Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Stanislava - Osiky
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Stanislava - Osiky (kostel) Kostelík v barokním slohu pochází z 18. stol. Jednolodní stavba s malou předsíní před západním průčelím, na kněžiště navazuje rozměrná sakristie kombinovaná s márnicí. Na střeše se nachází sanktusník.   Bohoslužby se konají: NE  11:00  - 1x...

obrovský nárůst
Kostel Zvěstování Panny Marie - Chyše
 kostel v okrese Karlovy Vary
Raně barokní monumentální basilikální stavba z konce 17. století. Kostel spolu s rodinnou kryptou nechala vystavět tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, která na stavbu dohlížela až do konce svého života (1718). Základní kámen byl položen 5. prosince 1697. Celé stavitelské práce řídil Jan Baptist Rappa. Kostelní věž skrývá dva vzácné zvon...

obrovský nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Hovorčovice
 kostel v okrese Praha-východ
Pochází z 1. poloviny 13. století, pozdní románská architektura. Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, původně prostá stavba z posledního románského období, byl v roce 1392 přestavěn v gotický (zachovalý presbytář). V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího majitele F. A. Nostice provedena další oprava. Z tohoto období pochází iluzivní malba oltáře, pravděpodobně od J. Kramolína (Josef Kramol...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel svaté Máří Magdaleny - Mařenice
 kostel v okrese Česká Lípa
Největší památkou je místní kostel Máří Magdalény postavený dle plánů Octavia Grossi-Borggia r.1699-1714. Kostel prošel od možné požadované likvidace pro jeho devastační vzhled v 60. letech až k znovuobnovení Marcelem Hrubým a obětavostí ostatních lidí, v r. 1991 byl kostel znovu vysvěcen a rozšířen o osvětlení a hodiny. Ve zdech kostela byly náhrobky význačných osobností obce: 1648 A.M.Heinisch, ...

střední nárůst
Kaple - Heřmanova Huť
 kaple v okrese Plzeň-sever
Kostel Nejsvětější trojice - Malá Morávka (kostel) Kostel Nejsvětější Trojice je pozdně barokní stavba z let 1790 – 1793. Je součástí areálu hřbitova a fary. Na zdejším hřbitově je pohřben významný botanik 19. století Friedrich Anton Kolenati (1812 – 1864), správkyně Ovčárny Rosalie Grohalová (1831 – 1909) nebo zástupci podn...

mírný pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Vysočany
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Vysočany (kostel) Obec patřila do farnosti Protivanov, od roku 1784 do farnosti Sloup. Díky iniciativě věřících byl roku 1864 zahájena výstavba kostelu, který byl vysvěcen roku 1873. Prvním farářem se stal roku 1877 P. Vendelín Hrubý. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Křtitele - Přibice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Jana Křtitele - Přibice (kostel)  Farní kostel sv. Jana Křtitele v Přibicích je románského původu. Byl vystavěn na počátku 13. století. Při tatarských nájezdech však byl zničen, následně opraven a znovu vysvěcen olomouckým biskupem Brunem v roce 1257.   V 16. až 19. století byl barokně přestavován. Z původního kostela je zachován portál v jižní stěně kostela.    V okolí kostela se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého, kte...

stgnace
Kostel sv. Markéty - Bílčice
 kostel v okrese Bruntál
Kostel sv. Markéty - Bílčice (kostel) Pozdně barokní Kostel Sv. Markéty je nejvýraznější historickou památkou obce Bílčice, nacházející se na pravém břehu řeky Moravice v bruntálském okrese. Obec, ležící v dnešním Moravskoslezském kraji, má přibližně 250 obyvatel a byla písemně poprvé zmi...

velký nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Ludíkov
 kaple v okrese Blansko
Hlavní dominantou obce je kaple sv. Cyrila a Metoděje, postavená podle návrhu stavitele Františka Steigona z roku 1886. Kaple je obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,5x4,2 m. Nad kaplí je umístěna 7 m vysoká zvonice. Výška kaple se zvonicí je 10 m. Ve zvonici byly umístěny zvony SV. Flori&aacut...

obrovský nárůst
Farní barokní kostel sv. Bartoloměje byl postaven v letech 1710- 1712. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Minoritský klášter - Opava
 klášter v okrese Opava
Část kláštera je přístupná i veřejnosti - sněmovní sál, gotická síň a v zimním refektáři pobočka knihovny, tzv. Bezručova čítárna, která slouží kulturním akcím města a Slezské univerzitě. V klášteře byl dříve vojenský polní špit&a...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Malesice
 kostel v okrese Plzeň-město
V roce 1384 dal arcibiskup Jan z Jenštějna z popudu Jana z Nepomuku, generálního vikáře, postavit v Malesicích kostel v gotickém slohu, který je zasvěcen sv. Jiří. V roce 1815 byla původní budova v lodi zvětšena. Zařízení je nové - z roku 1877. Pro kostel byla n&aacu...

velký nárůst
Kostel sv. Zdislavy - Oldřichovice
 kostel v okrese Zlín
Kostel sv. Zdislavy - Oldřichovice (kostel) Po nezdařených dřívějších pokusech byl konečně v roce 1997 v Oldřichovicích postaven kostel, který vysvětil olomoucký světící biskup monsignor Josef Hrdlička. Kostel je zasvěcen svaté Zdislavě. Kostel je postaven podle projektu architekta Martina Tomeška. Vnitřní výzdoba je dílem akademického...

střední nárůst
Kostel sv.Martina - Strážnice
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv.Martina - Strážnice (kostel) Kostel sv. Martina ve Strážnici Tento chrám zdobí Strážnici již od 15. století. Je zasvěcen sv. Martinu z Tours a původně byl vystavěn v gotickém slohu jako součást nového města strážnického. Dnes o původním slohu svědčí gotické prvky, které je možno nalézt na exteriéru kostela. Jsou ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana - Ctětín
 kaple v okrese Chrudim
Kaple sv. Jana se nalézá v centru obce Ctětín před požární nádrží. Jedná se o členitý zděný objekt obdél níkového půdorysu s jehla novitou střešní konstrukcí. Ve vrcholu zastřešení je osazen kříž. V nice nad vchodem je osazena vlastní zvonice ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Králiky
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Michaela Archanděla je nejvýznamnější historickou památkou města Králíky. Nachází se nedaleko centra města, blízko Velkého náměstí. Byl vystavěn kolem roku 1576 jako luteránská motlitebna a roku 1610 byl přestavěn na kamenný kostel. Za svoji dnešní barokní podo...

velký nárůst
Hřbitovní kaple sv. Michaela - Bruntál
 kaple v okrese Bruntál
Kaple je umístěna u městského hřbitova, pochází z roku 1674. Dnes slouží jako smuteční síň. Byla postavena na Nisském předměstí na popud velmistra řádu německých rytířů Jana Kašpara Ampringena. Jde o osmibokou raně barokní centrální stavbu s odvážně řešenou kopulí....

velký nárůst
Farní chrám - Slavkov u Brna
 Chrám v okrese Vyškov
Farní chrám "Vzkříšení Páně" - je kvalitní dílo pozdně barokní sakrální architektury s účinnou klasicistní fasádou. Autorem projektu byl vídeňský dvorní architekt Jan Ferdinand Hetzendorf z Hohenburgu (nar. ve Vídni 1732, + po r. 1807 tamtéž), K jeho pracem patří například vídeňské městské a dvorní divadlo a Belvedere v Schónbrunnu. Stavba nového chrámu byla vyvolána skutečností, že po zboření pův...

obrovský nárůst
Kaple - Květín
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Floriána - Brno-Bosonohy
 kaple v okrese Brno-město
Kaple sv. Floriána  - Brno-Bosonohy (kaple) Kaple sv. Floriána se nachází na Bosonožském náměstí. Byla postavena roku 1713 pro ochranu obce před požárem (svatý Florián je patronem hasičů). Malá kaplička byla zásadním způsobem přestavěna v roce 1854 a o šest let později byla původní dřevěná věžička nahrazena zděnou. Poslední modernizace byla provedena v roce 1962. Kaplička je ve správě Církve římsko-katolické, farnost Troubsko....

velký nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Jihlava
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Jakuba Většího - Jihlava (kostel) Kostel sv. Jakuba Většího - Zahájení chrámové stavby spadá do doby po vzniku královského horního města Jihlavy v duchu pozdně románské baziliky. Ta však byla kolem roku 1250 stržena a rychle nahrazena gotickým objektem. V květnu 1257 byl kostel vysvěcen a zároveň sem byla přenesena fara. Počátkem 14. století byla postavena severní - strážní - věž , vysoká 63 m, která slouží dnes jako věž vyhlídkov...

obrovský nárůst
Klášter františkánek - Lomec
 klášter v okrese Strakonice
Během procházky lipovou alejí na vrch Lomec se zastavte u mariánského poutního místo s bývalým loveckým zámečkem, přestavěného na faru a u kostela Panny Marie, neobvyklé centrální barokní stavby, s velmi cenným a neobvykle řešeným inventářem. V kostele je olt&aacut...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Újezd
 kostel v okrese Zlín
Historie kostela Farní kostel stojící na mírném kopečku byl vystavěn v letech 1844 a 1845 ve slohu čistě empírovém neboli klasicistickém, na místě starého kostela, postaveného asi v roce 1680. Zeď kolem hřbitova byla postavena v roce 1861. Při velkém požáru za silného vichru v roce 1884 shořela cel&...

mírný pokles
Klášter kapucínský - Rumburk
 klášter v okrese Děčín
Klášter kapucínský - Rumburk (klášter) Barokní klášter byl vybudován v letech 1683-1685 nákladem knížete Antonína Floriana z Liechtensteinu, který dle plánů J. L. Hildebrandta nechal v letech 1704 – 1707 postavit i Loretánskou kapli, kopii Svaté chýše v Lorettu, místa, kde se údajně narodila Panna Marie s nepřehlédnut...

střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Staršího - Vlčnov
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Nejstarší dochovanou stavbou je část původního kostela zasvěceného sv. Jakubu Staršímu. První písemnou zprávu o kostele ve Vlčnově nacházíme v listině dominikánského kláštera v Olomouci z roku 1373. Avšak gotický portál pod věží dosvědčuje, že kostel vznikl již v polovině 13. století. Kostel byl založen cisterciáckým klášterem. Je také možné, že vlčnovští faráři byli i členy velehradského klášte...

velký nárůst
Tesařovská kaple - Kořenov
 kaple v okrese Jablonec nad Nisou
Tesařovská kaple - Kořenov (kaple) Kaple se nachází cca 200 m severně od Informačního centra v Kořenově a tvoří dominantu celé obce. Jedná se o osmibokou kapli postavenou místními evangelíky svépomocí v r. 1909. Do té doby se ke svým pobožnostem scházeli na nedalekém místě u chaty Zvonice. Hřbitov, který kapli obklopuje, byl založen v roce 1911, ale císařskými úřady byl oficiálně uznán až v roce 1913....

velký nárůst
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - Lada (kaple) Velká barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie je nejvýznamnější historickou památkou obce Lada (Stará Lada), ležící při okraji České Lípy. Lada se původně jmenovala Jägersdorf a přináležela k panství hradu Klinštejna, jehož sotva patrné pozůstatky se zachovaly nedaleko vsi Horní Libchava. Donátorem výstavby obecní kaple byl v roce 1738 rodák z Jägersdorfu, Johann Georg Böhm. Každoročně o s...

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele  - Čechy pod Kosířem (kostel) Barokní farní kostel z let 1781-94. Na hlavním oltáři obraz Kristova křtu od J. Winterhaldera ml. z doby kolem roku 1790. Nad křtitelnicí sousoší téhož námětu od O. Zahnera ze 40. let 18. století. Před průčelím vrcholně barokní sochy sv. Petra a Pavla z 30. let 18. století, také od O. Zahnera. ...

stgnace
Kostel Všech Svatých - Jaroměřice
 kostel v okrese Svitavy
Kostel Všech Svatých - Jaroměřice (kostel) Takzvaný Dolní kostel zasvěcený Všem svatým byl postaven už asi ve 12. století jako gotická jednolodní stavba s věží a je nestarší stavební památkou v obci. K nejhodnotnějšímu a nejstaršímu vnitřnímu vybavení patřínáhrobní ...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Mirošovice
 kostel v okrese Teplice
Kostelík v barokním slohu dala vystavět kněžna z Lobkovic v r. 1708. Stavba má oválný půdorys s polygonálním presbytářem, ke kterému jsou na východní a západní straně připojeny obdélné přístavky. Hlavní oltář je sloupový se sochami svatého Petra, svaté...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Pištín
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Vavřince - Pištín (kostel) Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby v obci a ve své poloze uplatňuje při dálkových pohledech od jihu, západu a severu. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období – raného středověku, snad 13. století...

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Praha-Uhříněves
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Všech svatých - Praha-Uhříněves (kostel) Kostel Všech svatých v Uhříněvsi vznikl podle plánů Jakuba Jiřího Halířka v letech 1740-1743. Sálová architektura kostela je doplněna čtvercovým presbytářem a hranolovou věží v ose stavby. Při ohradní zdi jsou sochy světců, většinou práce Jana Jiřího Šlanzovského z doby kol...

stgnace
Pravoslavný kostel....

střední nárůst

    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)