Tipy pro Vs v okruhu 15 km : Autocamp Transit - Kutn Hora (kemp)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


divadlo Mstsk Tylovo divadlo - Kutn Hora (divadlo) 2.34 km

Dnes ji historick budova, jak sm nzev napovd, je spjata s vznamnou postavou eskho divadla a nrodnho obrozen, s osobnost Josefa Kajetna Tyla. J.K.Tyl, kutnohorsk rodk, prvn formuloval veejn mylenku na vybudovn samostatnho divadl... pokraovn

multikino, kino Kino Modr K- Kutn Hora (kino) 2.74 km

Denn projekce film.... pokraovn

divadlo Duskovo divadlo - slav (divadlo) 8.17 km

Historie budovy Duskova divadla v slavi zan 28. 2. 1869 jeho slavnostnm otevenm veselohrou Cesty veejnho mnn od F.V Jebka. Divadeln ivot se ale v slavi rozvjel ji dvno ped tm, kdy slav navtvovaly rzn koovn spolenost... pokraovn

divadlo Mstsk divadlo - Koln (divadlo) 8.89 km

O divadle v dnenm slova smyslu meme v Koln mluvit od pelomu osmnctho a devatenctho stolet. V tto dob se zanaj ve mst zastavovat na "taci" pespoln divadeln spolenosti a i sami Kolci se zanaj postupn pokouet o vlastn oc... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz