Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46645                Mapa
Bývalá štola Lukáš - Krupka
 štola v okrese Teplice
ŠTOLA LUKÁŠ, nacházející se v revíru Knötel, nemá nic společného s významnějším dolem Lukáš v revíru Preisselberg, jež se snažil nafárat v Krupském revíru nejvýznamnější žílu Lukáš. Schodnost jmen je způsobena jednak obrovsko...

obrovský nárůst
Bývalá štola Matky Boží - Krupka
 štola v okrese Teplice
Ve štole Matky Boží, která se nachází na konci města Krupka, se těžily rudy stříbra. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou
 synagoga v okrese Přerov
Bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou (synagoga) synagoga - Vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, nejstarší synagoga na Moravě, po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v Čechách. Hlavní sál je zaklenut gotickou klenbou s cihlovými žebry ve stylu pozdní gotiky, zajímavá je podobnost s architekturou Gotického sál...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bývalá synagoga Podmokly
 synagoga v okrese Klatovy
Dnes již bývalá synagoga stojí v současnosti jako č. p. 55 v severní části obce Podmokly. Svému účelu sloužila do konce 19. století, po té byla využívána k obytným účelům, ale některé stavební prvky se dochovaly dodnes. ...

mírný pokles
Bývalá tělocvična - Stonařov
 historická budova v okrese Jihlava
Bývalá tělocvična - Stonařov (historická budova) Budova bývalé tělocvičny byla adaptována z původní budovy říšské pracovní služby - Reichsarbeitsdienst...

obrovský nárůst
Bývalá základní škola - Suchomasty
 škola v okrese Beroun
Patrová pozdně barokní budova školy je z roku 1817. Areál bývalé školy se skládá z budovy školy, zahrady, která je vymezené kamennou zdí. Budova bývalé školy stojí na pozemku jižně od návsi obce, v poloze protilehlé k zámku. ...

mírný pokles
Bývalá záložna - Mnichovo Hradiště
 budova v okrese Mladá Boleslav
Secesní řadová stavba z roku 1915 se sochami a reliéfy od Ladislava Šalouna stojí na severní straně náměstí. Hlavní jižní, do náměstí orientované průčelí je šestiosé, bohatě vertikálně i horizontálně členěné. Přízemí je odděleno od horních pos...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bývalá zámecká usedlost - Nezabylice
 historická budova v okrese Chomutov
Zámecká usedlost byla postavena někdy v druhé polovině 17. století v renesančním stylu. Do roku 1945, kdy byl objekt zkonfiskován, se zde vystřídalo mnoho majitelů. Dnes slouží jako sklad krmiva pro dobytek. ...

mírný pokles
Bývalý chudobinec a nemocnice - Třebíč, Zámostí (dům) Hodnotná dvoupatrová budova bývalého chudobince a nemocnice byla s přilehlým hospodářským zázemím postavena v r. 1856 na severní hranici židovského ghetta. Původně přízemní stavba byla postupně zvyšována o patra a upravena v duchu historizujících slohů. Přestože dům čp. 108/23 ...

mírný pokles
Bývalý cukrovar - Židlochovice
 budova v okrese Brno-venkov
Bývalý cukrovar - Židlochovice (budova) Cukrovar Židlochovice patřil k nejznámějším cukrovarům v českých zemích, poprvé zde byl použit proces difuze. Cukrovar v Židlochovicích založil v roce 1836 Florentin Robert z Iseronu. Po požáru v roce 1842 postaven znovu s lihovarem. První v zavedení difuze v roce 1864. V roce 2000 po ukončení provozu zahájena de...

obrovský nárůst
Bývalý důl Gabriela - Hudlice
 technická zajímavost v okrese Beroun
Bývalý důl Gabriela - Hudlice (technická zajímavost) Krušná Hora (po roce 1945 největší hlubinný železnorudný důl v českých zemích), leží ve Středočeském kraji, 12 km na severozápad od města Berouna. Dolové pole se rozkládá na katastrálních územích obcí Hudlice, Otročiněves a Nový Jáchymov a dobý...

střední pokles
V jižní části obce na cestě od I. stupně základní školy v Dolní Poustevně se nachází původně evangelický kostelíček. Objekt v centru města pochází z roku 1937, kdy byl položen základní kámen, avšak rušné události roku 1939 nedovolily stavbu dokončit. Mezi let...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bývalý hostinec a škola - Kájov
 budova v okrese Český Krumlov
Kájovská škola měla v jihočeském pozdně feudálním školství zvláštní postavení. Ležela na poměrně odlehlém místě a její okolí ožívalo jen občas s příchodem poutníků. Poutnický zájem o Kájov měl ovšem i hospodářskou stránku, ...

mírný pokles
Bývalý hostinec č.p.99 - Vestřev
 usedlost v okrese Trutnov
Roubené přízemní stavení s vysunutou půdní světničkou nad hlavním vchodem, výstavba kolem roku 1850, od jižní strany. Stavení o dvou traktech, k východní straně (směrem k Labi) s nízkou kamennou vyrovnávající podezdívkou, na které je vystavěna roubená světnice se třemi čt...

velký nárůst
Bývalý kostel P. Marie - Jabl. v Podještědí (rozhledna) Bývalý kostel Panny Marie se do současnosti bohužel celý nedochoval, zůstala však alespoň věž, která byla zrestaurována a upravena na rozhlednu. Nabízí se z ní nejen hezký pohled na náměstí v Jablonném, ale taky na významný chrám sv. Vavřince. Výhled do dálky je rovněž velmi pěkný. ...

mírný pokles
Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba - Velešín
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel postaven na konci 15. st. Kostel 14. září 1491 vysvěcen biskupem Benediktem z Valdštejna. 1631 přistavěna věž. 1673 přistavěna sakristie. 1785 kostel zrušen, 1792 loď prodána – zřízeny dva domy. Před 1877 – přistavěna hasičská zbrojnice. 1906 – kostel vyhořel. 1954 – úprava presbytáře. 1990 – opra...

obrovský nárůst
Bývalý kostel sv. Markéty - Zlatá Koruna
 kostel v okrese Český Krumlov
Bývalý laický kostel sv. Markéty je i přes řadu užitkových změn a stavebních zásahů, které probíhaly po zrušení kláštera a zejména v 19. století, stále velmi hodnotným příkladem vrcholně gotické architektury z konce 14. století s netypicky protaženými...

mírný pokles
Kostel vybudovaný v místě někdejšího gotického domu prošel velmi složitým stavebním vývojem. Kolem roku 1301 byl v prostoru jižně od dnešního kostela založen špitál, v jehož rámci zde byl během 14. století vystavěn malý gotický kostelík, zasvěcený sv. Mikulá...

střední pokles
Bývalý měšťanský pivovar - Krupka
 historická budova v okrese Teplice
1. zpráva:        V letech 1477-1941        2000hl        Nájemce A. Kraus        Roku 1879 byl posledním z 950 českých pivovarů, který vařil na „svrchní kvasnice“ a to až do roku 1884, když ostatní závody, po př&iacu...

střední pokles
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Bývalý panský pivovar - Čechtín (zajímavost) Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova ...

obrovský nárůst
Bývalý panský pivovar - Polná
 technická památka v okrese Jihlava
Panský pivovar v blízkosti zámku fungoval v letech 1712-1927. Založil jej kníže Walter Ditrichštejn. V roce 1927 ho odkoupil Měšťanský pivovar a pivo se zde přestalo vařit. ...

střední nárůst
Bývalý špitál - Světlá nad Sázavou
 historická budova v okrese Havlíčkův Brod
Tato historická budova stojí u mostu přes řeku Sázavu. Nad vchodem do budovy jsou pověšeny erby rodu Trčků a Salm-Reifferscheidtů a pamětní deska připomínající, že se zde narodil hudební skladatel Alois Jelen (1801-1857)....

velký nárůst
Bývalý velkostatek - Veveří
 zemědělský dvůr v okrese Olomouc
Bývalý velkostatek - Veveří (zemědělský dvůr) Barokní architektura z přelomu 18. a 19. století. Bývalý zemědělský dvůr tvořený obytným domem s přístavkem, stájí a 4 hospodářskými budovami. ...

velký nárůst
Bývalý zámek Podmokly
 historická budova v okrese Klatovy
Původní zámeček je dnes již přestavěn na obytný dům. Původně byla nad balkónem věžička a na ní byla zpodobněná lyra, jelikož majitelem zámečku byl houslový virtuóz Václav Kopta. V roce 1891 ho zde navštívil jeho přítel Antonín Dvořák. ...

mírný pokles
Bývalý zámek Štítina
 tvrz v okrese Opava
Středověká vodní tvrz jménem Štítina se poprvé uvádí r.1337, podhradní osada se jmenuje Troubky. Až později se název tvrze přenesl  i na ves. Postupně však převládá označení hrad. Snad za Mikuláše Tvorkovského z Kravař (1582-1599) byla tvrz rozšířena a upravena v renesančním stylu na čtyřkřídlý renesanční zámek.Objekt čtvercového půdorysu však byl i nadále dobře opevněným panským sídlem. Ještě v ...

obrovský nárůst
Bývalý železniční most - Břeclav
 most v okrese Břeclav
Bývalý železniční most - Břeclav (most) Ocelový nýtovaný most s příhradovou konstrukcí vybudován v roce1898. Sloužil pro železniční vlečku spojující stanici dráhy s průmyslovým areálem břeclavského Kuffnerova cukrovaru. Objekt je jedním z hodnotných dokladů postupující industrializace.  Od 18.století půso...

velký nárůst
Bývalý židovský hřbitov - Lednice
 hřbitov v okrese Břeclav
Bývalý židovský hřbitov - Lednice (hřbitov) Hřbitov nepravidelného půdorysu s branou a ohradní zdí byl architektonicky i kultovně významným objektem a dokladem historizujícího proudu. V roce 1980 došlo k demolici areálu. Na základě jeho zániku byla památková ochrana zrušena. ...

střední pokles
Byzhradec
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Byzhradec leží na mírném svahu obráceném k jihu přibližně 4 km severozápadně od Solnice v nadmořské výšce 313 m. V obci s 220 trvale žijícími obyvateli najdete kapličku Sv. Cyrila a Metoděje z r. 1869, nedávno opravenou budovu bývalé školy, která dnes slouží potřebám Obecního úřadu a knihovny a také obchod.Z turistického hlediska je obec vyhledávaná turisty, zvláště z řad cyklistů, pro něž je zdej...

mírný pokles
Bzansky vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Bžany
 obec v okrese Teplice
K současné podobě obce došlo postupně. Nejdříve v r. 1960 se ke Bžanům a Hradišti připojily obce: Bukovice , Mošnov ,Lhenice. V roce 1980, na základě integrace, byly připojeny obce: Lysec,Lbín, PytlíkovBžany jsou nejstarší částí obce.Z historického pohledu představují staré sídlo,kter&...

střední nárůst
Bzenec
 město v okrese Hodonín
Bzenec (město) Město Bzenec se nachází mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou na silnici č. 54, vedoucí ze Znojma do slovenského Nového Mesta nad Váhom. Leží pouhých 10 km od folkloristům dobře známé Strážnice. Od okresního města Hodonín je vzdálen 24 km. Z hlediska umístění města se dá ř&i...

velký pokles
Bzenec
 zámek v okrese Hodonín
Bzenec (zámek) Počátkem 13. století byl v dominantní poloze nad městem založen královský gotický hrad. Počátkem 14. století byl sídlem královských úřadů pro jv. Moravu. V letech 1427 až 1428 byl zničen husity, neboť byl důležitou pevností krále Zikmunda, a již nebyl obnoven. Kaple, která stávala v místech hradu, zanikla při válečných událostech roku 1945. Na konci 15. století, kdy měli Bzenec v zástavě Kropáčové...

obrovský nárůst
Bzenec
 železniční stanice v okrese Hodonín
Bzenec přívoz
 železniční stanice v okrese Hodonín
Bzezak
 vrchol v okrese nezařazeno
Bzová
 obec v okrese Beroun
V roce 1990 oslavila obec Bzová 600 let svého trvání, na které pozvala své rodáky. Rok 1390 byl údajne rokem první zmínky existence obce Tento údaj byl vzat z Retrospektivního lexikonu obcí tet 1850 až 1970, který byl vydán v r. 1978. Autori tohoto lexikonu vycetli tuto první zmí...

velký pokles
Bzovy
 vrchol v okrese nezařazeno

    Strana: 1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)