Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 5039 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel - Olomouc-Svatý Kopeček
 kostel v okrese Olomouc
Kostel - Olomouc-Svatý Kopeček (kostel)

Na Svatém Kopečku vznikla počátkem 17. století kaple, která ovšem dlouho nevydržela - v roce 1643 ji zcela zničili Švédové. Na místě původní kaple byla ale brzy postavena další církevní stavba, v letech 1669-79 zde vznikal monumentální jednolodní poutní chrám Navštívení Panny Marie. Návrh vytvořil G. P. Tencalla a na výzdobě se podíleli přední barokní umělci. Takto koncipovaný chrám se měl stát zdaleka viditelnou dominantou celého kraje. Tento dojem pak byl ještě více umocněn přístavbou souměrný...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
velký pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Praha
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Jakuba Většího - Praha (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího na Zbraslavi je původně gotický farní kostel, přestavěný v letech 1650 až 1654, od té doby je to klášterní kostel. Tato jednolodní stavba s protáhlým chórem byla částečně rozšířena o boční kapli s předsíňkou. Plastická výzdoba je od Ignáce Františka Platzera, oltářový obraz od malíře Piazzetyho z let 1743 až 1744. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kaple sv. Václava - Leština
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Václava - Leština (kaple)

Kaple sv. Václava postavena v roce 1754 a jedná se o nejvýznamnější památku obce Leština. Kapli sv. Václava najdeme mezi budovami základní školy a obecního úřadu. Jde o pozdně barokní stavbu tvořenou přibližně čtvercovou lodí s hranolovou hodinovou věží. Kapli doplňují dva klasicistní přístavky, jeden tvoří vstupní předsíň...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
obrovský nárůst
Klášter minoritů s kostelem Povýšení sv. Kříže - Uničov (kostel)

Klášter minoritů byl v Uničově založen koncem 14. století a bratři ve městě s malými přestávkami působili až do roku 1815. Po jejich odchodu sloužil klášter pro potřeby školských zařízení (dnes v budovách sídlí základní škola) a kostel věnoval v roce 1844 císař Ferdinand V. městu. Po druhé světové válce byl chrám zcela uzavřen. Počátke...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kaple sv. Antonína - Vikýřovice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína  - Vikýřovice (kaple)

Kaple sv. Antonína v Krenišově, který patřil několik století k panství Třemešek, stávala již nejpozději v 18.století dřevěná kaple. V roce 1777 nechal tehdejší majitel Třemešku baron Stillfried starý svatostánek strhnout a postavit zděnou kapli v klasicistním slohu. Byla zasvěcena sv.Antonínu Paduánskému (1195-1231), o němž se pro jeho výmluvnost říkalo, "...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Kostel sv. Markéty - Šonov u Broumova
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Obec Šonov byla založena ve druhé polovině 13. století německými kolonisty. První kostel, který stál v obci, byl dřevěný kostel sv. Jana Evangelisty, který fungoval již od roku 1354. V letech 1547 a 1688 byl opravován, ale bohužel roku 1775 shořel. Nyní na jeho místě stojí kaple P. Marie. Po zániku tohoto kostela přešla farnost ke kostelu sv. Markéty, který leží o ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
mírný pokles
Kostel sv. Apolináře - Sadská
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Apolináře - Sadská (kostel)

Kostel postavený na místě původní kaple sv. Klimenta, která byla založená již v 9. století. Po roce 1362 byl Karlem IV. kostel goticky přestavěn a v letech 1737-1739 byla provedena barokní přestavba podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Oltář zdobí obraz sv. Apolináře od J. Hellicha z r. 1848. Pravidelné bohoslužbyNE  11:15 mše sv.ST  07:30 mše sv. - pouze l...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
velký pokles
Kostel sv. Václava - Nová Ves I
 kostel v okrese Kolín
bez fotografie

HODNOCENÍ
70 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Vrbice-Vetlá
 kostel v okrese Litoměřice
bez fotografie

Uprostřed návsi na malé vyvýšenině stojí kostel sv. Jakuba Většího, který se připomíná již ve 13 st. (za vlády Přemysla Otakara I. a II.) jako kostel farní. Býval ohrazen zdí, za kterou byl cekem rozlehlý hřbitov. Není pamětníka , který by věděl, kdy se zde přestalo pochovávat. Zeď byla zrušena roku 1860 a na jejím místě zasázeny lípy. Dějiny kostela jsou popsány v díle "Historické památky okr.roudnického". Později byla postavena nová sakristie, kostel byl opraven a omítnut z vnějšku i uvnitř. Ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
mírný pokles
Kostel Sv. Augustina - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel Sv. Augustina - Brno (kostel)

Chrám sv. Augustina v Brně tvoří nejen dominantu náměstí Míru, ale i Kraví hory a celého Brna. Jeho kořeny sahají do roku 1930, kdy se konaly oslavy 1500 let od smrti mučedníka sv. Augustina (+ 28. srpna 430). Opat a konvent augustiniánského kláštera na Starém Brně rozhodli vystavět důstojný pomník svému zakladateli a tak oslavit jubileum jeho úmrtí. Základní kámen k jubilejní svatyni sv. Augustina v Brně na tehdejším Babákově náměstí položil 28. srpna 1930 starobrněnský opat František Saleský ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
střední nárůst
Židovská synagoga - Žatec
 synagoga v okrese Louny
Židovská synagoga - Žatec (synagoga)

Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem. Židovská synagoga, druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abrahám Frank dne 18.3.1872. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
mírný pokles
Kaple - Čechovice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple - Čechovice (kaple)

Kaple v Čechovicích, jedné z částí Prostějova, leží uprostřed bývalé návsi. Před kaplí je pomník padlým z 1.sv.války....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
velký nárůst
Hradiště sv. Hypolita - Znojmo-Hradiště
 hradiště v okrese Znojmo
Hradiště sv. Hypolita - Znojmo-Hradiště (hradiště)

Hradiště sv. Hippolyta je původně samostatná obec. Od roku 1920 je součástí města Znojma. V prostoru obce se nacházelo významné velkomoravské hradiště. V současné době se provádějí archeologické výzkumy.Kostel sv. Hypolita vznikl pravděpodobně už začátkem 9. století jako součást knížecího hradu na původním starém velkomoravském hradišt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
67 %
velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - České Petrovice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Barokní kostel pochází ze 30. let 18. století.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 - letní časSO  16:00 - zimní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
66 %
velký pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín (kostel)

Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek. Raně gotický kostel byl založen pravděpodobně krátce po založ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Mariánská Týnice
 klášter v okrese Plzeň-sever
Mariánská Týnice (klášter)

Významná dominanta severního Plzeňska je areál bývalého poutního místa. Kostel Zvěstování Panny Marie, proboštství a ambity byly postaveny pro plasský klášter na přání opata Evžena Tyttla podle projektu Jana Blažeje Santiniho v letech 1711 - 1768....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední nárůst
Kostel sv. Barbory - Pyšel
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Barbory - Pyšel (kostel)

Kostel svaté Barbory – Kostel ve slohu klasicistním pochází z roku 1788, byl posvěcen 1. července 1788 brněnským biskupem Janem křtitelem Lachenbauerem. V roce 2008 proběhla generální oprava venkovní fasády a kostel dostal svoji původní tvář. Pouť se zde slaví na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Zdejší fara&n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles
bez fotografie

Stavba velmi složitého vývoje, který dodnes můžeme sledovat zejména v podkroví. V rámci pozdně románské architektury u nás výjimečná stavba. Hodnotné i pozdější gotické a barokní úpravy. Z konstrukcí zaujme železný nýtovaný krov báně věže. Město poprvé doloženo k roku 1251 (někde uvádí nejistý rok 1219). Nejstar&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Kostelec u Holešova
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Barbory - Zahrádky
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Barbory - Zahrádky (kostel)

Kostel sv. Barbory původně stál uprostřed vsi Zahrádky. Tak tomu bylo až do třicetileté války, kdy byla obec s vyjímkou kostela srovnána se zemí. Po třicetileté válce byla obec Zahrádky založena znovu a to o kousek dál od kostela. Kostel se tak octl na samotě uprostřed krajiny. Dnešní podoba kostela je barokní a je výsledkem přestavby původně renesanční sakrální stavby, která je ve hmotě stavby více méně zachována dodnes. Kostel má půdorys latinského kříže, vedle něj stojí samostatná robustní v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze