Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 501-520 z 4990 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Bartoloměje - Heřmanův Městec (kostel)

Jak vysvítá z historických údajů, první zmínka o městě (nikoli o kostele) je z roku 1325. Je ovšem pravděpodobné, že kostel zde stál již před rokem 1325, historicky to ovšem potvrzené není. Byl gotický a stál na místě současného barokního chrámu. Někteří badatelé se domnívají, že jeho pozůstatky se nám dochovaly v základech dne&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel postaven v roce 1904 zároveň se sborovým domem v secesním stylu. Na jeho zdech jsou plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a kronikáře J. Mathesia. Uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň. Možno navštívit. (text: Petra Javůrková)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Sv. Matěje - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Pozdně barokní kostel sv. Matěje stojící uprostřed hřbitova vznikl v roce 1771 na místě středověkého kostela. V minulosti představoval přirozené centrum Dejvic a byl znám matějskými poutěmi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice (kostel)

Na místě dnešního kostela stál od 14. století gotický kostelík, jehož podobu neznáme. Základní kámen dnešního kostela byl položen 21. dubna 1744. Na stavbu nového kostela financemi přispěli zejména farář P. Jan Felix Procházka a Antonie Josefa, hraběnka Černínová z Küenburgu. Stavitelem byl Antonín Jermář, někdy uváděný jako ž&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Povýšení Svatého Kříže - Starý Rožmitál (kostel)

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitála a spolu s bránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Gotické portály, objevené při opravách kostela v 70. letech 20. stol., jsou odborníky datovány do let 1230 - 124...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Původně gotický kostel, který se uvádí jako farní již v polovině 14. století. Z té doby se zachoval presbytář prosvětlený původně hrotitými okny, jejichž torza jsou uchována ve zdivu nad záklenky dnešních oken. Kostelní loď byla přistavěna po roce 1553, celek posléze prošel barokní úpravou. Bezvěžovou stavbu kostela obklopoval hřbitov. Před západním průčelím stála mohutná šestiboká zvonice, v jejímž horním patře se ukrývala trojice zvonů. Zvonice byla stržena roku 1839 a vzápětí stavitel Rudolf ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice (kaple)

Kaplička na návsi v Bohuslavicích, zasvětsená sv. Petru a Pavlovi pochází z druhé poloviny 19.století stejně jako kamenný kříž, který je postaven před vchodem do kapličky. Kapličku v Bohuslavicích nemůžete přehlédnout. Stojí v těsné blízkosti státní silnice, která Bohuslavicemi prochází. Že se obec o kapličku stará, poznáte na její...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mořice - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Mořice - Olomouc (kostel)

První autentickou a bezpečnou zprávou o existenci olomouckého kostela sv. Mořice je údaj o vikáři této svatyně Fridrichovi, který je uveden jako svědek na listině biskupa Bruna z r. 1257. Z tohoto faktu někteří badatelé vyvozovali, že kostel byl vystavěn "na zeleném" až pro olomoucké měšťany. Navíc zasvěcení biskupem Brunem oblíbenému světci se tomu zdálo nasvědčovat. Nyní však již víme, že Olomouc jako středověké právní město nebyla založena jednorázovým lokačním aktem. Komplikovaná půdorysná ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel sv. Jakuba staršího - Pohořelice (kostel)

Farní kostel sv. Jakuba Staršího je architektonickou dominantou Pohořelic. Jeho jádro tvoří ranně gotická stavba z 13. století s dochovanými architektonickými články z doby vzniku i z dob pozdějších gotických úprav. Původní menší kostel, v románském slohu, byl spolu s městem zničen požárem v roce 1278. Poté byl v několika stavebních eta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Farnost při benediktinském kostele sv. Martina byla zřízena pravděpodobně r. 1648. V té době bývaly bohoslužby vždy dvě neděle za sebou v Benešově a každou třetí ve svěřených Bohuslavicích. Jen v r. 1678 byly všechny bohoslužby konány v Bohuslavicích, protože v tomto roce se stavěl kostel v Benešově. Benešovský kostel byl dříve dřevěný, dřevo práchniví, proto se každou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Šilheřovice (kostel)

První známý farář v Hati A Šilheřovicích po reformaci byl uváděn v pamětní knize farnosti r. 1657 - Mgr. Daniel Pulibeus. Za působení faráře Karla Kaschného se farnost Šilheřovice r. 1924 osamostatnila.  Prvním farářem šilheřovické farnosti byl P. Josef Malý (1924 - 1937) , který sídlil v budově fary v blízkosti Maštalen, kterou věnoval rod Rot...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel svatého Vavřince - Olešnice
 kostel v okrese Blansko
Kostel svatého Vavřince - Olešnice (kostel)

Kostel sv. Vavřince se nachází na hlavním náměstí Míru. Původně byl dřevěný, postaven v roce 1391. V roce 1424 jej vypálili Husité,  a proto byl v roce 1426 vystavěn nový kamenný gotický kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci. Bohužel požár v roce 1827 kostel zničil. V letech 1831-1839 byl postaven kostel nový, který se již dochoval až do dnešních dnů. Pouze v roce 1882 byla postavena nová věž kostela, která byla zvýšena o několik metrů. Při rekonstrukci kanalizace v roce 1998 byla u severní st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně (kostel)

Vznikl na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala do roku 1658, poté byla pro zvyšující se počet poutníků rozšířena. Nynější velkolepý poutní chrám byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického panství Františkem Antonínem z Rotttálu v letech 1721 - 1748, patrně podle projektu kroměřížského ar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice (kostel)

Kostel sv Kunhuty se nachází v areálu Vojenské nemocnice na ulici Zábrdovická v městské části Brno-Židenice. Kostel svaté Kunhuty byl postaven v pozdně románském slohu. Vysvěcen byl v roce 1211 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I., jeho tří synovců, celého dvora, Vladislava Jindřicha -markraběte moravského, moravské šlechty a představitelů církve. Obřad vykonal hnězdenský arcibiskup Josef Kietlitz. Kostel se tak stal kostelem farním pro Zábrdovice, Židenice a Husovice a současně i kostelem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Barokní kostel Všech svatých - Stará Říše (kostel)

Kostel je farním kostelem římskokatolické farnosti Stará Říše. Jde o barokní kostel s polygonálním závěrem a věží na západní straně kostela. Původní goticky kostel vzal za své při obrovském požáru v r.1758, kdy vyhořela cela obec, postavena z dřevených roubených domu. Po požáru zůstala neporušena jen skála a dvě sousední stavení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze