Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/9999-boharyne-vodni-mlyn.html

Boharyně (vodní mlýn)

[ ID: 9999 ]         

Turistický cíl Boharyně (vodní mlýn)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Obec Boharyně má zajímavý půdorys ve tvaru okrouhlice, část obce leží na kopci a část v údolní nivě řeky Bystřice. Právě zde se nachází nejzajímavější stavební památka - roubený patrový mlýn z r.1874. V tomto roce byl "starý český" mlýn přeměněn ve strojní válcový mlýn. První mlýn v Boharyni je ale připomínán již mnohem dříve, kolem roku 1569.

Soubor staveb mlýna je situován na východním okraji obce na břehu náhonu, který přivádí vodu z řeky Bystřice. Soubor se skládá z patrové roubené budovy mlýna orientované štítem k přístupové komunikaci, dále z vysoké zděné budovy (bývalé sušárny obilí a čekanky) a ze zděné stodoly.

Náhon je vybudovaný jako odbočka z řeky Bystřice v katastrálním území Kunčice u Nechanic. Pokračuje k severnímu konci obce Boharyně, kde je vybudován jez. Před jezem část toku odbočuje zpět do Bystřice. Od jezu náhon pokračuje podél mlýna a po východním okraji obce Boharyně, dále obtéká z východní strany obec Puchlovice, až k ústí do řeky Bystřice v katastrálním území Roudnice. Má většinou přírodně upravené koryto, které je po obou stranách lemováno vzrostlými stromy (olše, vrby, jasany, atd.), pouze u mlýna (od stavidel k mostu) tvoří jeden břeh kamenná podezdívka budovy z pískovcových kvádrů a protější břeh je vybetonovaný.

Hospodářská budovy - sušárna obilí a čekánky - je vysoká dvoupatrová na podélném půdorysu, se sedlovou střechou krytou eternitem. Celé přízemí je vyzděné z pískovcových kvádrů. Architektonicky je rozčleněna slepými ležatými okénky. Vysoký, segmentově zaklenutý vstup je proražen ve štítovém průčelí. Centrální chodba je ve všech patrech interiéru. V přízemí je valeně klenutá, v patrech s trámovýni stropy.

Stodola je zděná na podélném půdorysu se sedlovou střechou krytou dvojitými bobrovkami.

Budova mlýna na podélném půdorysu je převážně roubená, na straně k náhonu je z části vyzděná z pískovcových kvádrů. Budovu završuje bedněná nástavba krytá sedlovou střechou. Krytina je z eternitových šablon. Objekt - dřevěný vodní mlýn je hodnocen jako doklad historického lidového stavitelství, je ceněn jako významná kulturně historická a technická památka obce i celého regionu. Je zapsán, spolu s dalšími stavbami a souborem věcí, náležejících k mlýnu (tj. budovou sušárny obilí a čekanky, stodoly a náhonu k mlýnu), v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým č.100041.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze