Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v okresu Karlovy Vary

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 74                Mapa
Albeřice
 osada v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora
 obec v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (obec) R. 1848 panství Kysibl (Stružná), kraj Loketský, politický a soudní okres Karlovy Vary. V latinských textech Angelodomus, ve starých českých pramenech. Andielska Hora, v německých Engelstad, Engelstadt, Engelspurk, Engelhaus… Dodnes stojí zbytky mohutného hradu na samostatném buližníkovém skalisku. Hrad byl založen koncem 14. století pány z Rýzmburka (Oseka), znaku stř. hrábí v červeném poli (odt...

střední pokles
Boč
 osada v okrese Karlovy Vary
Boč (osada) Původ obce. Dějiny obce Boč sahají až do 13. století. Určité datum založení sice známo není, ale obec Boč je pojmenována jako majetek řádu Benediktinů kolem 13.století (1292). Ve století 14. (1357) byla obce s okolními lesy postoupena výměnou za majetky v severních Čechách králi Karlu IV. Dle...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Borek
 osada v okrese Karlovy Vary
Ves vznikla v r. 1360 a tvoří ji nepravidelná skupina domů s kapličkou sv. Martina z 1. pol. 19. století. Na severovýchodní straně vsi se nachází rozlehlá vodní plocha Boreckého rybníka. V současné době je trvale obydlen Borecký mlýn s podnikatelskou aktivitou - chovem ryb. Nad Boreckým ml&ya...

mírný pokles
Božičany
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec se nachází v Podkrušnohoří a první ověřená písemná zmínka o místě s dnešním názvem Božičany pochází z období 14. století. Za toto dlouhé období existence obce zde prožily svůj život stovky obyvatel. Ti všichni museli o udržení a pokračování života ve všech dobách společenského uspořádání tvrdě usilovat. Krušné hory a Podkrušnohoří byly člověkem osídleny mnohem později než vnitrozemí a ostatn...

střední nárůst
Branišov
 část obce v okrese Karlovy Vary
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1322.Branišov (německy Branischau) je malá vesnice, dnes část města Toužim v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 7,5 km na jih od Toužimi. Je zde evidováno 22 adres a v roce 2011 zde trvale žilo osm obyvatel ...

obrovský nárůst
Březová
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zpráva pochází z roku 1543. Na území žije 560 obyvatel.  ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chlum
 osada v okrese Karlovy Vary
Ves ležící na severovýchodním úbočí Chlumské hory vznikla v roce 1115.[4] Domy jsou seskupeny do nepravidelného čtyřúhelníku, kterému dominuje kostel svatého Jiljí. Chlum (německy Klum) je malá vesnice, část obce Pšov v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 4,5 km na jihov&...

mírný pokles
Chodov
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Chodov leží v nadmořské výšce 714 metrů na hlavní trase spojující město Teplá a Bečov nad Teplou a 3 km jihovýchodně od města Bečov. Celé území obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Terén Chodo...

střední pokles
Chyše
 obec v okrese Karlovy Vary
Chyše, obec v okrese Karlovy Vary leží na řece Střele asi 8 km severovýchodně od města Žlutice s dobrým vlakovým spojením na trati Rakovník - Bečov. Obec prvně zmiňovaná roku 1169, patrně v roce 1475 osada povýšena na městečko V současnosti jsou Chyše základním územním samosprávn&iacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Dalovice
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Dalovice tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Rozkládá se na soutoku Vitického potoka (uváděný také jako Dalovický) s řekou Ohří, která také tvoří jihozápadní hranici s městem Karlovy Vary, v průměrné nadmořské výšce 400 metrů nad mořem. Oblast je uváděna jako mírně teplá, suchá s převážně mírnou zimou. Archeologickým průzkumem v letech 1938 - 1942 bylo dol...

střední nárůst
Děpoltovice
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Děpoltovice leží asi sedm kilometrů severně od Karlových Varů. Byla založena v krajině, kterou získal jako tzv. hroznětínský újezd tepelský klášter. První zmínka o obci, coby klášterním příslušenství pochází z roku 1273. V roce 1434 se obec ocitla společně se zástavou Loketska v držení Šliků. Když se potomci Matyáše Šlika roku 1489 dělili o majetek, staly se Děpoltovice součástí Mikulášova fa...

velký pokles
HODNOCENÍ
70 %
Dobrá Voda
 část obce v okrese Karlovy Vary
Obec Dobrá Voda (německy Dobrawod) je vesnice v jižní části okresu Karlovy Vary. Vesnice leží v Tepelské vrchovině v jižní části Karlovarské vrchoviny 9 km jihozápadně od města Toužim, jehož je správní součástí. V roce 2011 zde trvale žilo 122 obyvatel. První písemná zmínka o ve...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Doubí
 městská část v okrese Karlovy Vary
Doupovské Hradiště
 obec v okrese Karlovy Vary
JAK  SE ZRODILA NAŠE OBEC Dne 15. ledna 2015 Senát Parlamentu ČR schválil zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení újezdů Libavá, Boletice, Hradiště a Březina. Následně 21. ledna 2015 zákon podepsal prezident republiky. Zákon č. 15/2015 Sb., Zákon o zrušení v...

velký nárůst
Dubina
 osada v okrese Karlovy Vary
Černava
 obec v okrese Karlovy Vary
První historický písemný doklad o obci je z roku 1489 jako dědičné léno loketské. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jiná verze jej dává do souvislosti s nevelkým ložiskem uhlí, které snad dalo jméno i potoku. Černava farně příslušela k nedalekým Tatro...

mírný pokles
Čichalov
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zpráva pochází z roku 1386. Na území žije 147 obyvatel. ...

velký pokles
Hájek
 obec v okrese Karlovy Vary
První zmínky o existenci Hájku (dříve Grasengrün) pochází z počátku 15. století, konkrétně z roku 1409. Ve své historii obec několikrát změnila majitele, byla připojena k jinému panství, nebo naopak osamostatněna, prožívala rozkvět i úpadek. V její historii se odráží...

obrovský nárůst
Herstošice - Bochov
 část obce v okrese Karlovy Vary
Hory
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zmínka o obci je uváděna v roce 1350. Obec Hory byla původně zemědělskou lenní osadou, která od středověku patřila loketským hradním pánům. K obci patřila osada Podhoří a samoty Ovčárna, Schmalnhof, Horní Jalový Dvůr, Raat a Vildenava. Původní ves se patrně rozkládala ko...

velký pokles
Hradiště
 vojenský újezd v okrese Karlovy Vary
Jenišov
 obec v okrese Karlovy Vary
OBEC JENIŠOV leží při silnici E 49 a 48 západně od Karlových Varů v jejich těsném sousedství. Vznikl jako středověká zemědělská osada ve 14. století. Podstatný růst přišel s hospodářským rozvojem v období od poloviny minulého století do 2.světové války. Byl spojen především s hlubinnou těžbou hnědého uhlí a menší míře i kaolínu. Dřívější činnost je patrná na celém katastrálním území obce. Samostat...

velký pokles
HODNOCENÍ
70 %
Jesínky - Bochov
 část obce v okrese Karlovy Vary
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kobylé
 osada v okrese Karlovy Vary
Ves byla založena v r. 1233, je ulicového typu, při jejím severním okraji na návrší tvoří dominantukostel Nanebevzatí Panny Marie se hřbitovem. Severozápadně od vsi jsou zachovány zbytky zdí hradu Nevděk. Kobylé (německy Kobyla) je malá vesnice dnes součást obce Pšov, od níž...

mírný pokles
Kojšovice
 část obce v okrese Karlovy Vary
Kojšovice jsou příkladem středověkého vesnického urbanismu, kolonizační vsi „okrouhlice“ s radiálně uspořádanou zástavbou kolem oválné návsi. Je prohlášena za vesnickou památkovou zónu. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1427. ...

mírný pokles
Kolešov
 osada v okrese Karlovy Vary
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1239, kdy se zde připomíná vladyka Nekmíř z Kolešova. Kolešov (německy Kolleschau) je malá vesnice, dnes část obce Pšov v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 3 km na severovýchod od Pšova, 4 km jihovýchodně od Žlutic. V...

mírný pokles
Kolová
 obec v okrese Karlovy Vary
Starším sídelním útvarem na území naší obce jsou Háje, původně Funkštejn – Funkenstein. Jsou známy od roku 1536. Počátkem obce byl malý strážný hrad stojící na dnešním Zámeckém vrchu. Podle kronikářských záznamů stával na protilehlém kopci za řekou Teplá protihrad k hájení údolí. Toto dvojhradí bylo pravděpodobně součástí pevnostního hraničního pásma stavěného Přemyslovci ve 12. století. Oba hrady...

mírný pokles
Komárov
 obec v okrese Karlovy Vary
Komárov (německy Kumerau) se nachází asi 6 km na východ od Toužimi, jehož je dnes součásti. Je zde evidováno 52 adres a v roce 2011 zde trvale žilo 67 obyvatel. Na území sídla se nachází rekreační osada Hrádek, vzniklá na místě zaniklé sklárny Na Hrádku (německy Glash&uum...

velký nárůst
Kosmová
 část obce v okrese Karlovy Vary
Kolonizační ves založená na přelomu 12. a 13. století byla až do konce feudalismu součástí toužimského panství. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1467. Do připojení k Toužimi byla samostatnou obcí. Kosmová (německy Goßmaul) je malá vesnice, dnes část mě...

velký nárůst
Krásné Údolí
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zpráva pochází z roku 1482. Město se nachází v nadmořské výšce 638 metrů. Na území žije 442 obyvatel....

střední pokles
Krásný Les
 obec v okrese Karlovy Vary
Kyselka
 obec v okrese Karlovy Vary
Osídlení oblasti kolem dnešní Kyselky odedávna výrazně ovlivňovala její údolní poloha při řece Ohři. Údolím Ohře od nepaměti vedla významná dálková obchodní cesta z Německa přes Radošov do nitra Čech. K její ochraně byla v údolí zřízena řada opevněn&y...

střední pokles
Lachovice
 část obce v okrese Karlovy Vary
Lachovice (německy Lachowitz) je malá vesnice dnes už je součásti města Toužim. První písemná zmínka o vesnici pochází již z roku 1375. Nachází se asi 4,5 km na severovýchod od Toužimi. Je zde evidováno 7 adres a v roce 2011 zde trvale nikdo nežil. ...

velký nárůst
Merklín
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního jmena Merkem a travnaté planiny. O rozvoj vesnice...

obrovský nárůst
Mírová
 obec v okrese Karlovy Vary
Do roku 1945 se obec jmenovala Münchhof. Do 9.května 1955 Mnichov a od tohoto dne Mírová. Historikové soudí, že osada vznikla kolem opevněného mnišského dvorce jejich chodovského panství, kdy na přelomu století 12. a 13. získali Chodov waldsasenští sisterciáci, nebo předsunuté tvrze jeji...

mírný pokles
Močidlec
 osada v okrese Karlovy Vary
Ves v pozadí s majestátním vrchem Vladař, o níž je první písemná zmínka z r. 1204, má rozsáhlou, svažitou, obdélníkovou náves, které dominuje kostel sv. Jakuba Většího. Na okraji obce je větší počet soch z 1. pol. 19. stol. ...

velký nárůst
Nahořečice
 osada v okrese Karlovy Vary
Nová Víska
 osada v okrese Karlovy Vary
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1654. Nová Víska (německy Neudörfel) je malá vesnice, dnes je části obce Hájek. Nachází se asi 2 km na jihovýchod od Hájku. Je zde evidováno 37 adres a v roce 2011 zde trvale žilo 66 obyvatel. ...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)