Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Anny - Přibyslavice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Anny - Přibyslavice (kostel) Významný raně románský tribunový kostel tvořící pozůstatek přemyslovského dvorce se řadí mezi nejstarší stavby na Moravě. Podélná jednolodní stavba s hranolovou věží v průčelí a patrovou boční lodí ukrývá v interiéru fragmenty gotických n&aacut...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Křižanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Křižanov (kostel) První písemná zmínka o farním kostele je z roku 1239. Dochovaný gotický presbytář pochází pravděpodobně až z 15. století.Na severní fasádě kostela bylo při posledních opravách oběveno zachovalé románské okno svědčící o tom, že kostel byl postaven dávn...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Měřín
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Křtitele - Měřín (kostel) Kostel vystavěli benediktinští mniši z Třebíče v 13. stol. Ve 14. stol. přistavěna gotická boční kaple. Kostel byl výrazně přestavěn v 17. a 18. stol. Mohutná trojlodní stavba s barokní věží ze 17. stol. Presbytář kostela je dvakrát odsazený a má polygonální gotický z&aac...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Obětování Panny Marie - Hanušovice (kaple) Kaple byla vybudovaná v roce 1725 v barokním slohu. ...

obrovský nárůst
Spišská kapitula - Slovensko
 kostel v okrese * Slovensko
Spišská kapitula - Slovensko (kostel) [SK] Pôvodne samostatná obec Spišská Kapitula od roku 1948 je mestskou časťou Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola. Od polovice 13. storočia bola sídlom spišského prepošstva, kapituly a vierohodným miestom. V rokoch 1662-1665 ju obohnali hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Od roku 1776 bola sídlom spišského biskupstva. Po stáročia ...

stgnace
Betlémský kostel - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Betlémský kostel - Brno (kostel)    Betlémský kostel je umístěn na jižním svahu Špilberku v Peliccově ulici v městské části Brno-střed. Byl vystavěn v historizujícím slohu s převládajícími renesančními prvky v letech 1894 - 1895. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se kázalo výhradně česky.    Po vydání tolerančního patentu, byl v Brně v roce 1782 založen evangelický sbor augsburského vyznání (luterský). Tento sbor byl z...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Brno-Komín
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Vavřince -  Brno-Komín (kostel) Římskokatolický farní kostel svatého Vavřince se nachází na Kristenově ulici v brněnské místní části Komín. Kostel zde dala vystavět roku 1324 královna Eliška Rejčka, aby na něj byla přenesena farní práva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně, který se stal chrámem klášterním. Roku 1720, při velkém požáru Komína, kostel vyhořel. Celková oprava byla provedena až v letech 1883 - 1884 podl...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bohdalice (kostel) Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích byl postaven v letech 1807 až 1814. Je dokladem přežívání barokního typu do údobí klasicismu. Stojí na základech dřívějšího, zřejmě dřevěného kostela. Před průčelím kostela jsou vysazeny lípy, které jsou památkově chráněné. Bohdalická farnost náleží do Slavkovského děkanství v Brněnské diecézi. Před kostelem je barokní socha svat...

obrovský nárůst
Děkanský kostel sv. Václava - Světlá nad Sázavou
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Děkanský kostel sv. Václava - Světlá nad Sázavou (kostel) Děkanský kostel sv. Václava má věž s charakteristickým dřevěným patrem s podsebitím, která tvoří významnou dominnatu města. V kryptě pod kostelem odpočívá Jan Rudolf Trčka, jímž slavný rod vymřel po meči....

obrovský nárůst
Evangelická kaple - Svébohov
 kaple v okrese Šumperk
Evangelická kaple - Svébohov (kaple) Nad své okolí vyniká stavbou evangelická modlitebna, která je památkovým objektem. Obyvatelstvo Svébohova bylo vždy české. Velkou úlohu v životě obce hrálo náboženství. Kromě katolíků se zde drželi odedávna i evangelíci, kteří se ve Svébohově připomínají již...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kyjov
 kostel v okrese Hodonín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kyjov (kostel)  Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Masarykově náměstí pochází z let 1713 až 1720. Byl zřízen při bývalém kapucínském klášteře. Od roku 1786 je kostelem farním.Oltářní obraz maloval Antonín Maulpertsche.  ...

velký nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie - Poštorná (kostel) Kostel dal postavit kníže Jan II z Lichtenštejna v roce 1898 na nově budovaném náměstí obce. Autoren objektu i jeho interiérového vybavení byl knížecí dvorní architekt Karel Weinbrenner. Vlastní stavební materiál, tvořený dvěma sty druhů cihel, dlaždic a glazované keramické kryt...

mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kokory
 kostel v okrese Přerov
Z archivních dokumentů se domníváme, že nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento prvn&iacut...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Kateřiny - Bavory
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Kateřiny - Bavory (kostel) Farní kostel svaté Kateřiny leží uprostřed obce. Je její dominantou a také nejhodnotnější památkou. Kostel byl vysvěcen v roce 1742 a byl postaven na místě starší gotické stavby. Až v roce 1791 k němu byla přistavěna věž. Věž, spolu s dvěma ratolestmi vinné révy, se později stala také souč&aa...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Ostrava-Hrabová
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Kateřiny - Ostrava-Hrabová (kostel) Původně významná lidová jednolodní stavba z 16. století, která je dokladem výtvarné zdatnosti a vysoké úrovně stavitelské a řemeslnické práce jejich tvůrců. Po požáru v roce 2002 vystavěna znovu. ...

mírný nárůst
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Ducha - Ostrava-Zábřeh (kostel) Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a ...

velký nárůst
Kaple sv. Floriána - Dolní Vilémovice
 kaple v okrese Třebíč
Kaple sv. Floriána - Dolní Vilémovice (kaple) Do 20. století vstupovaly Dolní Vilémovice jako poměrně velká vesnice. Rozloha obce byla podle dobových materiálů 983,8 ha, žilo zde přes 600 stálých obyvatel v 95 domech. Převážným zdrojem obživy bylo polní hospodářství a chov dobytka. Obyvatelé byli vesměs české národnosti, vyjma sez...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vejvanovice (kostel) KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (farní); r.1350 byl farní (Ivanovic); po válkách husitských byla zde fara pod obojí. Pak evangelická; od r.1623 filiální do Chrasti; r.1720 založena fara; r.1724 postavena farní budova a rozšířen kostel nákladem Štěpána Viléma hraběte Kinské...

střední nárůst
Kostel svatého Bartoloměje - Kočí
 kostel v okrese Chrudim
Kostel svatého Bartoloměje - Kočí (kostel) Dominantou obce Kočí, jejíž vznik je datován na rok 1263 za vlády Přemysla Otakara II., je bezesporu kostel sv. Bartoloměje. Byl založen zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Jeho staviteli se s velkou pravděpodobností stali bratři Lútkové. Jednolodní kostel představuj...

střední nárůst
Kostel sv. Prokopa - Čehovice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Prokopa - Čehovice (kostel) Původní předchůdce zdejšího kostela svával na místech kapličky sv.Prokopa za vsí nad dnešním rybníkem. Důvod je prostý - vesnice totiž byla zničena roku 1623 válečnými událostmi. Stavba nové vsi si vyžádala i nový kostel. Ten byl postaven v letech 1788-89. Silně byl poškozen za 2.sv.války rudou armádou. V kostele a jeho blízkosti stojí několik soch světců.  ...

stgnace
Kostel Navštívení Panny Marie - Lechovice (kostel) Lechovický kostel - Každý kdo cestuje ze Znojma do Brna či Moravského Krumlova již z dálky spatří na vyvýšeném pahorku v zeleni akátových lesů, bělostné průčelí s červenými věžemi barokního kostela. Při dobré viditelnosti se navíc v pozadí po pravé straně rýsuje silueta Mikulova pod prosluněnou Pálavou. A jede li v noci, osvětlený kostel září jako bílá perla široko daleko do kraje. Touto architekt...

mírný pokles
Kaple sv.Rodiny - Žádlovice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv.Rodiny - Žádlovice (kaple) Barokní kaple ze 2. poloviny 18. století stojící po levé straně cesty do Pavlova. Tento typ kaplí je na Moravě dosti neobvyklý, kaple má ojedinělou okrouhlou půdorysnou dispozici a je zastřešena plechem pobitou kupolí s lucernou....

obrovský nárůst
Kostel Sv. Anny - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Anny - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Anny na Starém Městě z roku 1313 je cihlová jednolodní stavba s věží. Pod dlažbou zbytky románské rotundy. Pozoruhodné gotické krovy nad kostelem a nad křídly ambitu. Byl zde pohřben roku 1553 kronikář Václav Hájek z Libočan....

střední pokles
Dominikánský kostel, sestávající z halového trojlodí s dlouhým presbytářem, byl založen roku 1247 a budován pod vlivem francouzské gotiky. Ve 13. století byly dokončeny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. Zaklenutí kostela se uskutečnilo až v 80. letech 14. ...

mírný nárůst
Stará Věž - Štramberk
 zbytek kostela v okrese Nový Jičín
Stará Věž - Štramberk (zbytek kostela) V západním rohu náměstí stojí fara, za ní při městské zdi Stará Věž - zbytek farního kostela sv. Bartoloměje ze 14. století. Ten byl zbořen roku 1782. Zůstala jen věž, která dodnes slouží jako zvonice. Při ní byl roku 1994 vybudován amfiteátr "Pod starou věží" vhodný pro histori...

velký nárůst
Kaple Sv. Ondřeje - Hukvaldy
 kaple v okrese Frýdek-Místek
Kaple Sv. Ondřeje - Hukvaldy (kaple) Kapli na druhém nádvoří v hradě nechal v roce zbudovat 1602 tehdejší olomoucký biskup František Ditrichštejn (biskupem byl v letech 1594-1636). Využito bylo jedno z opevnění pro umístění presbytáře kaple. Nová kaple nahradila starou domácí kapli v renesančním paláci. Z poč&aacut...

stgnace
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov (kostel) Jedná se o roubenou stavbu s kamenným křížem připomínající počátky tohoto kostelu. Dominantou je barokní plechová věžička. Kněžiště je trojboce zakončeno, stěny jsou omítnuty vápennou maltou. Dřevěný kostelík z roku 1783 byl nákladně rekonstruován v nedávných letech....

střední nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže - Česká Lípa
 kostel v okrese Česká Lípa
Tento kostel je nejstarším v České Lípě. Zbudovala jej místní patricijská rodina Vajtmilů (Weitmilů) na konci 14. století. Ze zakládacích listin je doloženo, že patronát nad kostelem mělo měštanstvo. V roce 1426 kostel spolu s městem vyhořel a delší dobu si jej nikdo nevšímal. Renovace...

mírný pokles
Synagoga - Jevíčko
 synagoga v okrese Svitavy
Synagoga - Jevíčko (synagoga) V Jevíčku je několik památek, které ukazují, že zde bývala židovská obec. Kromě zbytků židovského hřbitova zde můžeme najít i bývalou synagogu. Ta byla postavena v roce 1794 v klasicistním slohu a nahradila starou dřevěnou synagogu, která podlehla ohni při požáru města v roce 1747. Materiál na stavbu synagogy částečně pocházel ze zbořeného farního kostela v Jevíčku. V současné době patří budova Cí...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Žákava
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Vavřince - Žákava (kostel) Kostel sv. Vavřince s venkovním osvětlením je dominantou obce Žákava. Kostel má gotické základy.     Bohoslužby se konají: NE  11:00 (pravidelně se střídá mše svatá s bohoslužbou slova)   ...

obrovský nárůst
Evangelický kostel postavený v roce 1827. Interiér kostela byl postupně budován v letech 1881-1898. bohoslužby: 9.30mládež: pátek, začátek v 18:00dorost: pátek, začátek v 16:00biblická: středa, začátek v 18:00 ...

mírný nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Teplice
 kostel v okrese Teplice
Kostel Povýšení sv. Kříže - Teplice (kostel) Zámecká kaple Povýšení sv. Kříže byla vybudována původně jako katolický kostel pro potřeby rodiny majitelů zámku a hostů lázní Teplic v letech 1549-1586. V polovině 17. století byla přistavěna čtvercová kaple sv. Antonína. V letech 1798-1806 byl objekt upraven v romantické gotice a byla zv&ya...

střední pokles
Kaplička sv. Antonína - Veselice
 kaple v okrese Blansko
Kaplička sv. Antonína - Veselice (kaple) Kaplička Sv. Antonína byla zbudovaná ve Veselici v roce 2007. Je umístěná v místě nově zbudované návsi, která vznikla za finanční podpory Nadace Partnerství a obce Vavřinec. Iniciátorem zbudování kapličky bylo občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, které na stavbu kapličky sehnal...

stgnace
Kaple sv. Kříže - Dunajovice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Kříže - Dunajovice (kaple) Kaple byla zbudována na Dunajovické hoře (504 m ),  na bývalé rušné křižovatce cest z Lomnice nad Lužnicí do Ledenic a Dvorců (Dvorecká) nebo  do Lišova, jako kaple sv.Anny.    Ke stavbě kaple se váže několik pověstí. Podle jedné kapli postavil SLEPEC, který se omyl léčivou vodou...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Varvažov
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Kateřiny - Varvažov (kostel) Raně gotický kostel sv.Kateřiny, stojí v těsné blízkosti Varvažovského zámku. Raně gotický kostel v polovině 13. století postavili johanitští rytíři z nedalekých Strakonic. Dochoval se z něj pětiboký presbytář. Loď pochází z barokní přestavby roku 1718. Východní č&...

stgnace
Kostel sv. Prokopa - Letiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Prokopa - Letiny (kostel) Kostel svatého Prokopa, dnes hřbitovní kostel, je připomínán již ve 13. století. Roku 1230, za vlády Václava I., koupil opat Kladrubský Přeštice a k nim náležejících 10 far včetně kostela sv. Prokopa v Letinech. Sídlo duchovního zde bylo již roku 1358. V Husitském období byl...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)