Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 1079                Mapa
Kostel sv. Petra a Pavla - Rotava
 kostel v okrese Sokolov
Kostel sv. Petra a Pavla - Rotava (kostel) Kostel sv. Petra a Pavla v Rotavě Když v neděli ráno zahlaholí zvony, mají to lidé z Dolní a Horní Rotavy do svého kostela přibližně stejně daleko. Chrám stojí na návrší Sturbesberg, kde podle svědectví rodáků byla dříve zvonice, ohlašující požáry a jin&aacut...

střední pokles
Kostel Sv. Petra a Pavla - Žlutice
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel Sv.Petra a Pavla je nejstarší architektonická památka ve Žluticích, která patří na Karlovarsku k nejcennějším. Tato trojlodní bazilika, budovaná od poloviny čtrnáctého století, je zaklenuta gotickými křížovými žebrovými klenbami. V interiéru se dochovaly fragmenty gotických maleb z r. 1435, renesanční figurální náhrobníky, hrobka Kokořovců, renesanční kamenná křtitelnice z r. 1603 a chórové...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Boč
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Václava - Boč (kostel) Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprtští benediktini u kostela v Boči, kterou si zvolili za středisko správy po ztrátě Klášterce nad Ohří, pr...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Loket
 kostel v okrese Sokolov
Kostel sv. Václava - Loket (kostel) Poprvé je kostel zmiňován již v roce 1240. Kostel několikát vyhořel a byl celkově rekonstruován. Kostel sv. Václava byl postaven na místě původního gotického kostela a to v letech 1701 až 1734 podle projektu stavitele Wolfganga Braunbocka. Jedná se o jednolodí, s vně polygonálním, uvnitř zaobleným pre...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Radošov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Radošovský kostel je jedním z nejstarších v kraji. V minulosti byl mnohokrát přestavěn. Dnes je vnitřní zařízení kostela převážně barokní. Dřevěné oltáře z 18. století byly v 19. století významně upraveny, přičemž portál hlavního oltáře je završený sl...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel) Vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta....

mírný pokles
HODNOCENÍ
82 %
Kostel sv. Vavřince - Horní Blatná
 kostel v okrese Karlovy Vary
Volně stojící zděná omítaná orientovaná jednolodní stavba, obdélná se dvěma věžičkami při západních nárožích, skosenými do oktogonu a s mohutnou věží na východě, osmibokou v horní části a čtyřbokou ve spodní části, k níž je připojen polygonální přístevk s valbovou střechou. Na severní lodi kaple s půlválcovým závěrem. Helmice věží zvonové, u velké věže s lucernou, nad lodí mansardová střecha s vik...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Komárov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Areál kostela sv. Vavřince je složen ze samotného kostela, přilehlého hřbitova a ohradní zdi s branou. Původní kostel byl postaven v polovině 14. století v gotickém slohu. V roce 1750 proběhla radikální přestavba v pozdně barokním slohu. Jde o zděný, omítaný, orientovaný objekt. Půdorys se skl&aacu...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Víta - Útvina
 kostel v okrese Karlovy Vary
První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1354, kdy je připomínán jako filiální k faře a kostelu sv. Bartoloměje v Přílezích.Jedná se o jednolodní, obdélný gotický kostel s trojbokým závěrem presbytáře a s hra...

mírný pokles
Kostel sv. Vladimíra - Mariánské Lázně (kostel) Chrám je pozoruhodný po stránce umělecké nejen krásnou architekturou, ale i vnitřním vybavením. Je zde sbírka ruských ikon, některé ze 17. století a kovových bohoslužebných předmětů. Vesměs jsou to dary lidí, kteří se v Mariánských Lázních léčili. Nejv&yacut...

velký nárůst
CENA OD
20
Kostel sv.Michalea - Děpoltovice
 kostel v okrese Karlovy Vary
Barokní kostel sv. Michaela z let 1786-1787. ...

velký nárůst
Kostel sv.Mikuláše - Milhostov
 kostel v okrese Cheb
Dominantou obce je zdejší kostel sv.Mikuláše, zbytek dřívějšího hradiště (strážní věž), který byl otevřen r.1306. Nyní je kostel již v majetku obce. Obec jej získala bezúplatným převodem od církve v roce 2008....

velký nárůst
Kostel Zvěstování Páně - Klášter (kostel) Na západní straně historického jádra je enkláva kláštera a kostelů, které zde vytvářejí málé náměstí a složitou strukturu klášterních budov. Náměstí bylo na začátku 20. století komunikačně propojeno mimo jádro a tím trochu ztratilo svou ...

velký pokles
Kostel Zvěstování Panny Marie - Chyše
 kostel v okrese Karlovy Vary
Raně barokní monumentální basilikální stavba z konce 17. století. Kostel spolu s rodinnou kryptou nechala vystavět tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, která na stavbu dohlížela až do konce svého života (1718). Základní kámen byl položen 5. prosince 1697. Celé stavitelské práce řídil Jan Baptist Rappa. Kostelní věž skrývá dva vzácné zvon...

obrovský nárůst
Kostelní
 osada v okrese Sokolov
Kostelní Bříza
 osada v okrese Sokolov
Kostelní Bříza (osada) Kostelní Bříza je vesnice, která od roku 1976 spadá pod město Březová, od které leží cca 2,5 km na jih. V roce 2011 zde trvale žilo 54 obyvatel a bylo evidováno 28 domů. ...

střední pokles
Kostelní Bříza
 zřícenina zámku v okrese Sokolov
Tvrz zřejmě zanikla v 1. polovině 16. stol. v souvislosti se vznikem nového sídla Steinbachů ve vsi, v místě dnešního zámku. Tvrziště je od r. 1958 chráněnou nemovitou kulturní památkou ČR. ...

mírný pokles
Koule
 vrchol v okrese Sokolov
Vrch zvaný Koule, leží na katastrálním území města Loket, vblízkosti cyklostezky značené č.6, Euregio Egrensis a EV4. ...

mírný pokles
Koupaliště - Ostrov
 koupaliště v okrese Karlovy Vary
Provozujeme městské koupaliště s brouzdalištěm, dětským bazénkem, tobogánem, malým a velkým bazénem. K dispozici je občerstvení, beach volejbalové hřiště a sauna. ...

velký nárůst
Koupaliště Lido - Mariánské Lázně
 koupaliště v okrese Cheb
Písčité dno i pláž....

střední nárůst
Koupaliště Rolava - Karlovy Vary
 koupaliště v okrese Karlovy Vary
Povrchové vody využívané ke koupání – Město Karlovy Vary Vybavenost: občerstvení + zastřešené posezení, WC, sprchy, vodní záchranná služba, dětské pískoviště, prolézačky, houpačky, lavičky, odpadové koše.  Popis: koupaliště ve volné příro...

velký nárůst
Kozák - Slavkovský les
 vrchol v okrese Cheb
Holý vrchol geomorfologicky náležící pod Slavkovský les, který náleží do Karlovarské vrchoviny. Na severním úbočí se nacházela zaniklá obec Smrkovec. ...

střední pokles
Krajková
 obec v okrese Sokolov
Obec Krajková leží na jihozápadním okraji Krušných hor v nadmořské výšce 600 m, 12 km od okresního města Sokolov. Katastr je rozsáhlý a má rozlohu 3500 ha. V tomto katastru se nachází přehrada na pitnou vodu Horka, která zásobuje většinu okresu. K obci patří několi...

mírný pokles
Královská mincovna - Jáchymov
 muzeum v okrese Karlovy Vary
Královská mincovna - Jáchymov (muzeum) Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let 1534 – 36, v nynější podobě několikrát přestavovaná. Z původní stavby se zachovalo jádro, ostění několika oken a portálu, unikátní dýmník a velmi rozsáhlé sklepení. Uměleck...

mírný pokles
CENA OD
30
Královské Poříčí
 obec v okrese Sokolov
Vznik Královského Poříčí můžeme klást přibližně do dvacátých a třicátých let 13.století. Brzy po založení byl vystavěn kostel zasvěcený v té době velmi oblíbené svaté Kunhutě. Vyjímečné, až dominantní postavení kostela v obci v nejstarší době jejího vývoje dokládá skutečnost, že po celá tři století nejsou k dějinám Královského Poříčí zachovány jiné historické prameny, než ty, které se vztahují k t...

velký nárůst
Krásenský Vrch u Krásna
 rozhledna v okrese Sokolov
Krásenský Vrch u Krásna (rozhledna) Pěknou kamenou rozhlednou se může pochlubit obec Krásno, kterou na mapě najdeme přibližně pět kilometrů jižně od Horního Slavkova. Na zdejším 777. metrů vysokém Krásenském Vrchu ji postavili v době hospodářské krize (1933-1934) místní nezaměstnaní. Vedle rozhledny ještě kdysi stávala chata s občerst...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
98 %
Kraslice
 město v okrese Sokolov
Město Kraslice se rozkládá na úpatí západočeské části Krušných hor v Kraslickém průsmyku. Sousedí s německým městem Klingenthal, s nímž jej spojuje hraniční přechod pro osobní automobily, pěší turisty, cyklisty a železnice. Vlakem nebo po silnici č. 210 se dostanete do cca 30 km...

mírný pokles
Kraslice
 železniční stanice v okrese Sokolov
Kraslice-Pod vlekem - Kraslice
 železniční stanice v okrese Sokolov
Krásná
 obec v okrese Cheb
Obec Krásná je nejzápadnější obec ČR s vlastním obecním úřadem. Nachází se v západní části ašského výběžku v nadmořské výšce 653m. Nejzápadnější bod naší republiky leží v k.ú. Újezd u Krásné se z...

střední pokles

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 27,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)