Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Konopiště
 hrad, zámek v okrese Benešov

Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.  Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou &Scaro... podrobnosti >
HODNOCENÍ
78 %

střední pokles
Zámek Arnultovice - Rudník
 zámek v okrese Trutnov

Zámek nechal postavit v 30. letech 19. st. Josef Karel Theer ze Silbersteinu. V roce 1858 byl přestavěn v novogotickém slohu. Jedná se o dvoupatrovou dvoukřídlou budovu s polygonální věží. V současné době je využíván jako hotel.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
78 %

střední pokles
Hrad Veveří - Brno-Bystrc
 hrad v okrese Brno-město

Stručný nástin možného stavebního vývoje areálu dle stavu poznání k březnu 2005. Dlouhý a poměrně složitý stavebně historický vývoj hradu Veveří vedl ke vzniku rozsáhlé dvoudílné dispozice na opyši vzniklém zákrutem potoka Veverky nad jeho soutokem s řekou Svratkou. O nejstarší podobě tohoto sídla z počátku 13.století bohužel nevíme téměř vůbec nic. Názory archeologů a historiků se rozcházejí dokonce i v otázce umístění objektu, který je jako Veveří známý už roku 1213. Šlo již o malý, třebas je... podrobnosti >
HODNOCENÍ
75 %

stgnace
Klášterec nad Ohří
 zámek v okrese Chomutov

Původně renesanční zámek ležící na levém břehu řeky Ohře, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, na který navazuje lázeňský areál Kyselka s minerálními prameny. Zámek je veřejnosti přístupný a je v majetku města jako součást památkové zóny ve středu starého Klá&sca... podrobnosti >
HODNOCENÍ
75 %

mírný pokles
Lísek - Bukov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou

Zřícenina jednoho z nejranějších šlechtických hradů (keramický materiál svědčí o vzniku před pol. 13. stol.) poblíž Rožné. Torzo válcové věže má průměr téměř 10 metrů a úzkou vnitřní dutinu; zajímavostí je instalace teplovzdušného vytápění místností v patře paláce. Hrad byl opuštěn zřejmě již na poč. 14. stol. z neznámých důvodů, v sídelní funkci jej nahradily Mitrov a Víckov. Při archeologickém výzkumu r. 1982 bylo nalezeno mj. 6 brakteátů (mincí ze 13. stol.), dva kachle zobrazující vlčici s n... podrobnosti >
HODNOCENÍ
75 %

stgnace
Dřínov
 zámek v okrese Kroměříž

Zámek vznikl renesanční úpravou původní tvrze na konci 16. století příslušníky rodu Skrbenští z Hříště. O století později byl zámek upraven barokně a v roce 1875 pseudogoticky. Až do roku 1945 areál náležel rodu Desfours - Walderode. V současné době soukromý vlastník zámek postupně opravuje. Veřejnosti je nepřístupný. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
75 %

obrovský nárůst
Zřícenina Frymburk - Nový Hrádek
 hrad v okrese Náchod

 Hrad Frymburk byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století dnes již neznámým zakladatelem. Vzhledem k rozsahu stavby nemohl být investorem žádný bezvýznamný šlechtic, ale některý z významných feudálů té doby.  Hrad se skládal z mohutné okrouhlé věře mimořádně silných zdí o  průměru cca 18 m, s plným přízemím a prvním patrem, dále z hradby horního hradu, budovy dvou podélných paláců při severní a jižní hradbě, brány pro pěší od západu a z předhradí (dolního hradu). Kolem hradu byla vybudována s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
75 %

střední pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec

Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový zámek. Ten dnes slouží jako kasárny a je zde výcvikový prostor pro služebn&i... podrobnosti >
HODNOCENÍ
72 %

střední nárůst
Janůvka
 zaniklý hrad v okrese Zlín

HISTORIE: Středověká kolonizace místní krajiny probíhala od konce 13. století. Čilý ruch kolem hradu Lukova v letech 1332 – 1334, v souvislosti s moravským markrabětem Karlem IV., pozdějším českým králem a římským císařem, zdejší kolonizaci také významně prospěl. Kolem hradu vznikaly nové osady. Mezi nimi také osada Janov, později známé... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

stgnace
Bludov
 zámek v okrese Šumperk

Bludovský zámek stojí přímo uprostřed Bludova na malém návrší nad křižovatkou silnic. Jde o jednoduchou pozdně renesanční jednopatrovou stavbu s půdorysem ve tvaru písmene U, obrácenou do nádvoří arkádou v úrovni prvního patra. Velký vjezd uprostřed čelní západní fronty zámeckého objektu umožňuje přístup do nádvoří. Čelní fronta zámku je po obou stranách ukončena válcovými věžičkami, které z ní vybíhají. Zámek je ze tří stran obklopen poměrně rozsáhlým parkem. Předchůdcem dnešního zámku byla tvr... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

velký nárůst
Helfenburk
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice

Zříceniny hradu na pískovcovém skalním ostrohu v lesích u Úštěku, v neobvyklé poloze uprostřed zalesněného údolí. Hrad založen jako skalní v 1. pol. 14. stol., r. 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a po r. 1380 přestavěl jeho nástupce Jan z Jenštejna. V bouřlivých dobách husitských válek útočiště arcibiskupa, poté přešel do šlechtických rukou. Obydlen zůstal ještě téměř po celé 16. stol., r. 1620 zapálen a zničen. Hlavní věž se dočkala romantických úprav v letech 1887-90, kdy ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

velký nárůst
Houska
 hrad, zámek v okrese Česká Lípa

Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

velký nárůst
Smraďavka
 zámek v okrese Uherské Hradiště

Bývalý lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže jsou nejstaršími stavbami lázeňského letoviska na Smraďavce. Oba objekty byly postaveny mezi léty 1670-1680 tehdejšími majiteli buchlovského panství, barony Petřvaldskými z Petřvaldu. Budova nynější restaurace v sousedství zámečku pochází z počátku 19. století a byla založena Leopoldem I. Berchtoldem, který na Smraďavku přechodně přesídlil, zanechav svůj zámek v Buchlovicích lazaretním účelům. Jmenovaný zde rovněž zemřel roku 1809 a budovy po něm nesou sv... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

obrovský nárůst
Hartenštejn - Bochov
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary

Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je uváděn od roku 1609. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

stgnace
Waldhausen - Huzová, Mutkov
 zaniklý hrad v okrese Olomouc

Zbytky hrádku na skalnatém zalesněném návrší nad levým břehem Sitky u Huzové. Keramické nálezy dokládají vznik ve 2. pol. nebo na konci 13. stol., hrad se připomíná až r. 1329. Zanikl již před pol. 14. stol. po založení blízkého Sovince. Zachována rozsáhlá opevnění (hluboké příkopy, valy) a skromné zbytky zdiva. Přístup: směrem od Huzové za můstkem přes Sitku doleva lesní cestou podél pravého břehu, pod hradem přes ni (v místech, kde se na protilehlé straně do říčky vlévá potůček); jádro hradu ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

velký nárůst
Bezděz
 hrad v okrese Česká Lípa

Hrad zbudován na vyšší ze dvou blízkých čedičových homolí (Velký Bezděz; na sousedním Malém Bezdězu se rovněž nacházejí zbytky opevnění) v l. 1264-78 Přemyslem Otakarem II. Poprvé se setkáváme se snahou přesunout první styk s nepřítelem co možná nejdále od hradu; opevnění s prvními třemi branami a Čertovou věží sleduje přístupovou cestu daleko pod hrad. – R. 1279 zde věznil Ota Braniborský mladého krále Václava II. a jeho matku, královnu Kunhutu. V r. 1300 hrad přešel do šlechtických rukou a zůs... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

mírný nárůst
Baba - Praha
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.

Místo /na Babě/ bylo osídleno již v pozdní době kamenné. Po roce 1650 dal majitel místní vinice postavit na okraji skály letohrádek. V polovině 18.století bylo místo zpustošeno francouzskými a bavorskými vojsky. Do dnešní doby se dochovaly jen rozvaliny části letohorádku.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

střední nárůst
Loučka
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov

Hrad na strmém ostrohu nad obcí Dolní Loučky připomínán snad již r. 1236, nepochybně stál v r. 1278. Byl vystavěn jako správní a vojenské centrum samostatného panství. Částečně pobořen byl za husitských válek a úplně zničen ve 2. pol. 15. stol., zřejmě za česko-uherských válek, jako pustý se uvádí poprvé v l. 1497 a 1502. V blízkosti se nachází mohutný železniční viadukt nad údolím Libochůvky, postavený po 2. světové válce.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

střední pokles
Černvír
 zaniklý hrad v okrese Brno-venkov

O hradě Černvíru existuje minimum písemných zpráv. Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Hrad sám se vypínal v jejím bezprostředním sousedství v jižní, nejvyšší části ostrohu. Nálezy keramiky situují jeho založení do druhé poloviny třináctého století. Za svůj vznik vděčí hrad jistě rodu, který se po něm psal - v roce 1285 se připomíná Milek a roku... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

střední nárůst
Tolštejn
 zřícenina hradu v okrese Děčín

Zřícenina hradu Tolštejn - Tolštejn je nejlépe zachovanou hradní zříceninou v Lužických horách. Stojí asi 2 km jižně od Jiřetína pod Jedlovou na výrazném znělcovém skalním suku (670 m), který je charakteristickou krajinnou dominantou. Jméno hradu (něm. Tollenstein) bylo odvozeno od původního názvu skály Dohlenstein (= Kavčí kámen). Hrad byl pravděpodobně postaven Vartenberky ve 2. polovině 13. století k ochraně Pražské cesty - významné obchodní cesty, spojující vnitrozemí Čech s Lužicí. Čechy v ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
70 %

střední pokles


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší