Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Na Resslu - Most (penzion, restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


pomník, památník Památník obětem II. světové války na Mostecku - Most (památník) 1.04 km

V letech 1923–24 byla v mírném svahu Čepirožské výšiny ve volné krajině vystavěna budova krematoria. Postavena byla mosteckým stavitelem Antonem Switilem podle plánů vídeňsk&eacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hněvín – Most (hrad) 2.07 km

Královský hrad nad městem byl založen v 1. pol. 13. stol. Představoval významnou mocenskou oporu panovníka, v pozdní gotice výrazně přestavěn a opevněn; městu Most prodán až r. 1595. Za 30-leté války dobyt r. 1648 Švédy, r. 1651 byly jeho zbytky na c... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3333

rozhledna Hněvín u Mostu (rozhledna) 2.15 km

Osamocenému vrcholku severního předměstí Mostu, zvaného Hněvín, vévodil v minulosti hrad. Největší rozkvět zažíval v dobách císaře Rudolfa II., kdy v jeho zdech nedobrovol... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.5000

hvězdárna, planetárium Hvězdárna Most - Hněvín (hvězdárna) 2.15 km

Pozorování pro veřejnost je vždy v neděli od 14.00 - 21.00 hodin a vždy při zajímavém úkazu. Provoz hvězdárny zajišťuje od roku 1979 její vedoucí Zdeněk Tarant. V kopuli hvězdárny je výkonný refraktor (čočkový dalekohled) typu Gustav Heyde, který um... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

infocentrum Turistické informační centrum - Most (infocentrum) 2.25 km

Kancelář Turistického informačního centra naleznete v centru města Mostu, v budově Magistrátu města Mostu (vchod vedle obřadní síně). Poskytované služby pro občany a návštěvníky... pokračování

hvězdárna, planetárium Planetárium Most (planetárium) 2.35 km

Planetárium v Mostě je v provozu od června roku 1984, jeho provozovatelem je Astronomická společnost Most, která je pobočkou České astronomické společnosti. Kopule planetária je umístěna na stře&scar... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

muzeum Oblastní muzeum v Mostě (muzeum) 2.38 km

Oblastní muzeum v Mostě sídlí od roku 1996 v budově původně německého reálného gymnázia (později střední průmyslové školy). Ve své odborné činnosti se muzeum soustřeďuje zejména na uchovávání, odbornou evidenci a doplňování svých bohatých fondů zaměř... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pravoslavný kostel - Most (kostel) 2.76 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Děkanský Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Most (kostel) 3.1 km

Se stavbou kostela bylo započato na jaře roku 1517, na místě farního kostela, který lehl popelem při velkém požáru 11. března 1515 , kdy „ město Most z gruntu vyhořelo v den sv. Řehoře“ . Projekt, jehož autorem je Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, se m... pokračování

most, akvadukt, viadukt Jezero Most (jezero) 3.89 km

Jezero vzniklo zatopením lomu na hnědé uhlí jakožto součást rekultivace bývalého lomu Ležáky, kde probíhala těžba více než 30 let. Maximální hloubka činí 75 metrů, ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lišnice (zámek) 4.09 km

Jednopatrový zámek nechal vystavět na počátku 19. století rytíř Jan Beníško z Dobroslavi. Zámek byl několikrát upravován, po druhé světové válce znáro... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Vysoké Březno (kříž) 4.23 km

Kvalitní sochařské dílo, původně situované na křižovatce dnes již neexistujících cest Kříž má dvoudílný sokl s volutami, na jehož horní části je na přední s... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lišnice (tvrz) 4.27 km

V obci Lišnice se nachází bývalá raně gotická tvrz. Jedná se o celokamennou budovu se sedlovou střechou, která před dostavbou zámku sloužila jako hlavní sídlo v obci. Na b... pokračování

socha Dvojsocha Bolestného Krista a Panny - Vysoké Březno (sousoší) 4.38 km

Tato hodnotná skulptura z roku 1744 je spolu s blízkou kaplí dominantou návsi. Má vysoký trojdílný sokl s německými nápisy. Sedící Bolestný Kristus si podp&i... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Vtelno u Mostu (kostel) 4.61 km

Vtelenský barokní kostel je zdaleka viditelnou dominantou, neboť se tyčí na mírném návrší na jihovýchodním okraji obce. První písemná zmínka o farn&i... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenkové kapličky - Vtelno (kaplička) 4.61 km

Původně lemovaly poutní cestu z Libkovic do Mariánských Radčic a byly vystavěny z příspěvků poutníků, s výjimkou prostřední ze sedmi kapliček, která byla zvána opatskou nebo panskou kap... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Evangelisty - Malé Březno (kostel) 5.06 km

Původně gotický orientovaný jednolodní kostel má věž z roku 1597, přestavován byl v roce 1644 a upravován v 18. a 19. století. Výrazné je západní průčelí se &scaron... pokračování

socha Dvojsocha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno (sousoší) 5.07 km

Hodnotná socha z roku 1730 pochází ze zbořených Ervěnic. Na vysokém soklu s reliéfní výzdobou s erby stojí dvě postavy světce, spojené zády - až na drobné odchylky ... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Malé Březno (socha) 5.07 km

Kvalitní socha z počátku 18. století pochází ze zbořených Ervěnic. Má vysoký sokl s nápisem a reliéfy (ukřižovaný Kristus, erb Oldřicha Felixe z Lobkovic a jeho manželky).... pokračování

drobná památka Pamětní deska Obětem 1. světové války - Malé Březno (deska) 5.07 km

Umístění: pod kůrem v kostele sv. Jana Evangelisty  Nápis:Gewidmet den in Weltkrieg1914 - + 1918gefallenen u. gestorbenen Helden (Věnováno světové válce 1914 - + 1918 padlý a mrtv&ia... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno (socha) 5.09 km

Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný doln&iacu... pokračování

naučná stezka Naučná stezka Polerady (naučná stezka) 5.6 km

Během putování po stezce narazíte na informace týkající se: historie a současnosti obce, zaniklé části Mastný Dvůr, obnovené studánky, 120 let starého viadukt... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Antonína Paduánského - Louka u Litvínova (kaple) 6.76 km

  Kaple pochází z roku 1834, stojí na obecním pozemku ( stavební parcele č.kat. 198 ). Stavba je obdélného půdorysu  jako jednolodní stavba s věžičkou, pravoúhlým presbytářem a rovným stropem. Na severní straně je oltář s malou sakristií, na jižní st... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Bolestné - Mariánská Radčice (kostel) 6.79 km

Barokní areál Panny Marie Bolestné - Stavba areálu trvala dvacet let. Je postaven v barokním slohu a dosnes má co ukazovat. Hlavní rozkvět a vrcholné údobí tohoto poutního... pokračování

zajímavost Miniatura hradu Kost - Louka u Litvínova (zajímavost) 7.11 km

Miniaturu hradu, kopírující hrad Kost, vedle nádražní budovy v Louce u Litvínova postavil František Jeník.   ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Patokryje (tvrz) 7.15 km

První zmínka z roku 1378, kdy majitelem byl Pešek z Patokryj. Tvrz zpustla počátkem 17. století. Tvrz stávala na mírném návrší nad potokem Srpinou na jižním okraji obce. Dnes je tento prostor zastavěn obytnými a hospodářskými objekty.V 15. stol. ve ... pokračování

historická budova Budova fary - Litvínov (historická budova) 7.22 km

Jednopatrová barokní budova fary pochází z r.1730. V letech 1769 – 1773 byla k této budově přistavěna ještě kaple, která dostala název „Kaple Bratrství“. Půdorys této stavby je do písmene „U“. Z fary se do této kaple vchází konchou. Kaple má velmi c... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - České Zlatníky (kostel) 7.24 km

Původně barokní kostel byl postaven na konci 17. století. V 19. století byl přestavěn v pseudorománském slohu. Jedná se o jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem. V kostele s... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litvínov (zámek) 7.28 km

Jedná se o barokní zámek z 18. století, na jehož vzhledu se podílel architekt František Maxmilián Kaňka. Původně zde stála tvrz, kterou na zámek nechal přebudovat hrabě Jan Josef V... pokračování

infocentrum Informační turistická služba INTUS - Litvínov (infocentrum) 7.28 km

Provoz informačních služeb pro turisty. Poskytujeme informace o památkách, ubytování, kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodáváme mapy, pohlednice a turistic... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín (kostel) 7.31 km

... pokračování

kašna, fontána Fontána na Masarykově nám. - Litvínov (fontána) 7.38 km

... pokračování

historická budova Stará radnice - Litvínov (historická budova) 7.41 km

Původní litvínovská radnice postavená v 60. letech 18. století. Nad vstupním portálem plastický barevný městský znak. Na střeše šestiboká zvonička. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela archanděla - Litvínov (kostel) 7.43 km

Kostel sv. Michaela archanděla je nejstarší a nejvýznamnější státem chráněná památka ve městě Litvínově. Byl postaven v letech 1685 ? 1694 a o jeho postavení se zasloužil ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Blažim (tvrz) 7.45 km

O starobylosti blažimské tvrze svědčí její těsné spojení s kostelem. První zmínka o ní je z r. 1390, kdy zde sídlil Litolt z Moravěvsi. V r. 1454 se ves i tvrz stala majetkem krále Ladislava. Dalším držitelem byl Jaroslav z Vřesovic, vnuk Jakoubka z ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple bratrství - Litvínov (kaple) 7.45 km

Kample vystavena v letech 1769–73, na severu uzavřela nádvoří mezi farou a kostelem. Směrem k východu je kaple uzavřena trojbokým závěrem. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Prokopa - Blažim (kostel) 7.46 km

Barokní kostel sv. Prokopa s věží, postavený v r. 1778 - 1781 podle projektu J. Jakobice. K zajímavostem patří i fara postavena podle plánů P. I. Bayera v l. 1710 - 1711.... pokračování

drobná památka Sloup Nejsvětější Trojice - Litvínov (drobná památka) 7.46 km

Barokní sloup Nejsvětější Trojice ve Vojgtových sadech pochází z roku 1739. Do Litvínova byl přemístěn z Libkovic, které se likvidovali kvůli těžbě hnědého uhlí. ... pokračování

socha Socha Hercula - Litvínov (socha) 7.52 km

Socha Hercula, tzv. Samsona, byla vytvořena v dílně Matyáše Brauna. Pochází z let 1730 - 1740. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Valdštejnská kaple - Litvínov (kaple) 7.76 km

Valdštejnská kaple manželů Karoliny a Františka Adama z Valdštejna se nachází na zrušeném městském hřbitově v Žižkově ulici. Roku 1823 dostalo ředitelství panství v Duchco... pokračování

vyhlídka Vyhlídka Czedikův gloriet - Litvínov (vyhlídka) 8.03 km

Czedikův gloriet je celodřevěná stavba se střechou z kanadského šindele. Nachází se na svahu Studničního vrchu nad Litvínovem. Původní gloriet byl postaven v roce 1892. Jednalo se o poděk... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Protiletecké kryty - Litvínov (kryt) 8.08 km

Čtyři protiletecké kryty jsou vyhloubené štoly do úpatí Krušných hor. Původně byly umístěny v lesích nad Osadou (Siedlung) a byly určeny pouze pro německé obyvatelstvo při n&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Volevčice (kostel) 8.22 km

Jednolodní kostel sv. Prokopa z roku 1840 stojí na místě původního gotického kostela ze 14. století.... pokračování

historická budova Koldům (historická budova) 8.56 km

Kolektivní dům v Litvínově (zkráceně Koldům) je rozsáhlý obytný dům v severovýchodní části města Litvínova. Jedná se o významnou stavbu československé poválečné architektonické avantgardy, postavenou v letech 1948-1950. Jejími autory jsou Václav Hil... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Antonína Paduánského - Velemyšleves (kostel) 8.63 km

Novorománský kostel sv. Antonína pochází z roku 1863. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zřícenina kostelu sv. Michaela - Všestudy (zřícenina kostelu) 8.74 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Počerady (kostel) 8.8 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Škrle (kostel) 9.08 km

Jednolodní kostel pochází z druhé poloviny 14. století, v roce 1586 byl přestavěn a v 19. století opět upraven. Vnitřní vybavení se bohužel nedochovalo. Pravděpodobně se pod st&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Želenice u Mostu (kostel) 9.09 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Jezeří (hrad, zámek) 9.13 km

Ve 14. století vystavěli páni ze Rvenic na tomto místě gotický hrad. Ten postupně měnil majitele a s nimi i svůj stav a využití. Celý byl tak později přestavěn v renesančním slohu. Novou epochou v hi... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Škrle (zámek) 9.23 km

Patrový barokní zámek byl postaven oseckým opatem Březinou v roce 1750 jako letní rezidence. V období od roku 1875 do 20. let 20. století sloužil jako škola. Nyní je zde kulturní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Bečov (kostel) 9.52 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Obětování Panny Marie - Výškov (kaple) 9.59 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Bílence (kostel) 10.21 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela archanděla - Bitozeves (kostel) 10.25 km

Gotický kostel pochází ze 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu, která je orientovaná k východu a uzavřená pětibokým presbytářem. K severní straně je při... pokračování

naučná stezka Naučná stezka Tesařova cesta - Šumný důl (naučná stezka) 10.27 km

Začátek stezky najdete v Meziboří u letního stadionu. Poté směřuje dolů do Litvínova a vrací se zpět Šumenským údolím do Meziboří. Stezka je příjemným m&iacu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bitozeves (tvrz) 10.32 km

Tvrz vznikla ve 14. století. Během třicetileté války tvrz zpustla a v 90. letech 17. století byla tato zřícenina přestavěna na sýpku.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Vysočany (kostel) 10.88 km

Kostel sv. Václava sestává se z lodi dělené do tří polí se středním dominantním, sklenutým plackou. Boční lodě mají klenby valené s výsečemi. Samostatn&yacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Osek (hrad) 10.93 km

Osek (německy Riesenburg) je zřícenina gotického hradu nad vesnicí Hrad Osek asi 2 km severozápadně od města Osek v Ústeckém kraji. Stojí na vrcholu ostrožny v nadmořské výšce 52... pokračování

rozhledna Rozhledna Jeřabina - Nová Ves v Horách (rozhledna) 10.99 km

Poslední zbytky kdysi velice pěkné rozhledny si můžeme prohlédnout na 788 metrů vysokém vrcholku Jeřabiny, severně od Litvínova. Věž vybudoval v roce 1884 Litvínovský Krušnohorský spole... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Osek u Duchcova (kostel) 11.11 km

Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 12... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Cisteriácké opatství Klášter - Osek (klášter) 11.13 km

Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 12... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Kateřiny a sv. Barbory - Osek (kaple) 11.15 km

Kaple, původně pocházející už ze 13. století, stojí na náměstí v obci před klášterem; v zadní věžičce kaple malý zvon. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Dlouhá Louka u Oseka (kostel) 11.33 km

... pokračování

rozhledna Vlčí Hora u Oseka (rozhledna) 11.34 km

Jedná se o účelovou stavbu pro Automatický monitorovací systém kmitočtového spektra. Monitorovací věž má patu ve výšce 888,2 m n. m., vyhlídkový ochoz ve výšce 16 m od paty. Celková výška i s technologickým nástavcem je 49 m. Jedná se o jedno z jeden... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Břvany (kostel) 11.71 km

Kostel byl vybudován v roce 1501 v pozdně gotickém slohu. V roce 1720 došlo ke zboření horní části věže, která byla znovu postavena podle návrhu architekta P. I. Bayera. Kostel je jednolodn&ia... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Staňkovice (zámek) 11.71 km

Zámeček byl postaven v 19. století jako to jednopatrová budova s menší vížkou. Po roce 1945 prostory využíval zemědělský podnik. Po roce 1990 začala budova i sousední areál ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Navštívení Panny Marie - Žiželice (kaple) 11.8 km

... pokračování

historická budova Bývalá zámecká usedlost - Nezabylice (historická budova) 11.87 km

Zámecká usedlost byla postavena někdy v druhé polovině 17. století v renesančním stylu. Do roku 1945, kdy byl objekt zkonfiskován, se zde vystřídalo mnoho majitelů. Dnes slouží jako sklad krmi... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Chouč (kostel) 12.07 km

Hřbitovní kostel svaté Kateřiny v Chouči je původně ze 14. století. Stojí nad vesnicí při průjezdní silnici. Je značně zchátralý a prázdný. V průčelní západní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Staňkovice (kostel) 12.26 km

Původně gotický kostel z 15. století. V roce 1606 zbudována nová kostelní loď a v 18. století dostal kostel barokní podobu. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Leonarda - Háj u Duchcova (kaple) 12.4 km

Kapli postavil místní sedlák Josef Beck, jako prosebnou kapli zasvěcenou patronu hovězího dobytka sv. Linhartovi na odvrácení dobytčího moru, který postihl kraj v roce 1842. Podobu, kterou m&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Otvice (kostel) 12.48 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Bílina-Újezdské předměstí (kostel) 12.57 km

... pokračování

muzeum Muzeum Jirků - Jirkov (muzeum) 12.68 km

V dnešních dnech se v Městské věži nachází Výstava slavných Jirků. V jejích čtyřech podlažích jsou vystaveny předměty slavných nositelů jména Jiří. N&aac... pokračování

rozhledna Městská věž - Jirkov (rozhledna) 12.69 km

V roce 1516 po sobě majitel panství Lorenz Glatz zanechal testament, v němž mimo odkazu hmotného dědictví dceři Anně a jejímu manželovi Šebestiánu z Veitmille zároveň ul... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Jirkov (kostel) 12.69 km

Původně zde stával obranný kostelík, který byl postaven kolem roku 1300. Dnešní podoba kostela pochází z roku 1568, kdy byl kostel nově postaven. V roce 1568 byla ke kostelu přistavěna Červeno... pokračování

historická budova Radnice - Jirkov (historická budova) 12.7 km

Radnice v Jirkově je dvoupatrová nárožní budova, jejíž pozdně klasicistní podoba pochází z roku 1840. Na přední straně budovy radnice si můžete prohlédnout znak města Jirkov, znak rakou... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Státní zámek Duchcov - Duchcov (zámek) 12.8 km

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Barokní zahrad... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Údlice (zámek) 12.87 km

Na tomto místě, kde dnes stojí zámek, stávala v 14. až 15. století tvrz, která byla po roce 1562 obnovená, a to za Jindřicha Mikuláše Hasištejnského z Lobkovic. Přestavba byla uskutečněna  za Arnošta Karla Hrzána z Harasova koncem 17. století.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Duchcov (kostel) 12.89 km

Zámecký kostel Zvěstování Panny Marie je barokní stavba dokončená v roce 1722 a obnovená 1826. Stojí na místě staršího renesanční kostela z roku 1587, jehož zdivo b... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chrámce (zámek) 12.93 km

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1381, kdy byl majitelem Kystra de Chramecz. Po něm je zmiňován na počátku 15. století Jíra Vchynský z Vchynic. Původní gotická tvrz byla postavena na skalisku situovaném ve vstupu do údolí. Skalnaté podlo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela - Nová Ves v Horách (kostel) 12.94 km

Výstavba v  letech 1780 - 1784. 19. 9. 1784 byl postoloprtským vikářem kostel konsekrován.... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Nová Ves v Horách (pomník) 12.95 km

Umístění: u opěrné zdi pod místním kostelem Nápis: DEN GEFALLENEN DES WELTKRIEGES 1914 -1918 DIE HEIMAT! NA PAMÁTKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.7.1914 - 11.11.1918 NA PAMÁ... pokračování

infocentrum Městské informační centrum - Duchcov (infocentrum) 12.96 km

Poskytujeme informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodáváme mapy a suvenýry. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Červený Hrádek - Jirkov (zámek) 12.97 km

Původně zde stával malý hrad, založený okolo roku 1415 rodem Kraa, zvaný nejdříve Borek. O něco později, po nájezdech husitů, byl opraven a podle nové barvy fasády dostal jméno Červen&y... pokračování

historická budova Radnice - Postoloprty (historická budova) 13.04 km

Budova radnice v Postoloprtech byla vystavěna v roce 1903, původně jako spořitelna, z popudu purkmistra a předsedy ředitelství spořitelny Karla Krause a občanů města, podle plánů žateckého architekta a stavitele Antona Dauta.... pokračování

drobná památka Sloup se sousoším Piety - Postoloprty (drobná památka) 13.06 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

infocentrum Informační centrum - Postoloprty (infocentrum) 13.09 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Postoloprty (kostel) 13.1 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech dal postavit kníže Josef Schwarzenberk. Stavitel Alto Monte zahájil 13.října 1746 stavbu, která trvala sedm let. Kostel je jednolodní, s nezvykle na jih orientovaným oltářem a věží kolmo k náměstí, má p... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Bílina (kostel) 13.11 km

... pokračování

muzeum Muzeum města Duchcova (muzeum) 13.13 km

Duchcovské muzeum vzniklo v roce 1896 (ačkoliv již před tím v 17.-19. století existovaly na zdejším zámku bohaté kolekce museálního charakteru (rukopisy, staré tisky, obrazy, přírodniny), o nichž se zmiňují někteří návštěvníci zámku (S.Poniatowski, V... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Postoloprty (zámek) 13.16 km

Za vlády Jiřího z Poděbrad se ves dostala do vlastnictví rodu z Veitmile a Šebestián z Veitmile zde r. 1514 postavil tvrz. V majetku tohoto rodu byla tvrz a panství Postoloprty až do r. 1600, kdy byly prod&... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mirošovice (zámek) 13.18 km

Zámek je ve velmi špatném stavu, vlastní ho Sdružení Kampanila, které se snaží o jeho záchranu.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Bílina (zámek) 13.25 km

Zámek byl postaven na místě staršího gotického hradu v letech 1676 - 1682 Antoniem della Porta podle návrhu G. P. Tencally pro Václava Ferdinanda z Lobkovic. Původně se zde rozkládalo přemyslovské hradiště, založené koncem 10. století jako správní ce... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Mirošovice (kostel) 13.25 km

Kostelík v barokním slohu dala vystavět kněžna z Lobkovic v r. 1708. Stavba má oválný půdorys s polygonálním presbytářem, ke kterému jsou na východní a západn&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Hrobčice (kostel) 13.83 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Kozly u Loun (kostel) 13.84 km

Původně gotický kostel sv. Martina (patrné jsou z něj opěráky presbytáře) byl barokně přestavěn roku 1717. Zachovalo se v něm mnoho barokních not, které byly předány do hudebního oddělení Národního muzea v Praze. Je v něm také rodinná hrobka Chotků.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Chomutov (replika větrného mlýnu) 14.15 km

Plně funkční replika větrného mlýna holandského typu. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostelík sv. Jana Křtitele - Skupice (kostel) 14.17 km

Jednolodní hřbitovní gotický kostel. V interiéru raně barokní portálový hlavní oltář z r. 1678, je zdoben boltcovým ornamentem, sochou svatého Jana Křtitele a ováln... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz