Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Nenkovice
 obec v okrese Hodonín
Obec se nachází 10km západně od Kyjova. Zastavěné území leží v nadmořské výšce od 208 m nad mořem. Nenkovice se řadí mezi malá venkovská sídla. Na území obce můžeme registrovat větší množství křížů, božích muk a kapliček. K dominantním stavb&aa...

velký nárůst
Petrov
 obec v okrese Hodonín
Petrov (obec) Petrov je významná starobylá vinařská obec. Leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy, na Slovácku, 4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodonína. Rozloha katastru je 1147 ha a v obci trvale žije cca 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku ...

střední pokles
Číštěves
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Čistěves leží v malebné členité krajině 12 km na severozápad od Hradce Králové nedaleko plánované rychlostní komunikace R35. Nejstarší památkou je latinsky psaná listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1225, která je i první listinou Hradce Králové. 3. července 186...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chudeřice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386. Záznam je i z období husitských válek z roku 1430. V 16. století opuštěná tvrz  a okolní dvory přešly k pernštejnskému panství chlumeckému, kde Chu...

střední pokles
Kosice
 obec v okrese Hradec Králové
Kosice najdete ve Východočeském kraji, konkrétně v Královehradeckém okresu nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Leží severně od silnice I/11, což je v podstatě hlavní tah z Hradce Králové na Prahu Obec čítá 128 popisných čísel s 330 obyvateli. Jeden kilometr východně od Kosic je obec Kosičky, 2,5 km severně Bydžovská Lhotka a severozápadně Mlékosrby vzdálené 3 km. Ves Kosice je poprvé připomínána v roc...

mírný pokles
Máslojedy
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Máslojedy se nachází v okrese Hradec Králové. Je vzdálena 15 kilometrů od Hradce Králové a 11 kilometrů od Smiřic. Obec je součástí Mikroregionu obcí památkové zóny 1866. První písemná zpráva pochází z roku 1241. Obec se nachází v nadmořs...

obrovský nárůst
Smržov
 obec v okrese Hradec Králové
Ta naše česká zem, je jako zahrádka   …   a platí to i o Smržovu, obci ležící v trojúhelníku mezi Jaroměří, Opočnem a Smiřicemi v nadmořské výšce 260 m. První doložená zmínka o obci Smržov je z roku 1490, kdy „ koupil Smiřice Hašek Střížek z Lužan a držel i Smržov“. Ves se v té době rozprostírala převážně po levém břehu potoka, vlévající ho se u Smiřic do Labe. Krajina byla obydlena už mnohem dří...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nezabylice
 obec v okrese Chomutov
Nezabylice, německy Neosablitz, leží v údolí Chomutovky, která kousek za obcí přijímá z pravé strany potok Hačku, protékající Hořencem. Od Chomutova jsou Nezabylice vzdáleny 6 km na JV a jejich nadmořská výška je 270 m. Zatímco obec leží v...

střední pokles
Pětipsy
 obec v okrese Chomutov
Kdy přesně Pětipsy vznikly nám není přesně známo, předpokládáme však, že jejich počátky sahají až do konce 12. století. První dochovaná písemná zmínka o vsi pochází z roku 1226, kdy byla darována klášteru řádu premonstrátek v Doksanech. Později se dos...

střední pokles
Radonice
 obec v okrese Chomutov
Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1196. Vztahuje se k příchodu cisterciáckých mnichů z bavorského kláštera Waldsassen, které na své panství povolal Milhost z Mašťova asi v roce 1191. Milhostovu darovací listinu totiž spolupodepsal 20. 6. 1196 jako svědek rovn...

obrovský nárůst
Veliká Ves
 obec v okrese Chomutov
Obec Veliká Ves leží v jižní části okresu Chomutov, 1,9 km na SSV od Krásného Dvora, 5,5 km na JV od Vilémova a 14,2 km JJV od Kadaně. Její nadmořská výška je 275 m. Protéká jí potok Dubá, který napájí dva rybníky, leží...

obrovský nárůst
Vrskmaň
 obec v okrese Chomutov
Vznik Vrskmaně a ranné období její existence nám bohužel zůstává utajeno, neboť z této doby se nám o ní nedochovaly žádné doklady. První zmínka je tak až z roku 1417. Jedná se o Dvorské desky, ve kterých je Vrskmaň uváděna jako součást Jirkova. Název snad každ&eacu...

střední pokles
Všestudy
 obec v okrese Chomutov
Všestudy jsou vskutku starou a historickou obcí, mající jistě bohatou minulost - její vznik se datuje do 12. století, máme dokonce důkazy o osídlení území dnešních Všestud již v mladší době bronzové, v období knovízské kultury - o&nb...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bítovany
 obec v okrese Chrudim
Vznik vesnických sídel v nížinné části Chrudimska přímo navazoval na slovanské osídlení, které sem proniklo do konce prvního tisíciletí. Nížinná část je ve 12. století ovládána knížecím, snad původně slavníkovským, hradem Chrudimí...

velký nárůst
Hluboká
 obec v okrese Chrudim
Obec se nachází v kraji Pardubickém, přibližně ve středu cesty mezi Luží, Prosečí, Skutčí a Novými Hrady. Nejbližší větší město Litomyšl, Chrudim a Vysoké Mýto. Součástí obce jsou osady Střítež, Chlum, Dolany a Březiny. Nejvyšší bod nadmořské vý...

obrovský nárůst
Hroubovice
 obec v okrese Chrudim
Hroubovice se rozkládájí 15,5 km jv. od Chrudimě ve výšce 314 m. n. m. Lidově nazývány také Roubovice. První zmínky sahají do 12.století. Roku 1167 byly Hroubovice majetkem litomyšlského kláštera, pak podlažického kláštera. Roku 1436&n...

obrovský nárůst
Kladno
 obec v okrese Chrudim
První zmínka o vsi pochází z roku 1392, kdy byla součástí Rychmburského panství. Vznikla jako typická údolní lánová ves s chalupnickými usedlostmi po obou stranách Dolského potoka v nadmořské výšce 601 m. Roku 1485 tu již byla rychta. V polovině 19. století ...

střední pokles
Kněžice
 obec v okrese Chrudim
Písemná zmínka o existenci Kněžic je sice z roku 1437, ale kdy a jak se dostali do zdejší krajiny poprvé lidé, kdo si tu zřídil poprvé obydlí, kdo a jak založil naši osadu, není známo. Jméno poukazuje na kněze - Kněžice patřívaly knězům kláštera Vilémov. Písemných památek o starých Kněžicích nemáme a ústního podání se nedochovalo, protože za válečných dob byla zdejší krajina několikrát zpustošena,...

velký nárůst
Lány
 obec v okrese Chrudim
Obec Lány leží mezi obcemi Bylany a Morašice, západně od Chrudimi. Správní území je tvořeno obcí Lány a místní částí Kozojedy. Obec se rozkládá na pravém a levém břehu řeky Bylanky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1388....

obrovský nárůst
Rabštejnská Lhota
 obec v okrese Chrudim
Území obce je tvořeno dvěma katastrálními územími a to katastrálním územím Rabštejnská Lhota a Smrkový Týnec a třemi místními části - Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec. Průměrná nadmořská výška obce je asi ...

obrovský nárůst
Rosice
 obec v okrese Chrudim
Obec Rosice leží v Pardubickém kraji v okrese Chrudim. V současné době obec Rosice tvoří místní části Rosice, Synčany, Brčekoly a Bor u Chroustovic. Žije zde více než 1340 obyvatel. Rosice mají nadmořskou výšku 260 m a rozlohu katastru 1608 ha. První historická zmínka o Rosicích pochá...

mírný nárůst
Svratouch
 obec v okrese Chrudim
S přibývajícím věkem stále hlouběji vrůstají kořeny našeho žití do rodné půdy, stále pevnější pouto nás váže ke kraji, kde jsme spatřili světlo světa, kde žili, pracovali, snili o štěstí i trpěli naši otcové, ke koutku té země, jež byla domovem všem našim př...

mírný nárůst
Zaječice
 obec v okrese Chrudim
Ves Zaječice je poprvé zmiňována kolem roku 1319 v souvislosti s pohnáním Přibíka ze Zaječic k zemskému soudu pro krádež. Roku 1385 připadá jako odúmrť po Markétě, manželce Kuneše z Újezda králi Václavovi IV a od roku 1397 náleží holické větvi pánů ze Šternberka, p...

obrovský nárůst
Držkov
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Obec Držkov leží v úvalu lemovaném okolními kopci, které dosahují nadmořské výšky od cca 600 do 869 m n.m (Černá studnice). Dolní část obce spadá za hranicí zástavby prudce do mimořádně romantického údolí divoké říčky Kamenice (pravý pří...

obrovský nárůst
Plavy
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Plavy leží v údolí řeky Kamenice obklopeném ze všech stran vrcholy. Jméno dostaly od plavení dříví.Plavy byly součástí konfiskátu se statkem navarovským v r 1621.Poprvé jsou zmiňovány v r. 1624 v DD.71/14.V roce 1627 připadly paní Marii Angele de Lamotte. Do roku 1848 patřily k pa...

obrovský nárůst
Brada-Rybníček
 obec v okrese Jičín
Na jednom z vrchů Prachovské pahorkatiny byl někdy ve 13. století vystavěn hrad, který dostal jméno podle svého tvaru či podoby lesnatého okolí. Do současnosti se z něho zachovaly jen nepatrné zbytky. Přibližně v téže době byl založen hradní kostel zasvěcený sv. Bartoloměji, na který navazovalo předhradí, ...

velký nárůst
Konecchlumí
 obec v okrese Jičín
Obec Konecchlumí se nachází zhruba 10 km od Jičína. Mezi části obce patří Konecchlumí a Kamenice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 českých p&aa...

obrovský nárůst
Ohaveč
 obec v okrese Jičín
První písemná zmínka o obci Ohaveč z r. 1327. Dne 29.6.1866 bitva prusko-rakouských vojsk. Pomník 130 mrtvým vojákům v obci u silnice I/16. ...

mírný pokles
Sekeřice
 obec v okrese Jičín
Obec Sekeřice leží na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti Žlunské polesí. Obec vznikla v dávných dobách spojením Malých a Velkých Sekeřic. Zápis se objevuje již v roce 1518, ale vůbec první zápis o Sekyrnicích – pochází z roku 13...

mírný pokles
Soběraz
 obec v okrese Jičín
Obec Soběraz leží v Královéhradeckém kraji a nachází se necelých 6km severovýchodně od města Jičín na pomezí dvou turisticky atraktivních oblastí: Českého ráje a Krkonoš. Do Soběraze se nejrychleji dostanete odbočkou ze silnice Jičín - Lomnice nad Popelkou mezi Valdicemi a Železnic&iac...

obrovský nárůst
Údrnice
 obec v okrese Jičín
Z pravěku je prozatím k dispozici pouze jeden kamenný nástroj  uložený ve sbírce Libáň. Jedná se sekeru z amfibolového rohovce datovanou do mladší doby kamenné. Centrum Údrnic se nacházelo od 9. století v prostoru kolem kostela sv. Martina. U hřbitovních vrat by...

obrovský nárůst
Úhlejov
 obec v okrese Jičín
Obec Úhlejov je tvořena částmi Úhlejov, Chroustov, Brodek, Zavadilka a samotami Růžovka a Horní mlýn. Nachází se asi 2 km od Miletína a 8 km od Hořic v Podkrkonoší. Leží na jižním úbočí kopce Zvičiny mezi potůčky Hornoúhlejovským a Dolnoúhlejovským. V nejsevernějš&...

střední pokles
Vršce
 obec v okrese Jičín
Obec Vršce se rozkládá v jižní části okresu Jičín v úžlabí otevřeném od severu k jihu po obou stranách silnice II. třídy 280 Mladá Boleslav – Kopidlno – Nový Bydžov a III. třídy od Jičína – Labouň – Vršce. Od města s rozšířenou kompetencí (J...

mírný nárůst
Mirošov
 obec v okrese Jihlava
Mirošov (obec) Obec Mirošov se nachází v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Žije zde 176 obyvatel. Název se vyvíjel od varianty Myrischendorf, Mirischendorf, Myrischdorf, Mirischindorf, Miryssow a Myrossow, Myrossow, Mirossow, Miroschau, Miroschau, Mirossow, Miröschau, Mireschowitz, Mirschendorf či Miřkov. Místní jméno vzniklo z osobního jm&eacu...

obrovský nárůst
Mysliboř
 obec v okrese Jihlava
Mysliboř (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1366.  Na území žije 225 obyvatel....

obrovský nárůst
Nová Říše
 obec v okrese Jihlava
Nová Říše (obec) 1211 - Založení premonstrátského ženského kláštera Markvartem z Červeného Hrádku a jeho manželkou Vojslavou (tento historický údaj je doložen jen legendou).1278 - Zpustošení Nové Říše tažením pluku Rudolfa Habsurského přes Znojmo k Jihlavě.1354 - První zmínka o Nové Říši jako o městečku.1363 - Obec je přičiněním konventu povýšena na městečko a markrabětem Janem jí je propůjčeno právo tržní.1423, 1...

mírný pokles
Řídelov
 obec v okrese Jihlava
Dle dostupných informací je první zmínka o založení obce Řídelov s původním názvem Řitlov v roce1355. Lesy z větší části patřily k panskému revíru "Roštýnskému", obec pak přifařena byla k Telči. Obyvatelé obce (v r. 1870 bylo 179 obyvatel v 18 číslech) se živil...

mírný nárůst
Svojkovice
 obec v okrese Jihlava
První písemná zpráva pochází z roku 1257. Na území žije 66 obyvatel....

obrovský nárůst
Urbanov
 obec v okrese Jihlava
Ves je poprvé uváděna v písemných pramenech r. 1355, kdy Štěpán z Březnice prodal vsi Urbanov, Nevcehle a Ořechov  Bohuňkovi z Volfířova. Dále držel ves r. 1379 Jan Kadalice, po jehož smrti vdova Eliška prodala r. 1385 Urbanov a díl Volfířova  svému bratru Oldřichovi z Volfířova. Mareš z Volířova prodal Urbanov a Ořechov r. 1420 Janovi z Hradce k Telči za 120 kop grošů. Od té doby náležel Urbanov ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)