Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Klášter františkánek - Lomec
 klášter v okrese Strakonice
Během procházky lipovou alejí na vrch Lomec se zastavte u mariánského poutního místo s bývalým loveckým zámečkem, přestavěného na faru a u kostela Panny Marie, neobvyklé centrální barokní stavby, s velmi cenným a neobvykle řešeným inventářem. V kostele je olt&aacut...

obrovský nárůst
Klášter Petrinů - České Budějovice
 klášter v okrese České Budějovice
Klášter byl vybudován v letech 1888-1900 z původní továrny na lišty. Následně byl v roce 1898 ve dvoře objektu postaven kostel Panny Marie Růžencové. Autorem návrhů obou částí kláštera byl Peter Lenz. V současné době je klášter přístupný příležitostně. ...

střední pokles
Klášterec
 část obce v okrese Prachatice
Klášterec je malá vesnice, asi 2,5 km na jihozápad od Vimperka. Dnes je části města Vimperk v okrese Prachatice. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1359. Je zde evidováno 22 adres a v roce 2011 zde trvale žilo 26 obyvatel. Katastrálními území Klášterec ma rozlo...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Klášterní chrám Navštívení
 Nanebevzetí P. Marie - Milevsko v okrese Písek
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bechyně (kostel) Jednu z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek Bechyně najdeme nedaleko náměstí, na skále nad řekou Lužnicí. Na místě původního kostela, stavěného od roku 1281 (roku 1284 sem byli povoláni františkáni) a za husitského hnutí do základů zničené...

velký pokles
Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže - Písek (kostel) Klášterní kostel náležící kdysi k dominikánskému konventu vznikl asi na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 13. století, jeho stavebníkem byl pravděpodobně král. Místo pro kostel s klášterem bylo vybráno v těsném sousedství městské hradby, přibližně uprostřed je...

mírný pokles
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov
 kostel v okrese Český Krumlov
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov (kostel) Na místě označeného slovanského hradiště stál ve 14. století hrad, Němci nazývaný Gugelwaid, krumlovský majetek, který po bojích mezi Václavem IV. a Panskou jednotou byl zbořen a připadl Rožmberkům. Ti v místech dnešních zřícenin dali stavět klášter; budoval se až do začátku 16. století, nebyl však nikdy dostavěn a za švédských válek zpustnul....

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Klášterský rybník
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Klec
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Klec (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1388. Obec se nachází v nadmořské výšce 414 metrů. Na území žije 199 obyvatel. V prostoru, kde byla založena Klec, se stýkaly zájmy tří panství, ústeckého, strážského a třeboňského. Proto měnila obec často s...

velký nárůst
Klenovice
 obec v okrese Tábor
Obec Klenovice se nachází asi 3 km severně od Soběslavi. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1398. Od nepaměti náležely Klenovice premonstrátskému klášteru v Louňovicích pod Blaníkem. V období husitských válek připadly městu Táboru, v letech 1548-94 Rožmberk...

mírný pokles
Kleť u Českého Krumlova
 rozhledna v okrese Český Krumlov
Kleť u Českého Krumlova (rozhledna) Na sever od Českého Krumlova, kde si mimo jiné můžeme prohlédnout krásné historické centrum a také renesanční Rožmberský zámek, se vypíná 1084 metrů vysoký vrch Kleť. Se svojí výškou dominuje celé oblasti Blanského lesa, a na jejím vrcholku stojí jedna z našich nejstarších rozhleden. Pochází z roku 1825, není tedy úplně nejstarší, jelikož již před tímto datem byly postaveny některé věže v okolí zá...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Kleť u Českého Krumlova
 vrchol v okrese Český Krumlov
Kleť u Českého Krumlova (vrchol) Kleť je nejvyšší horou Blanského lesa, která je viditelná z dalekého okolí. Je místem jedinečného kruhového rozhledu. Již před stavbou rozhledny sem přicházeli lidé za vynikajícím pohledem na Alpy. Kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku, sám vášnivý cestovatel, dal podnět k výstavbě kamenné rozhledny na vrcholu. Stavba byla budována v letech 1822 - 1825. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu...

velký nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Klímák
 rybník v okrese Český Krumlov
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Klokočín
 tvrz v okrese Písek
Rokem 1401 se uvádí Hynek z Klokočína. Od husitských válek do konce 15. století drželi tvrz hlubočtí a zvíkovští manové, až roku 1588 se dostal Klokočín do rukou Kašpara Želízka z Tourového. Od roku 1615 tvrz trvale připojena k Protivínu. Klenby v přízemí a patře z 15. století, římsování komínu a stopy rustiky ze 16. století....

mírný pokles
Klokoty
 obec v okrese Tábor
Klokoty (obec) Původní obec byla založena na počátku 13. století rodem Vítkovců. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1220,[2] kdy se zde připomíná Vítek z Klokot („praotec“ pozdějších pánů z Landštejna), který v obci postavil tvrz. Po něm zdědil tvrz s obcí ...

mírný pokles
Klostermannova rozhledna - Javorník
 rozhledna v okrese Prachatice
Klostermannova rozhledna - Javorník (rozhledna) Klostrmanova rozhledna zdobí vrchol Javorníku už od roku 1938. Za tu dobu se hodně změnila. Okolní vzrostlé smrky začaly vyhlídku utiskovat a z vrcholku věže už poslední dobou nebylo vidět vůbec nic. Radní města Stachy se proto odhodlali k radikálnímu řešení "nastavení rozhledny". Vnitřní schodiště ...

střední pokles
Klub U Kořena - Dačice
 restaurace v okrese Jindřichův Hradec
Kluky
 obec v okrese Písek
Název obce bývá odvozován od staroslovanského výrazu "klučiti", tedy mýtiti les. Na takto vzniklém vymýceném místě byla založena osada s původním názvem Klúky. Postupem času se pak název pozměnil na Klauky, německy Klauk. V gruntovní knize z roku 1739 je použit opět tento název ...

střední pokles
Knižecí kámen - Drahonice
 vrchol v okrese Strakonice
Vrchol v jihozápadní části katastru Drahonice. ...

obrovský nárůst
Knížecí rybník
 rybník v okrese Tábor
Rybník leží severozápadně od Zárybniční lhoty. Slouží k rybolovu a rekreaci. Na břehu tohoto malebného rybníku o rozloze 9,6 ha. se nachází hojně navštěvovaný kemp Autocamping Knížecí rybník. Tento letní kemp je hojně vyhledávaný rybáři, kteří si přij&iacut...

mírný pokles
Kněžska hora
 vrchol v okrese Strakonice
Hradiště se nachází ve výrazně strategické poloze nad soutokem dvou vodních toků, Vltavy a Chřešťovického potoka. Bylo osídleno od doby bronzové až do vrcholného středověku. Zachovaly se úseky valů s příkopem. Hradiště leží v nadmořské výšce 395 m na lichoběžníkov...

střední pokles
Kobylí hora - Pohoří na Šumavě
 vrchol v okrese Český Krumlov
Vrchol v severozápadní části katastru obce. ...

velký nárůst
Kobylí hora - Žernovice
 vrchol v okrese Prachatice
Vrchol v jihozápadním okraji katastru. ...

střední nárůst
Kocelovice
 obec v okrese Strakonice
Katastr Kocelovic byl v pravěku bohatě osídlen. Je trochu kuriózní, že tuto skutečnost dokládají zejména pohřebiště, která prozkoumal v první čtvrtině 20. století blatenský učitel - archeolog Josef Siblík. Nálezy z nich jsou dodnes uloženy v Městském muzeu v Blatné a v Národním ...

obrovský nárůst
Kočičí vršek
 vrchol v okrese Jindřichův Hradec
Koječín
 osada v okrese Strakonice
Kokavec - Horní Kožlí
 vrchol v okrese Prachatice
Vrch v severozápadní části katastru. ...

mírný pokles
Kolence
 osada v okrese Jindřichův Hradec
Mladší Kolence (lidový název Kolenec) jsou poprvé zapsány v roce 1378. Jméno vzniklo ze stejného pomístního názvu "kolenec" (rod střední), zdrobněliny podstatného jména koleno. Označovalo pravděpodobně malý záhyb polní cesty, ale podle jiného vysvětlení má svůj původ v hojně zde pěstované pícnině kolenci, všeobecně tu nazývané "špergl". Vesnice vznikla kolem svobodného dvora a tvrze, do níž se oby...

střední nárůst
Koliba Belvedér - Horní Planá
 hotel v okrese Český Krumlov
Koliba Belvedér - Horní Planá (hotel) Koliba se nachází na kraji města Horní Plané na břehu Lipenské přehrady. Celý levý břeh jezera slouží zejména k rekreačním účelům s možností koupání, vodních sportů, cykloturistiky a pěší turistiky. Hotýlek je díky svému umístění ide&aacut...

střední nárůst
Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
96 %
CENA OD
270
Kolišov
 část obce v okrese Písek
Kolišov je malá vesnice, část obce Bernartice v okrese Písek Nachází se asi 2,5 km na severovýchod od Bernartic. Snad tu byl původně Kolišův dvůr. V dávných dobách patřil k arcibiskupskému panství v Týně nad Vltavou. Poprvé se v jeho majetku uvádí v r. 1379. Tehdy...

obrovský pokles
Koloděje nad Lužnicí
 osada v okrese České Budějovice
Komárov
 obec v okrese Tábor
Osada Komárov vznikla v době středověké kolonizace, i když první písemná zmínka o ní pochází až z r. 1492. Leží na rovině kolem pravidelné obdélné návsi, v jejímž středu je malý rybník a kaple z 19. stolení a věží. Náves lemují honosné selsk&ea...

velký nárůst
Komařice
 obec v okrese České Budějovice
Komařice vděčí za vznik svého názvu  pastvinám. Pojmenování pochází ze staroslovanského komar, komarno, komarník, Komarovic, což vše znamená pastviny daleko od osídlení, nuzná přístřeší na paloucích, vršcích, v horách obydlí pastevců. Rusové dosud říkají "žít v komě" - načas v horách, Slovinci mají "komarici" - pastušky v horách a "komariti" znamená nuzně, skromně žít. Konečně stará berní rula psa...

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Kominické muzeum - Sezimovo Ústí
 muzeum v okrese Tábor
Spolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z inicativy manželů Bažantových. Kominické muzeum by mělo být vyvrcholením jejich dlouholeté sběratelské i badatelské aktivity, během níž se naskytla řada příležitostí sbírku v různých obměnách vystavovat. Postupně se př...

mírný pokles
Komorník - Strmilov
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Komorník - Strmilov (rybník) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Koněspřežní dráha - Výheň
 zajímavost v okrese Český Krumlov
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1826 — 1827. Svému účelu sloužil až do roku 1870. Úsek náspu s klenutým propustkem je situovaný těsně vedle současné železniční trati na okraji obce mezi km 88,670 a km 88,500. Jde o pozůstatek první významné železnice v kontinentální Evropě. Důkaz ř...

obrovský nárůst
Konopice
 část obce v okrese Strakonice
Zapadlá osada Konopice se nachází jihovýchodně od Čestic, pod kopcem směrem k Nuzínu. V dřívějších dobách se zde zpracovával len a konopí. Vzdálenost osady od vsi byla dána nebezpečím častých požárů, které v časech smolných loučí často ...

mírný pokles
Kontribuční sýpka - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Ve středu obce Štěchovice, na návsi, se nachází samostatně stojící patrová kontribuční sýpka na vyvýšeném místě. Sýpka se nachází na obdélném půdorysu a je zastřešena polovalbovou střechou krytou pálenou bobrovkovou krytinou. Vstupní průčelí je...

velký nárůst

    Strana: 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)