Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Zámek - Nihošovice
 zámek v okrese Strakonice
Původně na tomto místě byla vybudována tvrz. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic, v 16. století Malovci a Věžníkové. V roce 1670 byla tvrz přestavěna na zámek. Jedná se o patrovou pozdně renesanční stavbu s půlkruhově bosovaným portálem s koulemi, který vede do křížově klenutého průjezdu...

mírný pokles
Zámek - Němčice
 zámek v okrese Strakonice
Kdy přesně panské sídlo a poplužní dvůr v Němčicích vznikly, není zcela jasné. O středověkých dějinách lokality prameny příliš mnoho nesdělují. Dvůr je zde doložen na počátku 15. století. V 16. století, v době, kdy Němčice patřily Kocům z Dobrše, zde zcela jistě tvrz ani poplužní dvůr ...

obrovský nárůst
Zámek - Nová Lhota
 zámek v okrese Kutná Hora
Staré panské sídlo zde zaniklo někdy během 15. a 16. století, kdy Nová Lhota patřila k větším panstvím. Až po osamostatnění v roce 1590 za Mikuláše Salavy tu byl vystavěn panský dům se sgrafitovou výzdobou. Koncem 17. století, kdy panství získal klášter v Sedlci, byl z&aa...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Nové Zámky
 zámek v okrese Olomouc
Zámek - Nové Zámky (zámek) Klasicistní zámek s rozsáhlým parkem ve volné krajině severozápadně od Litovle. Již v 16. století zde stával lovecký letohrádek majitelů úsovského panství Černohorských z Boskovic. Ustoupil za Lichtenštejnů v roce 1690 stavbě loveckého zámku. Ten byl v letech 1730 - 1733 přestav...

mírný nárůst
Zámek - Omlenička
 zámek v okrese Český Krumlov
Tvrz patřila Drochům z Omleničky (jako první uváděn roku 1364 Oldřich z Drochů), vystřídala řadu majitelů až přešla do majetku vyšebrodského kláštera. Roku 1599 přestavěna na renesanční zámek, který byl roku 1727 rozšířen, v roce 1829 vyhořel, byl však obnoven. Za prvé republiky se stala nov...

mírný pokles
Zámek - Osečany
 zámek v okrese Příbram
Centrem komplexu (zámek se zázemím, park s drobnými objekty) je trojkřídlá dvoupatrová budova s výraznou valbovou střechou završenou věžičkou nad středním křídlem a čestným dvorem otevřeným do předzámčí. Areál vznikal postupně v rozmezí 17. - 19. st. Zámek v Osečanech za...

stgnace
Zámek - Oslavany
 zámek v okrese Brno-venkov
Zámek - Oslavany (zámek) V roce 1225 zde byl založen ženský cisterciácký klášter, zanikl počátkem 16. století. V 70. letech 16. století zahájili Althanové přestavbu kláštera na zámek, vybudována renesanční loggie při jižní straně kostela. Koncem století pak byla západně od klášterních budov vybudována nová čtyřkřídlá zámecká budova kolem obdélníkového nádvoří, na jehož delších stranách jsou arkády, většina klášterních bud...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Peruc
 zámek v okrese Louny
Zámek - Peruc (zámek) O Peruci se zmiňují písemné prameny již ve 12. století. Tehdy patřila Strahovskému klášteru a už ve 14. století stála na místě dnešního zámku tvrz a od 16. století pak zámek. Budova se ve dvacátých letech 18. století barokně upravovala za pomoci italských...

obrovský nárůst
Zámek - Polní Voděrady
 zámek v okrese Kolín
Nejstarším známým předchůdcem zámku byla renesanční tvrz ze 70. let 16. století, k níž náležel poplužní dvůr, ležící jižně od dnešního zámku (pravděpodobně se jedná o objekt ev. č. 1, stojící mimo plochu památky). V polovině 17. století se stal vlastní...

obrovský nárůst
Zámek - Puklice
 zámek v okrese Jihlava
Zámek - Puklice (zámek) Zámek stojí na místě pozdně gotické tvrze, která byla renesančně upravena. Později byl rozšířen o barokní západní a jižní křídlo. Nádvoří ze tří stran lemují arkády. Současná podoba fasády je výsledkem klasicistní úpravy. První p&ia...

střední nárůst
Zámek - Přečín
 zámek v okrese Prachatice
Na počátku 16. stol. patřila ves s pustou tvrzí Kryštofu Kocovi. Kolem pol. 16. stol. byla tvrz pravděpodobně obnovena. Při dělení dědictví v r. 1608 byla jeho součástí i „zřejmě opravená tvrz“ s dvorem. V r. 1646 (48) a poté v r. 1654 dochází ke změně majitele tvrze. V r. 1755 vyhořel dvůr i s tvrzí....

velký nárůst
Zámek - Příčovy
 zámek v okrese Příbram
Společně s poplužním dvorem byl v letech 1712-14 vystavěn i zámek. Je to patrová obdélná budova s mansardovou střechou a kaplí sv. Vojtěcha. V interiéru se dochovaly původní barokní klenby.  Areál zámku se nachází na západním okraji historické zástavby obce, při záp...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Radíč
 zámek v okrese Příbram
Jednopatrová barokní budova z konce 17. století s bohatou vnitřní štukovou výzdobou, obklopená parkem. Útočiště zde nalezl – po vyloučení z pražské univerzity – italský učenec, doktor filosofie a kněz-reformátor Bernard Bolzano. Dvě sochy světců (sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého) o...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
Zámek - Rantířov
 zámek v okrese Jihlava
Zámek je tříkřídlá novorenesanční budova. Jižní křídlo má na východní straně výrazný balkon, v jeho severovýchodní části stojí věž v renesančním stylu se zvonicí a hodinami. Ne zcela organicky je k budově připojeno severovýchodní křídlo, s nižš...

mírný pokles
Zámek - Roztěž
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámek stojí na nejvyšším bodě okolí a skýtá tak návštěvníkům překrásný výhled do kraje. Nachází se nedaleko obce Roztěž, přibližně 10km jihozápadně od Kutné Hory. Na Strži, nejvyšším bodě okolí obce Roztěž, v nadmořské vý&sca...

obrovský nárůst
Zámek - Sloup v Čechách
 zámek v okrese Česká Lípa
Zámek - Sloup v Čechách (zámek) Když v roce 1726 získal Josef Jan Maxmilián Kinský sloupské panství , nechal v obci jako svou rezidenci, v letech 1730 až 1733, postavit zámek. Před zámkem vybudoval parterově řešené čestné nádvoří. U zámku nechal vybudovat park i užitkovou zahradu obehnanou zdí, v ní palouk s fontánou...

mírný nárůst
Zámek - Smolotely
 zámek v okrese Příbram
Centrem areálu (zámek s hosp.-správním zázemím, parkem s ohr. zdmi s branou) je jednopatrová zámecká budova na půdoryse písmene U. V jádře dochovaná středověká stavba byla v 1. pol. 18. st. přestavěna a dále upravena po požáru v l. 1778 - 91. Zámecký areál se rozkl&aacut...

obrovský nárůst
Zámek - Suchomasty
 zámek v okrese Beroun
Zámek byl v 18. století přestavěn barokně a začátkem 20. století částečně pseudobarokně.  Areál zámku je situován proti pivovaru na kraji obce na silnici Tmaň - Bykoš a sestává se ze zámku - trojkřídlá, třípodlažní budova, krytá mansardovou střechou, fasády členěny ...

obrovský nárůst
Zámek - Světlá nad Sázavou
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek) Zámek je volně stojící, lichoběžníkové dispozice orientované severo – západně. Volně stojící rozlehlá nepodsklepená, převážně jednopatrová nepravidelná čtyřkřídlá stavba (se seříznutým SV nárožím) převážně se smíšeného zdiva...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Zámek - Svojšín
 zámek v okrese Tachov
Svojšínský zámek byl postaven u kostela na místě staršího sídla za hraběte Jana Václava Příchovského respektive jeho matky Judithy Theresie hraběnky z Werschowetz v roce 1723. Juditha Theresia převzala panství po smrti manžela Antona Ferdinanda Příchovského /1713/ a kromě zámku nechala postav...

mírný pokles
Zámek - Tavíkovice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek - Tavíkovice (zámek) V renesanční zámek byla koncem 16. století přebudována starší tvrz a jeho majitelé se často měnili. Začátkem 20. stol. byl upraven Robertem Goldschmidem v jednopodlažní palác, který je dnes vyžíván ústavem sociální péče jako forma volného ubytování. Jso...

střední pokles
Zámek - Tovačov
 zámek v okrese Přerov
Zámek - Tovačov (zámek) Tovačovský zámek patří mezi nejvýznamnější architektonické soubory našeho státu a nesporně si zaslouží velkou pozornost veřejnosti. Také samotné město a jeho okolí obklopené ze tří čtvrtin vodou a lužními lesy stojí za zhlédnutí. S charakteristickou "Spanilou věž&i...

střední pokles
CENA OD
30
Zámek - Újezd
 zámek v okrese Znojmo
Zámek - Újezd (zámek) Barokní zámeček byl postavený v 18.století Berthonidesy z Tyranu. Počátkem 20.století byl následně secesně upraven. Dnes působí neupraveným dojmem, část jeho interiéru slouží jako kanceláře obecního úřadu, ale jak je vidět, ostatní místnosti jsou neudržované. Stejně tak o...

obrovský nárůst
Zámek - Velké Losiny
 zámek v okrese Šumperk
Zámek - Velké Losiny (zámek) Dnešní složitý komplex zámku a parku vznikl na místě gotické vodní tvrze. Od roku 1496 byl v držení pánů ze Žerotína a na konci 16. stol. byl renesančně přestavěn. Od počátku 19. století až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo rodu Liechtenstein. Starší gotická tv...

střední nárůst
HODNOCENÍ
61 %
Zámek - Vimperk II
 zámek v okrese Prachatice
Zámek - Vimperk II (zámek) Na místě dnešního zámku byl v polovině 13. století založen hrad s dvojí hradbou a příkopem, rozšířený v 15. století. V letech 1550 – 60 byl opravován. V roce 1619 dobyt a zpustošen. V letech 1622 –24 postaven stavebníkem Jáchymem Novohradským z Kolovrat zámek V letec...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Zámek - Vintířov
 zámek v okrese Chomutov
Zámek - Větrný Jeníkov
 zámek v okrese Jihlava
V 2. polovině 16. století zde Trčkové z Lípy vybudovali renesanční tvrz, která je zčásti zachována v renesanční hospodářské budově (v přízemí křížové klenby) u západního okraje nádvoří dnešního zámku. V 2. polovině 17. století vznikl v těsn&eac...

velký pokles
Zámek - Věž
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámek je situován západním průčelím k silnici Havlíčkův Brod –Humpolec (I/34), která protíná náves. Je- jednopatrový s průjezdem uprostřed, valeně klenutým přízemím a s poschodím s plochými stropy. V jídelně novorenezanční ornamentální malba s obra...

velký pokles
Zámek - Vranov nad Dyjí
 zámek v okrese Znojmo
Zámek - Vranov nad Dyjí (zámek) Zámek - se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí v Národním parku Poddyjí. Již Kosmas připomíná výstavbu Vranovského románského hradu, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na monumentální zámek. Prohlídka zámku trvá asi 55 minut ...

střední nárůst
Zámek - Zdíkov
 zámek v okrese Prachatice
Zámek - Zdíkov (zámek) Zámecký objekt s hospodářskými budovami je situován v centru obce na přirozeném ostrohu, ze kterého zhlíží zadní stranou k hlavní komunikaci, jejíž přeložení k severnímu průčelí na konci 20. století výrazně narušilo "interní komunikaci" objektu s přírodn&iac...

mírný pokles
Zámek - Žehušice
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámek - Žehušice (zámek) První písemná zmínka o zdejší vsi je již z roku 1352, kdy zde sedí Vítek ze Žehušic. Až do roku 1430 je zde připomínáno ještě několik zemanů z přídomkem z Žehušic. V roce 1430 je zde připomínán Jan Chotouň z Nestajova, předek rodu Žehušických z Nestajova. Tvrz je zde prvn...

střední nárůst
Zámek - Žihobce
 zámek v okrese Klatovy
Zámek - Žihobce (zámek) Ves Žihobce již v 11. století patřila břevnovskému klášteru, tvrz zde však vznikla až později, nic se z ní však nezachovalo. V 16. století vystavěn pány z Žihobce renesanční zámek, který několikrát změnil majitele a za Ferdinanda z Iselinu byl roku 1688 přestavěn do dnešní podoby....

střední pokles
Zámek -Manětín
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek -Manětín (zámek) Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. Hrobčičtí, kteří manětínské panství získali od Švamberků v roce 1560, na rozdíl od předchozích vlastníků v Manět...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Zámek a hrad - Zábřeh
 zámek v okrese Šumperk
Zámek a hrad - Zábřeh (zámek) Původní tvrz postavená na vysunutém ostrohu, přístupném jen ze strany od města. Přístup od tvrze chránil dlouhý vodní příkop, překlenutý padacím mostem v místech dnešních vstupních vrat do zámku. Tvrz byla rozšířena za Šternberků a Kravařů (ve 2. pol. 14. stol.), takže v této době bylo možno hovořit již o hradu. Další z majitelů Zábřehu - Tunklové, hodlali z hradu vybudovat rodinné sídlo. Z velké...

mírný pokles
HODNOCENÍ
40 %
Zámek a Müllerův dům - Opava
 zámek v okrese Opava
Přestože zámek prošel četnými opravami a přestavbami, ani to ho nezachránilo. V roce 1892 byl bez jediného pozůstatku a památky zcela zbořen. Na jeho místě, bylo postaveno novorenesanční Slezské zemské muzeum. Na památku zaniklého zámku tu dnes zůstávají jen vybledlé staré vedut...

střední pokles
Zámek Arnultovice - Rudník
 zámek v okrese Trutnov
Zámek Arnultovice - Rudník (zámek) Zámek nechal postavit v 30. letech 19. st. Josef Karel Theer ze Silbersteinu. V roce 1858 byl přestavěn v novogotickém slohu. Jedná se o dvoupatrovou dvoukřídlou budovu s polygonální věží. V současné době je využíván jako hotel....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Zámek Belvedér - Valtice
 zámek v okrese Břeclav
Zámek Belvedér - Valtice (zámek) Klasicistní zámeček z roku 1818, vybudovaný pro chov a lov bažantů v přilehlém přírodním parku. Je to přízemní budova se středovým jednopatrovým rizalitem. Zámeček je významnou architektonickou památkou a součástí plánovité klasicistní zástavby městskéh...

střední pokles

    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)