Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel) Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie,...

mírný pokles
Kostel pochází z počátku 14. století, kolem r. 1700 byl barokně upraven. Převážná většina vybavení kostela pochází z období přestavby. Jedná se o orientovaný jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, sakristií na S straně presbytáře a předsíní na ...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vojtěcha - Neratovice
 kostel v okrese Mělník
Kostel byl vybudován ve druhé polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl r. 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz (jen jim požehnal).  Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem, členěná soklem, pilastry, podstřešní...

střední nárůst
Kostel sv. Ottona - Deštná
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Václava - Prachová
 zřícenina kostela v okrese Litoměřice
Kostel sv. Václava - Prachová (zřícenina kostela) Zřícenina kostela sv. Václava vystavěný v bývalé vsi Prachová jsou vidět již ze silnice mezi Hrušovany a Encovany. Byl postaven z lomového kamene na místě zaniklé starší svatyně sv. Mikuláše okolo roku 1830. Šlo o klasickou jednolodní stavbu s čelní věží, klenutým kněžištěm, pětibokým presbytářem na jehož jižní straně byla přistavěna skromná sakristie. Obdélná loď měla velikost 8 x 11 m. Špatný ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Spolu s klášterem piaristů byl postaven také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, vysvěcený v roce 1674. Stavbu provedl pražský stavitel Martin Reiner. Kostel je jednolodní stavbou se samostatnou zvonicí, která je s kostelem spojena sakristií. Vedle hlavního oltáře měl kostel i šest oltářů postranních, kazatelnu s reliéfní výzdobou, kalvárii, barokní varhanní pozitiv a čtyři zvony. Tvůrcem vel...

střední nárůst
Špitální kostel Všech svatých - Jáchymov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Špitální kostel Všech svatých - Jáchymov (kostel) Špitální kostelík je nejstarší jáchymovskou kulturní památkou, která si zachovala původní vzhled. Kostel již není využíván k náboženským obřadům, je odsvěcen a slouží jako muzeum. V jeho interiéru jsou umístěny vzácné náhrobní desky, oltář, pravděpodobně z dílny L. Crannacha, a sousoší Kalvárie od drážďanského sochaře K. Waltra z roku 1544. Špitální kostelík je jedna z nejstarších staveb města Já...

stgnace
Kostel sv. Michaela archanděla - Litvínov (kostel) Kostel sv. Michaela archanděla je nejstarší a nejvýznamnější státem chráněná památka ve městě Litvínově. Byl postaven v letech 1685 ? 1694 a o jeho postavení se zasloužil tehdejší pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. Architektem raně barokní stavby byl malíř a architekt ...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Trhový Štěpánov (kostel) Areál kostela s hřbitovní zdí s ozdobnými branami s nástavci a výklenkovou kaplí. Kostel s obdélnou lodí, užším pětibokým presbytářem a hranolovou věží při severní straně lodě. Stavba kostela z doby po pol. 14. století s neogotickými úpravami. Mimořádně cenná...

střední pokles
Původně románská stavba pocházející pravděpodobně z druhé pol. 12. stol. je nejstarší stavbou Neustupova. Během let byl několikrát přestavován a roku 1690 k němu byla přistavěna mariánská kaple a sakristie. Strop v lodi jest po celé délce obloukovitě klenutý. Uvnitř se nachází jedenáct náhrobních kamenů zasazených do zdí (jde o náhrobníky pánů ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic). Dále je pěkný barok...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sbor Církve československé husitské - Louny (kostel) V roce 1932 si obec postavila kostel s názvem „sbor Dr. Karla Farského“ ve funkcionalistickém stylu podle projektu architekta Otakara Poláka. Kvůli nedostatku peněz nebyl sbor dokončen podle původního plánu, schází přístavba fary a nedokončen nebyl ani Vrchlického přednáškový sál v ...

střední pokles
Rotunda sv. Longina - Praha 2
 rotunda v okrese Praha hl.m.
Rotunda sv. Longina - Praha 2 (rotunda) Prohlédněte si rotundu postavenou na poč. 12. stol., nejprve zasvěcenou sv. Štěpánovi, později na počest sv. Longina, jehož ostatky přivezl Karel IV. z Itálie. Podle pověsti prý byla původně pohanskou svatyní a teprve příchod křesťanství ji změnil v katolický kostelík. Sloužila jako farní kostelík starobylé...

mírný pokles
Evangelický kostel Krista Spasitele - Frýdlant (kostel) Církev československá husitská - kostel z roku 1903....

střední pokles
Hřbitovní kaple Božího těla - Hostín u Vojkovic (kaple) Podle zprávy z roku 1453 byla na místě stávající kaple dřevěná kaplička zasvěcená božímu tělu. V třicetileté válce (1618-1648) byla však tato kaplička zničena požárem.V letech 1735 až 1736 zde byla vystavěna majiteli panství knížetem Filipem Lobkowiczem a jeho manželkou Vilemínou, rozenou z Althanu, nákladem 17 tisíc zlatých nová hřbitovní kaple Božího těla v barokním slohu. Stavbu navrhl a proved...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Radkov
 kostel v okrese Jihlava
V obci se nachazí kostel sv. Bartoloměje. První zmínka pochází z roku 1717 kdy byl zničen ohněm. V roce 1818 byl biskupským úřadem pověřen telčský děkan Tomáš Stejskal za přísluhy Ignáce Šašecího, kazatele z Telče a Jana Ebra, špitálního kaplana, vykonal dle tehdejších předpisů vysvěcení (benedikci) nové svatyně. V roce 1977 byl zavěšen a vysvěcen za podpory místních občanů nový zvon. Ke konci 20....

obrovský nárůst
Byl vysvěcen roku 1723. Postavit jej nechal opat Otmar Zinke na místě staršího dřevěného kostela pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Některé prameny připisují projekt jeho otci Kryštofu Dientzenhoferovi. Novobarokní hlavní oltář byl roku 1997 doplněn novým obrazem od ukrajinsk&eacut...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Batňovice
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Bartoloměje - Batňovice (kostel) První zmínka o kostele v Batňovicích je z roku 1367, původně byl jako většina kostelů v Čechách vybudován ze dřeva. V roce 1681 byl kostel částečně stržen a vystavěn nový, v roce 1735 byla přestavěna dřevěná věž na kostele a opravena střecha kostela. Kolem roku 1770 měl kostel v Zálesí (dnešní Batňovice) d...

obrovský nárůst
Kaple Navštívení Panny Marie - Žďár
 kaple v okrese Mladá Boleslav
2. prosince 1898, v den 50. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn, se usneslo obecní zastupitelstvo postavit ve Žďáře kapli. Bylo rozhodnuto uspořádat sbírku. V létě následujícího roku se obrátili členové zastupitelstva na zdejšího rodáka dr. Matěje Kováře,...

střední pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Těchonice
 kostel v okrese Klatovy
Původně raně gotický kostel ze 14. století, jehož současný vzhled je výsledkem pozdně barokní zlidověle pojaté přestavby. Sakristie v přízemí věže, původně presbytář starší stavby, má dosud raně gotický charakter. Působivá dominanta obce. První písemná zpráva o vsi poch&...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Zdouň
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Zdouň (kostel) Při kostele bývala osada, která je poprvé doložena k roku 1257. Kostel se připomíná k roku 1314. Názory na dobu výstavby kostela se v literatuře rozcházejí. Někteří kladou kostel do 1. poloviny 13. století, jiní do 3. čtvrtiny stejného století a někteří až do doby kolem roku 1300. Podle nejno...

mírný pokles
Kaple sv. Valburgy - Hrádek
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Valburgy - Hrádek (kaple) Kaple je zasvěcena Svaté Valburze, patronce šestinedělek a rolníků. Vzývána bývala při některých nemocech, jmenovitě očních, při kašli a pokousání psem, a také jako ochránkyně domácích zvířat. Sv. Valburga pocházela ze starého šlechtického anglosaskéh...

obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice (kostel) První doklady o existenci vesnice pochází z roku 1315. Jako městečko se poprvé uvádí v roce 1579. Kostel se tu poprvé připomíná v roce 1603. Z nejstarší stavební etapy se dochovalo obvodové zdivo lodi s vítězným obloukem. K bližšímu časovému zařazení scház&i...

stgnace
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Šumavské Hoštice (kostel) Nejvýznamnější památkou obce je kostel Sv. Filipa a Jakuba. Ten byl původně Gotický. Roku 1654 vyhořel. Později v roce 1672 byl opraven a postaven nový oltář. v roce 1748 byl F. Fortinem zcela přestavěn do barokní podoby. Zde byla vedena matrika s nejstarším zápisem z roku 1784. K památným budovám p...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Řepice
 kostel v okrese Strakonice
Původně se jednalo o gotický kostelík sv. Jiljí z konce 13. století, který byl rozšířen v letech 1668 - 1670. Z původního kostelíka se dochovalo z části původní obvodové zdivo a severní portál z let 1240 - 1250. V roce 1773 byla ke kostelu přistavěna barokní severní věž (v roce 1704 vy...

obrovský nárůst
Skaličany
 kaple v okrese Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kozlov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v 60. letech 14. století na výrazné vyvýšenině na západním okraji obce Kozlov (Kosslau). První písemná zmínka o vsi spolu s kostelem pochází z roku 1365, kdy podávali ke kostelu držitelé kozlovského panství a patroni kostela Němota, Přech a Jan z Kozlova „…de cons. Nyemothe, Prziechanis nec non Johannis de Kozlow.“ Roku 1365 byl dle dochovaných ú...

stgnace
Kostel Tří králů - Mnichovo Hradiště
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel Tří králů - Mnichovo Hradiště (kostel) Kostel Tří králů byl vystavěn v letech 1694-1699. Jedná se o obdélnou barokní stavbu s kaplí Panny Marie na jižní straně, s obdélným presbytářem, po jehož severní straně se nachází oratoř. Vybavení je barokní z období kolem r. 1700. Za pozornost stojí oltářní obraz...

stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Bor
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Bor (kostel) Novo Borské Náměstí Míru zdobí chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl v letech 1786 - 1788 vystavěn do dnešní podoby stavitelem J.V. Koschem. Je to pozdně barokní stavba se 60 m vysokou věží. V kostele se nachází starobylý zvon z roku 1607 a slouží dodnes. Hrabě Kinský zakoup...

střední pokles

    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)