Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Břeclav

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 635                Mapa
Kostel sv. Michala - Dolní Věstonice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Michala - Dolní Věstonice (kostel) Nejvýraznější stavbou obce je na rozšířeném prostranství farní kostel archanděla Michaela. Představuje kombinaci gotické a barokní architektury. Nejstarší dochovaná část pochází z první poloviny 14. století. Letopočet 1581 v nadpraží vstupu na věž datuje dokončen&i...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Mikuláše - Mikulov (kostel) Pravoslavný kostel sv. Mikuláše se nalézá v blízkosti nádražní budovy ČD, v bezprostředním sousedství komunikačního tahu Brno - Vídeň, kde tvoří výraznou dominantu okrajové části města. Je tak prvním památkovým objektem při vjezdu na naše území...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Perná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Mikuláše - Perná (kostel)  V místě, kde se její protáhlá ulicová náves rozšiřuje, nalezneme farní kostel sv. Mikuláše. Jde o středověkou stavbu nejasného stáří, jež byla přestavěna v raně barokním slohu. Z nejstarší, snad pozdně románské svatyně z druhé poloviny 13. století, se ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Mikuláše - Šitbořice
 kostel v okrese Břeclav
Nynější kostel se nachází se na místě původní středověké svatyně, která byla v 17. stol. obnovena v barokním slohu. Současný kostel byl vystavěn v letech 1910–1913 v novorománském stylu. K jeho vysvěcení došlo 28. září 1913. Poslední velkou rekonstrukcí proše...

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Tvrdonice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Mikuláše - Tvrdonice (kostel) Kostel byl vybudován ve funkcionalistickém stylu v letech 1940–1941. K vysvěcení  došlo 7. září 1941. Luneta nad vchodem pochází z původního kostela z 19. stol. a znázorňuje Krista Spasitele.         Bohoslužby se konají: NE  08:30 - školní rokNE  10:30&n...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše a sv. Václava - Pouzdřany (kostel) Pouzdřanský kostel je trojlodní stavbou s kněžištěm, ukončeným pěti stranami osmiúhelníku, obdélníkovou sakristií při severní straně kněžiště, zděnou kruchtou a konvexně zprohýbanou jehlancovou věží v západním průčelí. Nad sakristií je situována oratoř. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s vytaženými hřebínky, loď dvěma poli valené osazení plastik sv. Mikuláše, Ivana, Václava, Gertrudy a po str...

mírný pokles
Kostel sv. Oldřicha - Novosedly
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Oldřicha - Novosedly (kostel) Dominantou obce je původně raně gotický kostel ze 13. století s románským jádrem a pozdějšími úpravami stojící na zdejší návsi. Je to jedna z mála původních románských církevních staveb ve zdejším regionu. Je zasvěcen patronu strádajíc&i...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Oldřicha a Metoděje - Strachotín (kostel) Kostel sv. Oldřicha stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům v okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal nynější podobu. Samotná stavba je jednolodní s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Ondřeje - Popice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Ondřeje - Popice (kostel) Původně románská stavba. Roku 1696 - 1699 dochází k rozsáhlépřestavbě, kostel byl prodloužen a byla vystavěna nová věž pokrytá šindelem. Při požáru v r. 1716 vyhořela střední část obcea také věž kostela. Obrazy křížové cesty, které byly do kostela umístěny v roce 1776, zaujmou nejen svým malířským výrazem, ale i svojí rozměrností. Věž kostela v r. 1781 dostala cibulový tvar, stavitelem byl Andrea...

mírný pokles
Kostel sv. Osvalda - Milovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Osvalda - Milovice (kostel) Na návsi u silnice se nachází filiální kostel sv. Osvalda. Kostel, rozkládající se na přibližně obdélném půdorysu, je jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží umístěnou v ose za kněžištěm, nad sakristií. Loď je zastře&scar...

mírný nárůst
Kostel sv. Rozálie - Horní Věstonice
 kostel v okrese Břeclav
Architektonickou dominantou obce je kostel sv. Rozálie z třetí čtvrtiny 18. století. Jednolodní stavba se čtyřbokou věží v průčelí byla postavena v obdobném stylu jako kostel v Klentnici pravděpodobně podle plánu J. K. Hromádky. Významným donátorem stavby nového kostela byl rod Dietrichsteinů, jejichž kart...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Břeclav
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Václava - Břeclav (kostel) Kostel sv. Václava stojí na Náměstí T.G.Masaryka v místě, kde stával barokní kostel z roku 1756. Ten byl na konci 2. světové válka 20.11.1944 zasažen bombou a zničen. Již před tímto barokním kostelem stával na tomto místě kostel románský z druhé poloviny 10. století a po něm kostel gotický. Stavba současného kostela svatého Václava byla zahájena 1. září 1992. Předtím byl proveden archeologický pr...

velký pokles
Kostel sv. Václava - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Václava - Mikulov (kostel) Kostel svatého Václava stojí na místě původního nejstaršího románského kostela, jehož existence je předpokládána již na konci 12. století. Dnešní stavba pochází v jádře z počátku 15. století. Jeho vnější podoba je výsledkem přestaveb v 16.sto...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Horní Bojanovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Vavřince - Horní Bojanovice (kostel) Hlavní památkou obce je kostel sv. Vavřince (pův. P. Marie, nad sv. okrajem obce) - pozdně románského půdorysu z doby po polovině 13. stol. Kostel má zajímavé zařízení, například heraldický náhrobník "bojanovického souseda" Michala Waihmara(?).Na věži jsou zavěšeny dva renezanční zvony....

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Víta - Sedlec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Víta - Sedlec (kostel) Uprostřed návsi stál původně gotický kostel sv. Oldřicha, který upomíná věž z 15. století a křtitelnice s vročením 1585. Na počátku třicetileté války kostel vyplenili uherští vzbouřenci. Chrám byl poté barokně přestavěn a v roce 1672 nově zasvěcen svatému Vítovi. Vzácnou ...

střední nárůst
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největší pochází z r. 1522, druhý byl odlitý kolem r. 1490, třetí zvon - umíráček je z r. 1951. &nbs...

mírný pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel sv.Jiljí - Dolní Dunajovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Jiljí - Dolní Dunajovice (kostel)  O nejstarším kostele, který v Dolních Dunajovicích stával už ve 12. století, se dnes mnoho nedozvíme. Nevíme jak kostel vypadal, nevíme dokonce ani, zda stál na místě nynějšího kostela nebo se nacházel na jiném místě v obci. Doklady o jeho existenci však lze nal&eac...

střední pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Podivín
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Petra a Pavla - Podivín (kostel) Kostel v Podivíně stával již v 11. století. Kostel v románském slohu, byl původně dřevěný. Ve 14. století byl pak přestavěn do slohu gotického. Dá se předpokládat, že původní kostel stával na jiném místě, než stojí dnešní kostel, jelikož se zbytky původní stavby na&scaron...

mírný pokles
Kostel svaté Markéty - Přítluky
 kostel v okrese Břeclav
Kostel svaté Markéty - Přítluky (kostel) Nachází se ve střední části obce. Kostel byl založen kolem roku 1220 a již dva roky na to se stal kostelem s farními právy, vysvěcený biskupem Robertem. V roce 1779 do základů vyhořel. Barokní kostel sv. Markéty byl znovu vybudován v roce 1779 na pozustatcích původního románského kostela.Uvn...

obrovský nárůst
Kostel svatého Linharta - Mušov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel svatého Linharta - Mušov (kostel) Kostel sv. Linharta - významná románská stavba z poloviny 13. stoletís fragmenty gotické figurální malířské výzdoby a typickými architektonickými články z doby vzniku. Později opravováno. Kostel se nachází na ostrůvku uprostřed Střední novomlýnské ná...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel svatého Vavřince - Klobouky u Brna (kostel)  Katolický kostel svatého Vavřince v Kloboukách u Brna v současné podobě byl postaven v r. 1655, i když dějiny farnosti podle písemných záznamů sahají až do 13. století.Sv. Vavřinec, patron farního kostela, byl římským jáhnem, národností Španěl, který byl pro svoji víru umučen v roce 258 upálením na roštu. Ten se stal i jedním z jeho atributů při jeho zobrazování.Kostel prošel čtyřmi většími oprav...

velký nárůst
Kostice
 obec v okrese Břeclav
Obec Kostice leží uprostřed národopisné oblasti Podluží. Východní část katastru se rozkládá v nivě řeky Moravy, avšak typické zaplavované louky byly po vodohospodářských úpravách vesměs rozorány. Pod obcí byl vybudován rybník. Zbytek území na vysoké terase pokrývají většinou intenzivně obhospodařované zemědělské kultury. V obci se nachází památkově chráněná kaple sv. Terezie. Kromě této kaple jsou...

mírný pokles
HODNOCENÍ
20 %
Kostický rybník
 rybník v okrese Břeclav
Rybník v Kosticích se rozprostírá pod obcí směr Lanžhot. Rybník napájí řeka Kyjovka.  ...

mírný pokles
Koupaliště - Březí
 koupaliště v okrese Břeclav
Koupaliště - Březí (koupaliště) Vybavení: 3 bazény 2 skluzavky WC restaurace parkoviště V areálu koupaliště je možné si i zasportovat (tenis.kurty, beachvolejbalové hřiště), občerstvení je také zajištěno. ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
95 %
CENA OD
30
Koupaliště Riviéra - Mikulov
 koupaliště v okrese Břeclav
Areál koupaliště je v blízkosti komunikace Brno - Vídeň, v krásném prostředí s výhledem na dominanty Mikulova: Zámek a Svatý kopeček. V blízkosti areálu je možnost parkování a nákup v obchodním centru Billa. Návštěvníci mají k dispozici: plavecký ...

obrovský nárůst
CENA OD
30
Kozí hrádek - Mikulov
 hrad v okrese Břeclav
Kozí hrádek - Mikulov (hrad) Kozí hrádek se odedávna podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak spoluzabezpečoval náležitou ochranu. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné s...

střední pokles
Krumvíř
 obec v okrese Břeclav
Krumvíř je malá vinařská obec na jihu Moravy. Leží na hlavní silnici mezi Brnem a Hodonínem a má přibližně 1100 obyvatel. Svým návštěvníkům má v každém případě co nabídnout. Ze známých kulturních akcí jmenujme například tradiční folklórní slavnosti "Kraj beze stínu" a každoroční srpnové Bartolomějské hody. Krumvíř je také znám díky svému kvalitnímu vínu a pohostinnosti místních lidí. Obec Krumvíř...

mírný pokles
HODNOCENÍ
75 %
Krytý bazén a koupaliště - Břeclav
 bazén, koupaliště v okrese Břeclav
Krytý bazén a koupaliště - Břeclav (bazén, koupaliště) Provoz krytého plaveckého bazénu a letního koupaliště. Co nabízíme ve venkovním areálu ? bazén 50 metrů s velkým tobogánem a kamikaze bazén 20 metrů se skluzavkou dva malé bazénky pro nejmenší děti spojené skluzavkou velká travnatá plocha pro slunění i se stromy pro ty, kteří rádi stín minigolf 2 x plážový volejbal plážový fotbal betonová plocha na košíkovou s jedním košem obče...

střední nárůst
CENA OD
40
Kurdějov
 obec v okrese Břeclav
Kurdějov (obec) Osada vzdálená 3 km severovýchodně od Hustopečí se rozprostírá v hlubokém údolí končících výběžků Ždánické vrchoviny. Po stránce historické se řadí mezi nejstarší místa kraje. První zmínka o Kurdějovu je z r. 1286, kdy patřil Lvu a Kadoltu z Poleradic, kteří prodali zábrdovskému klášteru 2 lány ve vinohradní hoře se všemi užitky za 50 marek stříbra. Na počátku 14. století se dostává Kurdějov do dr...

velký nárůst
Kvasinka vinná - Hustopeče
 památník v okrese Břeclav
Kvasinka vinná - Hustopeče (památník) Památník kvasinky vinné je umístěn v Hustopečích na nádvoří domu U Synků na Dukelském náměstí. Na cihelném podstavci je umístěna z kamene vytesaná cca 70.000x zvětšená kvasinka vinná. Bez by nebylo dobrého vína. Toto umělecké dílo vzniklo na základě n...

střední nárůst
Křepice
 obec v okrese Břeclav
Obec Křepice leží v mírně zvlněné krajině na rozhraní úvalu řeky Svratky a východního okraje pahorkatiny Ždánického lesa. Obcí, která má rozlohu 679 ha a žije zde 1245 obyvatel, protéká Křepický potok. První písemná zmínka o obci je z roku 1349 pod názvem Cr...

střední pokles
Křepická koule - Křepice
 zajímavost v okrese Břeclav
Křepická koule - Křepice (zajímavost) Památník na kopci Čertoraj nad Křepicemi měl připomínat osvobození Brna na konci II. světové války i celou tehdejší bratislavsko-brněnskou operaci (BBO). Kdysi se zde nacházela pozorovatelna 18. gardového střeleckého sboru. Odtud údajně maršál Malinovskij vydal v dubnu 1945 rozkaz Rudé arm&aa...

stgnace
Kříž - Ladná
 kříž v okrese Břeclav
Kříž - Ladná (kříž) Kříž na Masarykové ulici pochází z roku 1874 byl „založen od Marianny, vdovy po Jakubu Luckým“. ...

obrovský nárůst
Kříž - Milovice
 kříž v okrese Břeclav
Litinový kříž na podstavci vedle polní cesty. ...

mírný pokles
Křížová cesta - Mikulov
 křížová cesta v okrese Břeclav
Křížová cesta - Mikulov (křížová cesta) 1. zastavení křížové cesty: dle sochařské výzdoby spojováno se scénou Loučení se Ježíše s Pannou Marií 2. zastavení křížové cesty: dle sochařské výzdoby spojováno se scénou Ježíše, modlícího se v Getsemanské zahradě. 3. zastaven&i...

střední pokles
Ladná
 obec v okrese Břeclav
Ladná (obec) Obec Ladná je tiché a klidné místo na jihu Moravy. Ladná patří do regionu Podluží, kde se doposud udržují lidové tradice a  zároveň je místem, které  se rychle rozvíjí. Ladnou by neměli vynechat zejména příznivci pěší turistiky a cykloturistiky, protože je to id...

stgnace

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, max - 16,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)