Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Alšova vyhlídka - Praha-Suchdol (vyhlídka)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


vyhlídka Alšova vyhlídka - Praha-Suchdol (vyhlídka) 0 km

Alšova vyhlídka se nachází v Tichém údolí. Lze z ní vidět Kozí hřbety, únětické rybníky a část Tichého údolí. Klidné místo s nízkou návštěvností. Dostupné pěšky po celý rok, i když v zimě nebo po dešti docela obtížně.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Praha-Suchdol (kaple) 0.44 km

Koncem 17. století vypukl v Suchdole mor a pro mrtvé byl v roce 1680 vyhrazeno pohřebiště severně od Suchdola. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička a později kaple sv. Václava. Dal ji po... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Trojanův mlýn - Praha-Suchdol (vodní mlýn) 0.49 km

vodní mlýn Trojanův, s omezením: bez ohradní zdi s branou a brankouSuchdol, čp.16... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička se zvonicí - Praha-Suchdol (kaplička) 0.77 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště zámek Suchdol - Praha-Suchdol (zámek) 0.8 km

Původně gotický a renesanční dvůr, barokní zámek z 1. poloviny 18. století, přestavěn v letech 1822 - 1838 a 1911.... pokračování

muzeum Muzeum Únětické kultury - Únětice (muzeum) 0.96 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Únětice (kostel) 0.98 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích založil již zmíněný kněz-kanovník Zbyhněv roku 1132. Kostel byl vystavěn v románském slohu z kamene a byly v něm čtyři oltáře - Panny Marie, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Kříže. V rejstřících papež... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv.Jana Nepomuckého - Praha-Suchdol (kaplička) 1.25 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Klimenta - Levý Hradec (kostel) 1.7 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Horoměřice (zámek) 2.59 km

Zámek tvoří obdélná jednopatrová budova s vížkou na střeše, zachovanou kaplí a freskovou výzdobou. Zámeček byl v 1. pol. 18. stol. přestavěn z panského domu. V interi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Roztoky (zámek) 2.6 km

V místě dnešního zámku stávala v 1. polovině 13. století čtyřboká věžovitá stavba. Nahradila ji ve 2. polovině 14. století gotická vodní tvrz, jejímž jádrem byl palác, na obou koncích uzavřený věžemi. V 1. patře paláce vznikla kaple s arkýřem. V roce... pokračování

muzeum Středočeské muzeum - Roztoky u Prahy (muzeum) 2.61 km

Středočeské muzeum patří mezi nejmladší regionální muzea. Jeho založení předcházelo mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných pracovníků, které vyústilo nejprve ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce1953 a o dva roky později v ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Úholičky (zámek) 2.8 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Matěje - Praha 6 (kostel) 2.86 km

Pozdně barokní kostel sv. Matěje stojící uprostřed hřbitova vznikl v roce 1771 na místě středověkého kostela. V minulosti představoval přirozené centrum Dejvic a byl znám matějskými poutěmi.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Baba - Praha (zřícenina hradu) 2.95 km

Místo /na Babě/ bylo osídleno již v pozdní době kamenné. Po roce 1650 dal majitel místní vinice postavit na okraji skály letohrádek. V polovině 18.století bylo místo zpustošeno francouzskými a bavorskými vojsky. Do dnešní doby se dochovaly jen rozval... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

architektonická zajímavost Sukova vila - Praha 6 (architektonická zajímavost) 2.97 km

K největším objektům výstavní kolonie na Babě patřila vila stavitele Václava Suka. Projekt vypracovala Janákova žačka z pražské Uměleckoprůmyslové školy, Hana Kučerová-Záveská.... pokračování

architektonická zajímavost Janákova vlastní vila - Praha 6 (architektonická zajímavost) 2.99 km

Architekt Pavel Janák začal po roce 1925 projektovat ve funkcionalistickém slohu. Od konce roku 1928 byl iniciátorem, organizátorem a rovněž autorem regulačního plánu náročného projektu Osada Baba. Janákova vila stojí v žádané spodní, první řadě kolo... pokračování

architektonická zajímavost Kytlicova vila - Praha 6 (architektonická zajímavost) 3.03 km

Funkcionalistická vila v Praze 6-Babě ... pokračování

vyhlídka Skalní výhled na Klecanský jez (vyhlídka) 3.08 km

Tato vyhlídka nabízí výhled ze skal na klecanský jez a vodní elektrárnu.  ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hanspaulka - Praha 6 (letohrádek) 3.41 km

Hans Paul Hipmann postavil po roce 1733 velké obytné stavení Hanspaulský letohrádek. Jedná se o jednopatrovou budovu, která prošla přestavbami v letech 1823 až 1834 a v 19. století. Letohrádek je veřejnosti nepřístupný.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Brnky (zámek) 3.44 km

Založen roku 1662 na místě tvrze. Upraven ve 2. čtvrtině 19. století.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Jenerálka (zámek) 3.51 km

Zámek byl pravděpodobně postaven ve 2. polovině 18. století, později přestavěn novobarokně.... pokračování

rozhledna Rozhledna Obora - Praha 7 (rozhledna) 3.53 km

Dřevěná rozhledna postavená na místě zvaném Obora v areálu ZOO Praha. O postavení rozhledny uvažovalo vedení pražské ZOO již delší dobu. Plány však pozdržely povod... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Statenice (zámek) 3.87 km

Od svého vzniku zámek často měnil majitele. Jednoduchou čtyřkřídlou budovu po roce 1945 získal pro svoje potřeby zemědělský podnik. Po roce 1989 připadl do rukou soukromého vlastníka a od té d... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Libčice nad Vltavou (kostel) 3.87 km

Výstavba českobratrského evangelického chrámu byla zahájena roku 1863. Kostel je postaven ve stylu dobového historismu. Na průčelí je umístěna deska s Husovým reliéfem. K libčickému kostelu bylo přiděleno mnoho dalších obcí, neboť je jediným českobra... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6 (kostel) 3.89 km

Kostel sv. Vojtěcha byl vybudovaný v letech 1925-1927 podle návrhu Františka Havla jako součást areálu tehdy nově vybudovaného Arcibiskupského kněžského semináře. Jedná se o troj... pokračování

architektonická zajímavost Katolická teologická fakulta UK - Praha 6-Dejvice (architektonická zajímavost) 3.92 km

Katolická teologická fakulta je historickou součástí Karlovy univerzity, jejíž počátky sahají do roku 1348, a měla opět předchůdkyni ve škole při svatovítské katedrále, ta... pokračování

pomník, památník Památník Kardinála Josefa Berana - Praha 6-Dejvice (památník) 3.92 km

Umístění: Praha 6, Thákurova, Dejvice, v parku, poblíž křižovatky s ulicí Zikova Narozen 29.12.1888 v Plzni, vysvěcen na kněze 10.6.1911 v Římě. Od roku 1932 rektorem Arcibiskupského semnáře ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 8-Bohnice (kostel) 3.95 km

Bohoslužby: pondělí, úterý, středa, pátek: v 18.00 hod.  neděle: v 9.00 a 11.00 hod. Společná modlitba růžence: za odvrácení zla ve světě  pondělí, úterý, středa, pátek: v 17.25 neděle v 8.25 Pravidelná modlitba se zpěvy Taizé: Modli... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Libčice nad Vltavou (kostel) 3.98 km

Na místě původního románského, později goticky přestavěného kostelíku byl v letech 1763 až 1766 postaven barokní kostel sv. Bartoloměje. Malby připomínají mučení sv. Bartoloměje, sv. Josefa a dalších světců. Zvon sv. Bartoloměj přečkal všechna válečn... pokračování

muzeum Stará čistírna odpadních vod v Bubenči - Praha 6 (muzeum) 3.98 km

Vývoj stokování a čištění odpadních vod v Praze Úroveň likvidace odpadů vznikajících při lidské činnosti vypovídá o kulturní, sociální a technické úrovni dané společnosti mnohdy více než počet bankovních domů v zemi nebo přepočet tun vyrobené oceli ... pokračování

historická budova Vila v Nebušicích (historická budova) 4.02 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Klecany (zámek) 4.04 km

Postaven na místě tvrze připomínané v 2. poloviny 14. století, často měnil majitele. Roku 1703 uváděn jako nedostavěný, po požáru v roce 1827 přestavěn a v 2. polovině 19. století upraven.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Klecany (kostel) 4.05 km

... pokračování

botanická zahrada Botanická zahrada - Praha 7 (botanická zahrada) 4.26 km

Záměr zřídit v Praze novou botanickou zahradu s všeobecným posláním se utvářel od poloviny šedesátých let 20. století. Významným impulsem bylo usnesení tehdejšího Národního výboru hl. města Prahy z 29. března 1966, které vymezilo účel Pražské botanic... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Císařský mlýn Bubeneč - Praha 6 (vodní mlýn) 4.26 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Liběhrad (zaniklý hrad) 4.28 km

Nepatrné zbytky hrádku neznámého původu, pravděpodobně z konce 13. nebo počátku 14. stol., na vysoké skále nad Vltavou u Libčic nad Vltavou. Poprvé se uvádí r. 1532 bez určení tehdejšího stavu, r. 1541 je připomínán jako zřícenina; pravděpodobně zpus... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Praha 6-Nebušice (kostel) 4.32 km

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích byl postaven v novorománském stylu v letech 1885 až 1886.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Troja (zámek) 4.34 km

Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Kláry - Praha 7 (kostel) 4.35 km

Kostel se nachází na vrcholku v botanické zahradě.... pokračování

muzeum Müllerova vila - Praha 6 (muzeum) 4.44 km

Vila Milady a Františka Müllerových v Praze (1928–30) představuje chef-d'oeuvre světové architektonické avantgardy. Je příkladem vzácné shody mezi osvíceným klientem a geniálním architektem. František Müller, spolumajitel stavební firmy Kapsa-Mülle... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Norberta - Praha 6 (kostel) 4.51 km

Jedná se o novorománský jednolodní kostel s věží v západním průčelí. Kostel byl vybudován Františkem Rožánkem v letech 1890-1891.... pokračování

muzeum Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské - Praha 6 (muzeum) 4.55 km

Provoz církevního muzea a archivu.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Praha 8 (kostel) 4.57 km

Kostel sv. Václava v Bohnicích je secesní budova s věží zakončenou bání z let 1911 až 1914 od architekta Václava Roštlapila jako součást Léčebny duševních chorob uprostřed parku. ... pokračování

muzeum Muzeum MHD - Praha 6 (muzeum) 4.57 km

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Stálou expozici „Muzea městské hromadné dopravy v Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. P... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6 (kostel) 4.58 km

Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farsk&eacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Tursko (kostel) 4.59 km

Původní gotický kostel z pol. 13. stol. byl r. 1637 zničen a v letech 1700–06 vystavěna nová svatyně v barokním slohu. Na konci 19. stol. upravován. Centrem areálu (kostel, márnice, socha Ecce ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Gotharda - Praha 6 (kostel) 4.7 km

Katolický kostel svatého Gotharda v Bubenči byl postaven v klasicistním slohu v roce 1801 stavitelem M. Šmahou na místě staršího románského kostelíka.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kajetánka - Praha 6 (zámek) 4.73 km

Po roce 1666 byla usedlost Kajetánka přestavěna na malý klášter s kaplí, který se stal vyhledávaným poutním místem. Za Josefa II. roku 1783 klášter zrušen. Kaple chátrala a část byla zbořena. Koncem 18. století koupil Kajetánku svobodný pán zemský po... pokračování

muzeum Muzeum másla - Máslovice (muzeum) 4.74 km

Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě. Není však jediné na světě. Existuje podobné muzeum v Irsku ve městě Cork, které se však zabývá hlavně irským máslem. Malé máslovické muzeum másla má Interaktivní expozici, která nabízí různé druhy másel... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Břevnovský mlýn - Praha 6 (větrný mlýn) 4.85 km

Mlýn holandského typu postavil v roce 1722 Kryštof Dientzenhofer v rámci Břevnovského kláštera na místě staršího dřevěného mlýna. O jeho provozu víme pouze tom že zaměstnával jednoho pracovníka a vedle mlýnského složení jím byla poháněna i pila. Mlýn... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Praha-Čimice (kaplička) 4.85 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Přemyšlení (zámek) 4.89 km

Zámek se nachází v areálu bývalého výzkumného ústavu TESLA a je v něm umístěn Okresní archiv okresu Praha-východ. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Panny Marie Andělské - Praha 1 (kostel) 4.9 km

Kostel Panny Marie Andělské je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Liboc (vodní mlýn) 4.91 km

vodní mlýn ČertůvLiboc, čp.39... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Sv. Jana Nepomuckého - Praha 1 (kostel) 4.96 km

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech je součást komplexu bývalého kláštera voršilek a bývalého špitálu Sv. Antonína. Vynikající barokní stavba z roku 1720 až 1729 je první církevní stavbou Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Obrazy od Jana Kryštofa Li... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vojtěška - Praha 1 (letohrádek) 4.97 km

V klášterní zahradě v Břevnově stojí letohrádek Vojtěška s kaplí. Klenba kaple je raně gotická, v 17. a 18. století přestavovaná. Konečná podoba letohrádku je z rok... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Černínský palác - Praha 1 (historická budova) 4.98 km

Černínský palác byl založen Humprechtem Černínem z Chudenic v roce 1669 podle vlašského architekta Francesca Carattiho. Byl dokončen roku 1677. Interiér vytvořen pod vedením Františka Maxmiliána Kaňky v letech 1718 až 1720. Stavba je ranně barokní čt... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter) 4.99 km

Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný ko... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Páně - Praha 1 (kostel) 4.99 km

Loreta je bývalé poutní místo s kaplemi a kostelem Narození Páně. Svatou chýši či loretánský domek, z let 1626 až 1627, nechala postavit hraběnka Kateřina z Lobkovic. Průčelí Lorety bylo přestavěno v letech 1720 až 1722 Kryštofem a Kiliánem Ignácem D... pokračování

historická budova Loreta - Praha 1 (historická budova) 5 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Místodržitelský letohrádek - Praha 7 (letohrádek) 5 km

Původně královský lovecký letohrádek byl postaven v gotickém slohu za doby Vladislava Jagellonského. Za vlády Rudolfa II. byl renesančně upraven, přibyly m.j. lodžie. Romantická přestavba v duchu neogotiky proběhla v 19. století. V rohu terasy se nac... pokračování

muzeum Muzeum dělnického hnutí - Praha 6 (muzeum) 5.02 km

Rok založení: 1990 Specializace: Novodobé dějiny, Sociální dějiny (od poloviny 19. do konce 20. století). Specifická sbírka: Historické prapory, politické plakáty, výtva... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Sv. Markéty - Praha 6 (kostel) 5.03 km

Kostel sv. Markéty v Břevnově stojí v areálu Benediktinského kláštera. Je to jednolodní sálová stavba s prodlouženým chórem, vrcholné dílo českého baroka. Byl postaven podle plánu Kryštofa Dientzenhofera mezi léty 1708 až 1735. Oltářní obrazy jsou dí... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Lazara - Praha 6 (kostel) 5.03 km

Kostel sv. Lazara se nachází na Břevnovském hřbitově. Jedná se o rokokovou svatyni z 18. století, která byla vysvěcena v roce 1762. Přestavba a rozšíření kostela proběhlo v roce 1778.... pokračování

muzeum Muzeum miniatur - Praha 1 (muzeum) 5.06 km

Provozování galerie na téma technologie výroby miniaturních předmětů a jejich historie.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Rocha - Praha 1 (kostel) 5.07 km

Kostel sv. Rocha na Hradčanech je gotickorenesanční centrální stavba z let 1603 až 1612, postavená na náklad císaře Rudolfa II. na znamení díků za odvrácení moru v roce 1599. Kdysi farní kostel byl upraven v letech 1747 až 1748 a posléze v roce 1784 ... pokračování

muzeum Muzeum hracích strojů - Praha 1 (muzeum) 5.08 km

Muzeum hracích strojů na Hradčanském náměstí představuje jedinečnou sbírku orchestrionů, gramofonů, flašinetů, hracích skříněk a dalších rarit ... pokračování

historická budova Trauttmannsdorfský palác - Praha 1 (historická budova) 5.08 km

Klasicistní palác, někdy zvaný také Trčkův, byl vystavěn v 16. století v místě několika měšťanských domů, které patřili rodině Petra Parléře. Palác často střídal sv... pokračování

historická budova Arcibiskupský palác - Praha 1 (historická budova) 5.1 km

Arcibiskupský palác vznikl v letech 1764 až 1765 v pozdně barokním slohu. Kaple paláce je z roku 1599. Plastická výzdoba z 18. století je od Ignáce Františka Platzera, pozdější výzdobu z 19. století vytvořil Tomáš Seidan.... pokračování

historická budova Velká míčovna - Praha 1 (historická budova) 5.1 km

Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu je stavba renesanční architektury palladiánského typu, postavená v letech 1563 až 1568 Bonifácem Wohlmuthem a Oldřichem Avostalisem. V květnu 1945 vyhořela. Byla opravena do původního stavu architektem Pavl... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Písecká brána - Praha (opevnění) 5.11 km

Písecká brána byla postavena roku 1721 Kryštofem Dienzenhoferem. Sochařská výzdoba pochází od Jana Oldřicha Mayera. Brána je jednou z mála dochovaných bran Pražského opevnění a slouží jako doklad vývoje barokního fortifikačního systému Prahy. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Praha 1 (kostel) 5.11 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí komplexu Strahovského kláštera. Jedná se o opatský chrám. V jádru trojlodní románská bazilika byla dokončena v roce 1182 a později několikrát přestavěna. Dnešní vzhled pochází z let 1743 až 1752. Zařízení, m... pokračování

drobná památka Mariánský morový sloup Hradčany - Praha 1 (drobná památka) 5.12 km

Základní kámen sloupu byl položený v roce 1725, k jeho vysvěcení ale z finanční důvodů došlo až v roce 1736. Vznikl jako poděkování za ukončení morové epidemie trvaj&iacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

historická budova Nová oranžérie - Praha 1 (historická budova) 5.13 km

Nová oranžerie se nachází v Královské zahradě směrem na východ od Velké míčovny. Jde o moderní stavbu ve stylu high-tech, jejíž autorkou je přední česká architektka, která žije ve Velké Británii - Eva Jiřičná.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Benedikta - Praha 1 (kostel) 5.13 km

V jihozápadním rohu Hradčanského náměstí u horní části Radnických schodů stojí možná méně známý kostel, zasvěcený sv. Benediktu. Na svoji existenci však důrazně upozorňuje svojí nevelkou věží, vyrůstající z hřebene střechy. Ta je však vzhledem k polo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Strahovský klášter - Praha 1 (klášter) 5.13 km

Klášter na Strahově byl založen z iniciativy olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1140 Vladislavem II. pro řád premonstrátů. Skládá se ze dvou kostelů (kostel sv. Rocha, kostel P. Marie), kláštera, knihovny a hospodářských budov. Dnešní podoba ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Pouliční lampa - Praha 1 (technická zajímavost) 5.13 km

Osmiramenná litinová lampa na Hradčanském náměstí.... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Prašná věž Mihulka - Praha 1 (opevnění) 5.14 km

Mihulka - Prašná věž byla postavena v severním opevnění Hradu na konci 15. století za vlády Vladislava Jagellonského.Tvořila část pozdně gotického opevnění Pražského hradu... pokračování

muzeum Památník národního písemnictví - Praha 1 (muzeum) 5.14 km

Specializované muzeum s funkcí vědeckou, kulturní, osvětovou, vzdělávací a metodickou.... pokračování

historická budova Dům U kamenného sloupu - Praha 1 (historická budova) 5.14 km

Původně renesanční dům, barokně přestavěný v roce 1706; z téže doby pochází i kamenný sloup se soškou Panny Marie a štuková poprsí Luny a Slunce, umístěná sem na památku na malíře a majitele domu K. Luny. V domě žily sestry Kalašovy: Klementina (1850... pokračování

kašna, fontána Kohlova kašna - Praha 1 (kašna) 5.15 km

Kohlova (Lví, Leopoldova) kašna na II. nádvoří Pražského hradu z r. 1686 byla postavena za vlády Leopolda I. kameníkem Francescem della Torre a vyzdobena sochařem Jeronýmem Kohlem, je zdobena lvími hlavami, římskými bohy Merkurem, Vulkánem, Neptunem... pokračování

historická budova Schwarzenberský palác - Praha 1 (historická budova) 5.17 km

Schwarzenberský palác byl postaven v letech 1545 až 1563 Augustinem Vlachem pro Jana ml. z Lobkovic na spáleništi čtyř šlechtických domů. Je připojen dvorem do Hradčanského náměstí. Palác je významnou stavbou české renesance. V místnostech druhého pa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1 (kostel) 5.18 km

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavní a největší pražský chrám. Je to trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavb... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.7857

drobná památka Socha sv. Josefa s Ježíškem - Praha 1 (socha) 5.18 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Kříže - Praha 1 (kostel) 5.18 km

Kaple sv. Kříže na Pražském hradě byla postavena v roce 1762 Anselmem Luragem. Přestavěna byla v letech 1852 až 1858 a vyzdobena plastikami sv. Petra a Pavla od sochaře Emanuela Maxe. Od roku 1961 je zde umístěn svatovítský poklad.... pokračování

drobná památka Socha sv. Jana Nepomuckého - Praha 1 (socha) 5.18 km

Socha sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokofa z roku 1709.  Socha původně stála na Hradčanském náměstí před Schwarzenberským palácem.... pokračování

historická budova Letohrádek královny Anny - Praha 1 (historická budova) 5.19 km

Královský letohrádek Belvedér byl vybudován Ferdinandem I.pro svou manželku královnu Annu (odtud druhý název letohrádek královny Anny) jako součást právě zakládané Královské zahrady. Renesanční stavba z let 1535 až 1537 podle projektu Itala Paola del... pokračování

historická budova Dům U Bílého jablka - Praha 1 (historická budova) 5.2 km

Barokní objekt s renesančními sklepy byl postaven na přelomu 17. a 18. století, na konci 19. století proběhly velké vnitřní změny.   ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pražský hrad - Praha 1 (hrad) 5.21 km

Pražský hrad, sídlo českých knížat a králů i prezidentů, byl založen Přemyslovci koncem 9. století. Místo, odkud vládli panovníci nepřetržitě více než tisíc let, bylo původně přemyslovským hradištěm na ostrohu nad Vltavou. Mihulka - Prašná věž byla ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Lobkovický palác - Praha 1 (historická budova) 5.22 km

Lobkovický palác na Pražském hradě je původně renesanční stavba z 2. poloviny 16. století. Do dnešní podoby byl přestavěn roku 1677 Karlem Luraghem a ještě upraven roku 1791. Lobkovický palác byl v restituci navrácen Lobkovicům, kteří jej rekonstruov... pokračování

historická budova Dům U Dvou Slunců - Praha 1 (historická budova) 5.23 km

Původně jednopatrový renesanční dům, z něhož je dnes zachován renesanční portál. V l. 1673-93 zvýšen o patro, průčelí barokně přestavěno a doplněno o 2 štíty s vikýři. Nad portálem domovní znamení, dvě slunce v kartuši. Expozice Barokní průčelí domu.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jiří - Praha 1 (kostel) 5.23 km

Kostel sv. Jiří na Hradčanech byl založen Vratislavem I. před rokem 921. V tomto kostele jsou pohřbena česká knížata: Vratislav I., Boleslav II., Oldřich, Jaromír a Boleslav I.. Vrcholně gotická přestavba byla provedena za Karla IV.. Za barokní přest... pokračování

architektonická zajímavost Bílkova vila - Praha 6-Hradčany (architektonická zajímavost) 5.24 km

Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňo... pokračování

muzeum Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy - Praha 1 (muzeum) 5.25 km

Muzeum má spolu s kavárnou a vinárnou Kellyxír tři části. Přízemí: Tak jako adept alchymie stráví první roky čtením a bádáním, tak i pro vaše... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech Svatých - Praha 1 (kostel) 5.26 km

Kostel Všech svatých stojí na náměstí sv. Jiří na Hradčanech. Na místě vysvědceném v roce 1185 nechal Petr Parléř postavil v letech 1370 až 1387 gotický chrám. Ten však bohužel v 16. století vyhořel, a tak byl rekonstruován v roce 1580 stavitelem Old... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Daliborka - Praha 1 (opevnění) 5.26 km

Daliborka byla vybudována v roce 1496 za vlády Vladislava Jagelonského stavitelem Rejtem jako součást hradního opevnění. Sloužila jako vězení do konce 18. století.... pokračování

muzeum Muzeum Hraček - Praha 1 (muzeum) 5.26 km

Muzeum hraček sídlí ve dvou patrech bývalého Nejvyššího purkrabství. Je zde vystaveno mnoho unikátních historických evropských a amerických hraček. Exponáty se nachází v 80 vitrínách a v 11 sálech a soustřeďují se na 150-ti letou historii dřervěný... pokračování

architektonická zajímavost Zámecké schody - Praha 1 (schodiště) 5.27 km

Staré zámecké schody vedou z Klárova na Malé Straně směrem na Pražský hrad. Historická památka pocházející ze 16. století prošla po více než sto sedmdesáti letech rozsáhlou rekonstrukcí. Její součástí bylo vybudování dostatečné dešťové kanalizace, o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie u kajetánů - Praha 1 (kostel) 5.29 km

V místě při bývalé Strahovské bráně byl v letech 1691 až 1717 postaven kostel Panny Marie u kajetánů. Stavba centrálního křížového půdorysu byla částečně upravena Janem Aichlem Santinim. Autorství této úpravy bývá také přisuzováno Jeanu Baptistovi Ma... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz