Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 401-420 z 5058 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
 rotunda v okrese Litoměřice
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (rotunda)

Románská rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou věží, obnovená roku 1126 knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským králem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou městské části. V roce 1729 jej podle pověsti nechal nad Chuchlí postavit polský šlechtic, který se uzdravil ve zdejších lázních. Proto byl kostel po mnoho let místem konání pravidelných poutních slavností. Mimoto sloužil občanům Velké Chuchle. Díky své osamělé poloze uprostřed Chuchelského háje byl ve své historii několikrát vykraden a hrozilo mu i zřícení. Poslední oprava byla provedena v letech 1992 - 1993 a vyžádala si náklad 7 mil. Kč. Městská část v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany
 kostel v okrese Rokycany
Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

Kostel gotického původu ze 14. stol., doplněný r. 1506 pozdně gotickými předsíňkami; po požáru r. 1784 přestavěn klasicistně - Ignác Palliardi; empírová věž postavena v letech 1821-23 - Fr. Högr; v roce 1856 doplněna o nástavbu, ve druhé pol. 19. stol. opravy kostela, dílčí úpravy v r. 1931. Je to zděná, omítaná, orientovaná stavba. Trojlodí bazilikáln&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Kostel sv. Hedviky - Mosty u Jablunkova
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Nádherná bílá stavba kostela dominuje a dokresluje atmosféru vsi. Kostel má hned čtyři zvony a jeden byl dokonce odlitý v Rusku ze zvonoviny a to v r. 1897. Kostel se také chlubí krásnými varhany, které jsou po nedávné rekonstrukci a původně pocházejí z r. 1809.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Katedrála sv. Petra a Pavla - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Katedrála sv. Petra a Pavla - Brno (kostel)

Katedrála svatého Petra a Pavla se nachází v Brně na vrchu Petrov v městské části Brno-střed. Je národní kulturní památkou. Patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy a také mezi nejvýznamnější brněnské dominanty. Impozantní exteriér katedrály je novogotický. Dvě věže vysoké 84 m, byly postaveny v letech 1904-1905 podle návrhu architekta Augusta Kirsteina Počátky chrámu na vrchu Petrov sahají až do 70. let 12. století. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnholec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnholec (kostel)

V Drnholci ke svým bohoslužbám využívá chrám Nejsvětější Trojice, který byl postaven v letech 1750 - 1757. Stavitelem byl František Grim z Brna. Byl postaven ve stylu barokním, zjednodušených architektonických tvarů podle stylu z doby krále Ludvíka XVI. Kostel je dlouhý 36 metrů, široký 11 merů a vysoký 21 metrů. Na věž vede 101 schodů. Kostel je vyzdoben sochami...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kostel Sv. Tomáše a Augustiánský klášter - Praha 1
 kostel, klášter v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Tomáše a Augustiánský klášter - Praha 1 (kostel, klášter)

Založení kláštera, vývoj do husitství V roce 1285 přichází na pozvání krále Václava II. do Prahy nový řád – Ordo eremitarumsancti Augustini – Řád poustevníků sv. Augustina. Pro klášter, který král založil „pro anima patris sui“,tj. pro spásu duše svého otce, vykázal místo v podhradí královs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí (kostel)

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodárským stavěním. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice.Má na výšku 4 m, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kostel Sv. Salvátora - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Salvátora - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu. Po požáru v roce 1689 byl barokně přestaven. V roce 1720 pak byla přistavěna hranolová věž. Dnes je největším pražským evangelickým kostelem, jehož stavba byla velkou politickou událostí, příznačnou pro tehdější napětí v českém předbělohorsk&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kostel Sv. Martina - Praha 17
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Martina v Řepích, románská jednolodní stavba s apsidou, vznikla asi ve třetí čtvrtině 12. století. Kolem roku 1627, kdy ves patřila Frovinovi, byl kostel částečně přestaven a pravděpodobně byla připojena k lodi kostela věž. V 18. století byla vestavena kruchta a připojeno schodiště z lodi do věže....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Plzeň
 kostel v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Kostel sv. Bartoloměje je arciděkanský kostel. Se svou téměř 103 m vysokou věží je dominantou náměstí Republiky v Plzni. Klenotem chrámu je Šternberská kaple z první poloviny 16. století, která sloužila jako rodinná hrobka. V roce 1993 se kostel stal sídelní katedrálou plzeňského biskupa....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Anny - Stará Voda
 kostel v okrese Opava
Kostel sv. Anny - Stará Voda (kostel)

Poutní místo Stará Voda se nachází v Nizkém Jeseníku, při okresní silnici z Libavé do Budišova nad Budišovkou. Protože je ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, lze se zde dostat jen na povolení a při cykloturistické akci Bílý kámen a při pouti na sv. Annu. Stará Voda se jmenuje poprvé v r. 1456 v listině Bohuše ze Zvole. Podle daňových popisů a urbáře byla nejbohatší obcí na libavsku. První zmínka o kapli sv. Anny, která stála na místě nynějšího kostela a vedlejšího staršího kostelíčka sv. Ja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov
 kaple v okrese Náchod
Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov (kaple)

Vrcholně barokní kaple na pěticípém půdorysu v prostředí pískovcových skal, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba v dominantní poloze na okraji kuesty Broumovských stěn, jejíž působení zásadně oslabuje okolní vysoký les. Kaple postavena na kamenné podezdívce z hrubě opracovaných kvádrů, samotná kaple postavena z jemně opracovaných pohle...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Toužim
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kostel byl vybudován koncem 15. století. V jádru pozdně gotická stavba, později několikrát upravován. Kostel byl založen někdy kolem po roce 1488, patrně v souvislosti s nástupem nové katolické toužimské vrchnosti, pánů z Plavna. Dokončen kolem roku 1500. Později přešel do správy protestantů, po nástupu nové katolické vrchnosti, Julia Jindřicha, vévody sasko-lauenbursk&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Markéty z roku 1792 se nachází uprostřed obce. Jedná se o hodnotnou jednolodní sakrální architekturu s jednou hlavní lodí s plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenut s lunetami nad okny v podélných fasádách a je od hlavní lodi oddělen triumfálním obloukem. Vstup do kostela je podvěžím do zaklenuté předsíně, nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí. Při vstupu do kostela je kůr s varhanami. Při západní fasádě je sakristie a depozitář s oratořemi v patře. Vstup na kůr je to...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Štěkeň
 kostel v okrese Strakonice
bez fotografie

Barokní koste sv. Mikuláše byll postaven na místě staršího gotického kostelíka sv. Máří Magdalény v roce 1670. K přestavbě došlo r. 1749. Jedná se o jednolodní stavbu s polokruhovým presbytářem, se čtyřmi kaplemi a věží. Vnitřní zařízení pochází z 19. stol. Bohoslužby se konají: NE  11:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kostel sv. Václava - Stará Boleslav
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Evangelický kostel Vzkříšení - Hrob (kostel)

Dne 12.prosince 1900 byl položen základní kámen ke stavbě tohoto německého kostela.  Je postaven v secesním stylu drážďanskými architekty R.Schillingerem a W.Graebnerem. Veřejnosti byl zpřístupněn roku 1902....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Židovská synagoga - Kolín
 synagoga v okrese Kolín
Židovská synagoga - Kolín (synagoga)

Stavba synagogy byla pravděpodobně zahájena v roce 1642, asi na místě středověké modlitebny, kterou poškodil požár v roce 1634. Nová budova byla dokončena až v roce 1696, kdy došlo k zásadní raně barokní úpravě jejího interiéru. Před rokem 1721 byla uskutečněna další významná přestavba, při níž byla modlitebna rozšířena o boční prostory a pří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles


    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, max - 253,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze