Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Blahoslavené Panny Marie - Topolná
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kostel zasvěcený Neposkvrněnému Početí Blahoslavené Panny Marie. Byl vysvěcen 28. května 2000 biskupem Josefem Hrdličkou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Lipník nad Bečvou
 kaple v okrese Přerov
bez fotografie

kaple sv. Josefa - Raně barokní stavba z r. 1695 v sousedství pošty, postavena za děkana Jiřího Balšánka. Téměř identické řešení klenby kaple sv. Josefa s architekturou kaple sv. Josefa Kalasanského u piaristického kostela ji vřazuje do tvůrčího okruhu G. P. Tencally. V interiéru kaple nás zaujme hlavně kopule zdobená freskami. V nadstavci byl obraz sv. Alžběty Durynské, patrně od téhož autora. Tento obraz byl v nedávné minulosti z kaple ukraden. U paty sloupů jsou původní dřevořezby sv. Jáchym...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Štěkeň
 kostel v okrese Strakonice
bez fotografie

Barokní koste sv. Mikuláše byll postaven na místě staršího gotického kostelíka sv. Máří Magdalény v roce 1670. K přestavbě došlo r. 1749. Jedná se o jednolodní stavbu s polokruhovým presbytářem, se čtyřmi kaplemi a věží. Vnitřní zařízení pochází z 19. stol. Bohoslužby se konají: NE  11:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina - Bernartice
 kostel v okrese Písek
bez fotografie

Kostel sv. Martina byl vybudován na základech starší stavby ve 14. století, později byl barokně přestavěn. Barokní fara na náměstí je bývalá jezuitská rezidence, před ní stojí kamenný sloup se sochou sv. Josefa....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Michala - Blatno u Chomutova
 kostel v okrese Chomutov
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv.Jakuba - Jemnice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv.Jakuba - Jemnice (kostel)

Dominantu  nejstarší části Jemnice zvanou Podolí tvoří kostel sv. Jakuba, který dnes stojí na místě původního knížecího dvorce. Důkazy nám podal sondážní výzkum z roku 1974, který odhalil půdorys románské rotundy. Původní dvorec s rotundou byl vystavěn někdy na přelomu 11. a 12. století. Kamenná rotunda měla vnitřní průměr 650 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Farní kostel sv.Petra a Pavla - Horní Dubňany (kostel)

   Farní kostel sv. Petra a Pavla patří mezi nejstrší chrámy na Moravském Krumlovsku. Má románské jádro a byl postaven zřejmě již ve 12. století. Z románských prvků se dochoval kamenný vstupní portál z druhé poloviny 12. století. Nadpraží portálu zdobí reliéfy šelem.   V souladu s charakterem stavby je starobylé zasvěcení sv. Petru a Pavlu. Při vykopávkách u kostela bylo objeveno řadové pohřebiště z 11. až 12. století.   Kolem zdi kostela jsou rozmístěny náhrobky majitelů tulešického panství: Ja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Kostel sv. Jiljí - Huzová
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Jiljí - Huzová (kostel)

Dominantou mezi historickými památkami Huzové je kostel sv. Jiljí. Požár roku 1651, který společně s dalšími domy zasáhl kostel a zničil i faru a s ní veškeré záznamy, zapříčinil, že o církevním životě Huzové do poloviny 17. století máme jen kusé informace. Víme pouze tolik, že Huzová patřila již od roku 1131 k olomouckému biskupstv&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Janov
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Kostel zasvěcený Janu z Nepomuku byl postavěn na místě dřívější kaple. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel pany Marie - Podmoky u Golčova Jeníkova
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí (kostel)

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodárským stavěním. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice.Má na výšku 4 m, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kostel sv. Alžběty - Cvikov
 kostel v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Kostel sv. Alžběty, trojlodní, původně gotický ze 14. století (r. 1367 už uváděn jako farní), goticko-renesančně přestavěný v letech 1553 - 1558 italským stavitelem Benedettem Fervim. Věží byl opatřen r. 1580, znovu upraven a barokizován r. 1726 a restaurován r. 1868. Uvnitř je pozdně gotický Kristův hrob z r. 1567 zhotovený M. Heuffnerem, na svorníku žebrové klenby je Berkovský znak, oltář sv. Jana Nepomuckého z 18. století, rokokové varhany z 18. století, pozdně barokní oltář z 19. století, dv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
bez fotografie

Kostel sv. Markéty z roku 1792 se nachází uprostřed obce. Jedná se o hodnotnou jednolodní sakrální architekturu s jednou hlavní lodí s plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenut s lunetami nad okny v podélných fasádách a je od hlavní lodi oddělen triumfálním obloukem. Vstup do kostela je podvěžím do zaklenuté předsíně, nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí. Při vstupu do kostela je kůr s varhanami. Při západní fasádě je sakristie a depozitář s oratořemi v patře. Vstup na kůr je to...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kostel sv. Hedviky - Mosty u Jablunkova
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Nádherná bílá stavba kostela dominuje a dokresluje atmosféru vsi. Kostel má hned čtyři zvony a jeden byl dokonce odlitý v Rusku ze zvonoviny a to v r. 1897. Kostel se také chlubí krásnými varhany, které jsou po nedávné rekonstrukci a původně pocházejí z r. 1809.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Klášter Milosrdných Bratří - Letovice (kostel)

Klášter Milosrdných bratří s kostelem svatého Václava byl postaven z daru 24 000 zlatých od Jindřicha Kajetána Blümegena, jenž chtěl, aby součástí kláštera byla i nemocnice. Stavitelem barokního kláštera se stal řeholní bratr Longinus Traub z Vídně. Práce započaly 26. dubna 1751, stavba byla dokončena roku 1784. Klášterní kostel sv. Vác...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Prokopa - Praha 3
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 3 (kostel)

Kostel sv. Prokopa na Žižkově je novogotický síňový trojlodní chrám z let 1899 až 1903 od architekta Josefa Mockera. V ose hlavního průčelí je věž vysoká 70 m. Hlavní portál je zdoben reliéfem od sochaře Pekárka. Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv.PO  18:00 mše sv. (latina) ST - PÁ 18:00 mše sv.SO  08:00 mše sv. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Všech svatých - Vyšehorky
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Všech svatých - Vyšehorky (kostel)

Kostel Všech svatých je pozdně románská stavba, která pochází z poloviny 13. stol., s gotickou sakristií na severu kněžiště a renesanční kaplí s věží z r. 1529. Objekt byl upravován na počátku 18. stol. a kolem r. 1800. V interiéru nástěnné malby ze 14. stol. Hlavní oltář je zasvěcen Všem svatým, boční oltáře Matce Boží a sv. An...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Letohrad
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Václava - Letohrad (kostel)

Nachází se na letohradském náměstí vedle zámku. Postaven v l. 1680-85 Hynkem Vítanovským z Vlčkovic, štuková výzdoba je od Giovaniho Maderny (ojedinělý strop). Hlavní oltář se sochami sv. Vojtěcha a Prokopa s obrazem smrti sv. Václava od Christiana Sambacha (ředitel vídeňské akademie , 1785). V hlavní lodi postraní oltáře Panny Marie Bolestné a Ecce Homo. Varhany z r. 1774 od J. I. Strejsla z Králík....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Semice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Máří Magdalény - Semice (kostel)

První zmínka o zdejším kostele spadá již do roku 1352, tedy do dob Karla IV.,kdy byl připomínán jako kostel farní. V bouřlivých dobách třicetileté války byl však švédským vojskem pod velením generála Bannera roku 1641 rozbořen a vypálen,právě jako fara,která stála hned naproti,na místě dnešn&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze