Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 501-520 z 5036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hřbitovní kaple - Janová
 kaple v okrese Vsetín
Hřbitovní kaple - Janová (kaple)

V roce 1890 byla na místním hřbitově postavena kaple a v roce 2002 byla stavba dokončena realizací vyřezávané vstupní části.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Břeclav
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Václava - Břeclav (kostel)

Kostel sv. Václava stojí na Náměstí T.G.Masaryka v místě, kde stával barokní kostel z roku 1756. Ten byl na konci 2. světové válka 20.11.1944 zasažen bombou a zničen. Již před tímto barokním kostelem stával na tomto místě kostel románský z druhé poloviny 10. století a po něm kostel gotický. Stavba současného kostela svatého Václava byla zahájena 1. září 1992. Předtím byl proveden archeologický průzkum, při kterém byly objeveny zbytky prvního románského kostela. V roce 1990 byla Farním úřadem vy...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Maří Magdalény - Sulíkov
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Maří Magdalény - Sulíkov (kostel)

Pozdně barokní kostel z roku 1789 s románským jádrem z 13. století. Pohledová dominanta obce. Některé zdroje dokonce uvádí, že kostel v obci stojí už od 13. století. Obraz svaté Maří Magdalény, který zdobí oltář, je dílem malíře Josefa Zeleného z Brna. Křížovou cestu včetně soch a oltáře zhotovili bratři Bekové z Kutné Hory, v&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Žatčany
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nejsvětější Trojice - Žatčany (kostel)

Původně se zde nacházela románská kaple, která byla později přebudována a rozšířena v gotickém slohu. Z této doby se dochovala část zdiva v základech kostela a podpěrné pilíře u venkovní zdi. Kostel by prapůvodně bez věže, ta byla přistavěna až kolem roku 1660, kdy na ni byly zavěšeny čtyři zvony. Podle kroniky byly zvukově tak dobře sladěny, že prosluly v celém okolí. Původn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice (kostel)

Mikulášovice měly kostel již od roku 1346, už před ním měla existovat malá kaple pro usedlost uhlířů, která byla zasvěcena sv. Mikuláši. Odtud pochází název Nikolausdorf, ves sv. Mikuláše. Kostel patřil k arcidiecézi Hohenstein a Sebnitz a obec musela ročně platit církevní daň ve výši jedné marky míšeňskému biskupství, které byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Michala - Zlovědice
 zřícenina kostelu v okrese Louny
Kostel sv. Michala - Zlovědice (zřícenina kostelu)

Zřícenina původně gotického kostela přestavěného barokně v roce 1750. Byl opuštěn při odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Zachováno je obvodové zdivo a věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Jakuba - Hrádek u Rokycan
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

Kostel sv. Jakuba se nachází na hřbitově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Ducha - Arnultovice
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Ducha - Arnultovice (kostel)

Hřbitovní kostel byl vybudován v roce 1888 starokatolickou církví. Roku 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti slouží Církvi československé husitské v Novém Boru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Husův sbor Církve československé husitské - Havlíčkův Brod (kostel)

Kostel byl vystavěn v letech 1926-1927 podle návrhu Ing. Františka Lišky. Objekt vybudoval brodský stavitel Ing. arch. Prokop Šupich. Funkcionalistická stavba Husova sboru je nejmladší církevní stavba ve městě. Do modlitebny se vstupuje z horní části budovy, v přízemních prostorách býval sál, kde ochotnický kroužek husitské církve hrál divadeln&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Jince
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Mikuláše - Jince (kostel)

Symetricky řešený longitudinální kostel byl postaven na místě středověkého kostela po r. 1728. Dispozice je půdorysně pozměněnou a zjednodušenou variantou venkovských kostelů Františka Ignáce Préea ze 30. let 18. stol. Chrámový areál, situovaný ve střední části městečka na nízkém návrší západně od hlavní silnicí Zdice - ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun (kostel)

Trojlodní děkanský kostel Sv. Jakuba Většího pochází z doby založení města a patřil, jak vidíme na starých vedutách, vedle věžovitých bran k dominantě v panoramatu města. V roce 1543 byl přestavěn a rozšířen. Z této přestavby se dochoval presbytář, zákristie a v západní předsíni svorník klenby s vyobrazením městského znaku z roku 1543.V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie - Černvír (kostel)

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Jediné, co starodávný hrad ještě připomíná, je místní název "Na hradisku". V severní části hradního ostrohu je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie , původně pozdně románský , z 1. poloviny 13. století ve 14. století goticky rozšířený , kdy byla přistavěna ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel - Bílý Újezd
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel - Bílý Újezd (kostel)

Se zvyšováním provozu na obchodních stezkách začaly mezi vzdálenějšími hrady pro zastávky pěších či jízdních pocestných, poslů a kurýrů, dostavníků, poštovních vozů, vozků s povozy a nákladem či kočárů, vznikat opevněná střediska se zájezdní krčmou a přípřežními koňmi pro výměnu. Takovéto zastávkové oázy se nazývaly latinským názvem castelium, což v překladu značí menší hrádek, opevněnou tvrz či opevněnou krčmu s kostelíkem, které bývaly obvyklou součástí těchto castelií (lat. castel = kostel). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Dominikánský klášter s kostelem sv. Anny - Nové Dvory (kostel)

Barokní kostel (kaple) sv. Anny dostavěný v roce 1696 hrabětem Bernardem Věžníkem a jeho druhou manželkou Barborou Švihovskou z Riesenbergu. Kostel tvořil nedílnou součást celku spolu s dominikánským klášterem (v pozadí). Je postaven na kruhovém půdorysu, uvnitř v podobě čtverce se zkosenými rohy, s půlkruhovým presbytářem a dvěma bočními kaplemi. Autor projektu není zná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina (kaple)

Kaple pochází z 18. století. V interiéru kazatelna a kruchta s varhany. Bohoslužby se konají: ČT  18:00 - 1x za měsíc, 1. týden v měsíciSO  16:30 - 1x za 14 dní, sudý týden, (2. a 4. sobota v měsíci) ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Hluk
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Vavřince - Hluk (kostel)

Kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1736 – 1741 stavitelem italského původu Antonínem Erhardem Martinellim. Stavební plastiky jsou přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Sochařskou výzdobu chrámu vytvořila rodina Martina Ignáce Morávka, jehož předkové pocházeli z Hluku.Ve středu za hlavním oltářem je umístěna socha patrona kostela sv. Vavřince, vedle něj v těsné blízkosti jsou sochy sv. Václava a sv. Floriána a u zdí kostela sv. Rochus a sv. Vendelín. Na bočním oltáři Panny Ma...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv.Mikuláše - Boletice
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv.Mikuláše - Boletice (kostel)

Vznik kostela se předpokládá na konec 12.století, ale první písemná zmínka je z roku 1263, kdy král Přemysl Otakar II. ,aby zastavil moc rozpínající se české šlechty, věnoval tento kostel spolu se zlatokorunským klášterem církvi.Ovšem osídlení v této oblasti je mnohem staršího data, je tu zmínka o slovanském osídlení, kmeni Boleticů, dále ve starší době železné, což dokládají nálezy menšího hradiště, pohřebních mohyl i několika žárových hrobů. Boletice ležely na tehdy dost významné křižovatce ob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jiří - Lužec nad Cidlinou
 kostel v okrese Hradec Králové
Kostel sv. Jiří - Lužec nad Cidlinou (kostel)

Kostel sv. Jiří byl postaven roku 1872, v místě je však doložen již kostel středověký. Autorem pseudorenesančního zařízení interiéru byl J. Stoklasa z Jičína. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Františkánský kostel - Prešov
 kostel v okrese * Slovensko
Františkánský kostel - Prešov (kostel)

Původně karmelitánský kostel a klášter přidělil v roce 1661 panovník Leopold I. řádu františkánů. Gotická stavba pak byla barokně upravena. Dnes zde stále sídlí františkáni. Jeden z řeholníků v klášteře shromažďuje relikvie svatých, již se mu podařila vytvořit úctyhodná sbírka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze