Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 881-900 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Suchý
 obec v okrese Blansko

Obec Suchý se nachází v krásném lesnatém prostředí Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 661 metrů n. m. Nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny, tzv. Skalky, má nadmořskou výšku 735 metrů n. m. a je vzdálený jen asi 2 km od obce. Suchý je známé především jako rekreační středisko, jehož doménou je rybn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Žilina
 obec v okrese Kladno
Žilina (obec)

Žilina je obec v okrese Kladno. Je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátsko a Svazek obcí mikroregionu Bratronicko. Obec je položena v mělké kotlině, lemované od jižní strany až po severozápad lesním masívem zde začínajících křivoklátských lesů. Další lesní útvar menší rozlohy (Smejcenina) je na severní stran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Ivaň
 obec v okrese Brno-venkov
Ivaň (obec)

V okrese Brno-venkov na levém břehu řeky Jihlavy na říční terase mezi řekami Jihlavou a Svratkou leží obec Ivaň. Obě řeky jsou lemovány lužními lesy, jejichž nejzachovalejší části s typickou flórou a faunou jsou chráněny jako přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava a přírodní památka Dolní mušovský luh. Severně od obce na svazích terasy se uprostřed porostů akátu dochovaly i zbytky teplomilné šipákové doubravy. Ves patří ke starému sídelnímu území s prokázaným slovanským osídlením od časn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Rádlo
 obec v okrese Jablonec nad Nisou

První písemná zmínka o obci zvané Rádlo je z r. 1419, kdy klášter v Mnichově Hradišti prodal Jindřichovi z Valdštejna mimo jiné i faru Rychnov s Rádlem za 500 kop gr. českých. Osady Milíře i Dobrá Voda jsou zmiňovány až v 17. století.  Před rokem 1848 patřilo Rádlo k panství Svijany a&nbs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bohdalice-Pavlovice
 obec v okrese Vyškov
Bohdalice-Pavlovice (obec)

Obec Bohdalice-Pavlovice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Leží 9 km jižně od Vyškova při silnici Vyškov - Bučovice. Obec vznikla v roce 1964 sloučením původně samostatných obcí Bohdalice a Pavlovice. Ke dni 25. 2. 2008 zde žilo 809 obyvatel. Obec má půdorysně nepravidelnou náves částečně zastavěnou s kostelem situovaným na severní straně návsi. Vsí protéká Bohdalský potok, ústící do potoka Rostěnického. Od roku 1785 je součástí Bohdalic nově založená osada Manerov. První zmínka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Čichalov
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1386. Na území žije 147 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Šestajovice
 obec v okrese Praha-východ
Šestajovice (obec)

Počet obyvatel k 1.11.2014 (bez cizinců): 3 214 Rozloha: 5 448 913 m2   Obec Šestajovice, okres Praha-východ, se nalézá na samé východní hranici Prahy, v těsném sousedství městských částí hl. m. Prahy, Klánovic a Horních Počernic. Šestajovice v době rozšiřování Prahy nebyly k Praze připojeny, protože přináležely k velkému územnímu cel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Okoř
 obec v okrese Praha-západ
Okoř (obec)

První písemná zpráva pochází z roku 1227. Obec se nachází v nadmořské výšce 275 metrů. Na území žije 80 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Brno-Veveří
 městská část v okrese Brno-město
bez fotografie

Veveří je místní část Brna a katastrální území o rozloze 197,58 ha. Rozkládá se na severu městské části Brno-střed, k níž náleží od 24. listopadu 1990. Veveří sousedí přímo s historickým jádrem Brna. Jádrem je ulice Veveří, která dala tomuto území také jméno. Zástavbu tvoří několikapatrové historické domy a je zde celá řada reprezentativních domů, například honosné secesní obytné domy na Konečného náměstí, kterým dominuje domovní blok Tivoli na nároží Konečného náměstí a Jiráskovy třídy. Domina...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mrlínek
 obec v okrese Kroměříž
bez fotografie

Obec Mrlínek se nachází v severovýchodní části okresu Kroměříž, který je součástí Zlínského kraje. Obec leží v malém dolíku severně od Hostýnsko - vsetínské hornatiny, asi 4 km severovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem, po levé straně státní silnice vedoucí z Bystřice pod Hostýnem do Hranic. Obcí protéká potok Perutinka (Sovadinka), který se vlévá do Moštěnky. Náves obce tvoří širokou ulici. Jde o obec sídelního typu - protáhlá náves, domky po obvodu. K historicky významným památkám patří b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Obříství
 obec v okrese Mělník

Krajinu mezi Labem a Vltavou u jejich soutoku u Mělníka nazýváme Meziříčím. Toto území bylo osídleno již od neolitických dob, tj. asi pět tisíc let před naším letopočtem. Protože zde však díky neustálým záplavám obě řeky často měnily svá koryta, setkáváme se zde s mnohem menší hustotou archeologických nálezů, než v sousedních oblastech. Rovněž intenzivní kultivace mnohé potenciální naleziště zcela zničila. Přesto bylo i v Obříství nalezeno několik neolitických hrobů, několik nádob - z tzv. kultu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Březina u Křtin
 obec v okrese Brno-venkov
Březina u Křtin (obec)

Obec Březina se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov asi 12 km severně od Brna. Obec leží v nadmořské výšce 420 - 430 metrů nad mořem a žije zde asi 595 obyvalel. Výškové kóty v katastru dosahují nadmořské výšky až 520 m. Dnešní Březinu tvoří dvě bývalé samostatné obce Březina a Proseč. Jména obou obcí svědčí, že ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lípa
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Lípa osídlena byla již v mladší době kamenné. Nasvědčuji tomu hlavně nálezy kamenných nástrojů u dvora Gabrielina nad obcí Lípa.V místech kde stojí statek č. 3 , bývala nepochybně tvrz a při ní dřevěný dvůr vůkol ohrazený.V místech těch stávala též sýpka, do níž za panování Marie Terezie a Josefa II. Ukládalo se obilí, aby z ní mohlo se dostati v případě neúrody poddaným. Ještě r. 1619 tvrz stála. Byla dřevěná a bylo v ní několik světnic, komor, kuchyně a sklep. Kde je stavení č. 15, stávala prý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žďár
 obec v okrese Mladá Boleslav

Ve 14. století náležel Žďár, Žehrov a další obce ke Kosti, kterou později získali Vartemberkové. V roce 1375, kdy Markvart z Vartemberka koupil Rohozec, připadly tyto vsi k zboží rohozeckému. Vartemberkové drželi panství s výjimkami až do roku 1547, kdy byly Adamovi z Vartemberka jeho statky pro účast na protihabsburském odboji zkonfiskovány. Roku 1559 je však koupil zpět a po jeho s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Miroslav
 město v okrese Znojmo
Miroslav (město)

Nevelké jihomoravské město se třemi tisíci byvateli, leží přibližně 45 km jihozápadním směrem od Brna. Místo je písemně doloženo od roku 1222, kdy český král Přemysl Otakar I. a jeho manželka Konstancie potvrdili písemnou listinou věnování vinného desátku rajhradským benediktinům. Neoficiální zprávy hovoří o tom, že miroslavští vinaři ř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Tasovice
 obec v okrese Znojmo

Z původního slovanského rodového jména Godoň Hodoň vznikl dnešní název Hodonice. Zeměpisná poloha a příznivé podnebí umožnily že již od starší doby kamenné bylo území Hodonice nepřetržitě osídleno. Archeologické nálezy všech kultur umožnily, že se Hodonice staly pro badatele pravěku Československa známým pojmem. Nejstarší p&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Rozběřice
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Rozběřice se původně jmenovaly Rozběšice (r. 1371, 1405), ale již roku 1376 přichází nynější jejich název. V 16. stol. zvou se někde Rozběřice, jindy Rozběžice, Rozběžice je rodové jméno místní, odvozené od osobního jména Rozběh, který nejdříve se tu usadil při cestě staré vedoucí z Hradce Králové do Hořic někdy ke konci doby předhistorické.Nejstarší historické zprávy o Rozběřicích jsou teprve ze 14. století. Tahdy nebyly však poddanou vesnicí jednomu pánu, nýbrž sestávaly ze statků, které nálež...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Osek nad Bečvou
 obec v okrese Přerov
bez fotografie

Obec Osek nad Bečvou je začleněna územně pod okres Přerov a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lipník nad Bečvou. Obec Osek nad Bečvou se rozkládá asi devět kilometrů severovýchodně od Přerova a pět kilometrů jihozápadně od města Lipník nad Bečvou. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Han&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bludov
 obec v okrese Šumperk
Bludov (obec)

Založení vesnice Bludova můžeme na základě jejího názvu a dochovaných pramenů položit někdy na přelom 12. a 13.století. V tomto období se také poprvé setkáváme se jménem jejího údajného zakladatele markraběcího úředníka Bluda z Bludova. Příslušníci jeho rodu se nazývali Bludovici, měli ve svém erbu lva na třech hůrkách a patřili k nim také poslední majitelé Bludova, Žerotínové. Nedlouho po vzniku vsi byl pravděpodobně některým potomkem Bluda z Bludova vystavěn stejnojmenný hrad. Do období 13.sto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dětřichov nad Bystřicí
 obec v okrese Bruntál
Dětřichov nad Bystřicí (obec)

Obec Dětřichov nad Bystřicí s 509(2005) obyvatel s místní částí Krahulčí se 3(2005) obyvateli, se nachází v Nízkém Jeseníku při silnici ze Šternberka do Bruntálu, pod nejvyšším vrchem Nízkého Jeseníku-Slunečnou (800 m n. m., dříve nazývanou Rozsutice, která je rozvodím Černého a Baltského moře. Mezi Dětřichovem a Rý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze