Vyhledávání lokalit (cílů)
Olomoucký kraj » okres Šumperk » kostel, kaple, synagoga » Synagoga - Úsov (synagoga)

www.krasnecesko.cz/lokality/592-synagoga-Usov-synagoga.html

Synagoga - Úsov (synagoga)

[ ID: 592 ]     Kulturní památka (KP)     

Turistický cíl Synagoga - Úsov (synagoga)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

První úsovská synagoga byla zničena za třicetileté války a druhá, postavená v roce 1688, byla zbořena roku 1722 po předcházejícím konfliktu s dubickým katolickým kaplanem Samuelem Gelinkem. Součástí tehdejších protižidovských represí bylo dokonce i soudní rozhodnutí, podle kterého židovští účastníci incidentu dostali na čelo vypálené znamení (písmeno R = relegiert), jiní byli potrestáni 36 ranami nebo prací v cihelně. Po mnohých peticích a manifestacích na zbořeništi původní stavby byla roku 1784 synagoga opět vybudována a sloužila svému účelu až do příchodu nacistů v roce 1938.

Synagoga jako součást bývalého židovského ghetta vznila v roce 1784 pravděpodobně na starších základech a v 19. stol. byla upravena. Interiér je zaklenut plackou na pasech a je dekorován různorodými nástěnnými malbami.

Součást významného urbanisticko-historického celku, jenž dokládá existenci zdejší židovské obce. Jde o urbanisticko-architektonicky dominantní a historicky významný doklad mladší fáze židovského osídlení lokality, součást bývalého ghetta, dochovaného i v řadě domů tvořících původně jednotný a souvislý celek. Cenné jsou restaurované nástěnné malby s hebrejskými texty.

Synagoga prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí včetně restaurování nástěnných maleb. 

Dominantní, volně stojící zděná architektura je situována nedaleko od židovského hřbitova směrem na jihovýchod. Na obdélném půdorysu je z pálených cihel vyzděna patrová budova s valbovou střechou, orientována na západ a s hlavním průčelím rovnoběžným s ulicí vedoucí k hřbitovu. Přízemí tříosého hlavního průčelí rytmizuje pár půlkruhových oken, rámovaných půlkruhovou profilovanou šambránou. V centrální ose je prolomen půlkruhový vstup s pískovcovým portálem, nad nímž je profilovaným rámem vymezená obdélná plocha. V patře je prolomen pár obdélných okenních otvorů s šestitabulkovými výplněmi, jež završují plastické nadokenní římsy, z jejichž stran visí čabraky geometrického tvaru jako sedlové šambrány. Mezi okny je prolomen výrazný otvor v podobě kvadrilobu, jehož rámuje profilovaná šambrána. Jinak hladkou fasádu hlavního průčelí člení u nároží svislé lizénové rámy s vpadlou plochou, na které navazuje v horní části provedená římsa uvozená plastickým zubořezem. V rovině střechy je axiálně proveden nízký trojúhelný štít s tabulkami Desatera z pískovce. Jižní průčelí je nesymetricky prolomeno třemi okny se segmentovými záklenky a profilovanými šambránami, na protější straně jen dvěma okny. Tříosé východní průčelí rytmizuje pár oken se segmentovými záklenky a mezi nimi kruhové okno. Všechny šambrány jsou oblounově tvarovány.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze