Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Drobovice
 obec v okrese Kutná Hora
Stopy nejstaršího osídlení na území dnešních Drobovic   zasahují až do paleolitu, tj. více jak 10 tis. let. Na základě archeologických průzkumů prováděných v druhé polovině 19 stol. historikem Klimentem Čermákem a skrovných archeologických dobových nále...

mírný pokles
Drozdov
 obec v okrese Beroun
Zbyněk z Hasenburka, řečený Zámořský, daroval v r. 1368 šest hřiven věčného platu na Drozdově augustiánskému klášteru ve Svaté Dobrotivé. Tato zpráva dokládá, že Drozdov patřil pánům Zajícům, ale pro nás je velmi důležitá i z toho důvodu, že to je první písemný doklad o existenci Drozdova. Pokud se v pozdější době objeví zápis jména jako "Drazdov", jedná se s největší pravděpodobností o chybu při ...

střední pokles
Družec
 obec v okrese Kladno
Družec (obec) Ve 14. století patřila větší část Družce ke Křivoklátu, čeští králové tu vykonávali podací právo. V tomto století zde byl postaven gotický kostel, později barokně přestavěný.  Patrně v této době se stala obec poutním místem a farní vsí pro širok&...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dub
 osada v okrese Benešov
Osada Dub se nachází severozápadně 1 km od Kondrace....

obrovský nárůst
Dubečno
 osada v okrese Nymburk
Obec vznikla, jak název napovídá, na místě dubového lesa. První zmínku máme dochovanou z roku 1372, kdy císař Karel IV. věnoval lán v Dubečnu opatovickému klášteru. Historie Dubečna je svázána s osudy Chroustova (a také Oseka a Dvořiště). V polích směrem na Kněžice z...

střední nárůst
Dubenec
 obec v okrese Příbram
Historie obce se prvně zmiňuje v kronice Hájkově.Další záznam je z roku 1321, kdy Štěpán z Tetína věnoval pozemky " mezi obyvatele domácí za jisté povinnosti". V roce 1336 král Jan Lucemburský dal podobná práva "střelcům zemanským, aby svou služebností...

mírný pokles
Dubí
 rybník v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dublovice
 obec v okrese Příbram
Území obce bylo osídleno lidmi již dávno před příchodem Slovanů. Bylo to dáno zejména nedalekým tokem řeky Vltavy. O této době vypovídají nejstarší nálezy kamenných nástrojů z dob starší i pozdní doby kamenné. V roce 1228 se poprvé objevuje v darovac&...

mírný pokles
Dubno
 obec v okrese Příbram
V roce 1850 došlo ke změně správního systému: byly zrušeny dosavadní kraje a panství a zřízeny soudní okresy, které se staly nejnižší jednotkou územní správy (a existovaly s malými změnami až do roku 1949). Soudní okresy byly orgány správy justiční i finančn...

mírný pokles
Dubový rybník
 rybník v okrese Kladno
Důlní expozice - Chrustenice
 muzeum v okrese Beroun
  Důl patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu (oblasti západně od Prahy). Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy. Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v t...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dům kultury - Kladno
 kulturní dům v okrese Kladno
Dům kultury - Kladno (kulturní dům) Velký sál Vás překvapí svou velikostí a rozsáhlou renovací, která proběhla v posledních letech. Postavení sálu je možné variabilně měnit v závislosti na pořádané události. Svou flexibilitou využití je vhodný pro pořádání společenských, vzdělávacích i kulturních programů, mezi které patří plesy, taneční kurzy, kongresy, přednášky, koncerty, galavečeře, přehlídky aj. Kapacita sálu: Plesové (kaváren...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dům Natura - Příbram
 ekocentrum v okrese Příbram
Dům Natura - Příbram (ekocentrum) Ekologické centrum Orlov o.p.s. (zkratka ECO) je od roku 2011 součástí koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje. Jeho cílem je přiblížit přírodu všem zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního...

střední pokles
Dům přírody Blaníku - Krasovice
 muzeum v okrese Benešov
Nedaleko Kondrace pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku. Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí D...

střední pokles
Dům U Černého Orla - Kostelec nad Černými Lesy
 restaurace v okrese Praha-východ
Hotel U Černého Orla se nachází v Kostelci nad Černými Lesy a nabízí možnost ubytování s domácími mazlíčky, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, dětské hřiště, sluneční terasu a bar. Součástí některých pokojů je posezení vhodné k relaxaci. Ve v&sca...

velký nárůst
Dunice
 obec v okrese Benešov
Obec Dunice leží ve východní části okresu Benešov, 460 m nad mořem. Podle kruhové stavby obce se předpokládá, že na jejím místě stávalo v 10. století hradiště. Dunice patřily ke královskému majetku tzv. Svatavinu Újezdu, který královna Svatava postoupila darem Vyše...

mírný pokles
Duo Camp - Branžež-Nová Ves
 kemp v okrese Mladá Boleslav
Kemp nabízí několik druhů ubytování: chatky, karavany, apartmány a stanování. Kemp má více než 35ti letou tradici. Český ráj má neopakovatelné kouzlo a proto se k nám většina návštěvníků ráda vrací. Pískovcové skály, turistické trasy a cyklostezky, několik hradů v blízkém okolí jsou zárukou krásného zážitku z pobytu.  Ubytování v kempu Duo camp — Branžež je poskytováno v několika variantách. Uby...

střední pokles
Dusíkovo divadlo - Čáslav
 divadlo v okrese Kutná Hora
Historie budovy Dusíkova divadla v Čáslavi začíná 28. 2. 1869 jeho slavnostním otevřením veselohrou Cesty veřejného mínění od F.V Jeřábka. Divadelní život se ale v Čáslavi rozvíjel již dávno před tím, když Čáslav navštěvovaly různé kočovné společnosti.Roku 1841 se čáslavští občané v čele s páterem Aloisem Ladislavem Janatou a panem Vojtěchem rytířem z Widmannů rozhodli založit svůj vlastní ochotni...

střední nárůst
Dvory
 obec v okrese Nymburk
První písemná zmínka o obci Dvory pochází z roku 1545, kdy je obec nazývána Dvorové Velelibští. Z této doby je v knize „Důchodců městských" uváděno sedm usedlostí, které patřily bud' záduší nebo usedlíkům velelibským. Tolik písemná...

mírný pokles
Vystavované předměty v současné expozici většinou pocházejí z unikátního sbírkového fondu vytvořené mezi dvěma světovými válkami MUDr. Františkem Dvořákem. Tento lékař z Červených Peček, od roku 1926 též správce archeologického oddělení kolínského muzea, vybudoval v Kolíně během dvaceti let uznávané mimopražské archeologické pracoviště proslulé ve své době i v zahraničí. Nynější stálá výstava prav...

obrovský nárůst
Dymokury
 obec v okrese Nymburk
Archeologické nálezy dokazují, že krajina byla osídlena již v době pravěku. Nálezy z mladší doby kamenné a keltské kostrové hroby z 5. až 3. století před n. l. dokumentují staré osídlení místa. Písemně jsou Dymokury zmíněny roku 1249, kd...

velký nárůst
Dymokury
 zámek v okrese Nymburk
Dymokury se připomínají poprvé v roce 1249, kdy je uváděn Soběslav z Dymokur.  Zámek v současné době není přístupný veřejnosti! ...

střední nárůst
Dymokury
 železniční stanice v okrese Nymburk
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu) Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. s...

velký pokles
HODNOCENÍ
15 %
Dřetovice
 obec v okrese Kladno
Dřetovice jsou obec ve středních Čechách, 9 km severovýchodně od Kladna. Mají rozlohu 5,39 km² a čítají necelých 500 obyvatel. Obec spadá do obvodu pošty v sousední Stehelčevsi, PSČ 273 42. Dřetovice leží v mělkém údolí v nadmořské výšce 250-290 m. Převážná část zástavby se rozkládá ve svahu na pravém břehu Dřetovického potoka. Do katastru obce patří též statek Brodce v sousedním údolí Týnec...

