Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Technické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 469                Mapa
Budova stavidel hydrocentrály - Vyšší Brod
 technická zajímavost v okrese Český Krumlov
Budova stavidel hydrocentrály - Vyšší Brod (technická zajímavost) Budova na konci vodního přivaděče od loučovického jezu. Zde se přes stavidla regulovalo množství vody přiváděné přes tlakové potrubí do vlastní hydrocentrály. Ta byla zbudována pro potřeby papírny v Českém Krumlově. U budovy se nachází tzv. Einmannbunker z období okupace určený pro pro...

střední pokles
Vápenné pece - Vendryně
 technická zajímavost v okrese Frýdek-Místek
Vápenné pece - Vendryně (technická zajímavost) Vápenné pece na pálení vápna, vznikly na počátku 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren. Na území obce Vendryně se těžila ruda nejprve pro huť v Ustroni a později pro nově založ...

velký nárůst
Silniční most - Závišín
 zajímavost v okrese Strakonice
Silniční most - Závišín (zajímavost) Most, datovaný zhruba do poloviny 19. století, je situován na zrušené silnici Blatná – Bělčice vedle lesa cca 400 m západně od obce, poblíže nynější silniční přeložky a přemosťuje Závišínský potok. Je konstruován jako kamenný, masivní, dvouobloukový, mí...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Malebný mlýn naleznete ve stínu starých stromů poblíž zámku.  Původně Podhrázský mlýn byl založen krátce před rokem 1709,. Vzhledem k tomu, že všechny rohy původního stavení jsou kulaté, založené na opotřebovaných mlýnských kamenech (pískovcové ml&yacu...

obrovský nárůst
Kadečkův mlýn - Černošice
 mlýn v okrese Praha-západ
Počátky mlýna spadají do 2. poloviny 14. století. V roce 1923 zde byla zřízena hydroelektrárna, vybavená dvěma turbínami, která dodávala elektřinu pro Mokropsy a Všenory. Svůj název mlýn získal po Bohumilu Kadečkovi, který jej vlastnil od roku 1927. ...

střední pokles
Grizzlochův mlýn - Krásný Les
 vodní mlýn v okrese Ústí nad Labem
Vodní mlýn z roku 1680 se zachovalou technologií. V mlýnu je zřízeno muzeum mlynářství. ...

obrovský nárůst
Větrný mlýn - Zbyslavice
 větrný mlýn v okrese Ostrava-město
Větrný mlýn - Zbyslavice (větrný mlýn) Větrný mlýn Holandského typu stojí severně od obce Olbramice na kótě 343, na hranici katastrálních území sousedních obcí Zbyslavice a Olbramice. První věrohodný písemný doklad pochází ze zbyslavické pozemkové knihy, kde se roku 1753 uvádí trať U ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vysoká pec - Šindelná
 bývalá vysoká pec v okrese Sokolov
Vysoká pec - Šindelná (bývalá vysoká pec) Vysoká pec v Šindelové byla součástí železáren založených v roce 1839, kromě vysoké pece tvořily závod válcovny, kalírny a hamr. Parní stroj k pohonu mechanismů byl jedním z prvních v českých zemích. ...

mírný pokles
Bývalý panský pivovar - Polná
 technická památka v okrese Jihlava
Panský pivovar v blízkosti zámku fungoval v letech 1712-1927. Založil jej kníže Walter Ditrichštejn. V roce 1927 ho odkoupil Měšťanský pivovar a pivo se zde přestalo vařit. ...

střední nárůst
Koněspřežní dráha - Výheň
 zajímavost v okrese Český Krumlov
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1826 — 1827. Svému účelu sloužil až do roku 1870. Úsek náspu s klenutým propustkem je situovaný těsně vedle současné železniční trati na okraji obce mezi km 88,670 a km 88,500. Jde o pozůstatek první významné železnice v kontinentální Evropě. Důkaz ř...

obrovský nárůst
Bývalá cukerní rafinerie - Hrušovany u Brna
 technická památka v okrese Brno-venkov
Hrušovanská cukerní rafinerie byla založena roku 1881, v roce 1915 ji zachvátil požár a v roce následujícím již byla postavena znovu. V této době byl ředitelem cukrovaru dr. Viktor Bauer. Na projektu přestavby se s největší pravděpodobností podílel i Adolf Loos. Čtyřpodlažní budova s novým st...

velký nárůst
Úzkokolejná trať Třemošná-Osoblaha
 technická památka v okrese Bruntál
Úzkokolejná trať Třemošná-Osoblaha (technická památka) Trať do Osoblahy byla vystavěna v roce 1898. Na železnici chtěl především napojit místní cukrovar. Protože trať z české strany měla být finančně nákladná, chtěli Osoblahu napojit ze strany polské. Zde se ale naráželo na problém překročení hranice Rakouska-Uherska. Nakonec se trať postavila z obce Třemešn&a...

velký pokles
CENA OD
60
Od roku 2014 nabízí řemeslný pivovar Velický Bombarďák, pojmenovaný po fotbalovém družstvu, celkem 17 různých druhů piv. Od klasické destíky až po zahraniční speciály. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kamenný vodojem - Želnava
 zajímavost v okrese Prachatice
Mohutný žulový válcový vodojem, tesaný z jednoho kusu kamene, uzavřený nahoře mírně přesahujícím kuželovým kamenným příklopem s odsazeným knoflíkem. Datováno 1818, s německým nápisem. ...

střední pokles
Jedná se o výjimečně zachovaný tovární areál s celou řadou autentických konstrukcí, prvků a zařízení z 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Současný vzhled je dán zejména obnovou přádelny v r. 1913 dle projektů Ing. Heinricha Ziegera (1873 – 1943), který patří mezi v...

mírný pokles
Mlýn v Lichnově
 větrný mlýn v okrese Bruntál
Kamenný větrný mlýn holandského typu byl pravděpodobně postaven kolem roku 1736. V roce 1995 prošel rozsáhlou rekonstrukci a teď tvoří dominantu krajiny. Mlýn je nyní v soukromých rukách a je využíván jako rekreační objekt. ...

mírný pokles
Vodní elektrárna - Nové Mlýny
 technická zajímavost v okrese nezařazeno
Malá vodní elektrárna byla vystavěna v roce 1923 na místě bývalého mlýna. Elektrárnu tvoří funkcionalistická budova obklopená malým parčíkem, jez a náhon se třemi stavidly. Část původního technické zařízení je stále v provozu - např. generátor s Franc...

mírný pokles
Silniční most - Prostiboř
 zajímavost v okrese Tachov
Most leží na turisticky atraktivní trase z Prostiboře k zámku Kopec. Je významným dokladem technické stavby z 18. století s vysokou vypovídací schopností a tvoří pozoruhodný celek s okolním skalnatým terénem. Objekt pochází pravděpodobně z 2. poloviny 18. století.  ...

mírný pokles
Dolní mlýn - Bohušov
 zaniklý mlýn v okrese nezařazeno
Bývalý vodní mlýn stál na řece Osoblaze od poloviny 18. století. Zanikl ve druhé polovině 20. století po vysídlení obyvatel z pohraničí. ...

velký pokles
Dubský Mlýn - Ostrá Hora
 vodní mlýn v okrese Bruntál
Vodní mlýn se nachází na Osoblaze nedaleko Bohušova. Mlýn je částečně zrekonstruován. ...

mírný pokles
Bývalá Městská vodárna - Znojmo
 technická památka v okrese Znojmo
Městská vodárna ve svahu u řeky Dyje vznikla už v roce 1877 na místě mlýna. Současná budova byla postavena a uvedena do provozu v roce 1911, byly vybudovány usazovací nádrže a dva rychlofiltry. K další modernizaci došlo v roce 1928.Objekt fungoval až do roku 1996. Dnes slouží jako sklad a také je zde um&ia...

mírný pokles
Fialův mlýn u Rešova
 vodní mlýn v okrese Bruntál
Fialův vodní mlýn stojí na říčce Huntavě a jeho současná podoba je z poloviny 18. století. Mlýn stojí o samotě cca 1 km od obce Řešov na rozcestí k Řešovským vodopádům. Dnes slouží budova jako rekreační objekt. ...

mírný pokles
Replika větrného mlýnu - Jalubí
 větrný mlýn v okrese Uherské Hradiště
Větrný mlýn v Jalubí je dnes již pouhou replikou původního mlýna zvaného Smolkův větřák. Původní osm metrů vysoký mlýn byl poničen bombou na konci druhé světové války a rozebrán na stavební materiál. Nový mlýn byl postaven v letech 2007 – 2009 s cílem vy...

mírný pokles
Schulzovy filtry – Náměšť nad Oslavou
 zajímavost v okrese Třebíč
Schulzovy filtry – Náměšť nad Oslavou (zajímavost) Kanalizační čistírna v Náměšti nad Oslavou byla vyprojektována a postavena v letech 1957 – 1958 s kapacitou pro 5000 ekvivalentních obyvatel a průměrným denním přítokem 10,40 l/s. Tato čistírna byla navržena jako experimentálně srovnávací podle brněnského vzoru. Je to mechanicko-biologick&aacu...

střední pokles
Násep s klenutým mostkem - Dolní Svince
 památka v okrese Český Krumlov
Úsek dráhy v zářezu, vystavěný mezi léty 1826 – 1828, je významnou technickou památkou související s Koněspřežní dráhou z Českých Budějovic do Lince, která v době kdy vznikla, byla první nejdelší transkontinentální železnicí na evropské pevnině. Dr&aac...

mírný pokles
Jez s vorovou propustí - Vyšší Brod
  zajímavost v okrese Český Krumlov
Říční jez Pražského typu s vorovou propustí vzdouval vodu na bývalý mlýn čp. 11. Jedná se o poslední jez na Vltavě s dochovanou vorovou propustí a původní konstrukcí. Nejstarší značka na jezu je datována rokem 1675. ...

mírný pokles
Strážní domek koněspřežné dráhy - Zvíkov
 zajímavost v okrese Český Krumlov
Strážní domek čp. 18 v Chodči - Zvíkov, vystavěný někdy mezi léty 1826 – 1832, je situován severně od trati na km 90,505 poblíže bývalé křižovatky koněspřežní železnice a silnice z Českých Budějovic do Lince. Křížovatka je dnes řešena mimoúrovňovým přejezdem. Sloužil za obydlí a ...

mírný pokles
Soubor seníků - Volary
 zajímavost v okrese Prachatice
Seníky u Volar byly zřizovány jako přechodné uskladňovací prostory, protože na močálových lukách bylo možné odvážet sklizené seno až po zámrazu. Vyskytují se ve dvou skupinách, severně a jižně od obce. Původně vyhlášeno 50 seníků, dnes je chráněno 13, z čehož 4 již zanikly. 4 se...

mírný pokles
Vodní mlýn Vitějovice
 mlýn v okrese Prachatice
Zachovalý a hodnotný vodní mlýn čp.44 se nachází v izolované poloze na severovýchodním okraji obce Vitějovice. Panský (Bürgrův) mlýn je umístěn pod vesnicí na levém břehu Zlatého potoka (pravobřežního přítoku Blanice) . Mlýnský náhon v celkové d&...

mírný pokles

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, max - 12,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)