Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrobky, hřbitovy a pohřebiště v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 349                Mapa
Barokní hřbitov - Střílky
 hřbitov v okrese Kroměříž
Barokní hřbitov - Střílky (hřbitov) Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka. Je to vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen na celé Moravě, ale i v celé České republice. Na slovo vzatí znalci a dějepisci umění, např. Dr. Zdeněk Wirth v " Uměleckých pokladech Čech ", svazek 1. a Dr. Karel Svoboda, mluví o tomto hřbitově jako o zcela vyjímečném vý...

stgnace
HODNOCENÍ
80 %
Botschova hrobka - Libouchec
 hrobka v okrese Ústí nad Labem
Botschova hrobka - Libouchec (hrobka) Neogotická kaple byla postavena z kamenných kvádrů v 40. letech 19. století. Je obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným presbytářem pod sedlovou střechou. Před hlavní průčelí předstupuje hranolová věž ukončená valbovou střechou. Majitel továrny na výrobu sametu v Libouchci Friedrich Wilhe...

střední nárůst
Božanov
 hřbitov v okrese Náchod
Božanov (hřbitov) Areál hřbitova je situován v centru obce u silnice z Broumova a Martínkovic na hraně mírného návrší zvedajícího se nad obcí. Hřbitov se rozprostírá kolem dominantního kostela sv.Marie Magdalény. Hřbitov obklopuje kamenná ohradní zeď. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bývalý židovský hřbitov - Lednice
 hřbitov v okrese Břeclav
Bývalý židovský hřbitov - Lednice (hřbitov) Hřbitov nepravidelného půdorysu s branou a ohradní zdí byl architektonicky i kultovně významným objektem a dokladem historizujícího proudu. V roce 1980 došlo k demolici areálu. Na základě jeho zániku byla památková ochrana zrušena. ...

střední pokles
Březník
 hřbitov v okrese Třebíč
Březník (hřbitov) Hřbitov obklopuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. ...

střední pokles
Centrální kříž na hřbitově - Hodolany
 hřbitov v okrese Olomouc
Centrální kříž na hřbitově - Hodolany (hřbitov) Centrální kříž na Hodolanském hřbitově z r. 1904 ...

stgnace
Cholerové pole - Dřevnovice
 hřbitov v okrese Prostějov
Cholerové pole je malým hřbitovem pro oběti cholerové epidemie v Dřevnovicích, která zde vypukla v roce 1831. U tohoto místa posledního odpočinku obětí cholerové epidemie je litinový kříž v novogotickém slohu oplocený drátěným plotem. Pietní místo udržuje obecní úř...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dalešice
 hřbitov v okrese Třebíč
Doboj 1878 - Předklášteří
 hřbitov,pohřebiště v okrese Brno-venkov
Na hřbitově v Předklášteří na levé straně při průčelí kostelíku Nejsvětější Trojice stojí těsně u kostelní zdi náhrobek. Nápis nám říká: Josef Břenek akad. Bildhauer gest. am 28. April in seinem 58. Lebensjahre 1787 und dessen Sohn Josef Břenek k.k. Zugsführer im 8. Inft. Rgte gefallen auf der Felde der Ehre in der Schlacht bei Doboj 5.September 1878. V překladu: Josef Břenek akademický socha...

stgnace
HODNOCENÍ
45 %
Čáslavice
 hřbitov v okrese Třebíč
Evangelický hřbitov - Křížlice
 hřbitov v okrese Semily
Hřbitov s márnicí a oplocením je situovaný na obdélném pozemku obklopující kostel. Jedná se o do současnosti využívané pohřebiště s řadou historických náhrobků mezi nimiž svými kulturně historickými kvalitami vyniká osm sepulkrálních objektů.   ...

mírný pokles
Evangelický toleranční hřbitov - Praha 6
 hřbitov v okrese Praha hl.m.
Toleranční hřbitov - Nedaleko mohyly připomínající známou bitvu, leží zbytky evangelického hřbitova, kterému se říká toleranční. Název získal podle patentu Josefa II. z roku 1781, kterým panovník povolil i jiná vyznaní než katolická. Díky němuž se mohli přihlásit k protestantské církvi doposud tajní evangelíci. Jedním z nich byl i ruzyňský sedlák Jan Kubr. Kdy v dubnu 1783 zemřel, měl být pohřben ...

obrovský nárůst
Gebauerova hrobka - Bohušov
 hrobka v okrese Bruntál
Uvnitř v podzemní kryptě se nachází několik rozpadlých rakví. Krypta sloužila zřejmě jako skladiště přebytečných rakví. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Harrachova hrobka - Horní Branná
 hrobka v okrese Semily
Harrachova hrobka - Horní Branná (hrobka) Stvaba dvoupatrové osmiboké hrobky sv. Kříže rodu Harrachů byla započata v roce 1840, k jejímu vysvěcení došlo v roce 1870. Dnes interiér obložený černým mramorem slouží jako obřadní síň. V podzemní kryptě jsou uloženy ostatky rodu Harrachů. ...

velký nárůst
Hhřbitovní brána - Milovice
 hřbitov v okrese Břeclav
Hřbitovní brána z konce 17. století s dispozicí typickou pro doznívající renesanci. Na severním okraji obce Milovice, u silnice směrem na Pavlov, se rozkládá hřbitov na půdorysu trojúhelníka. Severovýchodní ohradní zeď je prolomena širokou bránou s půlkruhově zaklenutým ...

velký nárůst
Horní Újezd
 hřbitov v okrese Třebíč
Horní Újezd (hřbitov) Hbitov obklopuje farní kostel sv. Petra a Pavla. Západní část ohradní zdi kolem hřbitova pochází z konce 18.století. ...

střední pokles
Hrob Carl Franz von Zeschau - Dolní Přím
 hrob v okrese Hradec Králové
Umístění: v západní části obce Nápis:  Hier ruhet in GottCarl Franzvon ZeschauK. Sächs. Hauptmannu. Divis. Adjutant,geb. d. 29. August 1833,gest. d. 6. Juli 1866Jer. 31.3KAREL ZE ZESCHAN-Ůkr. sas. Setník a divis. pobočník*29. srpna 1833.+6. července 1866. ...

střední nárůst
Hrob Obětí války 1866 - Dohalice
 hrobka v okrese Hradec Králové
Umístění: v severozápadní části katastru (u sila) Nápis: Zde odpočívá65 rakouskýcha pruských vojínůve smrti smířených.Hier ruhen in Gottim Tode vereint65 österreichischeund preussischeSoldaten3/7 1866 ...

mírný pokles
Hrob Obětí války 1866 - Dohalice
 hrobka v okrese Hradec Králové
Umístění: severní okraj lesa Holá Nápis: Z pruské 8. pěšíbrigády padlýchv boji o les Holádne 3. července 1866???3 poddůstojníci,3 svobodníci a7 mušketýrů,od 61. pomořan. 7. pluku:setníci v. Knebel a Hirsch,poručík Bulow,1 poddůstojník,7 svobodníků,21 mu&scar...

mírný pokles
Hrob Rudolf von Uckermann - Dolní Přím
 hrob v okrese Hradec Králové
Umístění: v západní části obce Nápis: Hier ruhetRUDOLFv. UCKERMANNkgl. sächs. leutnantdes 3. Jägerbaon.Zde odpočíváRUDOLFz UCKERMANŮkr. sas. poručík3. mysl. praporu.raněn dne 3.zemřel 6. července1866verwundet d. 3gestorben d.6. Juli1866. ...

střední pokles
Hrob vojáků Rudé armády - Nechanice
 hrob v okrese Hradec Králové
Umístění: místní hřbitov Hrob u hřbitovní zdi oddělující starý a nový hřbitov vymezený rámem sestaveným z trámků z umělé žuly (jemné neleštěné teraco v podobě žuly), přes který jsou přeloženy tři desky ze stejného materiálu, střední deska je zv&yacut...

střední pokles
Hrob Vojína Ivana Banděreva - Bělá nad Svitavou (hrob) Ivan Banděrev byl jeden z pětičlenné skupiny paravýsadku vedené Janem Mayerem, která měla být vysazena koncem války(v noci z 25. na 26. dubna 1945) do prostor obcí Jevíčko, Usobrno, Opatovice a Březinky. Omylem však došlo k vysazení celé skupiny poblíž vesnic Banín, Bělá nad Svitavou a Březov...

střední pokles
Hrobka - Libina
 hrobka v okrese Šumperk
K hrobce dojdete po cestičce, která vede mezi místním hřbitovem a stadionem Dr. Urbáška. ...

mírný pokles
Hrobka - Nové Sady
 hrobka v okrese Jindřichův Hradec
Hrobka - Nové Sady (hrobka) Renesanční polygonální zvonice pochází z doby kolem roku 1600. Přistavěna je k ní empírová hrobka majitelů nedalekého zámku v obci Písečné, rodu Collaltů, z roku 1824. ...

střední pokles
Hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov
 hrobka v okrese Šumperk
Hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov (hrobka) Nejvýznamnější historickou památkou obce Postřelmov je bezpochyby hrobka šlechtického rodu Bukůvků. Byla postavena v r.1592 v renesančním slohu. Dle smlouvy z r. 1612 mezi uvedeným zemským rodem na statku v Chromči a tehdejšími konšely Postřelmova připadlo opatrování hrobky postřelmovské obci. V nedávné době prošla hrobka kompletní rekonstrukcí včetně prostranství kolem sousedícího kostela. Hrobka...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrobka Enisů a Battagliů - Jindřichovice
 hrobka v okrese Strakonice
Hrobka Enisů a Battagliů - Jindřichovice (hrobka) V místě řečeném Na Chvalově byla roku 1894 vystavěna hrobka svobodných pánů Enisů a Battagliů v novogotickém slohu. Průčelí je ozdobeno znakem Enisů a Battagliů. Do této hrobky byly koncem 19. století přeneseny ostatky bývalých pánů pohřbených původně na hřvitově v Záboří. Je zde pochován svo...

obrovský nárůst
Hrobka hrabat Deymů - Hajany
 hrobka v okrese Brno-venkov
Klasicizující šlechtická hrobka zbudovaná v poslední čtvrtině 19. stol. Pohřební kaple s podzemní hrobkou byla zřízena hrabětem Hubertem Karlem Zikmundem Františkem Josefem d´Harnoncourt-Unversagt a jeho manželkou Josefinou Julií, rozenou Mitrovskou z Nemyšle. V 80. letech 20. stol. byl zazděn vstup do obje...

mírný nárůst
Hrobka hrabat z Vrbna - Hořovice
 hrobka v okrese Beroun
Empírová funerální architektura rodu z Vrbna, pocházející z roku 1811, je jednoduchou hranolovou stavbou, krytou sedlovou střechou, jejíž stěny jsou členěny termálními okny. Původně zamýšleným místem posledního odpočinku hrabat z Vrbna byl děkanský kostel, kvůli josefinským refo...

obrovský nárůst
Hrobka Josefa Hlávky - Přeštice
 hrobka v okrese Plzeň-jih
Jde o rodinnou hrobku zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd a umění, vědce, architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Hrobka se nachází na přeštickém hřbitově u obvodní zdi při silnici Přeštice-Klatovy. Zděná čtyřboká, z kamene a cihel zbudovaná neomítaná stavba se sedl...

mírný pokles
Hrobka Kouniců - Slavkov u Brna
 hřbitov v okrese Vyškov
Hrobka Kouniců - Slavkov u Brna (hřbitov) Hřbitov, hrobka Kouniců - Jako hřbitov sloužilo zpočátku ve Slavkově prostranství kostela sv. Jakuba Většího. V okamžiku, kdy se již nedostávalo místa a kostel sám byl značně sešlý, nechalo město zbudovat na předměstí Špitálka kolem kostelíku sv. Jana Křtitele nové pohřebiště, na kterém se začalo pochovávat již v roce 1659.Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele stojí pravděpodobně na místě špitálu, pos...

obrovský nárůst
Hrobka Metternichů - Plasy
 hrobka v okrese Plzeň-sever
Hrobka Metternichů - Plasy (hrobka) Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera Ondřeje Trojera roku 1690 barokně přestavěn a zvětšen. Po zrušení kláštera (1785) byl kostel upraven novým majitelem panství kancléřem Metternichem, resp. stavitelem Josefem Krannerem ve&nbs...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrobka rodiny Belcredi - Jimramov
 pohřebiště v okrese Žďár nad Sázavou
Rod Belcrediů získal jimramovské panství v roce 1778 sňatkem Antonína Belcrediho s Marií Antonií z Freiensfelsu. Příslušníci rodu byli nejprve pochováni na starém hřbitově u kostela a poté do nové, v roce 1869 postavené rodinné hrobky. Hrobka byla postavena na svahu Padělku asi 150 m nad eva...

střední pokles
Hrobka rodiny Friessů - Zborovice
 hrobka v okrese Kroměříž
Hrobka rodiny Friessů, dřívějších majitelů Zborovic, stojí na vrcholu zámecké zahrady. ...

obrovský nárůst
Neogotická hřbitovní kaple z roku 1870 od ing. Jana Hendricha, upravená v interiéru v letech 1951-1952 firmou Václava Pichla. Hrobka stojí na severozápadním okraji hřbitova při ohradní zdi. Jedná se o drobnou stavbu na půdorysu kříže, sestávající ze střední obdélné části...

střední nárůst
Hrobka rodiny Keil von Eichenthurn - Město Albrechtice (hrobka) Hrobka rodiny Keil von Eichenthurn z přelomu 19 a 20st. rodiny, která později založila závody, které se dnes jmenují Železárny a drátovny Bohumín. ...

obrovský nárůst
Hrobka rodiny Kuffnerů - Břeclav
 hrobka v okrese Břeclav
Monumentální hrobka postavená v pseudorenesančním stylu pro nejvýznamnější břeclavskou rodinu přelomu 19/20 století Hrobka Ignaze Kuffnera je umístěna naproti vchodu do obřadní síně. Novorenesanční stavba obdélného půdorysu na odstupňovaném soklu je v průčelí široce otevřena pů...

obrovský nárůst
Hrobka rodiny Wetekampovy - Hlučín
 hrobka v okrese Opava
Hrobka rodiny Wetekampovy - Hlučín (hrobka) Empírová funebrální stavbu z 19. století. Hlavní průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem s velkou hlavou anděla. Na vrcholu kopulovité střechy je socha ženy s vavřínovou ratolestí. ...

střední nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)