Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Hradec Králové

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 432                Mapa
Pomník Fr. Kozáka - Hněvčeves
 pomník v okrese Hradec Králové
Umístění: v západní části obce Nápis: V TĚCHTO MÍSTECH PADL2. VII. 1866FR. KOZÁKC. K. MYSLIVEC14. PRAPORUANDIESER STELLEFIELFR. KOZÁKK. K. JAGERDES14. BATAILLONS2.VII.1866 ...

střední nárůst
Babice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemná zpráva pochází z roku 1355. Na území obce žije 199 obyvatel....

střední pokles
Barchov
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Barchov (248 m.n.m.) se nachází mezi Hradcem Králové (20 km) a Novým Bydžovem (8 km) na pravidelné autobusové trase. Nejstarší budovou v obci je barokní zámek postavený v roce 1737 Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic. Dalšími památkami jsou sochy sv. Josefa, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého a cihlová zvonička se zvonem z roku 1777, nacházející se v katastru obce. Významným...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Barchov
 zámek v okrese Hradec Králové
Barchov (zámek) Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic. Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.V roce 2009 zakoupil zchátra...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Benátky
 obec v okrese Hradec Králové
První písemná zpráva pochází z roku 1349. Na území žije 94 obyvatel....

střední pokles
Bílá věž - Hradec Králové
 historická budova v okrese Hradec Králové
Běleč nad Orlicí
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Běleč nad Orlicí se nachází v překrásné lokalitě v údolí řeky Orlice, ze tří stran obklopena borovými lesy, poblíž krajského města Hradec Králové. Jméno obce je odvozeno z osobního jména Bělec a původně znělo Bělcův, tj. dvůr. Od 14. do 16. století obec několikrát změnila název. Německý zápis z roku 1837 zjednodušil českou podobu jména na Belč a od roku 1921 je úřední název obce Běleč nad Or...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Běleč nad Orlicí
 vodní mlýn v okrese Hradec Králové
vodní mlýnBěleč nad Orlicí, čp.30...

velký nárůst
Bělečský písník
 rybník v okrese Hradec Králové
Biskupská rezidence - Hradec Králové
 historická budova v okrese Hradec Králové
Biskupská rezidence - Hradec Králové (historická budova) Biskupské rezidence byla vystavěna na místě tří měšťanských domů v letech 1709 - 1716 podle plánů Giovanni Santiniho nákladem biskupů královéhradecké diecéze Tobiáše J.Beckera a  Jana Adama hraběte Vratislava z Mitrovic. Roku 1777 bylo průčelí objektu zvýšeno o druhé patro...

obrovský nárůst
Bistro U Hvězdárny - Hradec Králové
 restaurace v okrese Hradec Králové
...

stgnace
HODNOCENÍ
43 %
Biřička
 rybník v okrese Hradec Králové
První z rybníků ze soustavy na potoku Biřička. Jedná se o oblíbené rekreační místo. V létě je rybník využíván ke koupání a v zimě k bruslení. ...

střední pokles
Blešno
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Blešno se nachází po obou stranách silnice  A1/11 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové. Leží v nadmořské výšce 237 m. Má 310 obyvatel. K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu se prostírají rozsáhlé louky  kolem řeky Orlice. Podkladem ke jménu obce byla patrně rostlina zvaná blešník, která hojně rostla na břehu řeky Orlice. Jiné prameny uvádějí, že ves ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Blešno
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Boharyně
 obec v okrese Hradec Králové
Obec se svou částí Homyle leží po obou březích řeky Bystřice, na křižovatce cest z Hradce Králové přes Libčany do Nového Bydžova a z Hořic v Podkrkonoší do Přelouče. Od roku 1975 k obci správně patří obce Trnava, Zvíkov a Budín. První písemné zprávy o Boharyni pocházejí z roku 1355, ostatní části jsou připomínány o něco později. Dominantou obce je barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl postave...

střední nárůst
Boharyně
 vodní mlýn v okrese Hradec Králové
Obec Boharyně má zajímavý půdorys ve tvaru okrouhlice, část obce leží na kopci a část v údolní nivě řeky Bystřice. Právě zde se nachází nejzajímavější stavební památka - roubený patrový mlýn z r.1874. V tomto roce byl "starý český" mlýn přeměněn ve strojní válcový mlýn. První mlýn v Boharyni je ale připomínán již mnohem dříve, kolem roku 1569. Soubor staveb mlýna je situován na východním okraji o...

mírný pokles
Bývalá Občanská záložna - Nechanice
 budova v okrese Hradec Králové
Kvalitně architektonicky pojatá veřejná budova menšího města, vystavěná v závěru 19. století na místě druhé nechanické tvrze, zaniklé výstavbou vrchnostenského hostince. Jednopatrová zděná budova v řadové zástavbě s nízkou sedlovou střechou, podélně orientovan&aac...

mírný pokles
Bříza
 osada v okrese Hradec Králové
Ve státním muzeu vídeňském jsou z Břízy uloženy kamenné dláto a vrtaná kamenná sekyrka. Tvrz v Bříze zanikla asi ke konci 15. století. V Bříze jsou kamenná Boží muka (Kristus na kříži a pod ním P. Marie) z r. 1893 a 4 pískovcové pomníky padlých rakouských a pruských vojínů v bitvě 3. července 1866. Bříza v latinském záznamu z r. 1376 se jmenuje Prziess. Založena byla na místě březového lesa, po ně...

střední pokles
Chlum
 osada v okrese Hradec Králové
Chlum osídlen byl již v době předhistorické. Z mladší doby kamenné vyskytly se na poli "Panském" hladké střepy a kamenné nedodělané a zkažené nástroje, vývrty z kamenných nástrojů, kameny na roztírání obilí, pazourkové nože, odštěpky z jádra, hliněné válce, korále a jedna koule bílé hlíny a hliněné přesleny. Také nalezen byl tu kus bronzové slitiny asi již z doby bronzové. Četné kamenné nástroje n...

velký pokles
Chlum
 rozhledna v okrese Hradec Králové
Chlum (rozhledna) Rozhledna Chlum - Rozhledna se nachází u Památníku bitvy 1866 u Chlumu cca 10 km severozápadně od Hradce Králové. Výška rozhledny je 55,6 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 34,8 m. Výstup po 183 schodech je korunován pěknou vyhlídkou. Vyhlídková plošina je osazena dvěma dalekohledy. Nová ocelová konstrukce nahradila dřívější zdevastovanou věž, a tak si dnes můžete užívat rozhledu z trubkové...

velký nárůst
Chlumec nad Cidlinou
 město v okrese Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou je starobylé pět a půl tisícové město východních Čech na soutoku řeky Cidliny s Bystřicí. Nejstarší zprávy o něm jsou dochovány z 12. stol. Krajina v jeho okolí je mírně zvlněná, ležící v průměrné nadmořské výšce 206 metrů, s četnými rybníky, listnatými a jehličnatými lesy. Nejbližší okolí města je obklopeno zahradami, proto je někdy Chlumec nad Cidlinou nazýván „Město v zahra...

střední pokles
Chlumec nad Cidlinou
 zámek v okrese Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou (zámek) Nejvýznamnější dominantu Chlumce nad Cidlinou - zámek Karlova Koruna - dal postavit jako své reprezentační sídlo hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a lovčí Království českého, v letech 1721-1723. Plány vypracoval Giovanni Santini-Aichl, jeden z nejvýznamnějších barokních architektů tehdejší doby a podle nich stavbu vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Zám...

střední pokles
Chlumec nad Cidlinou
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Chrám Sv. Ducha - Hradec Králové
 kostel v okrese Hradec Králové
Chrám Sv. Ducha - Hradec Králové (kostel) Gotická cihlová trojlodní stavba ze druhé třetiny 14. století. Dlouhý, pětiboce uzavřený presbytář s dvojicí věží po stranách se připojuje k stupňovitému trojlodí. Za vlády Jiřího z Poděbrad byl kostel obnoven a přestaven....

mírný nárůst
Chudeřice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386. Záznam je i z období husitských válek z roku 1430. V 16. století opuštěná tvrz  a okolní dvory přešly k pernštejnskému panství chlumeckému, kde Chu...

střední pokles
CineStar - Hradec Králové
 kino v okrese Hradec Králové
Provozování sítě multikin. Nabídka programu kina, rezervací on-line a recenzí filmů. Program: http://cinestar.cz/hradec-kralove/...

stgnace
Country Saloon - Chlumec nad Cidlinou
 restaurace v okrese Hradec Králové
U nás v Country Saloonu naleznete: -         stylové prostředí Country restaurace -         výbornou kuchyni za rozumnou cenu -         velký výběr alko i nealko nápojů -         možnost pořádání oslav, večírků a svateb -         večery s živou country hudbou /odkaz AKCE / -         zahradní restauraci s dětským koutkem /fotografie/-         příjemnou obsluhu -         možnost vystavení dár...

velký pokles
Divadlo DRAK - Hradec Králové
 divadlo v okrese Hradec Králové
Východočeské loutkové divadlo DRAK bylo založeno v roce 1958 a stalo se tak nejmladším z profesionálních loutkových divadel v Čechách. Svá představení uvádí nejen na mateřské scéně v Hradci Králové a v České republice, ale od roku 1964 i na řadě zahraničních zájezdů. Dosavadních 150 premiér, 15 000 představení v 50 zemích celého světa s více než 5 000 000 diváků svědčí o neutuchajícím zájmu mladéh...

střední nárůst
Divec
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Divec leží cca 2 km severovýchodním směrem od východočeské metropole Hradce Králové. Počtem obyvatel (195) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce královéhradeckého kraje. Z jihu je katastr obce ohraničen lesním masívem Spáleník, (Dehetník), ze severu pak Librantickým potokem. Východní hranicí navazuje obec na katastr librantický, západní na katastr slatinský. Větší část...

střední pokles
Dlouhé Dvory
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Dobřenice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemná zpráva pochází z roku 1339. Na území žije 578 obyvatel....

mírný pokles
Dobřenice
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Dohalice
 obec v okrese Hradec Králové
Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se ...

střední pokles
Dohalice
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Dolejší rybník
 rybník v okrese Hradec Králové
Dolní Přím
 obec v okrese Hradec Králové
Vesnice se původně nazývala Nízký Přín a připomíná se od roku 1378, kdy ji vlastnil Pešík Přín z Přína. Byla však rozdělena nejméně na dvě části. Zdejší tvrz vznikla neznámo kdy, snad v první polovině 14. století. Připomíná se až v roce 1378. V letech ...

stgnace
Dub
 osada v okrese Hradec Králové
Dřevěná zvonice - Pšánky
 zvonice v okrese Hradec Králové
Zvonice stojí v blízkosti usedlosti č.p.32 ve středu obce. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)