Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Bílina-Chudeřice
 železniční stanice v okrese Teplice
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Bílina, Ústí nad Labem a Štětí. ...

obrovský nárůst
Bilinka
 část obce v okrese Písek
Asi 1,5 km na jih od Bernartic se nachází malá vesnice Bilinka. Dnes je částí obce Bernartice v okrese Písek. První dochovaná písemná zmínka o vsi pochází z r. 1379, kdy patřila k týnskému majetku pražského arcibiskupa a psala se Byelina. Pro rozlišení od nedaleké ...

mírný pokles
Bělinka
 pramen v okrese Prostějov
Bělinka (pramen) Pramen zv. Bělinka se nachází na levé straně silnice od Běleckého mlýna do Zdětína v lese v kopci, před prvními chatami....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bílka
 osada v okrese Teplice
Osadou politické obce Bořislav, ležící na úpatí Milešovky byla Bílka. Její jméno je pravděpodobně odvozeno od nedaleko pramenícího Bořislavského potoka, který se snad původně jmenoval Bílinka.Poprvé se zmínka o Bílce vyskytuje v r. 1403. Její historie byla vždy spjata s osudem blízké BořislavI. V polovině 16. století osadu tvořilo 10 usedlostí a o 200 let později, k r. 1757 zde hospodařilo celkem ...

mírný nárůst
Bílkov
 část obce v okrese Jindřichův Hradec
Vesnice s bohatou historií. Již v roce 1253 se připomíná hrad Bílkov, jehož pán Smil z Bílkova je uváděn i v listinách Přemysla Otakara II. Hrad byl nazýván Bilkow, Bilgov, Bilchow či Pilgov. Stejně tak zdejší kostel sv. Jana Křtitele byl již v roce 1371 kostelem farním. Přifařeny byly vsi Borek, Budíškovice, Dobrohošť, Chlumec, Hříšice, Jersice a Malý Pěčín. Mezi nejdramatičtější kapitoly bílk...

střední pokles
Bílkov
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
Vesnickými domky zastavěné a narušené místo hradu na nízké ostrožně nad Vápovkou západně od kostela. Založen počátkem 13. století pány z Bílkova. Svým charakterem (rozdělení ostrohu příkopy na 3 díly) se blížil ještě mladohradištnímu opevnění. V 2. polovině 13. století ve východní části opevněného areálu postaven pozdně románský kostel a při něm snad i první zděné obydlí (dvorec) majitelů. Počá...

mírný pokles
Bílkova vila - Praha 6-Hradčany
 architektonická zajímavost v okrese Praha hl.m.
Bílkova vila - Praha 6-Hradčany (architektonická zajímavost) Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově. Pražská vila měla podl...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bílkovice
 obec v okrese Benešov
Název obce Bílkovice je odvozen od vsi lidí Bílkových. První zmínka o vzniku obce Bílkovice pochází z roku 1420. Ovšem o Takoníně je již zmínka v roce 1250 a o Moravsku roku 1380. Z Bílkovic pochází mlynář pan Olt, který se jako poslanec zasloužil o výstavbu Sellie...

velký nárůst
Bělkovice - Lašťany
 obec v okrese Olomouc
Bělkovice - Lašťany (obec) Jako Bělkovice - Lašťany obec existuje teprve od roku 1960, kdy došlo ke sloučení dvou původně samostatných obcí Bělkovice a Lašťany. B ě l k o v i c e Z nejstarších archeologických nálezů vztahujících se k Bělkovicím byla registrována sekyrka, pocházející z eneolitu (kolem 20...

střední nárůst
Bělohradský rybník - Kaliště
 rybník v okrese Jihlava
Západně od vsi Kaliště teče Hamerský potok, na němž se rozkládá Bělohradský rybník. Bělohradský rybník je ze zákona významným krajinným prvkem, který zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. Je zde k vidění řada...

obrovský nárůst
Běloky
 obec v okrese Kladno
Původ jména Běloky je nejasný. Podle mnohých pramenů vzniklo jméno "Běloky" ze slova "běloocí" - což by označovalo nemoc původních obyvatel vsi. Jiná teorie mluví o jménu vlastníka vsi...Přijde mi to ovšem poněkud přitažené za vlasy...podle mého laického pohledu by spíš mohlo jí...

střední pokles
Bělotín
 obec v okrese Přerov
První písemná zpráva pochází z roku 1201. Obec se nachází v nadmořské výšce 297 metrů. Na území žije 1730 obyvatel. Vlajka: list tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, bílý a zelený, v poměru 1:2:1, přes které je položen červený středový kříž široký jednu třetinu šířky bílého pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Znak: v zeleném štítě zlatý vzpínající se drak s krkem probodeným červeným kopím se...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bělotín
 železniční stanice v okrese Přerov
Bílov
 obec v okrese Plzeň-sever
Bílov je malá vesnice ležící 40 km na sever od Plzně a 8 km od městečka Kralovice. Má 78 stálých obyvatel, pěknou a klidnou náves se dvěma rybníky a stromořadím téměř staletých lip. Vesnice leží stranou hlavních silničních tahů, což zajišťuje relativní klid jejím obyvatelům i rekreantům. Kdy přesně vznikl Bílov, nikdo s jistototou říci nemůže, v bílovských kronikách se však dovídáme, že je uveden...

velký pokles
Bílov
 obec v okrese Nový Jičín
Přes nedostatek tekoucí vody, bylo toto místo osídleno již ve velmi dávných dobách. Z různých míst katastru obce pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (hlíněná cívka, broušené a štípané kamenné nástroje). Snad už koncem 12. stole...

velký nárůst
Bělov
 obec v okrese Zlín
Pravěké dějiny Bělova nemůžeme hodnotit pohledem omezeným na samostatný katastr obce, ale v mnohém je nutno je chápat v širších souvislostech, přinejmenším v rámci jeho nejbližšího okolí. Bělov je situován v centrální oblasti Pomoraví, ve starém sídelním území. Přirozenou osou tohoto kraje je tok řeky Moravy, od nejstarších dob důležitý činitel pro kulturní a hospodářský rozvoj krajiny. Staré obc...

střední pokles
HODNOCENÍ
93 %
Bílovec
 město v okrese Nový Jičín
Bílovec leží v severní části okresu Nový Jičín, v místě, kde se výběžky Nízkého Jeseníku svažují do údolí řeky Odry. Jeho území v nadmořské výšce 280 m se rozprostírá na obou březích říčky Bílovky, které přecházejí v mírné okolní svahy. Dějiny města Bílovec lze sledovat od 1. poloviny 14. století. S Bílovcem sice již roku 1906 administrativně splynula někdejší samostatná obec Radotín a později i o...

mírný pokles
HODNOCENÍ
20 %
Bílovec
 železniční stanice v okrese Nový Jičín
Bílovice
 obec v okrese Prostějov
Bílovice (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec Bílovice-Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovice a Lutotína. Obec najdeme severozápadním směrem od města Prostějov a na obou březích říčky Romže v nadmořské výšce 249 m n.m. Obec Bílovice odděluje od Kostelce na Hané právě tok Romže. Na březích říčky na území obce jsou malé lesíky či hájky. Obcí prochází železniční trať na tras...

velký nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Bílovice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Pravěk Každá z těch asi 1500 lidských generací, postupně žijících na území tohoto regionu, který je součástí středního Pomoraví, vepsala svým způsobem do povrchu této části země kus své historie, kterou v současné době poznáváme mluvou archeologických nálezů a které v souhrnu tvoří celé dějiny tohoto regionu. Toto dílo přírody, poznáváné lidstvem od nejdávnějších dob své samostatné existence post...

obrovský nárůst
Bílovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Bílovice byly dlouhou dobu lenním statkem olomouckého biskupství, jak o tom svědčí již první zmínka v roce 1256, kdy Bílovice biskup Bruno ze Schauenburka udělil Helembertovi de Turri. Spolu s Biskupicemi bylo léno uděleno také roku 1274 Heidenreichovi z Domašova. Poté ves vlastnili místní vladykové, z nichž se v roce 1298 připomíná Heřman z Bílovic. Ve 14. a 15.století patřily Bílovice rodu Kužel...

střední pokles
Bílovice nad Svitavou
 obec v okrese Brno-venkov
Bílovice nad Svitavou (obec) Bílovice nad Svitavou - obec nedaleko Brna. Okolí obce se stalo dějištěm Lišky Bystroušky od Rudolfa Těsnohlídka. V Bílovicích bydlel S.K. Neumann a našel v okolí dost inspirace po napsání Knihy lesů, vod a strání. V obci je u řeky Svitavy jeho pomník. Bílovice nad Svitavou jsou turistické známkové místo....

obrovský nárůst
Bílovice nad Svitavou
 železniční stanice v okrese Brno-venkov
Bílovice nad Svitavou (železniční stanice) Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky směr Březová nad Svitavou, Křenovice, Letovice, Brno hl.n., Choceň a Česká Třebová. ...

mírný pokles
Bílovický hrad
 hradiště v okrese Prostějov
Bílovický hrad (hradiště) Bílovický hrad je hradiště nad žel.zastávkou a lomem na Běleckém mlýně. Jedná se o hradiště z období mladšího neolitu (4 000 - 2 500let př.n.l.). Lokalita byla několikrát osídlena. Své uplatnění nalezla i ve 13. a 14. století. Archeologické nálezy odkryly dvě fáze kamenných hradeb. Dochovány jsou poměrně mohutné valy a příkopy. Hradiště je zalesněné.  ...

střední nárůst
Bilovicky vch
 vrchol v okrese nezařazeno
Bílsko
 obec v okrese Strakonice
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 457 metrů. Na území žije 211 obyvatel. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Bílsko
 obec v okrese Olomouc
Přestože první písemná zmínka o obci Bílsko pochází až z konce 16.století, dá se předpokládat, že původní osada byla založena ve století čtrnáctém souběžně s okolními vesnicemi. Známý historik Ladislav Hosák uvádí, že se obec připomíná k roku 1...

mírný pokles
Bílsko u Hořic
 obec v okrese Jičín
Ves Bílsko u Hořic se poprvé připomíná v r. 1386, kdy zde sídlil Zdislav z Bílska. v r. 1404 se připomínají Jindřich, Přibík a Petr Černín používající přídomku z Bílska. Tvrz se zde však nepřipomíná ve 14. ani 15. století. Od počátku 16. století náleželo Bílsko k Holovousům. V r. 1574 si synové Karla Karlíka z Neřetic, majitele Holovous, rozdělili otcovcký majetek, přičemž Bílsko jako samostatný s...

velký pokles
Bilsky vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Bělušice
 obec v okrese Most
V dochovaných pramenech se tato vesnice objevuje poprvé v roku 1231. Obec Bělušice se rozprostírá na severovýchodním úpatí vrchu Bělouše (399 m n. m), jednoho ze zdejších výrazných kopců. Podle něj získala i své jméno.Vznikla v okolí pozoruhodné zemanské tvrze, která byla vyhlášena původní chráněnou památkou. Část se pravděpodobně zachovala v obytném domě statku. K areálu patří také zajímavý objek...

mírný pokles
Bělušice
 obec v okrese Kolín
Z nejstarší historie Bělušic se zachovalo velmi málo, převážně jen pověsti. Skutečností je, že původně několik bělušických stavení a málo polností, bylo jedině v katastru Labské Týnice (Týnec nad Labem), kde se v gruntových knihách uváděla tato osada názvem...

obrovský nárůst
Bělušice
 železniční stanice v okrese Most
Bílý Halštrov
 pramen v okrese Cheb
Pramen Bílý Halštrov (Elster Quelle) leží v lese jihovýchodně od Aše. Tok je na našem území dlouhý jen přes 11 km a pokračuje pod názvem Weisse Elster na území Německa. Dnes je pramen s památníkem z roku 1898 upraven jako odpočinkové místo. ...

obrovský nárůst
Bílý Halštrov
 přehrada v okrese Cheb
Bílý Halštrov (přehrada) Přehrada Bílý Halštrov se nachází asi 1 km severně od Dolních Pasek a cca 3 km severovýchodně od Aše. Sedmihektarová údolní nádrž slouží k rekreaci, chovu ryb a požárním účelům. Přehrada leží na řece Bílý Halštrov a v její hrázi se nachá...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bílý Kámen
 obec v okrese Jihlava
Obec Bílý Kámen se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 206 obyvatel. Založení Bílého Kamene zůstane navždy zahaleno rouškou tajemství. Vše se nepochybně událo někdy kolem poloviny 13. století, kdy okolí města Jihlavy bylo vyhledávaným cílem hledačů stříbra. Jejich pozornost se mimo jiné soustředila i na okolí starých cest a právě v jednom takovém místě, takřka vedl...

velký nárůst
Bily kamen
 vrchol v okrese nezařazeno
Bílý kámen
 vrchol v okrese Šumperk
Bílý kámen (turistický rozcestník udává Bílé kameny) je druhým nejvyšším vrcholem Úsovské pahorkatiny. ...

mírný pokles
Bily kamen
 vrchol v okrese nezařazeno

    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)