Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Chlum u Rakovníka
 železniční stanice v okrese Rakovník
Chlumín
 obec v okrese Mělník
První písemné zmínky o obci Chlumín pocházejí ze začátku 14. století, kdy byl sídlem bohatého pražského měšťanského rodu Velfloviců. V letech 1310 - 1332 byl v držení Mikuláše Velflovice, později jeho potomků, v roce 1376 jej Matěj Velflovic převedl na Hanuše Špígla z Milčic. V držení obce se následně vystřídala řada šlechtických rodů, z nichž každý držel jen určitou část městečka. Kdy byla ves po...

mírný pokles
Chlumín
 tvrz, zámek v okrese Mělník
Chlumín (tvrz, zámek) Malý zámeček s dnes již zchátralým hospodářským dvorem byl postavený rytířem Kyšperským z Vřesovic na místě staré zpustlé tvrze. V desetiletích po roce 1634 se na Chlumínském zámku vystřídalo několik vlastníků, kteří však zámek neužívali, a proto pustl. Rovněž v městečku zůstalo po třicetileté válce mnoho domů neobývaných a propadajících zkáze a trvalo dlouho, než byly znovu obydleny. Na přelomu 1...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chlumín
 železniční stanice v okrese Mělník
Chlumský rybník
 rybník v okrese Příbram
Chlustina
 obec v okrese Beroun
První zmínka o jméně Chlustina se vyskytuje ve spisech Františka Palackého v jeho díle "Výbor listin starých", v němž uvádí k roku 1170 ves Chlustinu. Stával tam dvůr jménem Chlustina (snad po majiteli) a kolem vznikla koncem 12. století osada téhož jména. Dvůr stával tam, kde se dochoval také největší zemědělský statek -čp. 1. Zachovalo se i místní pojmenování částí chlustinského katastru: "Za dv...

střední pokles
Chmeliště
 železniční stanice v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chmelná
 obec v okrese Benešov
Obec leží v okrese Benešov, má 128 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 239 ha. Ve vzdálenosti 9 km severozápadně leží město Vlašim, 26 km severozápadně město Benešov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1375. ...

velký nárůst
Chocerady
 obec v okrese Benešov
Nejstarší zmínka o obci se váže k zápisu z roku 1250, kdy je zmiňován Bruno z Chocerad, nejspíše vladyka či majitel zemanského statku. O původu jména obce existuje více výkladů, z nichž nejpravděpodobnější je spojován s termíny „chotce radi...

střední pokles
Chocerady
 železniční stanice v okrese Benešov
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Světlá nad Sázavou, Čerčany, Ledečko, Sázava, Zruč nad Sázavou a Praha hl.n. ...

mírný pokles
Chocnějovice
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zpráva pochází z roku 1322. Na území žije 409 obyvatel ...

velký nárůst
Chodouň
 obec v okrese Beroun
První písemná zmínka o Chodouni pochází z roku 1271, kdy je připomínána jako součást žebráckého panství. Současně byl v obci také malý vladycký statek podle něhož se psali místní zemané. V 16. století však byla již celá obec i s vladyckým statkem součástí točnického královského panství. Králové dávali tento majetek do zástavy různým šlechtickým rodům. V roce 1552 král Maxmilián zastavil panství To...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Cholinská
 vrchol v okrese Příbram
Choratice
 obec v okrese Benešov
První písemná zpráva pochází z roku 1205. Na území žije 78 obyvatel.  ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chorušice
 obec v okrese Mělník
Obec Chorušice leží 18 km severovýchodně od okresního města Mělník na předělu roviny polabí a zvlněné krajiny dolnojizerské tabule, přecházející do členité krajiny kokořínska. Chorušice se poprvé připomínají okolo roku 1228 jako součást kláštera benediktýnek u sv. Jiří v Praze. První písemná zpráva o Chorušicích je obsažena v listině abatyše Anežky, v této době byl u dvora postaven dřevěný koste...

velký nárůst
Choteč
 obec v okrese Praha-západ
Archeologické nálezy se především vyskytují v místě bývalého hradiště na Škrábku. Doposud se však nepodařilo toto hradiště datovat a tak jen valy jsou němým svědkem dávné historie. Lokalita Škrábek se nachází ve vzdálenosti cca 1 km severozápadním směrem nad Radotínským potokem. V datu první zmínky o vsi, tedy v roce 1306, jsou zde zapisováni majitelsky vladykové z Chotče, kteří koupili ves od klá...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chotilsko
 obec v okrese Příbram
Název  vznikl od staročeského osobního jména Chotěl   - byl zde Chotělův dvůr. Ves u Nového Knína v údolí Meredského potoka je známa jako někdejší vladycký statek, který od roku 1411 patřil ke statku v Korkyni. V roce 1680 bylo Chotilsko připojeno ke Slapům a dostalo se do sprá...

mírný pokles
Chotěšice
 obec v okrese Nymburk
Obec se nachází v rovinaté oblasti Polabské nížiny přibližně 23 km severovýchodně od lázeňského města Poděbrady, které jsou příslušnou obcí s rozšířenou působností, v průměrné výšce 213 metrů nad mořem. První zmínka o obci Chotěšice je z 26. zá...

střední pokles
Chotětov
 městys v okrese Mladá Boleslav
Ves v úrodné, mírné nížině, téměř ve středu mezi Mladou a Starou Boleslaví, do podlouhlého čtverce stavěna, s pěknou návsí a čtyřmi ulicemi, ke čtyřem stranám světa vybíhajícími. Ve středu, více však na jižní straně návsi, na kopečku, starobylý farní kostel ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Chotětov
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Chotouchov
 železniční stanice v okrese Kolín
Chotouň
 osada v okrese Kolín
Chotouň
 osada v okrese Praha-západ
Chotusice
 obec v okrese Kutná Hora
Chotusice (obec) V rudolfínské době dosáhly Chotusice takového rozkvětu, že na ně bylo v roce 1601 přeneseno císařským majestátem postavení městečka, které císař Rudolf současně odňal Žehušicům. Nadto ještě získalo městečko výroční trhy na koně, hříbata a dobytek (každých čtrnáct dnů "s frejunkem" - tj. zábavou) a obyčejný týdenní trh každou středu. Clo a mejto bylo císařským majestátem stanoveno : z každého koně,...

střední pokles
Chotutice
 obec v okrese Kolín
Osada na levém břehu potoka Výrovka leží v jedné z nejdéle Slovany osídlených oblastí Čech, jejímž hlavním střediskem bývalo hradiště v Kouřimi. Nedaleko od vsi se nacházelo další slovanské hradiště na Šancích u Radimi. V roce 1416 je v kouřimské městsk&eacu...

mírný pokles
Chotutice
 železniční stanice v okrese Kolín
Chotýšany
 obec v okrese Benešov
První písemná zpráva pochází z roku 1250. Obec se nachází v nadmořské výšce 450 metrů. Na území žije 457 obyvatel....

obrovský nárůst
Chotýšany
 zámek v okrese Benešov
Zámek si nechal postavit Arnošt František z Vrtby jako své nové sídlo v roce 1743. Budova byla původně obdélníková, patřila k ní zahrada s barokní besídkou. V roce 1830 bylo přistavěno severní renesanční křídlo, později byla celá stavba upravena novogoticky. Na přelomu 19. a 20. stolet...

velký pokles
Choťánky
 obec v okrese Nymburk
Až do 18. století se vyskytovalo pouze označení Chotětice, postupně se začalo užívat také názvu Choťánky. Proč došlo k záměně nebo užívalo-li se obou pojmenování současně, není z dostupných pramenů známo.  Z archeologických vykopávek realizovaných současně se stavbou okresn...

střední nárůst
Choťovice
 obec v okrese Kolín
Legenda hovoří o tom, že když kníže Slavík z Libice vytáhl se svými houfy oděnců na pomoc císaři Otovi III do Magdeburku, využil jeho nepřítomnosti kníže Boleslav II z rodu Přemyslovců a za pomoci Vršovců vyvraždil celý rod Slavníkovců. Ten samý den zdivočelé hordy vypálily i Choťovskou tvrz a v&sca...

mírný pokles
Choťovice
 železniční stanice v okrese Kolín
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel)      Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde byla započata...

střední pokles
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora (kostel) Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Celá staletí trvající zápas o duchovní samosprávu mezi Kutnou Horou, rep...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
78 %
Chrám sv. Petra v okovech - Kostelní Hlavno
 kostel v okrese Praha-východ
Chrám v obci zasvěcený sv. Petru v okovech se popové připomíná v r. 1339. Bylo to stavba gotická, přifařena byla všechna tři Hlavna. Po roku 1800 byl starobylý chrám zbořen, protože hrozil sesutím a vystaven chrám nynější, který byl 8. listopadu 1807 vysvěcen. Ten stojí uprostřed n&aacut...

obrovský nárůst
Chrást
 obec v okrese Nymburk
Chrást (obec) První zmínka o obci je v zemských deskách r. 1601 a je nazývána jen pustým dvorem. Během 17.století pozemky rozprodány knížetem Lichtenštejnem chudým poddaným na místa pro domky. Nová víska dostala název po jeho paní kněžně z Manderštejna Bianthenheimu - Mander&sca...

střední pokles
Chrást
 obec v okrese Příbram
Chrást je situován ve Středočeském kraji, okrese Příbram, u silnice III. třídy č.1911 Příbram-Březnice, 5 km severně od města Březnice. Sídelní jednotka Chrást je největší částí obce Chrást s cca 120 trvale žijícími občany. V Chrástu č.p.15 je budova obecního &uacut...

velký nárůst
Chrást nad Sázavou
 železniční stanice v okrese Benešov

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)