Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Nová Ves nad Nisou
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Příměstská rekreační obec rozkládající se na severním úbočí černostudničního hřebene ve vzdálenosti cca 3 km od Jablonce nad Nisou, v nadmořské výšce 620 m.n.m., obec má horský ráz (louky, pastviny, les). Součástí obce je osada Horní Čern&aacu...

obrovský nárůst
Vlastiboř
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Vznik sídla v období české kolonizace Železnobrodska v průběhu 14. a 15. stol První písemná zmínka je datována.z přepisů berních rejstříků Návarovského panství z r. 1565, kde je zmíněno 7 hospodářů ve vsi Wlastiborz (Vlastiborův dvůr- lidově Lastiboř) Osada historicky patřila spolu se sousedními sídly k panství Návarovskému. dále byla po r. 1848 sloučena katastrálně s Jílovým. V letech 1924 - 198...

obrovský nárůst
Bačalky
 obec v okrese Jičín
Obec Bačalky – Lično se nalézá se na rozhraní středočeského a východočeského kraje. V těsné blízkosti rozsáhlého lesa Křižánek, s vyhlídkou na Krkonoše a 6km od spádového městečka Libáně. Obce Bačalky a Lično byly sloučeny v roce 1952. Jest zachov&aa...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Cerekvice nad Bystřicí
 obec v okrese Jičín
Obec Cerekvice nad Bystřicí leží na jihovýchod od Hořic, vzálena asi 7 km. Z nálezu hrobu a kuchyňských nádob datovaných do doby 4. - 1. století p. n. l. lze usuzovat na osídlení oblasti již Keltskými kmeny. Původně dřevěný kostel zvěstování P. Marie je připomínaný již ve 14. století, v roce 1719 nově vystavěn barokně. První dochovaná písemná zpráva o obci pochází z roku 1357 a zaznamenává, že Vic...

obrovský nárůst
Červená Třemešná
 obec v okrese Jičín
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1267.Historie je spjata s historií místního kostela, který byl kostelem farním a náležel k děkanátu Hradeckému. Patronát nad kostelem i obcí měli páni z Miletínka, z nichž nejznámější byl Diviš Bořek přiklánějící se v dobách husitských tu na jednu, tu na druhou stranu.Po jeho smrti 1437 obec zdědili jeho synové. Vlastníků se vystřídalo mnoho. Mikuláš Šepe...

střední nárůst
Češov
 obec v okrese Jičín
Na obou katastrálních územích, z nichž se skládá obec, jsou dnes známy četné stopy antropogenní aktivity, sahající minimálně do mladší doby kamenné. Těžiště rozvoje území lze spatřovat v období raného středověku, kdy na jižní hranici češovsk&ea...

střední nárůst
Dobrá Voda u Hořic
 obec v okrese Jičín
První písemná zmínka o Dobré Vodě (Dobrewodye) pochází z roku 1395, je datována zprávou z 10. září 1395 (v pátek po Narození P. Marie), která charakterizuje dobu nastalou po smrti Kubína z Třebnouševse. Po jeho smrti byly jeho statky v ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Holín
 obec v okrese Jičín
Obec Holín leží západně od Jičína, v jeho těsné blízkosti. Obec s 568 obyvateli a 4 sídelními jednotkami: Holín, Pařezká Lhota, Horní Lochov, Prachov je druhou největší obcí mikroregionu. Její význam je dán i tím, že na celém území obce se rozprost&ia...

střední nárůst
Holovousy
 obec v okrese Jičín
Obec se skládá ze 4 částí: Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Většina území obce leží podél hlavní komunikace Hradec Králové - Jíčín 6 km západně od Hořic v Podkrkonoší. V širším měřítku obec zviditelnila lokáln&iacu...

střední nárůst
Jeřice
 obec v okrese Jičín
V rámci historie se Jeřice poprvé připomínají v roce 1379 za vlády Václava IV. V této době patřila jeřická tvrz Mrzákovi a Zdeňkovi z Jeřic. V roce 1384 byl jeřický kostel opatřen plebánem (farářem). Osada samotná musela být daleko starší. N...

mírný pokles
Jičíněves
 obec v okrese Jičín
Má se za to, že obec existovala již v době panování Václava II a jméno že nese po jeho manželce Jitce. První zápis o obci Jičíněvsi je z roku 1360, kdy obec obdržel Diviš z Jičíněvsi. Od roku 1403 vlastnil Jičíněves Otík z Labouně a Dřevěnice, který založil kaplanství při kosteleckém chr&aacu...

střední nárůst
Kyje
 obec v okrese Jičín
Pokud bychom hledali obec,jejíž historie je s tou lhoteckou provázána nejpevněji, byly by to jistě Kyje. Společný Sokol, pošta a dokonce vážně míněné snahy o sloučení obou obcí jsou toho dokladem. Pro Kyje se kromě dřívějšího označení Kyje u Jičína (železniční zastávka se tak jm...

střední nárůst
Libáň
 obec v okrese Jičín
Město Libáň leží na říčce Bystřici v jižní části bývalého okresu Jičín ve vzdálenosti 17 km od tohoto města. V současné době se skládá z pěti samostatných celků, a to z původního městečka Libáně a obcí Psinice, Křešice, Zliv a Kozodírky. V současné době má m...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lukavec u Hořic
 obec v okrese Jičín
Obec Lukavec u Hořic a její dvě osady které se jmenují Dobeš a Černín, leží v kotlině mezi Chlumy, Zvičinou, Vřesnickými Valy a Hůrou nad Bělohradem. Ze tří stran je obklopena lesy. Na východ od obce je kopec Krušina (376 m n.m.), kde bývalo staré hradiště. V Dobši stávala tvrz, jejíž ...

střední nárůst
Milovice u Hořic
 obec v okrese Jičín
Krajina kolem dnešních Milovic byla přitažlivá pro pravěké lidi, když se ledovce naposledy hnuly k severu, nastoupila nová vlna tepla a stepní krajina porostla skupinami stromů. A v té době přišel do kraje člověk – lovec, což dokládají zdejší vykopávky. Krajinu...

střední pokles
Ohařice
 obec v okrese Jičín
První písemná zpráva pochází z roku 1543. Na území žije 63 obyvatel. ...

střední pokles
Petrovičky
 obec v okrese Jičín
V nejstarších záznamech se říkalo Petrovičkám Malé Petrovice. Původ Petroviček sahá do století dvanáctého až třináctého. Ve 14. století zde stávala tvrz, která byla sídlem zemanským. Roku 1393 zde žili Petr a Oneš - bratři z Petroviček. Záznam z těchto let je zaps&...

střední pokles
Rohoznice
 obec v okrese Jičín
První písemná zpráva pochází z roku 1267. Na území žije 333 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Sobčice
 obec v okrese Jičín
O nejstarším osídlení tohoto území svědčí archeologické nálezy z mladší doby kamenné a bronzové, z dob Keltů i starých Slovanů. Poprvé se název obce objevuje na listinách týkajících se kláštera chomutovského z roku 1281 ve spojitosti s P...

obrovský nárůst
Tuř
 obec v okrese Jičín
Podle svého názvu patří Tuř k osadám starobylým. Stávala zde odedávna tvrz, na které sídlili představitelé drobné šlechty - od poloviny 14. století uvádění s přídomkem "z Tuří". Do poloviny 16. století se ve vlastnictví obce vysřídaly další, m&...

mírný pokles
Vitiněves
 obec v okrese Jičín
První zprávy o Vitiněvsi jsou z r. 1345, kdy zřejmě dostala i své jméno. Založil ji pravděpodobně Vít nebo Vitín, který dostal toto místo jako dar od panovníka za své zásluhy. Podle toho se obec začala jmenovat Vítova nebo Vitínova ves, později Vitíněves a Vitiněves. Vitiněves byla obci poddanskou....

střední pokles
Milíčov
 obec v okrese Jihlava
První písemná zpráva pochází z roku 1379. Na území žije 130 obyvatel....

mírný pokles
Rohozná
 obec v okrese Jihlava
Jméno Rohozná pochází od toho, že zde před dávnými časy razili lidé rohaté peníze. Správně však má se psát Rohožná. Původ tohoto jména lze vysvětlit od rákosí „rohoží“, kterými rybník nacházející se původně pod celou zá...

obrovský nárůst
Cep
 obec v okrese Jindřichův Hradec
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1404, kdy je připomínán Vavřinec z Cepu (Laurentius de Czepow). Vesnice byla sídlem vladycké rodiny z Cepu. Dalším známým majitelm je Vavřincův syn Mikuláš z Cepu, později se připomíná ještě Jakub z Cepu. Dalš&iacut...

střední pokles
Český Rudolec
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Český Rudolec (obec) Obec Český Rudolec leží v malebné lesnaté krajině na rozhraní Čech a Moravy, ve východní části přírodního parku Česká Kanada, v nadmořské výšce 510 m n/m. Součástí obce jsou části Markvarec, Matějovec, Nová Ves, Stoječín, Radíkov, Horní Radíkov...

střední nárůst
Člunek
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Člunek je obcí středověkého původu a její historie sahá až do 15 století. Žije zde 470 obyvatel, místními částmi jsou Lomy a Kunějov. V okolí převládají krásné lesy a rybníky. Obec je součástí přírodního parku "Česká Kanada" s historickou úzkokolej...

obrovský nárůst
Dobrohošť
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Dobrohošť je malá samostatná vesnice, která se nachází v blízkosti Dačic na hranici Jihočeského a Jihomoravského kraje. Obec je součástí Mikroregionu Dačicka. Historie obce O Dobrohošti se zachovalo velmi málo zmínek o historii. Dříve než vesnice se&n...

mírný pokles
Halámky
 obec v okrese Jindřichův Hradec
V obci je evidováno 104 adres a k trvalému pobytu je přihlášeno 175 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1770.  ...

obrovský nárůst
Hatín
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Hatín (obec) První písemnou zmínku o obci čteme v archivním zápisu z roku 1389, jako o součásti hradeckého panství. Hatín dostal své jméno nepochybně od hatí, které kladli zde usídlení kolonisté, nebo již zde narození obyvatelé na bažiny před tím, než zde byl založen rybn&...

střední pokles
Horní Němčice
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Kdo vesnici Horní Němčice založil, není známo. Jméno vesnice Nempozic je uvedeno v zemských deskách roku 1358.Jako v četných jiných osadách tohoto západního cípu Moravy, bylo i v Horních Němčicích sídlo příslušníka nižší šlechty. Připomín&aacut...

střední nárůst
Hospříz
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Hospříz (obec) Obec Hospříz byla založena ve druhé čtvrtině 13. století. Původní název Gottfriedschlag (Gotfridova paseka), později Köpferschlag a česky Hospříz. Základní jméno Hospříz vzniklo z německého Gotfried ještě před změnou g v h ve 13. století. Četné zmínky o Hospřízi uvádí archivář Teplý v Dějinách Jindřichova Hradce hlavně z 15. století, kde například uvádí, že Hospříz je česká a byla součástí panstv...

mírný pokles
Chlum u Třeboně
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Titul městys obdržel Chlum ve své historii hned dvakrát. Poprvé to bylo císařským rozhodnutím ze dne 3. prosince 1857. Podruhé skoro za 150 let dne 10. října 2006 rozhodnutím parlamentu České republiky. Městys svou polohou a přírodními krásami náleží k malebným a stále vyhled&aa...

střední pokles
Kačlehy
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Kačlehy (obec) Historie obce spadá do 13. června roku 1399. Tehdy dostal obec darem špitál u sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Oblast ležela na strategické hranici tří území ( Čech, Moravy a Vitorazska.) Tvořily ji neprostupné lesy a bažiny. Dle ústního podání zde ještě před rokem 1300 stály tři spalovny dře...

obrovský nárůst
Kunžak
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků. Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje z roku 1370, rokoková kašna na náměst&iac...

obrovský nárůst
Lužnice
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Lužnice (obec) Jméno obce se odvozuje buď od nepřehledných močálů čili louží, jež tu byly hojné a z nichž prodlením času vznikly četné rybníky, nebo též od luhů či travnatých rovin. Kdy byla založena není sdostatek známo. Je však obcí velmi starou jako všechny obce, jejichž jména končí na &nda...

střední nárůst
Majdalena
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Obec Majdalena má stejně bohatou minulost jako celý jihočeský region. Její stáří lze pouze odhadovat, je však zcela jistě starší než šest století – první písemná zmínka o obci doložená ve státním třeboňském archivu pochází totiž z roku 1397. &nb...

střední pokles
Nová Bystřice
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Novobystřicko leží na území historického Vitorazska, které zaujímalo oblast jihovýchodních Čech a přilehlé části dnešního Rakouska. Ještě před osidlováním novobystřicka vedly touto oblastí staré obchodní stezky. V literatuře najdeme odkazy na řadu archeologických n...

mírný pokles
Rapšach
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Dle zápisů chovaných v archivu kláštera světelského obsadili Čechové tento kraj již v prvých stoletích po Kr. a zabrali v těchto částech Evropy i okolní širé kraje na jih až po řeku Dunaj. Do IX. století území toto bylo patrně součástí panství mocných Slavní...

střední nárůst
Smolné Pece
 obec v okrese Karlovy Vary
Smolné Pece, nejmladší obec Nejdecka, se nachází na rozsáhlé mýtině severního úbočí Hamerského vrchu. Z velké části je obec obklopena lesem.  Smolné Pece - osada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem Pech&o...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)