuitské koleji v komplexu Klementinum na Starém Městě v Praze. Jako datum založení hvězdárny se uvádí rok 1751 nebo 1752 (jiné prameny udávají rok 1750). Vlastní astronomická věž však byla dokončena už v roce 1722[8] (původně sloužila...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bývalá hvězdárna - Mikulášovice
 hvězdárna v okrese Děčín
bez fotografie

Bez povšimnutí zůstává být v této kapitole nenápadný jednopatrový dům s balkónem a převyšující kulatou věží s kopulí u hlavní silnice, na protější straně kostela sv. Mikuláše. Většinou jen starší občané vědí, že zde byla v 60. letech lékárna s dlouhou předválečnou tradicí. Kromě zaveden&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hvězdárna - Holešov
 hvězdárna v okrese Kroměříž
Hvězdárna - Holešov (hvězdárna)

První myšlenka na vybudování Lidové hvězdárny vznikla z podnětu Františka Sojáka a Bohumila Nábělka již v letech 1951 - 1952. Jako nejsnáze dostupný a nejvhodnější objekt pro umístění hvězdárny byl vybrán bývalý altánek v tzv. Růžové zahradě zámeckého parku. Řešení úpravy altánku pro hvězdárnu vypracoval architekt Matuška z Bystřice pod Hostýnem. Bohužel Státní památková správa zamítla adaptaci altánku, neboť předložený návrh značně narušoval dobový ráz a vzhled stavby.Dne 11. října 1956 se usku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hvězdárna - Praha-Ďáblice
 hvězdárna v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Pro veřejnost byla otevřena roku 1956 a je dnes součástí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Obsahuje dvě kopule s dalekohledy a přednáškový sál. Hvězdárna nabízí: denní a noční astronomické pozorování pro veřejnost astronomické, cestopisné a kosmonautické přednášky individuální astronomické pozorování prog...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hvězdárna - Valašské Meziříčí
 hvězdárna v okrese Vsetín
Hvězdárna - Valašské Meziříčí (hvězdárna)

Hvězdárna Valašské Meziříčí byla otevřena pro veřejnost 14. září 1955. Do současnosti (k 31. 12. 2016) ji navštívilo 1 134 041 návštěvníků nejrůznějšího věku, z domova i ze zahraničí, od náhodných příchozích po pravidelné návštěvníky astronomických akcí. Stručně z historie astronomie na Valašsku:Počátky astronomické činnosti na Valašsku jsou nerozlučně spojeny s Antonínem Ballnerem. Již počátkem dvacátých let minulého století pořádal ve Valašském Meziříčí astronomické přednášky a vytvořil kolem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hvězdárna - Veselí nad Moravou
 hvězdárna v okrese Hodonín
bez fotografie

Hvězdárna ve Veselí nad Moravou je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Jsme specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Tuto činnost zajišťujeme zejména pořádáním odborných přednášek a pozorováním noční oblohy. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti spolupracujeme na fotografování velmi jasných meteorů (bolidů) s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR se sídlem v Ondřejově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Hvězdárna a planetárium - Hradec Králové
 hvězdárna v okrese Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium - Hradec Králové (hvězdárna)

Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji metropole východních Čech - Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly ryb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
mírný nárůst
Hvězdárna a planetárium - Teplice
 hvězdárna v okrese Teplice
bez fotografie

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace řízená odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Zřizovatelem je Ústecký kraj. Hlavním úkolem organizace je tedy popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou naší činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Z toho vyplývá, že teplická hvězdárna nepatří mezi špičková vědecká ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Hvězdárna a planetárium - Teplice
 hvězdárna v okrese Teplice
bez fotografie

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace zřízena Ústeckým krajem, spravována Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Hlavním úkolem organizace je popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřej...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
40
mírný pokles
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka - Brno (hvězdárna)

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně se nachází v malebném parku na Kraví hoře nedaleko centra města. Předchůdcem nynější hvězdárny byla observatoř na střeše budovy technické univerzity. Během války však byly přístroje rozkradeny a tak se tato observatoř ocitla mimo provoz. Na vrcholu Kraví hory byl v poněkud zmenšené podobě realizován projekt architekta Karla Šotola. První výkopy byly provedeny již 30.srpna 1948. Tehdejší Gottwaldova lidová hvězdárna rostla pomalu a tak byla hrub...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Hvězdárna a planetárium Plzeň
 hvězdárna v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Hvězdárna a planetárium Plzeň je v současné době samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Magistrát města Plzně. Tato organizace, která v nejrůznějších podobách existuje přes padesát let, měla v minulosti i jiné názvy a spadala pod různé organizace, jak se dozvíte v kapitolách o historii astronomie na Plzeňsku. V současné době neexistuje v Plzni ani h...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
velký nárůst
Hvězdárna barona Krause - Pardubice
 hvězdárna v okrese Pardubice
Hvězdárna barona Krause - Pardubice (hvězdárna)

Baron Artur Kraus se narodil 2.srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Například ing. Kašpara podporoval velmi intenzivně v pokusech o dobytí vzduchu. Baron Kraus dále podporoval tenis, díky němu se v Pardubicích sehrál první turnaj, dále podporoval motorismus, jako první si v Pardubicích koupil motocykl a jezdil na něm po zámeckém dvoře, ale hlavně podporoval stavbu diva...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Hvězdárna Domu kultury Uherský Brod
 hvězdárna v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Jako každá instituce má i uherskobrodský astronomický kroužek a naše hvězdárna svou historii, jak tu slavnou, tak i tu všední a méně zajímavou. Tu naši můžeme rozdělit na několik, poměrně výrazně od sebe oddělených období. Období před rokem 1958 Od konce roku 1953 působil v Uherském Brodě poměrně aktivní astronomický kroužek amatérských astronomů, kterým postupně přestaly stačit schůzky v propůjčených prostorách muzea, základní školy, střediska Geodézie a podobných institucí. Mezi členy kroužku ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hvězdárna České Budějovice
 hvězdárna v okrese České Budějovice
bez fotografie

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast, spolupráci s amatérskými astronomy, internetovým magazínům www.PLANETKY.cz a www.KOMETY.cz , a vlastnímu výzkumnému programu. Českobudějovická hvězdárna byla otevřena v roce 1937 jako druhá nejstarší lidová hvězdárna v Čechác...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Observatoř v Sezimově Ústí byla založena v roce 1964 panem Františkem Peštou, který byl v té době vedoucím astronomického kroužku v Sezimově Ústí. František Pešta pracoval nejprve na Podkarpatské Rusi, kde v roce 1927 založil pobočku České astronomické společnosti, a pak se v roce 1939 přestěhoval do Tábora.Hlavní náplní hvězdárny je popularizace astronomi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hvězdárna Karlovy Vary
 hvězdárna v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

střední nárůst
Hvězdárna Kroměříž
 hvězdárna v okrese Kroměříž
Hvězdárna Kroměříž (hvězdárna)

Astronomie, a to hlavně populárně-vědecká, má v Kroměříži bohatou tradici. V letech 1878-1915 totiž působil v Kroměříži prof. Ferdinand Nábělek, který organizoval populární astronomické přednášky pro veřejnost, psal odborné články a spisy a jeho mapy byly známé i v zahraničí. Stal se tak fakticky zakladatelem tradice moderní astronomie v Kroměříži, a tato tradice je jeho pokračovateli udržována již přes 120 let....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hvězdárna města Mladá Boleslav
 hvězdárna v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Hvězdárna MB je veřejně vzdělávací instituce, která takto funguje od roku 1996 a jejímž zřizovatelem a správcem je Magistrát města Mladá Boleslav. Vznikla jako doplněk moderní budovy 9. Základní a umělecké školy v novém sídlišti na severním okraji Mladé Boleslavi, resp. mezi městy Ml. Boleslaví a Kosmonosy. Přes nepříznivé podmínky k astronomické pozorovatelské činnosti (značné světelné znečištění, poloha na severním konci města) si dokázala vymezit své odborné zaměření a aktivitu zejména v popu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hvězdárna Most - Hněvín
 hvězdárna v okrese Most
Hvězdárna Most - Hněvín (hvězdárna)

Pozorování pro veřejnost je vždy v neděli od 14.00 - 21.00 hodin a vždy při zajímavém úkazu. Provoz hvězdárny zajišťuje od roku 1979 její vedoucí Zdeněk Tarant. V kopuli hvězdárny je výkonný refraktor (čočkový dalekohled) typu Gustav Heyde, který umožňuje přiblížení pozorovaných objektů až 300x. K disposici je i bohaté vybavení fotografické, celkem běžně je možno používat expoziční doby do 30 minut. Maximální kapacita je 14 návštěvníků, v závislosti na počasí se návštěvnost pohybuje mezi 100 -...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Hvězdárna Třebíč
 hvězdárna v okrese Třebíč
bez fotografie

Hvězdárnu najdete na jihozápadním okraji Třebíče ve čtvrti Horka-Domky. Příjezd je možný z města po ulici Ruská, nebo po ulici Švabinského. Pozemek se nachází na společném konci těchto ulic u lesa a zahrádek. Pozorovací dny pro veřejnost jsou každé úterý a pátek za jasného počasí vždy po 20. hodině. Individuální návštěvy je možno telefonicky nebo mailem domluvit i v jiný den. Stará pozorovatelna byla postavena v roce 1957 zakládajícími členy místního astronomického kroužku. Po vykradení a zn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze