Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel Nejsvětější Trojice - Kopřivná (kostel) Stavba vévodící celé obci i širšímu okolí, umístěná na vršku nad obcí, věž viditelná i ze vzdálenějších polí a luk v této části Hanušovické vrchoviny. Jednolodní rokoková stavba s předsunutou věží a areálem. Stavba je orientovaná. Vstup zdobeným portálem s ionskýmy pilastry. Fasáda tvořená lasény. Plochá klenba v lodi s výsečemi, presbytář zaklenut valenou klenbou. Interiér z freskovou výzdobou Ig...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jiljí - Úsov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jiljí - Úsov (kostel) Farní kostel sv. Jiljí stojí v podhradí uprostřed městečka, na starém, zdí obehnaném hřbitovu, přístupný po dvouramenném schodišti s vestavěnou kapličkou. Před schodištěm stojí rokokový kříž z roku 1746. Jeho zasvěcení se shoduje se jménem prvního známého vl...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Modlivý důl
 poutní místo v okrese Česká Lípa
Modlivý důl (poutní místo) Modlivý důl je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova. Skalnatá rokle se původně nazývala Smolný důl (Pechgraben), protože zdejší uhlíři měli vedle m...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Prokopa - Chyňava
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Prokopa - Chyňava (kostel) Kostel sv. Prokopa, který je filiálním kostelem fary v nedaleké Železné, má ve věži druhý nejstarší zvon v berounském okrese (odlit v r. 1518). Kostel, původně ze 14. století, byl v létech 1779 - 1782 zbarokizován, do současné podoby byl dostavěn roku 1914. Stávající zařízení kostela je novodobé pseudobarokní z roku 1876 s obrazy od J. Helicha. V letech 1343 - 1364 měla Chyňava i vlastní faru, kt...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Maří Magdalény - Pusté Žibřidovice (kostel) Barokní stavbu z r. 1735 inicioval a financoval Jan Ludvík ze Žerotína. Orientovaná jednolodní stavba s polygonálním závěrem. Kvadratická vestavěná věž s barokní bání. Bohatě členěná fasáda s lesénami, věž zdobená pilastry. Loď a presbyterium s valenými klenbami a v&yacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Sv. Klimenta - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Klimenta - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Klimenta Na poříčí náleží k nejstarším kostelům v Praze. U starší stavby byl v roce 1226 založen dominikánský klášter. Uprostřed malého sadu, původně hřbitova, stojí jednolodní gotický kostel ze 14. století s věží. Roku 1689 byl kostel porušen ohněm, v roce 1784 zrušen a proměněn v sýpku. V roce 1850 kostel získala evangelická církev helvetského vyznání. V letech 1893 až 1894 byl regoti...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Prokopa - Jablonec nad Jizerou (kostel) Zbudován r. 1777 na místě původního dřevěného gotického kostelíku. Jednolodní stavba se čtyřúhelníkovým presbytářem, se sakristií a hranolovitou věží. Na hlavním oltáři socha sv. Prokopa. Bohoslužby se konají: PÁ  18:00SO  17:00 - zimní časSO  18:00&...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov (kostel) V minulosti obvykle stával uprostřed našich měst a větších obcí kostel. Tak i v Holešově měli tehdy gotický kostelík se hřbitovem obehnaným zdí. Fara u něj se připomíná listinou z r. 1322 ve spojení se jménem faráře Fridlina. Po husitských válkách dochází k...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše - Cheb
 kostel v okrese Cheb
Kostel sv. Mikuláše - Cheb (kostel) Kostel sv. Mikuláše je katolický farní kostel a zároveň nejstarší existující kostel v Chebu. Původně byl vystavěn jako trojlodní románská bazilika, během své existence však několikrát vyhořel a byl rozsáhle přestavován....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Broumovský klášter - Broumov
 klášter v okrese Náchod
Broumovský klášter - Broumov (klášter) Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Areál stojí v těsné blízkosti náměstí, v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel Nejsvětější Trojice - Raduň (kostel) Kostel Nejsvětější Trojice postavený na přelomu 16. a 17.  století,  byl vyvrcholením    staršího vývoje církve a obce.Majitel tehdejšího panství Pertold Tvorkovský z Kravař nechal zbořit zchátralou kapli sv. Anny a začal v roce 1598 stavět kostel. Stavbu zdržela morová epidemie, a tak byla budova dokončena až v roce 1603. Slavnost svěcení kostela byla velkolepá a konala se dne 10. května 1603. T...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše - Šumvald
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Mikuláše - Šumvald (kostel) Farní kostel sv. Mikuláše - hodnotná jednolodní gotická architektura z poloviny 14. století, upravená v roce 1972. Pozdě gotická boční kaple z 15. století. Na bočním oltáři socha bl. Jana Sarkandera a socha sv. Jana Nepomuckého kvalitní barokní plastiky z poloviny 18. století a socha sv. Barbory z poloviny 17. století. Kvalitní zlidovělé malby z konce 18. století - Klanění pastýřů a Klanění tří kr...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Floriána - Kostelany nad Moravou
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Floriána - Kostelany nad Moravou (kostel) Základní kámen stavby kaple byl položen r. 1899. Dokončena již v následujícím roce. Vysvěcena 16. listopadu 1902. Ve 30. letech 20. stol. rozšířena na kostel. Bohoslužby se konají: NE  10:30PO ČT  18:30 - letní čas ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Martina - Kolšov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Martina - Kolšov (kaple)  Ve středu obce se nachází kaple svatého Martina vystavěná v roce 1820. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv.Antonína - Veleboř
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv.Antonína - Veleboř (kaple) Historie: kaple sv.Antonína pocházi z roku 1783. Současnost a velká zajímavost: Od konce léta roku 2009 se po několika dlouhých desítkách let opět rozezněl zvon ve zvonici velebořské Kaple sv. Antonína. Bylo to díky novému pohybovému mechanismu, který sem byl nainstalován. A tak zvon za...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Slavkovská Synagoga - Slavkov u Brna
 syngoga v okrese Vyškov
Slavkovská Synagoga - Slavkov u Brna (syngoga) Slavkovská synagoga - se na původním místě uprostřed zástavby ghetta nalézala jistě od středověku, od doby konstituování židovské obce. Původní barokní vzhled staršího templu pocházejícího ze 16. století je znám ze dvou pohledů na město - od východu a západu, které v roce 1723 vytvořil Václav Petruzzi. Vidíme na nich rozměrnější vyšší obdélnou budovu vyjímající se mezi drobnými domky ghetta. Je kr...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Proměnění Páně - Výprachtice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Proměnění Páně - Výprachtice (kostel) Kostel Proměnění Páně - současná podoba z roku 1816. ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra - Velenka
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Petra - Velenka (kostel) Hřbitovní barokní kostel pochází z let 1733-1734. Byl postavený podle plánů K. I. Dientzenhofera. Náklady na jeho stavbu nesl dvorský stavební úřad. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Boč
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Václava - Boč (kostel) Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprtští benediktini u kostela v Boči, kterou si zvolili za středisko správy po ztrátě Klášterce nad Ohří, pr...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dřevěná zvonice Krupka - Krupka
 zvonice v okrese Teplice
Dřevěná zvonice Krupka - Krupka (zvonice) Městskou zvonici z 15. století naleznete za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zvonice má zděnou podezdívku, dřevěné patro a šindelovou střechu. Součástí zvonice byl dříve zvon Zuzana, který byl odlit v roce 1440, měl průměr 156 cm, výšku 170 cm a hmotnost 3 266 kg. V roce 1916 byl odvezen a použit pro vále...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Josefa - Strážné v Krkonoších (kostel) Kostelík v opožděném art-decovém slohu postavený v roce 1931. Dnes je objekt i s bývalým hřbitovem v soukromém majetku. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Tetín (kostel) Kostel sv. Kateřiny je románksá stavba. Uměleckohistorické datování zařazuje jeho počátek do XII. stol., ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době života sv. Ludmily (10. stol. n. l.).   Kněžiště zaklenuté původní kř&i...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kralův Dvůr-Počaply (kostel) V Počaplích na královském loveckém hrádku (dvoře) zemřel 23.srpna 1253 český král Václav I.,syn Přemysla Otakara I. a otec budoucího krále Přemysla Otakara II. V místním kostele Panny Marie, který byl tehdy údajně dřevěný, bylo pochováno srdce a vnitřnosti panovníka. Zbytek jeho...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Šumperk
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Šumperk (kostel) Děkanský gotický chrám z konce 15. století, přestavěný po požáru v roce 1669. Další úpravy proběhly v 18. století a dnes jsou zde pořádány každodenní bohoslužby a jednou za dva roky mezinárodní festivaly duchovní hudby....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše - Tvrdonice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Mikuláše - Tvrdonice (kostel) Kostel byl vybudován ve funkcionalistickém stylu v letech 1940–1941. K vysvěcení  došlo 7. září 1941. Luneta nad vchodem pochází z původního kostela z 19. stol. a znázorňuje Krista Spasitele.         Bohoslužby se konají: NE  08:30 - školní rokNE  10:30&n...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel svatého Václava - Trpín
 kostel v okrese Svitavy
Kostel svatého Václava - Trpín (kostel) Raně barokní kostel sv. Václava se samostatnou zvonicí, nahoře dřevěnou....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Ducha - Šumná
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Ducha - Šumná (kostel) Dne 24. 10 2005 na svatého Antonína Marie Klareta byla zahájena stavba kostela v Šumné. Práce na kostele Svatého Ducha Ve středu 2.10.2007 pan farář z Pavlic otec Oldřich Máša požehnal nový kříž na věži kostela na Šumné. Do paty kříže byly uloženy dokumenty pro příští generace. Pravidelné bohoslužby bývají každý čtvrtek v 18 hodin.Vždy druhou neděli v měsíci bývá mše svatá v 11,15.Na první pátek...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel - Rohatce
 kostel v okrese Litoměřice
Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čechách, ale i v Praze....

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rotunda sv. Václava - Štěpkov
 kaple v okrese Třebíč
Rotunda sv. Václava - Štěpkov (kaple) Raně středověká románská rotunda s pozdějšími barokními úpravami je působivě situována na severozápadním okraji obce v ohrazeném areálu. Kaple je kruhového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Je hlavní dominantou obce Štěpkov. Tato románská stavba typu rotundy je architektonick...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Rocha - Úsov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Rocha - Úsov (kaple) Kaple sv. Rocha stojí v polích na pahorku jihovýchodně od Úsova, viditelná je při cestě ze Stavenice. Každoročně se k ní kolem 16. srpna koná tradiční Úsovská pouť, vyhlášená v širokém okolí. Kapli dala vystavět úsovská kněžna Anna, manželka Karla z Lichtenštejna k...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Evangelický kostel - Hrabová
 kostel v okrese Šumperk
Evangelický kostel - Hrabová (kostel) „Jde o chrámovou stavbu postavenou převážně skeletovou metodou, rozdělenou do tří hmotově i výškově odlišně řešených částí, řazených za sebou. Východní část obsahuje byt faráře v přízemí a velkou modlitebnu v patře. Střední část se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou předstupuje před hlavní průčelí přízemí hlubokým zápražím vstupu, v patře markýzou vynášenou sloupy nad vchodem do předsíně ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Klášter premonstrátů - Olomouc-Hradisko
 klášter v okrese Olomouc
Klášter premonstrátů - Olomouc-Hradisko (klášter) Barokní stavba na severovýchodním okraji Olomouce. Začátky budovy spadají do roku 1078, kdy zde byl založen benediktínský klášter s dřevěným kostelem sv. Štěpána. Ve 12. století museli benediktíni klášter opustit a vystřídali je premonstráti, kteří v klášteru působili až do 50. let 20. století. V roce 1432 byl klášter obsazen husity. Největší škody ovšem klášter utrpěl za švédské okupace v letech ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Zdešov
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Barokní kaple se zvoničkou byla postavena v roce 1776. Rekonstrukcí si prošla v letech 1990 a 1998. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice (kostel) V Těnovicích byl již v 16. stol. farní kostel. Připomíná se v registrech desátků papežských r. 1352. Z farářů nejstarší doby se jako první uvádí Matěj (do r. 1380). V 16. stol. zde již byla katolická fara a r. 1573 se zde připomíná katolický farář Ondřej Lomnický. V&aacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Karla Boromějského - Vanov
 kaple v okrese Jihlava
Kaple sv. Karla Boromějského - Vanov (kaple) Kaple stojí nad vlčí jámou, do které v roce 1662 spadl při lovu syn Františky Slavatové Jan Karel Jáchym. Na paměť jeho zachránění dala hraběnka roku 1663 postavit tuto kapli....

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Husův sbor - Zdice
 kostel v okrese Beroun
...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Máří Magdalény - Dolní Břežany
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple byla k zámku přistavěna na konci 19. stol., podle plánů architekta Karla Rösnera. Vysvěcena byla v r. 1887. Jedná se o pseudorománskou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu. Za plochou oltářní zdí se nachází apsida se zákristií. Znovuvysvěcena v r. 2002. V kapli se nekonaj&iacu...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Voršily - Újezdec u Bělčic
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Voršily - Újezdec u Bělčic (kostel) Kostelík sv. Voršily se nachází v malé obci Újezdec na jejím jižním okraji, na úpatí blízkého lesíka. Kostel je jednolodní stavbou s pravoúhlým presbytářem, hranolovou věží v severozápadním rohu lodi a barokní severní předsíní. Ko...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)