Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel Božského Srdce Páně - Komorní Lhotka
 kostel v okrese Frýdek-Místek
O stavbu katolického kostela v Komorní Lhotce se zasloužil místní farář P. Alois Orel. Plány kostela vypracoval architekt Szweda z Vídně. Stavba začala roku 1882 a kostel byl hotov roku 1886.   Bohoslužby se konají: SO  16:30 ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Ostrava
 kostel v okrese Ostrava-město
Pozdně gotická trojlodní stavba s přilehlými kaplemi a věží byla vybudována na starším románském základě. Původní gotická věž zakončena cimbuřím byla součástí městského opevnění. Její dnešní podoba je z roku 1805, kdy bylo započato s rozsáhlou klasici...

střední nárůst
Husův dům - Hvozdnice
 kostel v okrese Praha-západ
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička - Skalka u Doks
 kaplička v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Litohoř
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Litohoř (kostel) Kostel, situovaný v parku naproti zámku, vznikl kolem roku 1781 rozšířením kaple vybudované premonstráty z Loukova. V některé literatuře se uvádí, že stavba byla vybudována podle projektu France Antona Pilgrama. ...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička - Klabava
 kaplička v okrese Rokycany
Kaple sv. Školastiky - Rajhradice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Školastiky - Rajhradice (kaple) Kaple sv. Školastiky byla postavena v letech 1896–97 nákladem obce. Kaple, tehdy vystavěná na západním okraji obce, je dnes, po sloučení Rajhradic a Loučky, ve středu obce. Kaple byla vysvěcena 25. 7. 1898 Benediktem Korčianem, opatem rajhradským. Obraz sv. Školastiky, světice a patronky obce, visící nad o...

střední nárůst
Evangelický kostel - Vanovice
 kostel v okrese Blansko
Vlastivěda Moravská uvádí (1906): "Obyvatelé Vanovic od 15. století přilnuli k husitismu a zůstali mu věrni až do vydání tolerančního patentu (dne 13. 10. 1781), kdy byli přinuceni, aby se přidali k reformovanému vyznání, které bylo nejbližší jejich bratrskému smýšlení". ...

obrovský nárůst
Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého - Věž
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Majitel zámku František Josef Mozar dal v roce 1728 – 1730 k východní straně oblého zámku přistavět i jednolodní barokní kapli sv. Jana Nepomuckého s půlkruhově uzavřeným presbytářem, klenutým křížovou klenbou a konchou. Stěny kaple, členěné pilastry, byly tehdy vybaveny sedlově uzavřen&y...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Hlučín
 kostel v okrese Opava
Kostel sv. Jana Křtitele - Hlučín (kostel) Hlučínský Kostel sv. Jana Křtitele je nejdominantnější stavbou města. Nejen, že jeho věž vidíme ze všech stran, ale jeho objevení se při cestě z Děhylova je tak nápadné, že zastíní i vedle stojící zámek. Původně gotický kostel je možná nejstarší stavbou v širok&eac...

střední nárůst
Kostel sv. Markéty - Hlučín
 kostel v okrese Opava
Kostel sv. Markéty - Hlučín (kostel) Kostel svaté Markéty byl založen Otakarem II., a to proto, že původní kostel byl malý. Nechal tedy postavit větší. Výstavbu spojil zároveň s vybudováním špitálu a hřbitova. Hřbitov ohraničuje zeď z poloviny 19. století. Dříve byl dřevěný, několikrát vyhořel a během války ho zas&...

velký nárůst
Gotická věž - Přibyslav
 gotická věž v okrese Havlíčkův Brod
Gotická věž - Přibyslav (gotická věž) S výstavbou přibyslavské gotické věže se začalo v roce 1497, protože původní byla při obléhání husitskými vojsky značně poškozena. Již její mohutné zdi dávají tušit, že byla stavěna jako věž obranná. Vchod do ní je až ve výšce 7 m, do jejího prvního patra. K...

stgnace
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce
 kaple v okrese Bruntál
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce (kaple) Hřbitovní kaple sv. Kateřiny byla vybudována luterány kolem r.1530 a dochovala se v původní podobě (mimo střešní krytiny a omítek). ...

střední pokles
Kostel byl založený podle údajů v písemných pramenech v roce 1373. Do tohoto období patří loď s klenbou a opěrnými pilíři; autentický patrně i vítězný oblouk. Původní je snad také presbytář. Do 14. století možná patří severní část konstrukce kruchty (arkády ...

velký nárůst
Kaple sv. Anny - Javorná
 kaple v okrese Jeseník
Kaple sv. Anny - Javorná (kaple) Ves Javorná je zmiňována roku 1531 jako součást ondřejovického panství, za třicetileté války patrně zanikla (1687 se ještě zmiňuje ves s kaplí, ale roku 1801 jen samota s kaplí).   ...

stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nové Valteřice (kostel) V obci stál původní kostel, který byl ještě z doby gotické. Ve kterém roce byl však postaven není známo, ale z faktu, že fara č.p.63 byla postavena roku 1789, lze usoudit, že kostel byl vystavěn také v této době.Ten byl okolo roku 1710 přestavěn do barokního slohu. Roku 1812 prošel kostel rozsáhlou ...

střední pokles
Kostel sv. Ondřeje - Vojnův Městec
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Ondřeje - Vojnův Městec (kostel) Původně gotická sakrální stavba barokizována v roce 1770 má neobvykle řešenou, krátkou příčnou loď s trojbokým závěrem členěným pilíři. Nad hlavním průčelím se vypíná čtyřboká věž. Před závěrem kostela je situován volně stojící kamenný kř&iacut...

střední nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Dolany
 kostel v okrese Pardubice
Tato stavba rozhodujícím způsobem charakterizuje naší obec. Je to náš kostelík, postavený za přispění všech našich občanů a obce.  Byl postaven za jeden rok, a to před více než 90 lety v roce 1913. V roce 1895 zvolilo obecní zastupitelstvo „Komitét pro výstavbu kostela“ v D...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Řepníky
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Křížový vrch
 kostelík v okrese Česká Lípa
Křížový vrch (437 m), často také označovaný jako Kalvárie, je nevelké čedičové návrší, tvořící severozápadní výběžek Zeleného vrchu asi 1,5 km severovýchodně od Cvikova. Zdejší čedič se vyznačoval zvláštním způsobem rozpadu na zaoblené kamenné koule a v jeho dutinách se hojně nacházely zeolity, zejména natrolit a chabasit. Ještě ve 30. letech 20. století se těžil jako silniční štěrk. Návrší se až...

velký nárůst
Synagoga - Úsov
 synagoga v okrese Šumperk
Synagoga - Úsov (synagoga) První úsovská synagoga byla zničena za třicetileté války a druhá, postavená v roce 1688, byla zbořena roku 1722 po předcházejícím konfliktu s dubickým katolickým kaplanem Samuelem Gelinkem. Součástí tehdejších protižidovských represí bylo dokonce i soudní rozhodnut...

obrovský nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice - Police
 kaple v okrese Šumperk
Kaple Nejsvětější Trojice - Police (kaple) Empírová kaplička zlidovělého charakteru z r. 1818. Interiér je prázdný. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

mírný pokles
Dřevěný kostel sv. arch. Michaela - Maršíkov (kostel) Kostel je mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura z roku 1609.  Samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbyt&aacu...

velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rapotín
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rapotín (kostel) Novogotický kostel z 19. stol. byl zbudován na místě původního dřevěného kostela z 16. stol. Postaven podle projektu ing. Eduarda Rittera. Tato kulturní památka se nachází v samém středu obce a již z dálky upoutá Vaši pozornost. Jedná se o zděný trojlodní omítaný kostel ...

mírný nárůst

    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)