střední pokles
Dřetovice
 železniční stanice v okrese Kladno
Dřevčice
 obec v okrese Praha-východ
Archeologické průzkumy a nálezy v katastru obce a jejím těsném okolí prokázaly trvalejší osídlení již v mladší době kamenné. Osídlení trvalo i v době mezi 8. a 5. stoletím tedy v časové éře označované za dobu halštatskou. Od této doby byla lokalita téměř nepřetržitě osídlena až do 1. století př.n.l. ze kterého se zde nalezlo sídliště keltských a germánských kmenů. V dalším období až do 10. století...

velký pokles
Dřevčice
 tvrz v okrese Praha-východ
Velké množství dochovaných dokladů a záznamů řadí tuto stavbu k výjimkám mezi českými památkami tohoto typu. Tvrz leží na samém konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. V současné době patří mezi několik málo historických památek ve zdejší oblasti, které přežily husitskou revoluci, třicetiletou válku a éru "ochrany památek" v užívání zemědělských družstev při budování socialistické sp...

velký pokles
Dřevěná zvonice - Žehrov
 zvonice v okrese Mladá Boleslav
Zvonice ve středu obce. ...

mírný pokles
Dřínov
 obec v okrese Kladno
Mladší doba kamenná (neolit) Budeme-li pátrat po úplných počátcích osídlení zdejší oblasti, budeme se muset vrátit až do mladší doby kamenné (neolitu), kdy sem přišli první pravěcí lovci. Jak ukazují archeologické nálezy, nacházelo se j...

obrovský nárůst
Dřínov
 obec v okrese Mělník
Dřínov leží 6km severovýchodně od Kralup nad Vltavou, 5km východně od Veltrus v okrese Mělník, kraji Středočeském. Nad obcí v nadmořské výšce 274 m/n.m. se rozkládá Dřínovský vrch, rozsáhlý, z části zalesněný pahorek vystupující zřetelně z&nbs...

střední pokles
Dřísy
 obec v okrese Praha-východ
Obec Dřísy byla podle archeologických nálezů založena již v období prvních Přemyslovců na původně knížecí půdě.První písemná zpráva pochází z roku 1052, kdy byla darována Knížetem Břetislavem I. kapitule Boleslavské, čímž se stala poddanskou vsí. Již v této listině...

velký pokles
Dřísy
 železniční stanice v okrese Praha-východ
Čachovice
 obec v okrese Mladá Boleslav
Nejstarší údaje o vsi Čachovice podle výpisu z „Dějin obcí okresu mladoboleslavského a benáteckého“ napsaných učitelstvem školního okresu mladoboleslavského v roce 1926 Pozn.: (Výpis provedl Milan Pokorný, Čachovice č. 79. Strojopis výpisu byl vlepen do kroniky obce Čachovic). Naše kapitola je upraveným výtahem z uvedeného strojopisu. Údaje jsou též shodné s výpisky z "Desek zemských" pořízenými s...

mírný pokles
Čachovice
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Čakov
 obec v okrese Benešov
Obec Čakov se rozkládá v severovýchodní části okresu Benešov v kopcovitém členitém terénu ve vzdálenosti cca 2km od dálnice D1 (exit 34 Ostředek).          Nejstarší historie obce sahá přibližně do 13.století. První písemný záznam o Čakově ...

střední nárůst
Čakovičky
 obec v okrese Mělník
Čakovičky se nacházejí v Polabské nížině v okrese Mělník v kraji středočeském. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice a 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem. Obec leží v nadmořské výšce kolem 176 metrů, a žije v ní 437 trvale přihlášených obyvatel. První písemná zpráva pochází již z roku 1266.Čakovičky jsou typem návesní obce se zemědělskými objekty rozmístěnými kolem návesního rybníč...

velký nárůst
Čanovice
 osada v okrese Kladno
Část obce Čanovice oficiálně neexistují. Čanovice jsou více jak sto let součástí Malíkovic. Hraniční čára mezi oběma obcemi je Červený potok na cestě z Malikovic ke Hvězdě okolo bývalé cihelny. V současné době je v Čanovicích 14 nemovitostí a provozovna Zemědělského družstva AGRA Ledce....

střední pokles

    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)