Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 5088 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Svatého Michala - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Michala na Starém Městě je gotická stavba, založená kolem poloviny 13. století. Kostel dokončen asi v 60. letech 14. století. Za Josefa II. byl kostel zrušen. V současné době je v rekonstrukci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Šebrov-Svatá Kateřina (kostel)

Na kopečku, kde stojí nynější kostelík, žili v 8. století tzv. Pasekáři. Byli pohané, jelikož v těchto dobách na Moravě nebylo rozšířeno křesťanství. Na kopečku své osady umístili pohanský obětní kámen. V 9. století povolal kníže Rastislav na Moravu bratry ze Soluně – Cyrila a Metoděje, aby hlásali křesťanství. Při cestě do Brna k posvěcení chrámu Petra a Pavla se zastavili na odpočinek v této osadě na vršíčku s obětním kamenem, kde na památku vztyčili dřevěný kříž. Dle staré pověsti byla v pozd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kostel sv. Štěpána - Bílá Hůrka
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Štěpána - Bílá Hůrka (kostel)

Kostel svatého Štěpána je farní kostel, který leží v obci Dříteň, administrativně v části obce Malešice a konkrétně pak v osadě Bílá Hůrka. O kostele sv. Štěpána ve vesnici Větší Hůrka jsou záznamy už z roku 1352, i když presbytář pravděpodobně pochází ze 13. století. Původní ves, která u kostela stála, zanikla v 16. stolet&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Praha
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Jakuba Většího - Praha (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího na Zbraslavi je původně gotický farní kostel, přestavěný v letech 1650 až 1654, od té doby je to klášterní kostel. Tato jednolodní stavba s protáhlým chórem byla částečně rozšířena o boční kapli s předsíňkou. Plastická výzdoba je od Ignáce Františka Platzera, oltářový obraz od malíře Piazzetyho z let 1743 až 1744. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední nárůst
Kostel - Olomouc-Svatý Kopeček
 kostel v okrese Olomouc
Kostel - Olomouc-Svatý Kopeček (kostel)

Na Svatém Kopečku vznikla počátkem 17. století kaple, která ovšem dlouho nevydržela - v roce 1643 ji zcela zničili Švédové. Na místě původní kaple byla ale brzy postavena další církevní stavba, v letech 1669-79 zde vznikal monumentální jednolodní poutní chrám Navštívení Panny Marie. Návrh vytvořil G. P. Tencalla a na výzdobě se podíleli přední barokní umělci. Takto koncipovaný chrám se měl stát zdaleka viditelnou dominantou celého kraje. Tento dojem pak byl ještě více umocněn přístavbou souměrný...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Leština
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Václava - Leština (kaple)

Kaple sv. Václava postavena v roce 1754 a jedná se o nejvýznamnější památku obce Leština. Kapli sv. Václava najdeme mezi budovami základní školy a obecního úřadu. Jde o pozdně barokní stavbu tvořenou přibližně čtvercovou lodí s hranolovou hodinovou věží. Kapli doplňují dva klasicistní přístavky, jeden tvoří vstupní předsíň...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kostel sv. Václava - Nová Ves I
 kostel v okrese Kolín
bez fotografie

HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kaple sv. Anny - Borová Lada
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Anny - Borová Lada (kaple)

Historie kaple sv. Anny u Borových Lad na Šumavě. Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy. Tato legenda praví, že jednou v létě napadl sníh, během téhož dne roztál a pouze na jednom místě místě v širokém okolí zůstal. Toto místo bylo vybráno pro stavbu kaple. Podle některých informací byl jako stavebn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
velký pokles
Klášter minoritů s kostelem Povýšení sv. Kříže - Uničov (kostel)

Klášter minoritů byl v Uničově založen koncem 14. století a bratři ve městě s malými přestávkami působili až do roku 1815. Po jejich odchodu sloužil klášter pro potřeby školských zařízení (dnes v budovách sídlí základní škola) a kostel věnoval v roce 1844 císař Ferdinand V. městu. Po druhé světové válce byl chrám zcela uzavřen. Počátke...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kostel Sv. Augustina - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel Sv. Augustina - Brno (kostel)

Chrám sv. Augustina v Brně tvoří nejen dominantu náměstí Míru, ale i Kraví hory a celého Brna. Jeho kořeny sahají do roku 1930, kdy se konaly oslavy 1500 let od smrti mučedníka sv. Augustina (+ 28. srpna 430). Opat a konvent augustiniánského kláštera na Starém Brně rozhodli vystavět důstojný pomník svému zakladateli a tak oslavit jubileum jeho úmrtí. Základní kámen k jubilejní svatyni sv. Augustina v Brně na tehdejším Babákově náměstí položil 28. srpna 1930 starobrněnský opat František Saleský ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
střední nárůst
Židovská synagoga - Žatec
 synagoga v okrese Louny
Židovská synagoga - Žatec (synagoga)

Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem. Židovská synagoga, druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abrahám Frank dne 18.3.1872. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
stgnace
Kaple - Čechovice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple - Čechovice (kaple)

Kaple v Čechovicích, jedné z částí Prostějova, leží uprostřed bývalé návsi. Před kaplí je pomník padlým z 1.sv.války....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
střední pokles
Hradiště sv. Hypolita - Znojmo-Hradiště
 hradiště v okrese Znojmo
Hradiště sv. Hypolita - Znojmo-Hradiště (hradiště)

Hradiště sv. Hippolyta je původně samostatná obec. Od roku 1920 je součástí města Znojma. V prostoru obce se nacházelo významné velkomoravské hradiště. V současné době se provádějí archeologické výzkumy.Kostel sv. Hypolita vznikl pravděpodobně už začátkem 9. století jako součást knížecího hradu na původním starém velkomoravském hradišt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
67 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - České Petrovice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Barokní kostel pochází ze 30. let 18. století.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 - letní časSO  16:00 - zimní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
66 %
velký nárůst
Mariánská Týnice
 klášter v okrese Plzeň-sever
Mariánská Týnice (klášter)

Významná dominanta severního Plzeňska je areál bývalého poutního místa. Kostel Zvěstování Panny Marie, proboštství a ambity byly postaveny pro plasský klášter na přání opata Evžena Tyttla podle projektu Jana Blažeje Santiniho v letech 1711 - 1768....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
stgnace
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín (kostel)

Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek. Raně gotický kostel byl založen pravděpodobně krátce po založ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký nárůst
Kostel sv. Barbory - Zahrádky
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Barbory - Zahrádky (kostel)

Kostel sv. Barbory původně stál uprostřed vsi Zahrádky. Tak tomu bylo až do třicetileté války, kdy byla obec s vyjímkou kostela srovnána se zemí. Po třicetileté válce byla obec Zahrádky založena znovu a to o kousek dál od kostela. Kostel se tak octl na samotě uprostřed krajiny. Dnešní podoba kostela je barokní a je výsledkem přestavby původně renesanční sakrální stavby, která je ve hmotě stavby více méně zachována dodnes. Kostel má půdorys latinského kříže, vedle něj stojí samostatná robustní v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Blíževedly
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Václava - Blíževedly (kostel)

Kostel sv. Václava je nejstarší stavbou obce Blíževedly. Stojí v cípu náměstí a na první pohled upoutá mohutnou vstupní věží. Okolo kostela je hřbitov, dnes však pustý a do nedávné doby zarostlý trním. Interier kostela v minulosti mnohé utrpěl a z původního vybavení se příliš nezachovalo. Díky obětavosti současného duchovního správce byl uveden do stavu, kdy se v něm jednou za měsíc může konat bohoslužba a byl částečně nově vybaven. V současné době se připravuje rekonstrukce kostela....
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
65 %
velký nárůst
Kaple sv. Prokopa - Skalička
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Skalička (kaple)

Kaple stojící v horní části dříve samostatné obce Skalička byla vystavěna roku 1839, na což nás upomíná letopočet na pískovcovém portálu při vstupu do kaple. Zbudována byla tehdy jako náhrada za dřevěnou kapličku, která stála nedaleko. Kaple nebyla dlouhou dobu vysvěcena. Teprve za starosty Josefa Pěničky koncem 19. století na žádost paní Terezie Najmanov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
stgnace
Kostel sv. Petra a Pavla - Kostelec u Holešova
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný nárůst


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze