Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 21-40 z 123 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hlavenec
 obec v okrese Praha-východ
Hlavenec (obec)

Místo, kde leží dnešní obec Hlavenec, bylo lidmi osídleno již v dávné minulosti. Dle archeologických nálezů - úlomky kostí a nádob (únětická kultura), zde bývalo sídlo již v době bronzové (~2000 let př. n. l.). Obec Hlavenec se v historických písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1386 (Hlawnecz) v přídomku Jana z Hlavence...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horoušánky
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves na pravém břehu Horoušankého potoka. Dříve zvané též Malé Horoušany. Západní část zástavby již na katastru Úval.   Historická zástavba ulicového typu podél silnice z Horoušan. Zhruba uprostřed zvonička, o něco západněji v malém parčíku pomník padlým v 1. sv. válce, před ním osa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Horoušany
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves při soutoku Horoušanského a Jirenského potoka (216 m.n.m.). Dříve též Velké Horoušany (pro odlišení od Malých Horoušan - dnes Horoušánek).  Ves je rozložena kolem rybníka - centrum vsi na pravém břehu, na levém bývalý poplužní dvůr (dnes z původní zástavby dochována pouze obytná budova), severně od něj „druh&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hovorčovice
 obec v okrese Praha-východ

První historický záznam se datuje k roku 1088. Prvotní název původní české osady byl snad Govoroci, nebo Mořici, což znamenalo ves lidí Hovorových. Český král Vratislav vydal totiž nadační listinu, v níž věnoval několik obcí nově založené Kapitule Vyšehradské. Naše obec je v listině uvedena k nepoznání pod názvem "Nagoruyně" a podle názoru p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hradové Střimelice
 část obce v okrese Praha-východ

První zmínka o Hradových Střimelicích je z roku 1320, kdy Bernard z Cimburka spolu se svými syny prodal Kunhutě, abytyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.Původně se jednalo o Střmelice či Střemelice, dále potom kolem roku 1411 o Střmelice Dolejší a nakonec někdy v 17. století se začal užívat název Střimelice Hradové. Aby to ale nebylo tak jednoduché, existuje v listi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hrusice
 obec v okrese Praha-východ
Hrusice (obec)

Z historického hlediska náležely Hrusice při datu první zmínky (1205) do majetků královské komory. Později se dostaly ke Staré Dubé, Čejchanovu hrádku a Ježovu. V roce 1436 získali ves páni z Dubé a připojili ji ke zlenickému zboží. Po zničení Zlenic byly hrusické statky spojeny s panstvím na Komorním Hrádku, kde setrvaly až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. V roce 1525 je v obci udávána tvrz o jejichž majitelích a historii nemáme téměř žádných podkladů. První zmínku o zdejším svatostá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Husinec
 obec v okrese Praha-východ

V 1/3 20. stol. zde bylo objeveno pohřebiště z 11. století. Bylo zde nalezeno velké množství zajímavých předmětů. Též osídlení keltskými kmeny ve 2. století př.n.l. zde zanechalo své památky při dlouhodobém pobytu, neboť zde vzniklo sídliště, které později využili i některé germánské klany. Původně, při datu první zmínky (1228), ves patřila k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Jenštejn
 obec v okrese Praha-východ
Jenštejn (obec)

Městečko Jenštejn bylo založeno současně s malým, vodou chráněným hradem v první polovině 14.st.  Jencem z Janovic (odtud název "Jencův kámen" = "Jencenstein"), dvorským místosudím v letech 1336-1361. Samotný hrad byl však dostavěn patrně až za Pavla z Vlašimě, notáře královské komory, který jej koupil kolem r. 1368. K tomuto roku je také prvně jmenová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Jevany
 obec v okrese Praha-východ

NázevJevany je nejčastěji odvozován od jména Ivan, východní podoby našeho Jan.  Pověsti hovoří o zdejším poustevníku Ivanovi, někdy dokonce o svatém Ivanovi. Skupina balvanů v lese nedaleko obce se dodnes nazývá Ivanovo lože. Jiná pověst ovšem vypráví o těchto balvanech jako o keltském a později slovanském obětišti. Někdy je název odvozov&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Jirny
 obec v okrese Praha-východ

Obec Jirny s částí Nové Jirny leží na silnici spojující města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Úvaly, při dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové nebo při cestě z Prahy - Horní Počernice na Poděbrady. Obě části obce jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km. Jirny mají bohatou minulost, nachází se v nich významné historické památky - zámek, kostel sv. Petra a Pavla, zvonice, kapličky. Současné Jirny jsou moderní dynamickou obcí s plnou občanskou vybaveností (kanalizace s ČOV, vodovod, plynofikace), šk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Kaliště
 obec v okrese Praha-východ

První dochovaná písemná památka o vsi Kaliště pochází z roku 1428, kdy patřila pánům z Dubé, právě tak jako osada Poddubí ležící u řeky Sázavy. S protějšími Hvězdonicemi spojuje Poddubí visutá lávka s předpjatým pásem pro pěší o délce 131 metrů, vybudovaná v roce 1977. O vsi Lensedly patřící k panstv&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kamenice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ve středověku byla Kamenice vladyckým zbožím s tvrzí, která stála na místě dnešního kamenického zámku. Založení tvrze samotné není historicky doloženo. Jako první z majitelů tvrze se připomíná r.1266 vladyka Ratmír z Kamenice. Z 11. století pocházejí doklady o rodu Ťepťoviců z Těptína. V 15. století náležela kamenická tvrz obci Nového Města pražského a až do roku 1763 se zde vystřídalo více majitelů, mezi jinými Lobkovicové, Pavel Michna z Vacínova, Arnošt z Valdštejna a další. Od roku 1763 se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Káraný
 obec v okrese Praha-východ

Prvopočátek osídlení katastru, je archeology kladen již do doby kamenné. Toto místo, mezi soutokem Labe a Jizery, poskytovalo přirozenou obranu a také umožňovalo lov ryb a na záplavových nivách úrodnou půdu. Proto snad bylo toto místo obýváno již takřka neustále. Ve druhém století př.n.l. zde Keltové založili i déledobější sídliště po kter&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Klíčany
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec leží severně od Prahy cca 7 km od její hranice. Katastrem prochází dálnice D8 a silnice II. tř. č. 608. Spojení s hlavním městem zajišťuje pražská příměstská doprava.Obec má přibližně 300 obyvatel. Leží v typické zemědělské oblasti, pozemky obhospodařuje jeden soukromý zemědělec. Nejstarší dochovanou stavbou je zvonice z roku 1774.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Klokočná
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1407. Na území žije 247 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Konětopy
 obec v okrese Praha-východ
Konětopy (obec)

Ves Konětopy se poprvé připomíná v roce 1391 jako ves s tvrzí - vladyckým sídlem, poplatná řádu Křižovníků. Od roku 1502 byla zařazena do brandýského panství. Zdejší tvrz zanikla zřejmě během třicetileté války. Podnes zachovaná kompozice obce je středověkého původu. V půdorysu obce je dodnes patrné křížení důležitých cest na Čečelice, Sudovo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Konojedy
 obec v okrese Praha-východ

Obec Konojedy se nachází 5 km jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy. Je rozložena podél silnice vedoucí do Stříbrné Skalice, na svahu obráceném k jihu. Od západu je obec chráněna rozsáhlými smíšenými lesy, jež plynule přecházejí do chráněné krajinné oblasti Voděradské bučiny. Na jih od obce se pak rozkládají lesy Stř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostelec u Křížků
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Při datu první zmínky (922) je osada Kostelec založena, V roce 970 je zde uváděn tzv. Kalifáč, což vlastně byla ohřívárna pro poutníky. Tato ohřívárna stála v blízkosti dnešní restaurace. O 22 let později, tedy v roce 992, bylo započato s výstavbou zdejší rotundy sv. Martina. Tato stavba však byla dokončena až roku 1151. V roce 1264 došlo k rozšíření rotundy přístavbou chrámu. Po roce 1360 se majiteli vsi uvádějí vladykové z Kostelce a to až do pobělohorských konfiskací, kdy byla ves připojena k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostelní Hlavno
 obec v okrese Praha-východ

Zakládací listina kapituly Boleslavské, r. 1052 Břetislavem I. založená, jmenuje na pravém břehu Labe vsi Dřísy (Drisech), Mečeříž (Mlieasir), Obdrž (Ohodi), Hlavno (Raunen, čti Glauen, pův. český tvar je Hlaven), Kozly (Kozleh), Tuřice (Syritih), Lysou (Lyssa), na levém břehu Popovice, Brázdim (Prisnin), Zápy, Dřevčice (Dreucici). Vedle těchto výslovně jmenovaných osad, jichž se r. 1052 od knížet...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kozojedy
 obec v okrese Praha-východ

Vesnice Kozojedy leží na území okresu Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany. Na území této středně velké vesnice má hlášený trvalý pobyt 715 obyvatel. Menší děti mají v obci k dispozci mateřskou školku. Pro využití volného ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze