Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 43010 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Litinový kříž - Bavory
 kříž v okrese Břeclav

Železný kříž s pozlaceným korpusem Ukřižovaného na kameném podstavci pochází z roku 1861. Jde o kříž, umístěný u vchodu do kostela. Vyrůstá z dvoustupňové základny, nesoucí samotný hranolový sokl čtvercového půdorysu, který je v dolní části dvakrát odstupňovaný a ukončený okosením. Dřík soklu nese desku s tříř&aacu... podrobnosti >

obrovský pokles
Centrální hřbitovní kříž - Bavory
 kříž v okrese Břeclav

Uprostřed hřbitova se nalézá litinový hlavní hřbitovní kříž z roku 1868 . Na dvoustupňové čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na dolní nižší část s hladkými stěnami, ústupkově zakončenou, a horní vyšší část s profilovanou patkou tvaru žlábkovnice a oblounu. Čelní strana horní části soklu je členěna... podrobnosti >

obrovský pokles
Boží muka - Bavory
 boží muka v okrese Břeclav

Boží muka u hřbitova nechal podle farní kroniky v roce 1832 postavit místní truhlář Tobias Hartmann, na místě starších božích muk. Tvarově bohatá boží muka se nachází na travnatém svahu naproti hřbitovu, přístupna několika stupni schodiště. Na hladké podstavě čtvercového půdorysu, na jejíž čelní straně je vyryt letopočet 1832 a 1991, spočívá... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv. Floriána - Bavory
 socha v okrese Břeclav

V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným, rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na římse spo... podrobnosti >

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Bavory
 kostel v okrese Břeclav

Farní kostel svaté Kateřiny leží uprostřed obce. Je její dominantou a také nejhodnotnější památkou. Kostel byl vysvěcen v roce 1742 a byl postaven na místě starší gotické stavby. Až v roce 1791 k němu byla přistavěna věž. Věž, spolu s dvěma ratolestmi vinné révy, se později stala také součástí obecního znaku. Západní průčelí kostela je prolomeno pr... podrobnosti >

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Bavory
 socha v okrese Břeclav

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na prostranství před věží kostela. Na čtvercové základně je umístěný sokl obdélného půdorysu, jehož čelní strana je zdobena rokajovým ornamentem a završena segmentovým obloukem. Z čelní strany vyrůstá kovové rameno nesoucí dříve lucernu. Boční strany soklu jsou dekorovány volutovými křídly s... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Bavory
 kaplička v okrese Břeclav

Kaple stojí u hlavní silnice z Brna do Mikulova na katastru obce Bavory. Je to kaplička obdélného půdorysu, se sedlovou střechou. Průčelní fasáda je členěna lizénovým rámem, nad ní je štít přibližně trojúhelníkového tvaru. V průčelí na osu prolomen vchod se segmentovým závěrem, osazený kovanou mříží. Boční fasády jsou hladké, zd... podrobnosti >

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav

V nice na nároží domu č.p. 181 v ulici generála Svobody je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Horní oblouk niky je zdůrazněn úzkou plechovou stříškou dekorovanou motivy obloučků. Na hranolové (pravděpodobně čtvercové) základně konicky se zužující patka soklu, jehož hmota je více než z poloviny skryta v architektuře domu. Čelní strana soklu je zdobena vpadlými zrcadly s konk&... podrobnosti >

mírný pokles
Koupaliště - Březí
 koupaliště v okrese Břeclav

Vybavení: 3 bazény 2 skluzavky WC restaurace parkoviště V areálu koupaliště je možné si i zasportovat (tenis.kurty, beachvolejbalové hřiště), občerstvení je také zajištěno. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %
CENA OD
30

mírný nárůst
Poklona - Mikulov
 kaplička v okrese Břeclav

U silnice vedoucí k hranicím a dále na Ottenthal se nachází kaplička obdélníkového půdorysu, jejíž průčelí je prolomeno vstupem se segmentovým závěrem, osazeným mříží, a je zdůrazněno štítem tvaru nízkého trojúhelníka, který převyšuje hmotu kapličky. Štít je krytý bobrovkou, ve vrcholu se tyčí kovový ... podrobnosti >

obrovský pokles
Poklona - Dobré Pole
 kaplička v okrese Břeclav

Stavba nepříliš časté půdorysné dispozice se výrazně uplatňuje v rovinaté krajině a tvoří důležitý orientační bod. V polích severovýchodně od obce Dobré Pole se nachází poklona obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí je členěno nárožními lisenami a je otevřeno vysokou nikou s půlkruhovým záklenkem. Nika je zaklenuta konchou.... podrobnosti >

obrovský pokles

Umístění: na návsi při hlavní silnici Nápis: CHTĚJTE MÍR ABY NAŠE OBĚŤ NEBYLA MARNÁ VĚČNÁ PAMÁTKA VŠEM, KTEŘÍ SVOU KRVÍ VYKOUPILI NAŠI SVOBODU ... podrobnosti >

obrovský pokles

Na návsi je v ohrádce s kovovou zdobně tepanou mříží umístěn sloup se sochou Panny Marie. Na dvou stupních čtvercové základně spočívá dvakrát odstupňovaný sokl, jehož spodní hladká část je ukončená zvonovnicí a výžlabkem a horní subtilnější část završuje profilovaná římsa na čelní straně vypjatá do troj&uacu... podrobnosti >

mírný nárůst
Litinový kříž - Brod nad Dyjí
 kříž v okrese Břeclav

Na čtyřboké základně jedenkrát odstupňovaný sokl s patkou, dolní část hladká bez nápisu, horní užší část na čelní straně a obou bočních stranách zdobená rytými rámy se segmentovým závěrem. V rámech nízký reliéf s vyobrazením postav. Na čelní straně ženská postava zahalená v dlouhém plá&s... podrobnosti >

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí
 socha v okrese Břeclav

Na návsi na pásu travnaté pochy u silnice se nachází socha sv. Floriána. Na nízké dvoustupňové základně, jejíž horní stupeň je na čelní straně konvexně vydutý stojí dvoustupňový čtyřboký sokl s ujmutými rohy. Dolní třetina soklu je masivnější, mírně konvexně tvarovaná, ukončená ústupkem profilace oblounu a výžlabku... podrobnosti >

obrovský nárůst

Na návsi na čtvercové základně hranolový sokl, členěný asi v jedné třetině římsou s prvky oblounu a výžlabku, horní část soklu je subtilnější, zdobená po bocích stlačenými volutovými křídly, zdobená na přední straně rytým rámem, boční křídla rýhováním. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou s prvky po... podrobnosti >

mírný pokles

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 představuje architekturu přechodu od barokních forem ke klasicismu. Kostel patří k architektonickým památkám obce. ... podrobnosti >

velký nárůst
Kaple Panny Marie Třídubské - Brod nad Dyjí
 kaplička v okrese Břeclav

U silnice, před budovou kostela sv.Jana, na téměř čtvercovém půdorysu, se nachází kaple Panny Marie Třídubské. Stěny kaple jsou hladké, ukončené jednoduchou vyloženou pravoúhlou korunní římsou nesoucí plochou sedlovou střechu, v jejímž vrcholu se nachází kříž s jetelovým ukončením ramen. V průčelí je prolomen pravoúhlý vchod s mírně segmentov... podrobnosti >

střední nárůst
Pylon - Drnholec
 brána v okrese Břeclav

Nachází se u novodobé silnice vedoucí od kostela Nejsvětější Trojice k zámku v prostoru na východ od kněžiště. Pylon, složený celkem ze 4 částí (podstavec, křídlový nástavec, obelisk a vrcholová koule) je uložen na podélné širší a zaoblené základové desce, která na svých bocích ve vzdálenějš&ia... podrobnosti >

obrovský pokles
Kamenný kříž - Drnholec
 kříž v okrese Břeclav

U silnice z Drnholce směrem na Hrušovany nad Jevišovkou stojí kamenný kříž. Ze základny čtvercového půdorysu vyrůstá kvadratický sokl, v jehož čelní straně je vložena destička s nápisem. Sokl je ukončen jednoduchou římsou přerůstající v kónicky se zužující patku kříže, která přes jednoduchou pravoúhlou římsu přechází ve vertikál... podrobnosti >

obrovský pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 2151,      Dalšídalší