Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Karlovy Vary


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 74 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Albeřice
 osada v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

velký nárůst
Andělská Hora
 obec v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (obec)

R. 1848 panství Kysibl (Stružná), kraj Loketský, politický a soudní okres Karlovy Vary. V latinských textech Angelodomus, ve starých českých pramenech. Andielska Hora, v německých Engelstad, Engelstadt, Engelspurk, Engelhaus… Dodnes stojí zbytky mohutného hradu na samostatném buližníkovém skalisku. Hrad byl založen koncem 14. století pány z Rýzmburka (Oseka), znaku stř. hrábí v červeném poli (odtud Hrabišici). Za husitských válek se hradu zmocnil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic a podnikal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boč
 osada v okrese Karlovy Vary
Boč (osada)

Původ obce. Dějiny obce Boč sahají až do 13. století. Určité datum založení sice známo není, ale obec Boč je pojmenována jako majetek řádu Benediktinů kolem 13.století (1292). Ve století 14. (1357) byla obce s okolními lesy postoupena výměnou za majetky v severních Čechách králi Karlu IV. Dle záznamů zdejší farní kronky přišli sem původní obyvatel&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Borek
 osada v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Ves vznikla v r. 1360 a tvoří ji nepravidelná skupina domů s kapličkou sv. Martina z 1. pol. 19. století. Na severovýchodní straně vsi se nachází rozlehlá vodní plocha Boreckého rybníka. V současné době je trvale obydlen Borecký mlýn s podnikatelskou aktivitou - chovem ryb. Nad Boreckým mlýnem leží na vysoké a strmé ostrožně zbytky hradu Štědrý hr&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Božičany
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Obec se nachází v Podkrušnohoří a první ověřená písemná zmínka o místě s dnešním názvem Božičany pochází z období 14. století. Za toto dlouhé období existence obce zde prožily svůj život stovky obyvatel. Ti všichni museli o udržení a pokračování života ve všech dobách společenského uspořádání tvrdě usilovat. Krušné hory a Podkrušnohoří byly člověkem osídleny mnohem později než vnitrozemí a ostatní území Čech, jelikož oblast podkrušnohorských pánví byla až do doby historické pokryta z velké část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Branišov
 část obce v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1322.Branišov (německy Branischau) je malá vesnice, dnes část města Toužim v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 7,5 km na jih od Toužimi. Je zde evidováno 22 adres a v roce 2011 zde trvale žilo osm obyvatel ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Březová
 obec v okrese Karlovy Vary

První písemná zpráva pochází z roku 1543. Na území žije 560 obyvatel.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chlum
 osada v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Ves ležící na severovýchodním úbočí Chlumské hory vznikla v roce 1115.[4] Domy jsou seskupeny do nepravidelného čtyřúhelníku, kterému dominuje kostel svatého Jiljí. Chlum (německy Klum) je malá vesnice, část obce Pšov v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 4,5 km na jihovýchod od Pšova. Je zde evidováno 50 adres. a v roce 2011 zde trvale žilo 57 obyv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chodov
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Obec Chodov leží v nadmořské výšce 714 metrů na hlavní trase spojující město Teplá a Bečov nad Teplou a 3 km jihovýchodně od města Bečov. Celé území obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Terén Chodova je proto značně členitý, což dává obci malebný ráz. Tyto př&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chyše
 obec v okrese Karlovy Vary

Chyše, obec v okrese Karlovy Vary leží na řece Střele asi 8 km severovýchodně od města Žlutice s dobrým vlakovým spojením na trati Rakovník - Bečov. Obec prvně zmiňovaná roku 1169, patrně v roce 1475 osada povýšena na městečko V současnosti jsou Chyše základním územním samosprávním celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný nárůst
Dalovice
 obec v okrese Karlovy Vary

Obec Dalovice tvoří v současnosti tři sloučené obce - Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Rozkládá se na soutoku Vitického potoka (uváděný také jako Dalovický) s řekou Ohří, která také tvoří jihozápadní hranici s městem Karlovy Vary, v průměrné nadmořské výšce 400 metrů nad mořem. Oblast je uváděna jako mírně teplá, suchá s převážně mírnou zimou. Archeologickým průzkumem v letech 1938 - 1942 bylo doloženo nepřetržité osídlení místa již od doby kamenné. Hodnotné nálezy jsou nyní uloženy v karlovarsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Děpoltovice
 obec v okrese Karlovy Vary

Obec Děpoltovice leží asi sedm kilometrů severně od Karlových Varů. Byla založena v krajině, kterou získal jako tzv. hroznětínský újezd tepelský klášter. První zmínka o obci, coby klášterním příslušenství pochází z roku 1273. V roce 1434 se obec ocitla společně se zástavou Loketska v držení Šliků. Když se potomci Matyáše Šlika roku 1489 dělili o majetek, staly se Děpoltovice součástí Mikulášova falknovského ( sokolovského ) podílu. Mikulášův syn Volf je roku 1540 postoupil bratru Albínovi. Posl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
obrovský nárůst
Dobrá Voda
 část obce v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Obec Dobrá Voda (německy Dobrawod) je vesnice v jižní části okresu Karlovy Vary. Vesnice leží v Tepelské vrchovině v jižní části Karlovarské vrchoviny 9 km jihozápadně od města Toužim, jehož je správní součástí. V roce 2011 zde trvale žilo 122 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233. V roce 1880 měla vesnice údajně až 282 obyvatel a pa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Doubí
 městská část v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

střední nárůst
Doupovské Hradiště
 obec v okrese Karlovy Vary

JAK  SE ZRODILA NAŠE OBEC Dne 15. ledna 2015 Senát Parlamentu ČR schválil zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení újezdů Libavá, Boletice, Hradiště a Březina. Následně 21. ledna 2015 zákon podepsal prezident republiky. Zákon č. 15/2015 Sb., Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o zm...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dubina
 osada v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

střední pokles
Černava
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

První historický písemný doklad o obci je z roku 1489 jako dědičné léno loketské. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jiná verze jej dává do souvislosti s nevelkým ložiskem uhlí, které snad dalo jméno i potoku. Černava farně příslušela k nedalekým Tatrovicím. Roku 1654 měla obec 10 domů s 39 obyvateli, jejím vlastnictvím byly rozs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Čichalov
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1386. Na území žije 147 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hájek
 obec v okrese Karlovy Vary

První zmínky o existenci Hájku (dříve Grasengrün) pochází z počátku 15. století, konkrétně z roku 1409. Ve své historii obec několikrát změnila majitele, byla připojena k jinému panství, nebo naopak osamostatněna, prožívala rozkvět i úpadek. V její historii se odráží historie okolního kraje i vypjatá období historického vývoje cel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Herstošice - Bochov
 část obce v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze